Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Gramatický slovník
mluvnické pády a slovní druhy polsky

 

Publikováno
26. 10. 2018

 

Česko-polský slovníček mluvnických pojmů / gramatických termínů
Polsko-czeski słowniczek terminów gramatycznych

Pády / Przypadki
Český pádPolski przypadek
1 Nominativ kdo, co 1 M Mianownik
2 Genitiv (bez) koho, čeho 2 D Dopełniacz
3 Dativ komu, čemu 3 C Celownik
4 Akuzativ (vidím) koho, co 4 B Biernik
5 Vokativ (oslovujeme, voláme) 7 W Wołacz
6 Lokál (o) kom, čem 6 Ms Miejscownik
7 Instrumentál (s) kým, čím 5 N Narzędnik

 

Slovní druhy / Części mowy
č. LA/CS CS PL
1 Substantivum Podstatné jm. Rzeczownik
2 Adjektivum Přídavné jm.
(„dokonalé”)
Przymiotnik
(„doskonałe”)
3 Pronomen Zájmeno Zaimek
4 Numerale Číslovka Liczebnik
5 Verbum Sloveso Czasownik
6 Adverbium Příslovce
(„dokonale”)
Przysłówek
(„doskonale”)
7 Prepozice Předložka Przyimek
8 Konjunkce Spojka Spójnik
9 Partikule Částice Partykuła
10 Interjekce Citoslovce Wykrzyknik

Předpona = Przedrostek

Přehledy sestavil Martin Adámek, www.adamek.cz, Náchod.

Skok nahoru na: Navigační menu (klávesová zkratka „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Gramatický slovník: mluvnické pády a slovní druhy polsky. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/cestina-polsky/materialy/gramaticky-slovnik

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Jak informatik neudělal přijímačky na ekonomku:
Přijde informatik na přijímačky na ekonomku a tam se ho ptají:
- „Tak teda kolik je 5 + 3?”
- „8, pohotově odpoví.”
- „Správně. Dáme těžší příklad. Kolik je 7 + 4?”
- „11.”
- „Výborně. A teď nejtěžší úloha. Kolik je 2 - 3?”
- „255.”

 

Pro zamyšlení

Smějí se mi, že jsem jiný. Já se směju jim, protože jsou všichni stejní.
[Kurt Cobain]