Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Polský gramatický slovník
mluvnické pády a slovní druhy polsky

 

Doplněno
28. 1. 2020
Publikováno
26. 10. 2018

 

Česko-polský slovníček mluvnických pojmů / gramatických termínů
Polsko-czeski słowniczek terminów gramatycznych

Pády / Przypadki
Český pádPolski przypadek
1 Nominativ kdo, co 1 M Mianownik
2 Genitiv (bez) koho, čeho 2 D Dopełniacz
3 Dativ komu, čemu 3 C Celownik
4 Akuzativ (vidím) koho, co 4 B Biernik
5 Vokativ (oslovujeme, voláme) 7 W Wołacz
6 Lokál (o) kom, čem 6 Ms Miejscownik
7 Instrumentál (s) kým, čím 5 N Narzędnik

 

Slovní druhy / Części mowy
č. LA/CS CS PL
1 Substantivum Podstatné jm. Rzeczownik
2 Adjektivum Přídavné jm.
(„dokonalé”)
Przymiotnik
(„doskonałe”)
3 Pronomen Zájmeno Zaimek
4 Numerale Číslovka Liczebnik
5 Verbum Sloveso Czasownik
6 Adverbium Příslovce
(„dokonale”)
Przysłówek
(„doskonale”)
7 Prepozice Předložka Przyimek
8 Konjunkce Spojka Spójnik
9 Partikule Částice Partykuła
10 Interjekce Citoslovce Wykrzyknik

 

Různé / Różne
LA/CS CS PL
Prefix Předpona Przedrostek
Sufix Přípona Przyrostek
 
  Znělost Dźwięczność
Asimilace znělosti Spodoba znělosti,
Hlásková spodoba
Asymilacja fonetyczna
 
Infinitiv Neurčitý tvar, neurčitek Bezokolicznik
 
Transgresiv Přechodník Imiesłów przysłówkowy
  – přítomný – współczesny
  – minulý – uprzedni
 
Deklinace Skloňování Odmiana imienia
Konjugace Časování Odmiana czasownika
 
Genus Jmenný rod Rodzaj
maskulinum mužský męski
femininum ženský żeński
neutrum střední nijaki
 
  Číslo Liczba
singulár jednotné pojedyncza
plurál množné mnoga
 
Tempus Čas Czas
préteritum minulý przeszły
prézens přítomný teraźniejszy
futurum budoucí przyszły
 
Aspekt Slovesný vid Aspekt
perfektivum dokonavý dokonany
imperfektivum nedokonavý niedokonany
 
Genus verbi Slovesný rod Strona
Aktivum Činný rod czynna
Pasivum Trpný rod bierna
 
Modus Slovesný způsob Tryb
Indikativ oznamovací orzekający,
oznajmujący
Imperativ rozkazovací rozkazujący
Kondicionál podmiňovací przypuszczający

 

Větné členy / Części zdania
LA/CS CS PL O co chodzi? Příklad / Przykład Typowa część mowy (przykład)
Subjekt Podmět Podmiot Kto to robi. Josef Rzeczownik
Predikát Přísudek Orzeczenie Co robi. kupuje Czasownik
  přísudek slovesný orzeczenie czasownikowe Normalne, proste, typowe orzeczenie. Czasownik. kupuje Czasownik
  přísudek jmenný orzeczenie imienne Czasownik plus kto/co/kim/czym/jaki/jak, … (Petr je hladový.) Czasownik + przymiotnik
Objekt Předmět Dopełnienie Przedmiot czynności. Komu/czemu to robi
(kogo/co widzi albo ma, …).
rohlíky Rzeczownik
Atribut Přívlastek Przydawka Jaki jest, jakie to jest. hladový, makové Przymiotnik
Adverbiale Příslovečné určení Okolicznik Jak to robi, kiedy, gdzie, czemu, po co, …. večer, v supermarketu, rychle Przysłówek

Přehledy sestavil Martin Adámek, www.adamek.cz, Náchod.

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Polský gramatický slovník: mluvnické pády a slovní druhy polsky. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/cestina-polsky/materialy/gramaticky-slovnik

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Víte, jak poznáte, že jste opravdu unaveni z práce?
Když večer ukládáte dítě a přemýšlíte, jestli ho máte uložit, nebo „uložit jako...”.

 

Pro zamyšlení

Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky; kdo byl věrný, byl věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslí vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se Ti vybarví.
[Karel Čapek]