Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Písemné překlady z polštiny (ICT, technika)

 

Z polštiny do češtiny

Písemné překlady z polštiny do češtiny.

Ne opačně. V polštině dělám chyby, a vím to.
Myslím si, že překlady by měl provádět rodilý mluvčí cílového jazyka – obzvlášť, když jde o příbuzné jazyky.
Přinejmenším kvůli správné stylistice.

Ačkoliv do polštiny nepřekládám,
po překladu provedeném někým jiným mohu zkontrolovat správnost obsahu (jestli má polský text stejný význam jako český originál).

Obousměrně – i do polštiny:
Běžná komunikace, zařizování; vytelefonování něčeho

Nicméně, mohu do polštiny přeložit třeba e-mailovou zprávu, příp. v Polsku něco zařídit po telefonu, apod.

Polštinu běžně aktivně používám, vč. e-mailové a telefonické komunikace,
ba občas nezletilého Poláka, kterého učím češtinu, upozorním na jeho chybu v polském pravopisu,
ale nemám takovou stylistiku a nemám natolik vžité obraty, abych mohl v polštině psát hezky znějící texty pro dlouhodobější použití.

Vizte sousední stránku s nabídkou obousměrného tlumočení osobního jednání a zařizování.

Polský jazyk – C1

 • Z polštiny jsem složil zkoušku na úrovni C1
  (Vratislavská polytechnika – Politechnika Wrocławska)
 • Zabývám se zrádnými rozdíly mezi češtinou a polštinou (nejen jazyk, i jiná témata),
  jak si můžete všimnout na jiných stránkách tohoto webu nebo na mé FB stránce (jiný web, nový panel).
 • Beru v úvahu i kontext a rozdíly v reáliích a národních zvyklostech

Český jazyk

 • Jsem rodilý Čech, bydlím v ČR
 • Češtinu jsem studoval na Pedagogické fakultě UHK (učitelství pro SŠ)
 • Baví mě práce s jazykem
  • Vymýšlím, jak kterou větu formulovat co nejlépe,
   aby dobře zněla a současně měla potřebný význam
  • Napsal jsem dvě knihy, mam bohatou slovní zásobu
 • Velmi důležité jsou pro mne pořadí slov ve větě a stylistika.
  V překladech do češtiny bohužel velmi často můžeme vidět skřípající sloh, nebo dokonce špatné pořadí slov.
  To je sice problém hlavně u překladů z angličtiny, ale občas se objeví i v překladech ze slovanských jazyků.
  Tyto věci si hlídám, abych psal opravdu česky.
  Nejde jen o hezké a přirozené znění textu pro snadné a příjemné čtení: Velmi často jde přímo o jiný význam, způsobený jen jiným slovosledem!

Informatika, elektrotechnika, technika, …

 • Absolvoval jsem střední průmyslovou školu elektrotechnickou
  (SPŠE a VOŠ Pardubice)
 • Absolvoval jsem Fakultu informatiky a managementu UHK (Ing.)
  • Pak jsem ještě byl doktorand
   (5 let jsem vyučoval studenty magisterského studia),
   ale doktorské studium jsem nedokončil
 • Zajímám se o užitkové a historické automobily i jinou techniku
 • Orientuji se ve slovní zásobě z oblastí
  ICT, techniky,
  silničních vozidel a silničního provozu,
  ekonomie, obchodu a managementu
 • Jsem programátor webových aplikací (analytik)
  a kodér webových prezentací
 • Mohu lokalizovat SW (programy)
  i weby a webové aplikace
  • Cenová kalkulace překladu je jen za přeložení textu a odevzdání ve formátu MS Word.
  • Cena překladu uvnitř aplikace, databáze nebo webu bude vždy záležet na konkrétním systému a ergonomii práce v něm.
  • Coby programátor dokáži pracovat s MySQL + phpMyAdmin, PHP, (X)HTML i JS (vč. CSS, ale s tím se asi při překladu nesetkám :) ).

Pokud jde o českou vs polskou diakritiku a znakovou sadu, doporučuji svoji prezentaci Výslovnost češtiny pro Poláky (úvod do češtiny) – v polštině , snímek č. 61.
Věta používaná českými programátory pro kontrolu diakritiky, protože obsahuje všechny české znaky s diakritikou: "Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy."

I odborné výrazy mohou být zrádné!

Kolik voltů?

 • PL: Średnie napięcie: 1 – 60 kV
 • CS: Vysoké napětí: 1 – 50 kV
 • Z jazykového hlediska średnie = střední (wysokie = vysoké),
  ale v tomto kontextu by šlo o fatální chybu.
  A pro kontrolu je vždy potřeba někdo, kdo zná produkt i cílový odborný jazyk. Běžná korektura takový typ chyb neodhalí, jestliže korektor neví, co má ten text znamenat.

Jaká karoserie dodávky (užitkového vozidla)?

 • skříň (jiný web, nový panel) = kontener
 • furgon, skříň = furgon, blaszak
 • valník = skrzynia (jiný web, nový panel)
 • valník s plachtou = skrzynia z plandeką
 • Navíc ještě v případě nákladních automobilů
  existuje také slovo "kontejner" (CS),
  jež má dva různé významy, u nichž se polsky říká "kontener".
 • Kromě toho:
  minibus (CS) = mikrobus (PL) …pro 10 až cca 18 osob;
  zatímco mikrobus (CS) je pro 8 nebo 9 osob.

Není "karavan" jako "karawan"

Slovo "karavan" v polštině znamená "pohřebák".

Nemluvě o tom, že občas nějaký Čech prohlásí o obytném autě,
že jde o "karavan",
přestože správně je "karavan" v češtině jen obytný přívěs,
nikoliv obytné auto.

Jak pracuji

 • Všímám si detailů
 • Respektuji i typografické zásady,
  vč. toho, že:
  • "×" není "x"
   ("y = 5 × x")
  • "-" není "–"
   ("Přijde – bude-li chtít.")
  • apod.
 • Výsledek překladu si po sobě čtu
  a podle potřeby zdokonaluji, jak to jde.
  Mnoho vět lze formulovat různými způsoby.
  A já od sebe přijímám jen nejlepší možný výsledek.
 • Neprovádím korektury textů z elektronických překladačů (např. Google Translator).
  Taková práce je vždy neefektivnínebezpečná, protože při korektuře přeloženého textu, kdy není k dispozici původní text, se kontroluje formální stránka textu (gramatika a stylistika), a ne věcná správnost překladu (význam textu).
  Navíc je obvykle obtížné pochopit, co má text z překladače znamenat, takže je taková korektura nemožná.
  Prosím o dodání textu v polštině nebo angličtině, abych mohl provést normální překlad do češtiny.

Podle potřeby opravuji a doplňuji obsah
– "I to je moje zodpovědnost"

 • Dopisuji "+48 " na začátky polských telefonních čísel
 • Vysvětluji, co by pro Čecha nebylo jasné
 • Snažím se předcházet nedorozuměním
 • Neříkám "It's not my job (jiný web, nový panel)".
  Správný výsledek je moje práce.
  Nejsem jen robot, který překládá napsaný text.
  Na výsledek svého překladu se snažím koukat z úhlu pohledu Čecha, který nezná Polsko a jeho reálie, názvosloví, úřady nebo zvyky.
 • Např. text letáku, který v originále v polštině čtenáři tykal, jsem zformuloval ve vykání, protože tykání se pro tento typ nabídky v češtině nehodilo.
  V polštině je běžné, že webové aplikace svým uživatelům tykají, zatímco u nás obdobné aplikace uživatelům vykají.

Ověřuji přesný význam homonym

Jestliže si nejsem jistý, co některé slovo v konkrétní větě znamená,
když v češtině máme podrobněji rozlišené významy slov,
tak se snažím zjistit, které české slovo je na místě.

 • Např. polské slovo "zamknąć" může znamenat
  buď "zamknout", nebo "zavřít".
  Což je fatální rozdíl: Jestli lze např. rozvaděč jen zavřít, nebo i zamknout. Polština to nerozlišuje.
 • Spousta dalších podobných případů překladů 1:2
 • Proto budu rád, když s polským textem dostanu i ověřenou verzi anglickou, zkontrolovanou někým, kdo:
  • Velmi dobře mluví anglicky
   (ví, které anglické slovo má správně použít ve které situaci, přestože v polštině jde o jedno slovo)
  • A velmi dobře zná produkt,
   o němž text pojednává.
  • Bez některé z těch dvou podmínek nemá taková kontrola významu naprosto žádný smysl.
  Ale to je jen volitelné zlepšení v případě možnosti.
  Běžně pracuji jen s polským textem a v případě potřeby ověřím, co které slovo ve které větě znamená.

Výsledek vedle zadání

Přeložený text uvádím vedle textu původního,
aby pracovník DTP nebo webmaster věděl, co patří k čemu.

Slovníček pro zákazníka

Obvykle sestavím také základní slovníček několika důležitých zrádných slov (nebo překladů 1:2) souvisejících s tématem překladu, aby klient věděl, co může být v komunikaci s jeho obchodním partnerem na to téma matoucí.
Neslibuji, že slovníček sestavím vždy, neboť se může stát, že nebude potřeba.

Kvalifikace podrobně

Cena

Cena záleží na konkrétním textu.
Obecně cena od 350 Kč za normostranu,
ale v závislosti na textu může být vyšší.
Přesněji cenu nabídnu, až text uvidím, ale počítejte spíše 400.

Normostrana je u mě 1800 znaků
(vč. mezer a interpunkce);
občas se pro ceny překladů v Polsku za stránku považuje jen 1125 znaků.

Služba tohoto druhu může být buď dobrá, nebo levná.
Já chci nabízet jen vysokou kvalitu.
Což vyžaduje nějaký čas. Čili nějaké peníze. Tak to je.

Pokud nevíte, kolik má text normostran (á 1800 znaků), tak když se podíváte na text, můžete předběžně předpokládat, že jedna strana A4 tištěného textu může mít velmi přibližně něco okolo 1,5 normostrany.
Takže pokud máte text na 6 stranách A4, byste měli předpokládat, že jde o přibližně 9 normostran, z čehož potom vyplývá čas práce a cena překladu textu.
Ale nejlepší je podívat se ve Wordu ve vlastnostech dokumentu, kolik má text znaků vč. mezer, a to vydělit 1800.

Faktura, měna, platba

 • Od mé české firmy
  (Moje společnost není plátce DPH.)
 • Může být dvojjazyčná – v češtině a současně v polštině
 • Převodem z českého korunového účtu:
  V korunách
 • Převodem z polského účtu:
  V eurech
 • Podrobné informace na téma měny a způsobu úhrady naleznete v ceníku, v sekci „Způsob úhrady a měna”.

Postup realizace

 1. Pošlete mi poptávku s konkrétním textem, pro nacenění překladu.
  • Zadání, prosím, posílejte v takovém formátu, aby šlo o text (.txt, .doc, .docx, .rtf, apod.).
   V případě obrázku nemohu spočítat, kolik má text znaků.
   Navíc je dobré, když mohu odevzdat výsledek překladu vedle zadání, takže potřebuji do dokumentu s překladem vložit původní text.
 2. Já nabídnu cenu překladu.
  Pokud uvádím i čas potřebný na realizaci, počítá se od okamžiku, kdy obdržím platbu.
 3. Vy mi napíšete, jestli máte zájem – zda překlad toho textu za daných podmínek objednáváte.
 4. Pošlu fakturu.
 5. Vy ji uhradíte.
 6. Po obdržení platby na můj účet přeložím text a pošlu Vám překlad.

Jestliže po nacenění překladu dostanu novou verzi textu, může být finální cena jiná než ta, kterou jsem vypočítal podle původní poptávky.

Realizace překladu vyžaduje nějaký čas;
navíc obvykle nemohu začít okamžitě.
Prosím o zaslílání poptávek i objednávek včas.
Mohu přeložit cca 6 normostran (6×1800 znaků) denně.

Kontakt

Pište na martin za-v_in áč adamek.cz

Pro urychlení komunikace ideálně připište své telefonní číslo,
na které se po přečtení mailu mohu ozvat.

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Písemné překlady z polštiny (ICT, technika). Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/cestina-polsky/preklady

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

-„Proč kuře přešlo Möbiovu pásku?”
-„Aby se dostalo na druhou… eee, hm…”

 

Pro zamyšlení

Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk dát něco světu, musí sedět na svém poli a dřít jako nádeník.
[Karel Čapek]