Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Česko-polský slovník zrádných slov
Přehled nebezpečně podobných slov s jiným významem

 

Vytvořeno
červen 2010;
občas aktualizováno

 

Čeština a polština jsou poměrně podobné jazyky, takže není příliš obtížné se při znalosti jednoho učit i druhý z těchto jazyků nebo mu alespoň rozumět.

Přílišná důvěra ve snadnost porozumění a v blízkost jazyků se ale nemusí vyplatit.
Níže uvádím slova, která jsou v obou jazycích velmi podobná nebo dokonce stejná, ale přitom mají jiný význam – v lepším případě podobný (vojna vs. wojna, válka vs. wałka), někdy úplně jiný a někdy dokonce přímo opačný (zápach vs. zapach).

Aby se předešlo situacím jako je ta na ilustračním obrázku, rozhodl jsem se sestavit stručný přehled podobných slov s odlišným významem. Těch dvojic je mnohem více, uvádím tedy alespoň ty nejdůležitější (co do závažnosti rozdílu významu a frekvence výskytu).

Česko-polský slovníček zrádných slov
1.významversus2.význam
ČeskyPolskyČeskyPolsky
 
duben kwiecień!květen maj
 
silnice, cesta droga!droga narkotyki
hledat szukać!(podobne czeskie słowo ma natyle niegrzeczne
znaczenie, że nie mogę mieć tego na witrynie)
západ zachod!záchod ubikacja
záchod ubikacja!ubikace mieszkalne budynki w koszarach
(zakwarterowanie dla żolnierzy)
 
obchod, prodejna sklep!sklep piwnica
sklep piwnica!pivnice piwiarnia
obilí zboże!zboží towar
loď statek!statek duże gospodarstwo rolnicze na wsi;
albo majątek (dobra)
rybník, vodní nádrž, jezero staw!stav (situace, status) stan
kloub tkalcovský stavkrosno tkackie
stav stan (sytuacja, status)!stan namiot
Spojené státyStany Zjednoczone
 
vůně zapach!zápach smród
vonět pachnąć!páchnout, smrdět śmierdzieć
starý, tvrdý, oschlý (např. chléb) czerstwy (np. chleb)!čerstvý świeży
 
přítomný obecny!obecný ogólny
v bezvědomí nieprzytomny!nepřítomný nieobecny
v současnosti, teď obecnie, teraz!obecně ogólnie
opravit/oprava naprawić/naprawa!napravit/náprava poprawić/poprawa
náprava, osa
napravit/náprava poprawić/poprawa!popravit/poprava wykonać/wykonanie
karę/y śmierci
úprava, provedení
(např. vazba knihy; svítidlo, lampička, světlo, osvětlení; zarámování obrazu; rámeček brýlí; uspořádání/formace/choreografie fanoušků na tribuně)
oprawa!oprava naprawa
 
úspěšný skuteczny!skutečný rzeczywisty, prawdziwy, realny
úspěch skutek, sukces!skutek uczynek
skutek uczynek!účinek działanie/wyniki/konsekwencje czegoś
přesvědčit przekonać!překonat pokonać
stát se, udát se
(obecně, ne jen pozitivní události)
zdarzyć się!podařit se, zdařit se udać się
nehoda, (auto)havárie wypadek!výpadek, porucha, (energetická) havárie awaria
 
poslední ostatni!ostatní pozostały
ostatní pozostały!pozůstalý bliski zmarłego
nutně, nezbytně
úplně
koniecznie!konečně wreszcie
 
CSPL CSPL
 
ložní povlečení pościel!postel, lůžko łóżko
koberec dywan!pohovka, gauč,
kanape, divan
sofa
židle krzesło!křeslo fotel
zrcadlo lustro!lustr żyrandol
závěs zasłona!záclona firana
pneumatika opona!opona kurtyna
prach kurz [kuž]!kouř, dým dym
!kurz [kurs], kurs kurs
 
slušný uprzejmny!upřímný szczery
slušný grzeczny!hříšný grzeszny
 
boj, bitva walka, bitwa!válka wojna
válka wojna!vojna z ustawy obowiązkowa
służba w armii
 
povídat si, mluvit spolu gadać!hádat se sprzeczać się, kłócić się
shodnout se, souhlasit zgadzać się
fanoušek, fanda kibic!kibic (kibicovat) Negatywne słowo oznaczujący osobę, która oglądając grę (nie grając) w karty (typowo) mówi do gry i radzi. Ogólnie ten, kto nie robi, ogląda oraz radzi, choć robiący nie pytał się.
 
hodně, mnoho sporo, dużo!spoře, málo niedużo
téměř, skoro prawie!právě własnie;
w matematyce: dokładnie
spíš(e), pravděpodobně(ji), asi, nejspíš(e) raczej!radši, raději chętniej, wolę
někdy kiedyś!kdysi niegdyś
 
snažit se starać się!starat se opiekować
 
CSPL CSPL
 
asi chyba!chyba błąd
doklad, důkaz dowód!důvod powód
důležitý ważny!vážný poważny
ale, přece jednak!jednak (używano np. przed każdym z listy powodów)
přes, skrz (město);
7. pád (aktér);
po dobu (čas)
przez!přes przez (miasto),
ponad (czas, liczba, numer)
přesto(, že)
ale i tak
stejně
(po)mimoto/tego(, że)!mimo poza, z wyjątkiem, oprócz
 
záležitost, věc, téma/otázka sprawa!zpráva wiadomość
věc rzecz!řeč, jazyk język
!řeč, projev przemówienie, przemowa
 
rezerva zapas!zápas walka (sportowa), mecz, rozgrywka
motorka motor!motor silnik
pohřební vůz, pohřebák karawan, karawan pogrzebowy!karavan, obytný přívěs przyczepa kempingowa
 
k nezaplacení, mající nevyčíslitelnou hodnotu bezcenny!bezcenný bezużyteczny, bezwartościowy
(English: priceless) (English: worthless, valueless)
 
pohodlný wygodny!výhodný korzystny
zisk korzyść!kořist, lup łup
zákon ustawa!ústava konstytucja
 
slunečnice słonecznik!slunečník, deštník parasol
 
lavička ławka!lávka kładka
lávka kładka!kladka krążek linowy
visací zámek, kladka kłódka
 
CSPL CSPL
 
borůvky jagody (czarne), borówki czarne!jahody truskawki
bobule jagody!
brusnice borówka ! borůvka borówka czarna
 
krk
2 různé překlady
szyja ! šíje kark
 
jíl, hrnčířská hlína glina ! hlína, zemina gleba
policajt, polda
policista policjant ! policajt glina
 
slečna Skok dolů na *) panna!panna dziewica
nevěsta panna młoda
dívka dziewczyna ← (Pozor na záměnu tří podobných polských slov s různými významy)
panna dziewica
děvka
(wulgaryzm!)
dziwka
(vulgarismus!)
dívka dziewczyna
*) V polštině se k oslovení používá pouze „pani”, nerozlišuje se slečna vs paní.
*) W czeskim „slečna” używano również co tytuł przed nazwyskiem, zamiast „paní”, jeżeli nie wydana za mąż.

 
Další taková slova můžete nalézt v podobném slovníku (jiný web, nový panel) na webu finito.zanet.pl.

Vlastní slovník hovorových slov

Z kontextů v praxi jsem si ke dvěma polským slovům nalezl vlastní vhodný překlad,
respektující nejen samotný význam, ale i vyznění, citové zabarvení, formu, hovorovost jazyka:

Vlastní překlad hovorových slov
PolskyČesky
Nieźle
Niezły
Slušně, dost dobře
Slušný, dost dobrý
Přestože doslovný překlad by byl „To není špatné”, tak z kontextů a praktických výskytů plyne, že jde o výrazně pozitivnější hodnocení, silnou hovorovou pochvalu, ba až lehce emotivní. Tedy něco jako české „Slušněěě!”
Dokonce na jednom záznamu z polského TedX se cizinec pracující v Polsku podivuje, že nejpozitivnější polské hodnocení je v doslovném překladu do angličtiny „not bad”. K tomu bych dodal, že z mně známé angličtiny je nejbližší skutečný ekvivalent asi výraz „well done”, který bych do češtiny přeložil přibližně jako „dobrá práce” – i tak by se polský výraz „nieźle” dal přeložit.
SpokoV poho
Jde přibližně o zkráceninu slova „spokojnie”, tedy „klidně”, ale znamená spíše něco jako
OK, v pořádku, v klidu, žádný problém”.
A jelikož se v češtině podobně zkracuje výraz „v pohodě” na „v poho”, považuji za nejpřesnější ekvivalent polského slova „spoko” právě české slovo „v poho”.

V běžných slovnících budete dost těžko hledat i univerzální pozdravy nerozlišující tykání či vykání.
V praxi jsem vysledoval toto:

Univerzální pozdrav a rozloučení pro tykání i neformální vykání
PolskyČesky
WitamZdravím
Kromě toho obrat "witam(y) w…" slouží i jako české "vítám(e) v…".
Na razieZatím
(anglicky: "See you (later)")
 
Stejně jako "zatím" v češtině, i polské "na razie"
slouží nejen pro neformální rozloučení s předpokladem, že se zanedlouho uvidíme znovu,
ale i jako vyjádření toho, že aktuálně popisovaný stav je dočasný ("(Pro)zatím ještě nevíme").

Poláci také používají rozloučení "do zobaczenia", doslova "na viděnou",
ale na rozdíl od češtiny nejde o archaismus, toto rozloučení se běžně používá.
Lze použít při tykání i při přátelském vykání.

Sloveso „informovat” a vid (dokonavost)

V češtině se sloveso „informovat” používá ve stejném tvaru pro dokonavý i nedokonavý význam.
Při překladu do polštiny je zapotřebí zvážit slovesný vid (aspekt) slovesa, a podle toho správně zvolit dokonavé sloveso „poinformować”, nebo nedokonavé „informować”.
Více na dané téma v krátké poznámce o českém a polském slovesném vidu.
Podobně důsledně se v dokonavých významech používá i sloveso „zrezygnować”, na rozdíl od češtiny, kde se i v takové situaci použije nedokonavé „rezignovat”.

Komentáře návštěvníků této webové stránky

Poskytovatelé diskusních služeb (Facebook, Disqus) si do cookies ve vašem prohlížeči ukládají různé údaje, čímž mohou narušit vaše soukromí. Načtením diskusí na vaši žádost s tím souhlasíte.
Na drtivé většině webů se plug-iny Facebooku, Googlu, Disqusu a jiných třetích stran načítají automaticky;
a že u mě se to děje až na vaše výslovné přání (tedy většinou neděje), je moje specialitka pro ochranu vašeho soukromí.
Discussion plugins from 3rd parties (Facebook, Disqus) provide information about you to theirs providers, saving some information into cookies in your browser. If you will load discussion on your request, it means you agree with it.

Pokud máte účet na Facebooku

(nebo jiném z několika podporovaných serverů)

Chovejte se tady jako doma, ať vidíme, jak to u vás vypadá.
[nápis v linkovém autobusu]

A priori upřímně doufám, že mě obsah a forma příspěvků nedonutí k žádným moderátorským zásahům,
ale právo zásahu si vyhrazuji, protože tyto komentáře jsou přístupné komukoliv, kdo se zaregistroval na FB, a já netuším, co se tu může objevit.

V souvislosti s vkládáním odkazů na Vaše weby do komentářů nejsem hysterický. Odkaz na nekomerční web s relevantním obsahem, který může pomoci ostatním návštěvníkům, uvítám.

 
Načíst sem facebookové komentáře
pro čtení nebo přidání vlastního

(vyžadován javascript)
 
Komentáře se záměrně nenačítají samy, aby až do jejich načtení:
Facebook nevěděl, že jste tady právě vy,
nezkazila se přizpůsobivost webu a kvalita kódu
a nezvyšoval se datový tok.
 
Facebook ví, že tuto stránku teď někdo navštívil, ale na rozdíl od řešení obvyklého na drtivé většině jiných webů s FB pluginy tady díky mému způsobu realizace nepoznal, že jste to byli právě vy.

 

Pokud nemáte účet na Facebooku

Komentářový plugin Facebooku umožňuje vkládat komentáře i prostřednictvím účtů na několika dalších serverech (i když u nás nejsou moc používané).

Pokud nemáte žádný účet, prostřednictvím kterého byste sem mohli napsat komentář, neberte to jako diskriminaci. Zkrátka jsou tu komentáře alespoň pro uživatele FB a pár dalších serverů, což je lepší, než kdyby tu nebyly vůbec.

Kromě zjevné nevýhody má toto řešení i své výhody:

 • Při použití své FB identity by se většina uživatelů mohla zamyslet, co vypouští z prstů.
 • Odkaz na komentovanou stránku se může šířít Facebookem.
 • Ve výchozím nastavení se přednostně zobrazují komentáře zanechané návštěvníkovými facebookovými známými, což v důsledku podporuje obě předchozí výhody.

Navíc většina neuživatelů FB zůstává mimo FB ze svého vlastního rozhodnutí, takže jim neužívání Facebooku přináší různé pro ně důležité výhody (soukromí, čas), které snad vykompenzují nemožnost sem něco napsat.
Případně je možné jako náhradní možnost použít návštěvní knihu společnou pro celý web.
Časem třeba napíšu nebo nasadím nějaký jiný komentářový systém, který bude mít menší omezení pro komentátory, ale teď je tu alespoň toto.

Ale i tak si můžete alespoň přečíst komentáře od ostatních.

Komentáře Disqus

Sem se javascriptem vkládají komentáře Disqus, teď Vám ale asi javascript nefunguje.
System for comments Disqus doesn't work without javascript.

Skok nahoru na: Navigační menu (klávesová zkratka „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Česko-polský slovník zrádných slov: Přehled nebezpečně podobných slov s jiným významem. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2018-03-22]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/jazyky/polsky-slovnik

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2018-03-22]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

V nebi se sejdou tři fyzikové: Newton, Pascal a Archimedes. I rozhodnou se zahrát si na schovávanou. Archimedes, jako služebně nejstarší, počítá u pikoly. Sotva začne, Pascal zmizí skryt ve vegetaci. Newton jen popojde, nakreslí na zem okolo sebe čtverec metr krát metr a čeká. Archimedes dopyká, otočí se a zvolá: „Deset, dvacet - Newton!” Newton však zakroutí hlavou a povídá: „Kdepak – Newton na metru čtverečném je přece Pascal!”

 

Pro zamyšlení

S životem je to jako s divadelní hrou. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, ale jestli je dobrá.
[Lucius Annaeus Seneca starší]