Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Tažení přívěsu – řidičský průkaz sk. B a B+E
Archivní verze článku. Platná do 18. 1. 2013 !

 

Vytvořeno
13. 6. 2010

 

Toto je archivní verze. Od 19. ledna 2013 už neplatí.
Aktuálně platné znění naleznete o úroveň výše.

Poznámka z 13. 7. 2012:
Podle aktuálních informací se zdá,
že 19. 1. 2013 tento článek pozbyde platnosti.

Slovníček pojmů

ŘP
řidičský průkaz
TP
technický průkaz
Celková hmotnost
nejvyšší přípustná hmotnost podle TP
Celková hmotnost soupravy
součet celkové hmotnosti tažného vozidla a celkové hmotnosti přívěsu podle jejich TP

Okolo možností tažení přívěsů s řidičským průkazem B, resp. B+E se díky nešťastné formulaci zákona často vedou diskuze v souvislosti s hranicí celkové hmotnosti soupravy 3,5 tuny. Následuje tedy výklad patřičného paragrafu, včetně vyjádření Ministerstva.

U hmotností zmiňovaných níže jde o celkovou hmotnost, pokud není uvedeno jinak.

 

ŘP skupiny B

Zákon nabízí několik různě podmíněných možností tažení přívěsu s ŘP sk. B. Abychom se nezamotali do slov, jako je tomu v zákoně, rozhodl jsem se ty možnosti znázornit graficky. Pokud právním bludištěm někudy projdete zleva doprava a splníte všechny podmínky, na které po cestě narazíte, tak máte vyhráno a můžete s řidičákem sk. B danou soupravu řídit.

Řízení soupravy s řidičským oprávněním sk. B
StartTažné vozidlo Přívěs Souprava Cíl
Tady začínáme Tažné vozidlo má celkovou hmotnost max. 3500 kg (včetně) Motorové vozidlo do 1+8 míst k sezení (včetně), kromě motocyklu Celková hmotnost přívěsu je max. 750 kg (včetně) (hmotnost soupravy jakákoliv) Pokud jste nějakým řádkem došli až sem, stačí vám ŘP sk. B
Celková hmotnost přívěsu není větší než pohotovostní hmotnost tažného vozidla Celková hmotnost soupravy je max. 3500 kg
Traktor nebo samojízdný pracovní stroj

ŘP skupiny B+E

opravňuje k tažení přívěsu naprosto jakéhokoliv, pokud
 • to auto samotné je možné řídit s ŘP sk. B
 • a je možné daný přívěs za dané auto legálně připojit
 

Fámy, mýty, pověry

 • „Pokud hmotnost soupravy přesáhne 3,5 tuny, je nutně potřeba B+E (nebo dokonce C). Za dodávku o hmotnosti 3,5 t tedy řidič s pouhým béčkem nesmí nic připojit.”
  – ne, i řidič s pouhým béčkem může za dodávku o hmotnosti 3,5 tuny připojit přívěs do 750 kg
 • „Ani B+E nestačí k tažení přívěsu, pokud hmotnost soupravy překročí 3,5 tuny. Na to už je potřeba C.”
  – ne, s ŘP B+E se dá běžně řídit např. souprava dodávky 3,5 t s vlekem 2,5 t. Ta hranice 3,5 t celkové hmotnosti soupravy je jen dodatková možnost pro majitele samotného béčka, aby mohli táhnout přívěs nad 750 kg, pokud se celá souprava vejde do 3,5 t.
 • „Řidič s pouhým béčkem nesmí připojit přívěs o hmotnosti vyšší než 750 kg.”
  – může, pokud celková hmotnost soupravy nepřekročí 3,5 tuny a celková hmotnost přívěsu není vyšší než pohotovostní hmotnost tažného vozidla (např. osobní auto a tunový obytný přívěs)

Citace zákona a výklad

Zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),
§ 81 (Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění)

Odstavec 4

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení

a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 2, 3 a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,

c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Komentář a výklad

Řidiči či provozovatelé se někdy bojí, že je vždy nutné splnit podmínku maximální hmotnosti soupravy 3,5 tuny, tedy že řidič s béčkem nesmí za dodávku o hmotnosti 3 tuny připojit přívěs o hmotnosti 750 kg. Ale tak to není. Není nutné splnit všechny 3 body a,b,c (není mezi nimi logický operátor „a zároveň”).
Z celkové povahy textu vyplývá, že mezi jednotlivými body a,b,c je logický operátor „nebo” – tedy že stačí splnit jeden z bodů a,b,c , abyste dané vozidlo nebo soupravu mohli řídit s ŘP sk. B.
Kdyby měly být splněny všechny body současně, tak by se vůbec nemohlo jezdit s osobními automobily, pokud by nebyly nazvány „traktor” nebo „samojízdný pracovní stroj” podle bodu b. Už z toho, že můžeme jezdit s auty a dodávkami, které nejsou ani traktor ani pracovní stroj, je zjevné, že nemusí být splněný všechny body. Že ty body jsou naopak výčet možností, z nichž stačí splnit jednu, a dané vozidlo/soupravu můžeme s béčkem řídit.
To podporuje i výslovně uvedená závislost bodu c na jednom z bodů a nebo b – kdyby to bylo myšleno tak, že se mají splnit všechny body, tak by přece nebylo potřeba u jednoho z bodů výslovně uvádět, že platí jen při splnění jednoho z předchozích dvou bodů.

Zkrátka, stačí splnit jeden z bodů a,b,c, aby stačil ŘP B.

Odstavec 10

Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci 4 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu podle odstavce 4 písmeno c).

Komentář

Tak zde je uvedeno, že B+E zachraňuje ty případy, kdy už hmotnost soupravy překročí 3,5 t. Takže obavy, že od hmotnosti soupravy nad 3,5 t už je potřeba C, opravdu nejsou na místě.

Úplné znění zákona 361/2000 Sb.

v platném znění naleznete na webu novapravidla.cz (jiný web, nový panel).

Oficiální výklad Ministerstva dopravy

Vyjádření Ministerstva dopravy ČR (Formát .pdf 64 KiB)
vysvětluje a ukazuje, že v extrémních případech (když se všechny parametry dobře sejdou) lze s ŘP sk.

 • B řídit soupravu o hmotnosti až 4,25 t
 • B+E řídit soupravu o hmotnosti až 8,75 t
 • B+E a traktorem o hmotnosti 3,5 t a konstrukční rychlosti do 40km/h řídit soupravu o hmotnosti až 12,25 t

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Tažení přívěsu – řidičský průkaz sk. B a B+E: Archivní verze článku. Platná do 18. 1. 2013 !. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2023-10-05]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/pick-up/pravo/tazeni-privesu-ridicak/do-2013

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2023-10-05]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Jede webmaster vlakem a slyší „<td></td> … <td></td> … <td></td>”

 

Pro zamyšlení

Napsat slovo vědomě chybně a dát ho do uvozovek, aniž by šlo o citaci,
je stejné jako zaparkovat auto v zákazu zastavení a ještě k tomu zapnout všechny blinkry.
Pachatel usiluje o to, aby bylo vidět, že si je svého přestupku vědom.

[Vlastní konstatování autora tohoto webu, 2014.]