Shortcut to the main page: Alt + Shift + upper 2(@)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Search in this website

 
 
Language versions are not identical,
so visit all versions,
which you can understand.

References and testimonials

 

Selection of references
related to ICT

Databases MariaDB/MySQL
– Programming, Optimization, SQL Tuning

 • Processing of stocks and transactions at clients' warehouses
 • Periodical automatic processing of big volume of data in limited time
 • Each database has hundreds of tables.
 • Some tables have cca 150 millions of rows.

 
RiverBit
– electronically signed pdf (Formát .pdf 86 KiB)

RiverBit – jpg (Formát .jpg 345 KiB)

 

Websites and Database-oriented Web Applications
– Technical Design, Programming, Coding

 • Project structure, URL scheme; relation database model
 • .htaccess, SQL (MySQL/MariaDB), PHP, HTML, JS, CSS
 • Semantics and SEO, Responsivity, accessibility, …

 
Felax (Formát .pdf 96 KiB)

 

Teaching of Specialist Subjects
at Department of Information Technologies
of Faculty of Informatics UHK

Teaching of specialised subjects from subfields of ICT
(Information and communications technology):

 • Making of websites
  • HTML, CSS
  • semantics
   (accesibility for blind users, SEO)
  • accesibility for partially sighted users
   and for small screens
   (responsivity)
 • Principles of Computers
  • The most important basics of electrical engineering
   (Ohm's law, Kirchhoff's circuit laws)
  • Numeral systems, conversions, basic operations
  • Binary logic, logical functions, logic circuits, Boolean algebra, De Morgan's laws, Karnaugh maps
 • Seminars, lectures, innovation of the course, guarantor of the course
 • Teaching also in English language for foreign studentsUniverzita Hradec Králové,
Fakulta informatiky a managementu,
Katedra informačních technologií
=
University of Hradec Králové,
Faculty of Informatics and Management,
Department of Information Technologies (Formát .jpg 513 KiB)

Interpreting of On‑line Meeting
in ICT, Geodesy and Aviation

 • Interpreting (translating) of on-line meeting
 • Czech vs. Polish language, in both directions
 • Technical aspects of realization of aerial photographs for orthophotomaps

 

 

All references
(mostly related to Czech language, Polish language or teaching)

I am focused on cooperation with Czech and Polish subjects in branch of languages and teaching,
so it is not priority to maintanance English version of website with these references now.

See the mirror of Czech version of this page below.
Labels, headers and description on the page are in Czech language only,
but the page contains references in three languages, including English one.


Mirror of Czech version of this page:


Čeština pro Poláky
– výuka, příp. překlady textů

 

 

 

 

 

(Przypis:
Przerwa wakacyjna jest na życzenie ucznia;
ja podczas wakacji lekcje prowadzę normalnie.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výuka češtiny, 2016, Kudowa-Słone (Formát .pdf 204 KiB)

Reference z výuky ICT jsou níže.

 

Tvůrčí překlady z angličtiny do češtiny
(jazykové vtipy pro knihy)

 

 

Tlumočení – polština

 

 

 
Obousměrné tlumočení
mezi polštinou a češtinou,
Náchod (Formát .jpg 91 KiB)

 

Cestopisná promítání

Reference od pořadatelů cestopisných promítání jsem si nesháněl,
protože místo nich postačí veřejně viditelný
seznam termínů promítání pro veřejnost,
v němž je vidět, že se na jednotlivá místa vracím s dalšími tématy:

Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové
,
Městská knihovna Hronov, …

Na některých místech se jednotlivá témata i opakovala:

Lázně Velichovky
.

Knihy


Populárně-odborné knihy,
které jsem napsal

Databáze MariaDB/MySQL
– programování, optimalizace, SQL tuning

 • Zpracování stavu zásob a pohybů na skladech klientů
 • Periodické automatické zpracování velkého objemu dat v omezeném čase
 • Každá databáze má stovky tabulek.
 • Některé tabulky mají cca 150 milionů řádků.

 
RiverBit
– elektronicky podepsané pdf (Formát .pdf 86 KiB)

RiverBit – jpg (Formát .jpg 345 KiB)

 

Weby a databázové webové aplikace
– technický návrh, programování, kódování

Původně zaměstnavatel,
jenž se po mém osamostatnění stal mým zákazníkem:

 
Felax
reference za 11 let (anglicky) (Formát .pdf 96 KiB)

Felax
– původní reference za prvních 2,5 roku (česky) (Formát .pdf 1.2 MiB)

 

Soukromé doučování ICT
(informatika pro praxi, VŠ, SŠ)

 

Příchozí SMS:
Tak maturita hotová, díky moc!!! ICT prý nejlepší!!

Příchozí e-mail:
Tak jsem včera úspěšně uzavřel předmět algoritmy, bylo to sice o prsa, celkem 55 bodů = 3, ale udělal jsem ze šestnácti lidí jediný, samozřejmě také díky Vám. Ještě jednou za vše děkuji.

Výuka odborných předmětů (z ICT)
na KIT FIM UHKUniverzita Hradec Králové,
Fakulta informatiky a managementu,
Katedra informačních technologií
reference anglicky (Formát .jpg 513 KiB)

 
UHK FIM KIT
– reference česky (Formát .jpg 460 KiB)

UHK FIM KIT
– původní reference za první tři roky (česky) (Formát .pdf 621 KiB)

CVVZ a RVVZ
– lektor několika vlastních kurzů

CVVZ 2008 (Formát .pdf 515 KiB),
RVVZ 2008 a RVVZ 2009 (Formát .jpg 391 KiB),
CVVZ 2010 (Formát .jpg 301 KiB)

 

Cykloturistické tábory a kroužky
– příprava, organizace, evidence, …
– technika, administrativa, finance, …

 
Déčko (Formát .pdf 995 KiB)

 

Některé audiozáznamy a videozáznamy

Výslovnost češtiny pro Poláky

Język czeski – wymowa
On-line videopřednáška v polštině:
Wymowa czeskiego

Český rozhlas – Radioporadna a další

Český rozhlas – Cykloporadna – audiozáznamy

V Českém rozhlasu (r. 2009)
Český rozhlas
– všechny rozhovory
– audiozáznamy

Účast v soutěžích, kde se pracuje s českou slovní zásobou


TV soutěž 2015 – hádání vět a slov – videozáznam na YouTube (jiný web, nový panel)

TV soutěž 2005 – hádání slov – videozáznam na YouTube (jiný web, nový panel)

Cestopisná promítání


Audiozáznamy cestopisných promítání jsou
v nabídce cestopisných promítání (česky)
,
zařazeny u konkrétních témat.
I polsky.

Čeština pro Poláky
– mé materiály on-line zde na webu

Čeština pro Poláky – mé materiály on-line

Různé

 

Zde na webu se můžete podívat na výroční fotozprávy (okomentované fotografie), které jsem jako novoroční přání ve formě powerpointových prezentací vytvářel v letech 2005 až 2015.

Program Účto pro vedení domácího účetnictví (osobních financí) jsem sice naprogramoval jako maturitní práci (cca 2000 až 2002) a zhruba od roku 2003 jsem jej nijak neupravoval, ale stále funguje a slouží svému účelu. Programoval jsem ho na Windows 95, ale funguje i na Windows 7 (64 b.) a asi i na novějších.

Můžete se podívat i na další moji tvorbu,
např. si přečíst nějaké články, které jsem napsal (v těch starších se může objevovat špatná typografie či jiné menší jazykové chyby),
a vůbec se můžete rozhlédnout po osobní sekci tohoto webu.


 
 

Na této stránce jsou snímky od jiných autorů.

Jump up to: Navigation menu
(keyboard shortcut Alt + Shift + „5”)

Are you interested by this page?

 • Add to bookmarks (Ctrl+D)
 • Share link (CB radio)Jump up to:
 • Print (Ctrl+P)
 • Cite according to ISO 690

  This page

  ADÁMEK, Martin. References and testimonials. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí (Czech Republic) [cited 2024-07-13]. Available from: https://www.adamek.cz/en/references

  Whole site

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí (Czech Republic) [cited 2024-07-13]. Available from: https://www.adamek.cz/en

 

 
 

National Cultural Heritage

WebArchiv – This website is being archived by the National Library of the Czech Republic This website is regularly archived by the National Library of the Czech Republic for its cultural, educational, scientific, research or other values with the aim of documenting an authentic sample of the Czech web. It belongs to a collection of Czech websites to be preserved by the National Library and made available for posterity. Its record is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.  

 

 
 

For a distraction

Why do all Assembler programmers want to live in Atlantis?
Because it is below C level.

 

For a muse

The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, but wiser people so full of doubts.
[Bertrand Russell]