Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Osobní blog
Soukromý, neprofesní mikroblog.
Článek č. 244

 


Zákazy dle hmotnosti: Významy různých značení

Zákaz vjezdu nebo zákaz odbočení
nad určitou hmotnost vozidla nebo soupravy
lze v Česku značit mnoha různými způsoby.

A tyto různé způsoby mají různé významy.
Jedno stejné číslo může mít fatálně různý význam podle toho, jak / kde je uvedeno !!!

--------------------

Projevují se hned dva různé rozdíly:

- hmotnost celé soupravy
- hmotnost nejtěžšího vozidla soupravy

a

- celková hmotnost (nejvyšší přípustná)
- okamžitá hmotnost (reálná na váze)

--------------------


# Zákaz vjezdu nákladních automobilů

Hned na úvod je potřeba si připomenout, že už pár let se značka "Zákaz vjezdu nákladních automobilů" vztahuje i na vozidla kategorie N1, tedy i na dodávky s celkovou hmotností do 3,5 tuny!

A aby měly patřičné instituce možnost tyto dodávky do nějaké ulice pustit, a zakázat tam vjezd jen nákladním automobilům nad 3,5 tuny, objevila se na mnoha zákazových značkách hmotnost 3,5 tuny.
A tady to začíná být veselé. Složité. Pestré. Komplikované.
Ono totiž vůbec není jedno, jak a kde je ta hmotnost uvedena.

To velmi stručně naznačuji už v 1. řádku obrázku č. 0.
Níže se na to podíváme mnohem podrobněji.

--------------------


# Jde i o větší osobní auta nebo o osobní auta s přívěsem

Pozor, toto téma se netýká jen nákladních aut (vč. dodávek N1).
Týká se úplně všech vozidel, protože různé značení zákazu vjezdu (odbočení) podle hmotnosti zdaleka nemusí mít na sobě piktogram nákladního auta.

To velmi stručně naznačuji v druhém řádku obrázku č. 0.

Níže popsané rozdíly mohou být velmi důležité i pro řidiče osobních aut s přívěsem!
Případně pro řidiče větších osobních aut
(mikrobusů, vícemístných dodávek M1, MPV, SUV, ...).

Protože na značce klidně může být uvedena hmotnost nižší než 3,5 t,
a pak je i za volantem auta do 3,5 t dobré vědět, co se mne týká, resp. kterou ze svých hmotností mám zohlednit teď a tady.

(Kromě toho, osobní auto s přívěsem se může dostat přes 3,5 t, a některé značky pracují s hmotností soupravy.)

--------------------
--------------------


# Infografika s příkladem soupravy

- Obrázek č. 1
- Vlastní dílo,
s využitím obrázků dopravních značek ze zákona

Obrázek si můžete např. otevřít do druhého panelu prohlížeče a při čtení článku na něj průběžně odkukovat.

Téma je poměrně komplikované, a přitom velice důležité. A to i pro řidiče dodávek s lehkými přívěsy nebo naopak pro karavanisty s relativně malými auty.

----------


O co v té infografice jde?

V infografice nezobrazuji různé značky se stejnými hmotnostmi, s tím, že jedno a to samé vozidlo (souprava) okolo některých projede, a okolo některých ne.


Pojal jsem to obráceně:

V dolní části obrázku ukazuji jednu konkrétní soupravu vozidla a přívěsu,
s jejich hmotnostmi jak celkovými (nejvyššími přípustnými dle homologace a registrace),
tak i okamžitými (reálnými, které by právě teď ukázala váha).

A nad tuto soupravu jsem umístil různé dopravní značky, které právě tuto soupravu, takto naloženou, ještě těsně pustí.

V horní části infografiky tedy ukazuji vedle sebe 5 různých způsobů značení omezení vjezdu podle hmotnosti.

Ukazuji tam hmotnostní limity pro ten jeden konkrétní příklad soupravy auta s přívěsem tak, jak ta čísla vycházejí pro různé způsoby značení.

Postupně si ty různé způsoby značení popíšeme:


----------


1 a 2) Kulatá značka, která má uvnitř svého kruhu uvedeny jen tuny;
bez piktogramu s druhem vozidla uvnitř kruhu
(na mé infografice první dvě značky zleva)

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez
(značka B13)

Toto je velmi přátelská značka.
Na této značce stačí i relativně malé číslo (ve srovnání s jinými) k tomu, abyste okolo ní mohli klidně jet dál.


a) Tuny přímo z kulaté značky;
nikoliv z dodatkové tabulky o jediném vozidle
(na mé infografice 1. způsob zleva)

Nejpřátelštější ze všech je klasická značka zákaz vjezdu nad určitou hmotnost. Nezávisle na kategorii, bez symbolu nákladního auta.

Protože na této značce uvedená hmotnost je hmotnost okamžitá; nikoliv celková.

Pokud jedete s autem, které má celkovou hmotnost (nejvyšší přípustnou hmotnost; když je plně naložené) 3,5 t,
ale teď právě má okamžitou (reálnou, teď právě na váze) 3 tuny,
tak za obyčejnou jednoduchou značku zákaz vjezdu nad 3 tuny vjet můžete.

Což u jiných značek není samozřejmostí (!), jak si vysvětlíme níže.


A dokonce za ni můžete vjet i v případě, že za tím autem máte připojené přípojné vozidlo (přívěs nebo návěs),
pokud to přípojné vozidlo má okamžitou (!) (opět přátelské) hmotnost do těch tří tun.

Zatímco u některých jiných způsobů značení se hmotnosti tažných vozidel a přípojných vozidel sčítají, a pracuje se s hmotností celé soupravy (!).b) Dodatková tabulka "Jediné vozidlo... "
(na mé infografice 2. způsob zleva)

V případě této nejjednodušší a nejpřátelštější značky se s hmotností celé soupravy pracuje pouze v případě,
že se chcete odvolat na dodatkovou tabulku "jediné vozidlo x tun",
která nabízí vyšší hodnotu než hlavní kulatá značka.

-----


ad a, b)

Proč tuny v kruhu platí pro nejtěžší vozidlo soupravy,
zatímco tuny z dodatkové tabulky "jediné vozidlo" platí pro součet za celou soupravu?

Je to logické a v souladu s fyzikou:ad a) Nejtěžší vozidlo soupravy, podle tun z kruhu

Hlavní kulatá značka uvádí hmotnost pro případ, že na most vjedou všichni, co se vejdou. Hlava – nehlava; vejdu se tam, jedu tam. A ten most musí všechna taková vozidla unést.

Jestli tam takto vjedou dvě motorová vozidla s celkem dvěma volanty a řidiči, nebo tam vjede souprava motorového vozidla s přívěsem a celkem jedním volantem a řidičem,
už není pro zatížení mostu extrémní rozdíl.

Prostě jsou to dvě vozidla jedoucí těsně za sebou, a každé z nich se má vejít do té určené hmotnosti, aby ten most zvládl všechna takováto vozidla, která se na něj vejdou najednou.

(Ano, určitě existují rozdíly v rozložení hmotnosti, v počtu náprav; v rozestupu a délce vozidel, potažmo v tom, kolik se jich na ten most vejde najednou.
Je mi jasné, že mohou nastat různé situace, které mají na ten most různý dopad.
Věřím, že statici při výpočtech počítají s tou pro most nejnáročnější situací z těch reálně představitelných, aby uvedli dostatečně nízkou hodnotu na zde řešenou značku, resp. aby most dle požadovaného zadání navrhli dostatečně pevný.)


Obecně lze zjednodušeně právně nezávazně plošně statisticky říci, že kulatá značka mající uvnitř kruhu uvedeny jen tuny, nemající uvnitř kruhu druh vozidla, chrání mosty před přetížením, řeší realitu, a proto pracuje s fyzikou.ad b) Celá souprava dohromady, podle dodatkové tabulky "jediné vozidlo"

Dodatková tabulka s vyšší hmotností (často několikanásobně vyšší), kterou lze uplatnit v případě, že zajistíte, aby na most v tu chvíli nevjelo další vozidlo,
uvádí hmotnost, kterou ten most unese,
pokud je na něm takové vozidlo úplně samo.

V případě soupravy potřebujete přípojné vozidlo táhnout motorovým vozidlem (myšleno soupravu min. 1 motorového vozidla a min. 1 přípojného vozidla; dle zákonné definice; soupravou zde nemyslím jízdní kolo s přípojným vozidlem),
takže nemůžete zajistit, aby tam to přípojné vozidlo jelo samo.

Leda snad u velmi krátkých mostů, ale s tím už asi zákon nepočítá.
(Resp., u velmi krátkých mostů, na něž se nevejde více vozidel za sebou, asi nelze očekávat, že by dodatková tabulka povolila jedinému vozidlu významně větší hmotnost než každému vozidlu.)

A jelikož celá souprava potřebuje jet přes most najednou (nemohou tam jednotlivá vozidla jet postupně samostatně), tak se pro uplatnění vyšší hodnoty z dodatkové tabulky "Jediné vozidlo X tun" musí použít hmotnost celé soupravy.

Ale opět okamžitá hmotnost (!), tedy reálná na váze, což je opět velmi příjemné.
Nikoliv hmotnost celková (nejvyšší přípustná), jak tomu bude níže u jiných způsobů zápisu.

-----c) Co když jde o odbočení např. doprava?

Pokud má takováto vstřícná značka se zákazem vjezdu pracující velkoryse s okamžitou hmotností každého vozidla soupravy
platit pro odbočení doprava,
musí pod ní být dodatková tabulka se šipkou doprava.

Opačné řešení (zákaz odbočení; a pod ním dodatková tabulka s hmotností) má úplně jiný a mnohem přísnější význam (!), jak si ukážeme níže.


d) Co když jde jen o některé kategorie vozidel?

Pokud má takováto vstřícná značka se zákazem vjezdu pracující velkoryse s okamžitou hmotností každého vozidla soupravy
platit pouze pro nákladní automobily,
musí pod ní být dodatková tabulka se symbolem nákladního automobilu.

Ostatní tři existující řešení (na mé infografice tři obrázky vpravo) mají úplně jiný a mnohem přísnější význam (!), jak si ukážeme níže.

-----


Pro úplnost ještě zákonná definice pro značku B13:

"
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť.

V případě, zeje značka doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem „Jediné vozidlo ... t“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o jízdní soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoli však údaj na dodatkové tabulce.
"

----------Teď se na mé infografice (obrázek č. 1) v jejím horním řádku přesuneme doprava, ke třetí a čtvrté značce zleva, kde je v kruhu piktogram nákladního auta:


3 a 4) Kulatá značka, v ní piktogram nákladního automobilu,
s hmotností dopsanou buď přímo v kulaté značce pod autem,
nebo na dodatkové tabulce pod značkou

Zákaz vjezdu nákladních automobilů
(značka B4)Toto je velmi přísná značka.
Je velice nepříjemná a vůči řidiči nepřátelská.
V praxi typicky může zaskočit (nebo zastavit) nejednoho řidiče dodávky s přívěsem.

Na této značce potřebujete vidět relativně vysoké číslo (ve srovnání s výše popsaným předchozím řešením), abyste okolo ní mohli legálně projet dál.

Tuto značku nezajímá, jestli jste prázdní, nebo naložení. Je jí jedno, kolik právě teď reálně vážíte. Nestará se o vaši okamžitou hmotnost.


Tato značka řeší celkovou hmotnost, čili nejvyšší povolenou hmotnost!


A co hůř, v případě soupravy vozidel tato značka řeší součet celkových hmotností všech vozidel v soupravě!!!Takže pokud za dodávku N1, která prázdná váží 2 tuny a celkovou hmotnost má 3 tuny, připojíte nebrzděný přívěs, který má celkovou hmotnost 750 kg,
tak celková hmotnost vaší soupravy je v tu chvíli 3.75 tun,
a i když okamžitá hmotnost nejtěžšího vozidla soupravy bude 2 tuny a okamžitá hmotnost soupravy 2,3 tuny,
tak to nikoho nezajímá, a za takovouto značku, kde je pod náklaďákem napsáno "3,5 t", s touto soupravou vjet nesmíte, protože se součtem celkových hmotností obou vozidel soupravy se do tohoto limitu nevejdete!

-----


Komu to prospěje?

Tyto značky se objevily jako houby po dešti, když obyčejný zákaz vjezdu nákladních automobilů začal platit i pro dodávky do 3,5 tuny. Těmi "3,5 t" na značce se mělo zajistit, že dodávky za tu značku budou moci vjet.
Jenže se nějak zapomnělo, že dodávky za sebou potřebují tahat přívěsy.

Dříve za zákaz vjezdu náklaďáků mohla dodávka N1 do 3,5 t své celkové hmotnosti vjet, a mohla za sebou táhnout přívěs.
Dnes ji má okolo té značky pustit ten dodatek "3,5 t", jenže ten bohužel počítá i celkovou hmotnost přívěsu, a řidiči dodávek s přívěsy tak mají po žížalkách, a do mnoha ulic nebo na mnohé silnice se legálně nedostanou.

-----Hmotnost pod náklaďákem v kruhu
= hmotnost na dodatkové tabulce

(úspora materiálu a práce)


Varianta s hmotností uvedenou přímo pod piktogramem nákladního automobilu (v kruhu) funguje prakticky stejně jako varianta s hmotností na samostatné hranaté dodatkové tabulce pod zákazovou značkou.

Jde o praktické řešení, aby se neplýtvalo penězi za spousty dodatkových tabulek.
Od doby, kdy se zákaz vjezdu nákladních automobilů začal vztahovat i na dodávky N1 do celkové hmotnosti 3,5 tuny, jsou ty dodatky o platnosti konkrétního zákazu vjezdu náklaďáků v konkrétním místě jenom pro vozidla nad 3,5 tuny poměrně časté, protože jinak by to značení bylo příliš přísné a nikam by se s ničím nedalo dojet.

Týká se to opravdu pouze nákladních automobilů, zákaz jejich vjezdu (značka B4) s tímto řešením pro úsporu dodatkových tabulek počítá přímo v zákoně.
V případě jiných kategorií vozidel (autobusy, traktory, apod.) musí ta hmotnost být uvedena na samostatné značce. Myšleno de iure, co do viditelného tvaru; samozřejmě to nebrání tomu, aby byly ty samostatné značky nalepené či rozsvícené fyzicky na jedné velké tabuli.

-----

Obecně lze zjednodušeně právně nezávazně plošně statisticky říci, že zákaz vjezdu nákladních automobilů, pod nímž je uvedena celková hmotnost soupravy, po jejímž překročení ta značka začíná platit,
slouží k omezení vjezdu větších vozidel někam, kde je nemají rádi, tak nějak z principu.

Třeba proto, že tam chtějí snížit celkový provoz vozidel (hluk, emise, ...) a donutit alespoň některé řidiče jet delší trasou, nebo proto, že je to tam úzké, a velké auto by v tom úseku bylo komplikace.

Ta hmotnost zde pravděpodobně slouží spíše k definici velikosti (kategorie, druhu) vozidla, podobně jako u řidičského průkazu. Proto neřeší okamžitou hmotnost, ale celkovou. Proto se zde nekouká na aktuální realitu, ale na údaje v papírech.

Pravděpodobně zde nejde o fyziku a o nosnost mostu, protože to by bylo na místě použít značení dle okamžité hmotnosti, jak jsem popsal výše.
Tím ale určitě nikoho nenabádám k porušování této značky. Mj. i proto, že autoři značení ji mohou použít i pro ten most. Pokud řeknou, že do daného úseku nesmí vjet auto, které má povoleno naložené vážit více než 3,5 tuny, tak to znamená, že předpokládají, že tam nevjede auto, které váží více než 3,5 tuny.
Toto značení je v principu přísnější, takže se určitě nedá říci, že by bylo vždy automaticky méně důležité.

Paradoxní je, že pokud auto přetížíte, tak je tato značka vlastně mírnější (u sólo auta), protože vaše nejvyšší povolená hmotnost bude nižší než vaše okamžitá hmotnost. Ale přetěžování auta není dobrý nápad, zde jde opět o fyziku a o bezpečnost. A i když třeba neporušíte tu zákazovou značku, tak to přetížení vozidla je přestupek po celou dobu jízdy. A zrovna toto je přestupek nejen proti právu jako u některých zákazových značek ("nechtějí nás tady, vyhánějí nás jinam"), ale především přestupek proti fyzice, proti bezpečnosti, proti pudu sebezáchovy a proti zdravému rozumu.

----------Právě jsme na mé infografice probrali 3. a 4. řešení zleva, čili na zákaz vjezdu nákladních automobilů, s dodatkem o celkové hmotnosti soupravy, od níž výše ten zákaz platí.

Teď se podíváme na 4. a 5. způsob značení zleva,
čili na dodatkovou tabulku s hmotností, kterou lze umístit pod různé značky.
Ono to bude prakticky to samé:


4, 5) Dodatková tabulka "Největší povolená hmotnost"
(na mé infografice dva způsoby značení vpravo)

Ve variantě s hmotností na samostatné dodatkové tabulce, vně kulaté značky, může být piktogram nákladního automobilu na hlavní kulaté zákazové značce nahrazen jiným piktogramem, pro jiné určení kategorie / kategorií vozidel.

Pak to nebude dopravní značka B4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů),
bude to jiná zákazová značka,
ale dodatková tabulka E5 (Největší povolená hmotnost) bude platit tak, jak jsem zde výše právě popsal u zákazu vjezdu nákladních automobilů.
Tedy, v případě hmotnosti na dodatkové tabulce jde o součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.

Dodatkovou tabulkou "Největší povolená hmotnost" je možné doplnit spoustu různých dopravních značek.
Např. zákaz odbočení, jak ukazuji na infografice úplně vpravo.

Zde, u dodatkové tabulky (na mé infografice u řešení 4. a 5. zleva),
platí obdobně prakticky vše, co jsem výše napsal u zákazu vjezdu nákladních automobilů s dodatkem o hmotnosti.

Řeší se, co je napsáno v dokladech; nikoliv kolik teď právě vážíte.

Pracuje se s celkovou hmotností; v součtu za všechna vozidla soupravy dohromady.

----------
----------


Souhrnně – rekapitulace:
(Použitelné i jako souhrn pro TLDR nečtenáře)
---


1,2)
Uvnitř v kruhu jen hmotnost:

Okamžitá (OK) hmotnost
nejtěžšího vozidla (OK) soupravy

---


2)
Dodatková tabulka "jediné vozidlo"
pod značkou, která má v kruhu jen hmotnost:

Součet (!)
okamžitých (OK) hmotností
všech vozidel v soupravě

---


3,4,5)
Dodatková tabulka s hmotností pod nějakou značkou;
v případě značky "Zákaz vjezdu nákladních automobilů" může ta hmotnost být pro úsporu tabulek napsána přímo v kruhu, pod náklaďákem:

Součet (!)
nejvyšších povolených (!) hmotností
všech vozidel v soupravě

----------
----------Opis textu z obrázku č. 1
(z mé infografiky):
"
Výše vidíte 5 různých způsobů, jak lze vyznačit, že níže nakreslená souprava
nákladního vozidla o okamžité hmotnosti 3 t a nejvyšší povolené hmotnosti 3,5 t
s přívěsem o okamžité hmotnosti 2 t a nejvyšší povolené hmotnosti 3,5 t
ještě těsně splňuje limit, aby mohla odbočit doprava.

Viz vyhláška č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů (k září 2023),
jejíž příloha řeší dopravní značky.

Pokud by u značení nešlo o odbočení doprava,
tak si u prvních 4 variant odmyslete dodatkovou tabulku s šipkou doprava
a u 5. varianty si místo zákazu odbočení představte zákaz vjezdu (nebo omezení rychlosti nebo cokoliv jiného).

Pokud by u značení nešlo jen o nákladní automobily,
ale o všechna vozidla nebo o jiný druh vozidel,
tak si u 1., 2. a poslední varianty odmyslete dodatkovou tabulku s druhem vozidla (nebo si tam představte jiný druh vozidla dle potřeby),
prostřední (3.) variantu vynechte úplně, ta existuje jen pro nákladní automobily,
a u předposlední varianty si jako hlavní zákazovou značku představte zákaz vjezdu všech vozidel nebo nějakého jiného druhu vozidel.

Pokud by k tomu místu místo soupravy přijelo jen samotné motorové vozidlo,
tak si za obě hmotnosti přívěsu dosaďte nulu a pracujte jen s hmotnostmi motorového vozidla.Above: Five possible ways how to mark in Czechia,
that unit of cargo van N1 and trailer at picture below
(current real mass 3 + 2 t; gross mass 3,5 + 3,5 t)
tightly can turn right.
"

--------------------
--------------------


# Fotografie z praxe:


Obrázek č. 2
- vlastní fotografie

Hlavní značka řeší pouze hmotnost:
Přátelská značka:

Okamžitá hmotnost nejtěžšího vozidla soupravy nesmí překročit 3,5 t.

---


Obrázek č. 3
- vlastní fotografie

Hmotnost je uvedena na dodatkové tabulce:
Nepříjemná značka:

Součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy nesmí překročit 3,5 t.

---


Obrázek č. 4 a 5
- vlastní fotografie

Hmotnost je uvedena jako dodatek pod piktogramem náklaďáku na zákazu vjezdu nákladních automobilů:

Funguje to stejně, jako by ta hmotnost byla uvedena na samostatné dodatkové tabulce:
Nepříjemná značka:

Součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy nesmí překročit 3,5 t.

---


Obrázek č. 6
- vlastní výřez

Hmotnost je uvedena na dodatkové tabulce:
Nepříjemná značka:

Součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy nesmí překročit 3,5 t.

--------------------

Všechny snímky jsou z Česka;
celý článek se týká českých právních předpisů (českého dopravního značení).

--------------------
--------------------


# Zákon 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
Příloha č. 3 (Zákazové značky);
výběr podstatného pro tento článek:
(obrázky převzaty z přílohy zákona)

---

Značka B 4
Obrázek č. 7 a 8

Zákaz vjezdu nákladních automobilů

Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily.

Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.

---

Značka B 13
Obrázek č. 9

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť.

V případě, zeje značka doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem „Jediné vozidlo ... t“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o jízdní soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoli však údaj na dodatkové tabulce.

---

Značka B 14
Obrázek č. 10

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje údaj uvedený na značce.


// Poznámka MA:

Tuto značku jsem výše vynechal; zde ji doplňuji pro úplnost.

Jelikož je to značka zabývající se hmotností, nikoliv kategorií vozidla, tak je stejně přátelská jako ta nejjednodušší značka na téma hmotnosti:
Zabývá se okamžitou hmotností. Čili tou reálnou, právě teď.
Pracuje s fyzikou, nikoliv s dokumenty.

Ba co víc, tato značka je ještě přátelštější.
Nezajímá ji hmotnost jednoho (každého, nejtěžšího) vozidla,
zajímá ji zatížení jedné (každé, nejzatíženější) nápravy.

Čili, na této značce vám stačí relativně hodně malé číslo (oproti jiným značkám), a můžete jet.
Zde jde opravdu o zátěž komunikace, o realitu, o fyziku.

// Konec poznámky

---

Značka B 24a
Obrázek č. 11

Zákaz odbočování vpravo

Značka zakazuje odbočování vpravo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.

---

Značka B 24b
Obrázek č. 12

Zákaz odbočování vlevo

Značka zakazuje odbočování vlevo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.

--------------------


# Zákon 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
Příloha č. 6 (Dodatkové tabulky);
výběr podstatného pro tento článek:
(obrázky převzaty z přílohy zákona)

---

Značka E 5
Obrázek č. 13

Největší povolená hmotnost

Tabulka omezuje platnost zákazu, omezení nebo příkazu ze značky, pod níž je umístěna, na vozidlo, jehož největší povolená hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce.
U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.

---

Značka E 7a
Obrázek č. 14

Směrová šipka pro směr přímo

Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.

---

Značka E 7b
Obrázek č. 15

Směrová šipka pro odbočení

Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.

---

Značka E 9
Obrázek č. 16

Druh vozidla

Tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vyznačený druh vozidla. K vyznačení druhů vozidel se užívají zejména příslušné určené symboly.

--------------------


# Zákon 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
Příloha č. 7 (Určené symboly);
2. Druhy vozidel a skupiny chodců:

// Poznámka MA:
Nebudu sem přebírat obrázky (piktogramy) z té přílohy, ale vložím sem alespoň textový seznam existujících piktogramů vč. jejich číselných identifikátorů:
// Konec poznámky

Číslo Význam
201 Moped
202 Motocykl
203 Osobní automobil
204 Autobus
205 Tramvaj
206 Trolejbus
207 Nákladní automobil
208 Traktor
209 Obytný automobil
210 Osobní automobil s přívěsem
211 Elektromobil
212 Vozidlo přepravující nebezpečný náklad
213 Vozidlo přepravující náklad, který může způsobit znečištění vody
214 Přípojné vozidlo
215 Obytný přívěs
216 Potahové vozidlo
217 Jízdní kolo
218 Osoba na osobním přepravníku
219 Chodec s ručním vozíkem
220 Chodec
221 Bruslař
222 Lyžař
223 Jezdec na zvířeti
224 Děti
225 Osoba na invalidním vozíku
226 Osoba doprovázející dítě v kočárku
227 Obojživelníci
228 Koně

--------------------
--------------------

Článek vč. obrázků odráží stav k září až říjnu 2023.

Ukazuje jen úzký výběr z předpisů. Článek má informativní a populárně-naučný charakter. Právní odpovědnost vyloučena.

Sledujte aktuální předpisy v celé jejich šíři a hloubce.

 

Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku

Související odkazy

  


Líbil se Vám článek?


Zpětná vazba – hlasování

Hlasy se na serveru připočítají k počitadlům pro tento článek, např. kolikrát tento článek někoho pobavil a kolikrát tento článek někomu pomohl.

Neukládají se jednotlivá hlasování (vzájemná kombinace hlasů, datum, čas, ani jiné údaje).
Proto nemá smysl odesílat prázdný hlas, nemělo by se co k čemu přičíst.

 

Ve Vašem prohlížeči nebude uložena žádná informace (cookies) o tom, že už jste hlasovali.
- Ve Vašem prohlížeči tedy nebude vidět, jak jste hlasovali.
- Kdykoliv budete moci hlasovat znovu, pokud Vám článek opakovaně pomůže (pobaví Vás, potěší, …).
- Pokud Vás právě u jednoho počítače sedí více, mohou postupně hlasovat další lidé.

Počítám člověkohlasy, nikoliv lidi.
Tedy kolikrát článek někomu pomohl,
nikoliv kolika lidem pomohl
.

Třikrát potěšeného jednoho čtenáře počítám stejně jako tři různé jednou potěšené čtenáře.

Každý má do budoucna neomezený počet hlasů.
Když zapomenete, že jste pro tento článek už hlasovali, nevadí – když Vám někdy v budoucnu bude např. užitečný znovu, tak mu znovu pošlete hlas, že Vám byl užitečný.

Můžete si zvolit 1 až N možností

Štítky, labels, kategorie, témata, tagy, hashtagy

(ve vývoji)
 
#electro-ict   #transport    
#tourism    
#languages  
 

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Osobní blog: Soukromý, neprofesní mikroblog. . Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-07-17]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/blog

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-07-17]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Cestuje skupina inženýrů se skupinou manažerů ve vlaku. Každý manažer ma svoji jízdenku, inženýři mají dohromady jen jednu. Najednou jeden z inženýrů volá: „Jde průvodčí!” a všichni inženýři se natlačí do jednoho WC. Průvodčí zkontroluje lístky manažerů a vidí, ze dveře na WC jsou zamčené. Zabouchá na dveře a zavolá: „Jízdenku, prosím!” Z WC se pode dveřmi vysune jeden lístek, průvodčí ho cvakne, prostrčí zpět, poděkuje a spokojeně odchazí.
Na zpáteční cestě mají manažeři jen jeden lístek, a světe div se, inženýři nemají žádný. Jeden z manažerů uvidí průvodčího a zakřičí: „Jde průvodčí!” a všichni manažeři se utíkají schovat na WC. Inženýři trochu pomaleji odcházejí na další WC. Poslední z inženýrů, ještě než se schová, zabouchá u manažerů na WC a zavolá: „Jízdenku, prosím…”
Ponaučení: Manažeři často používají inženýrská řešení, aniž by jim rozuměli.

 

Pro zamyšlení

Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví.
[Karel Čapek]