Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Obsah

1. Definice pojmů

1.1 „Obchodní podmínky”

= tyto všeobecné obchodní podmínky

1.2 „Společnost”

= společnost Martin Adámek, Náchod, s. r. o.

1.3 „Zákazník”

= subjekt, který si od Společnosti objednal službu nebo zboží
nebo kterému Společnost poskytuje nebo poskytla službu
nebo kterému Společnost dodala zboží

1.4 „Zrušení termínu”

=
zrušení objednávky
nebo změna či zrušení sjednaného
data nebo času nebo místa
pro poskytnutí služby (vč. konzultace)
(přičemž termín je i naplánovaný čas schůzky on-line, přes Skype, telefon, videokonferenci, chat, a jiné komunikační prostředky; nemusí jít o fyzické setkání)
nebo pro předání podkladů pro poskytnutí služby
nebo pro předání výsledků (i dílčích nebo předběžných) poskytnuté služby
nebo pro předání zboží

Implicitní (nevyřčené) zrušení

Za zrušení termínu se považuje i případ,
kdy Zákazník sice sjednaný termín explicitně (výslovně) nezruší,
ale chová se tak, jako by ho zrušil
nebo jako by ho nikdy nebyl sjednal.
Např. když bez omluvy nepřijde na sjednané místo do 15 minut po naplánovaném času setkání, nekomunikuje a budí dojem, že nepřijde a ani nemá v úmyslu přijít.
Pro účely těchto Obchodních podmínek se za místo setkání považuje i Skype nebo jiný komunikační prostředek.

Sjednaný čas příjezdu (setkání)

Pro účely určení, v jakém časovém předstihu je termín rušen, se za termín považuje sjednaný čas začátku,
resp. sjednaný čas příjezdu/setkání, pokud nastane dříve (např. při cestopisném promítání, kdy je vhodné, abych přijel 30 až 15 minut před začátkem promítání, případně na výslovné přání pořadatele dříve).

1.5 (já), (vy)

Většina Obchodních podmínek je napsána ve třetí gramatické osobě (on, ona) s užitím výše uvedených pojmů.
Tam, kde jsou Obchodní podmínky psány v první a druhé gramatické osobě,
první gramatická osoba (já) znamená „Společnost”,
druhá gramatická osoba (vy) znamená „Zákazník”.

2. Obchodní podmínky

2.1

Obchodní podmínky lze pro konkrétní obchodní vztah předem upravit písemnou dohodou mezi Společností a Zákazníkem.

2.2

Závazek již vyplynuvší z Obchodních podmínek nebo z dalšího ujednání může povinné straně oprávněná strana ze svého rozhodnutí dobrovolně odpustit,
na což ale není právní nárok – upuštění od nároku, resp. prominutí pohledávky v konkrétním případu záleží čistě na rozhodnutí oprávněné strany.

2.3

Objednáním nebo využitím služby nebo objednáním nebo odběrem zboží Zákazník s těmito Obchodními podmínkami souhlasí, s ohledem na případná zvláštní ujednání dle bodu Skok nahoru na 2.1.
Nesouhlas s těmito Obchodními podmínkami lze projevit neobjednáním služeb Společnosti a neobjednáním zboží od Společnosti.

3. !!! Stornopoplatky !!!

Please give 24 hours to cancel or reschedule appointments
Pokud rušíte nebo měníte termín,
udělejte to, prosím, nejméně 24 hodin předem.

3.1

V případě zrušení termínu 24 hodin
před sjednaným začátkem nebo později
hradí Zákazník 100 %
sjednané ceny služby vč. cestovného.

Skok dolů na  Proč?
Proč existují stornopoplatky
za termín zrušený na poslední chvíli?
Proč platit nerealizovanou výuku, promítání, tlumočení
nebo jinou práci, která neproběhla?

 
Proč stornopoplatky?
– lidská vysvětlující poznámka na okraj

Svou práci mám rád

Nejsem žák základní školy,
nemám radost z toho, když mi něco odpadne.

Z toho, že někdo zruší termín,
který jsem pro něj zarezervoval,
nemám žádný přínos:

 • Moje práce mě baví,
  dělám ji rád.
 • Moje práce mi dává smysl,
  dělám užitečné věci, výsledky jsou k něčemu dobré,
  z dobře vykonané práce mám dobrý pocit,
  dobře odvedená práce nějak pomůže zákazníkovi.
 • Za svoji práci dostávám peníze.

Když mi někdo zruší termín,
tak nevidím důvod se radovat,
že jsem „nic nedělal”:

Výsledek není, radost z práce není,
čas je promarněn, ale časové náklady jsou stejné.
Tak tedy alespoň ta platba aby byla, když už holt ne to ostatní.

Vážím si svého času.
Chci ho věnovat své práci
a dalším činnostem podle svého výběru.
 

Časové ztráty jsou mnohem větší,
než to na první pohled vypadá

Pokud si objednáte a zrušíte např. 60 minut,
jsou moje časové ztráty mnohem větší:

 • Termín jsme domlouvali:
  Četl a psal jsem maily,
  prováděl jsem změny v kalendáři.
 • Termínu jsem musel přizpůsobit ostatní činnosti
  při jejich plánování, při jejich zasazování do času a místa.
 • Jak se termín blížil, musel jsem na něj aktivně myslet,
  přestože jsem se věnoval jiným činnostem
  a potřeboval se na ně soustředit.
  Musel jsem aktivně myslet na to, že si mám ohlídat:
  • Že termín stíhám,
   že budu ve správný čas na správném místě,
  • že předchozí činnost budu mít včas korektně přerušenou
   a z ní napsané poznámky,
   abych se v tu objednanou chvíli (a před ní)
   mohl soustředit na objednanou činnost
  • že i přes své přesuny z místa na místo budu mít u sebe potřebné pomůcky.
 • Musel jsem včas přerušit (ukončit) předchozí činnost,
  což snižuje její efektivitu, protože jsem si místo pokračování v práci musel udělat z té předchozí činnosti poznámky;
  a potom při pokračování si zase vše přečíst a vpravit se do tématu, abych mohl na přerušenou práci navázat.
 • Pokud jsem naopak nějakou práci dokončil např. 45 nebo 30 minut před začátkem sjednané lekce,
  tak už nemá smysl na tu chvilku zahajovat jinou standardní práci; už tu např. půlhodinu před naplánovanou výukou nevyužiji.
 • Podle druhu objednané práce a předstihu zrušení
  jsem se případně už na ten objednaný termín připravoval,
  četl jsem si poznámky, připravoval a převážel pomůcky, apod.
 • Musel jsem mít rezervovaný volný čas v kalendáři ještě minimálně 15 minut po plánovaném konci objednaného termínu,
  abych si sbalil pomůcky, vystavil fakturu (nebo zaevidoval, co bylo spotřebováno z předplaceného času),
  napsal si poznámky z lekce nebo tlumočení/zařizování na příště, abych příště věděl, co mám dělat,
  naplánoval si v kalendáři příští termín s novými poznámkami,
  uzavřel záležitost v hlavě a mohl se jít připravovat na další činnost.

Termín 60 minut netto pro zákazníka je tedy reálně
nejméně 90 minut brutto pro mě,
spíše ale více,
s ohledem na ostatní mé činnosti,
které se termínu přizpůsobují.

 
Já si těch 90 nebo spíše 120 minut času pro zákazníka rád najdu,
abych zákazníkovi poskytl 60minutovou smysluplnou službu.
Abych dělal svoji práci, která mne baví, a abych zákazníkovi pomohl.
 
Ale když zákazník na poslední chvíli svůj 60minutový termín zruší,
tak já už ty dvě hodiny svého času nezachráním,
pak to zkrátka jsou dvě hodiny mého zmařeného času.
 
Takže očekávám, že mi zákazník zaplatí alespoň tu objednanou hodinu,
která už je sice v každém případě nenávratně dvakrát zmařená,
ale s tím už se nic nedá udělat. Jen zaplatit.

 

Zrušený termín nevnímám jako žádnou výhodu, že nemusím nic dělat.
Nikdo mne k mé práci nenutí, nevnímám ji jako trest, nesnažím se jí vyhýbat.
Své profese jsem si zvolil sám a dobrovolně, protože je mám rád.

Zrušený termín vnímám jako promarněný čas,
který jsem mohl věnovat ničemu užitečnému.
A který už v tu chvíli nemám narychlo jak smysluplně využít:
 

Za hodinu nic neudělám

Pracuji soustředěně na složitějších úkolech v delších časových blocích,
nemohu něco dělat jen půl hodiny nebo hodinu.

Nemohu jít na hodinku programovat ani překládat, protože za tu dobu si zhruba připomenu, o co jde, vpravím se do tématu, zorientuji se, a jen začnu něco reálně užitečně dělat, už bych měl končit.

Nemohu zavolat někomu ze svých studentů, jestli nechce teď právě hned okamžitě mít lekci. On má také své plány a svůj program.
Když najednou nemůže ten zákazník, který zrušil objednaný termín, se kterým počítal a který měl naplánovaný, tak jak by mohl moci zákazník, který s výukou teď právě nepočítal. To prostě nejde.

Když mi vypadne něco naplánovaného,
nemám jak ten čas užitečně využít.

 

V čase a prostoru se přizpůsobuji zákazníkům
Jsou to jejich termíny

Já jezdím za zákazníky, méně oni za mnou.
A navíc pokud možno na sjednaný čas.

Nemám prodejnu s otevírací dobou, kde bych čekal,
jestli někdo přijde, nebo ne.

Když v obchodě právě chvilku nejsou zákazníci,
tak jde prodavač rovnat rozházené zboží, doplňovat prodané zboží, utírat prach, psát aktuální nabídku na ceduli, provádět průběžnou dílčí inventuru jednotlivých položek, apod.
A když do toho přijdou zákazníci, tak je obslouží; a po jejich odchodu může pokračovat s rovnáním či utíráním tam, kde přestal.
Jak už jsem popsal výše, já při své práci takto využít čas nemohu.

Já se přizpůsobuji zákazníkům
(sjednaným termínům; a často i místům),
ne oni mně
(prodejní době; příchodem do prodejny).

Když se tedy zákazníkovi přizpůsobím,
musí chápat, že jsem pro to aktivně něco udělal, že s tím mám náklady,
a že když on na poslední chvíli svůj termín zruší, tak ho musí uhradit.
Koupil si můj čas. A když ho nevyužije on, tak, jak to bylo plánováno,
tak já ani nikdo jiný už ten čas také nijak alternativně nevyužijeme.
A kromě toho už jsem musel pro ten termín leccos aktivně udělat.

 

Když si někdo něco koupí a svojí vinou rozbije, tak to musí zaplatit.
Nemůže odmítnout úhradu jen proto, že si to on sám svojí chybou rozbil.
To platí i pro čas, který si někdo od někoho koupí.

Když si objednám oběd v jídelně, a pak se mi změní plány, a nestihnu si ho přijít sníst, tak ho také musím zaplatit.
S naprostou samozřejmostí, protože co má jídelna s tím pro mne uvařeným obědem dělat. Nikomu jinému ho neprodá. Kromě případů, kdy daná jídelna provozuje ICT objednávkový systém s burzou, a někdo si ten nevyužitý oběd od zákazníka koupí.
Přičemž v jídelně, v níž se stravuji nejčastěji, se objednávky (změny, storna) uzavírají cca 26 hodin předem.

 

Pohybuji se podle potřeby, a když mám být v určitý čas na určitém místě, tak toho musím aktivně dosáhnout.

Pacient obvykle přijde k lékaři, a i pokud je objednaný,
tak obvykle ještě nějakou dobu čeká.

U mě ne.
Když jsme domluveni na 15.00 u mě v kanceláři anebo na Skypu,
tak zhruba ve 14.30 musím přerušit svoji předchozí samostatnou činnost (programování, překlad, psaní, …).
I když jsem byl pěkně rozjetý, i když mi to právě šlo od ruky.

A abych termíny se zákazníky zodpovědně stíhal, mám mezi nimi mezery. Nemohu si dát dvě výuky těsně po sobě, protože vždy je potřeba nějaký čas okolo.
Čili těch termínů během jednoho dne stihnu méně.
A ty mezery mi nikdo nezaplatí.

Mnoho řemeslníků, kteří jezdí k zákazníkovi,
neřekne předem, v kolik hodin přijedou, a objeví se, jak jim to vyjde,
čili oproti dohodě plus minus hodina nebo i tři.
Je to časový luxus a efektivita pro řemeslníka, na úkor zákazníka.
U mne je to naopak: Poskytuji časový luxus a efektivitu zákazníkovi,
a sám s tím mám popsané časové náklady.

Já za svými zákazníky jezdím, kam si řeknou,
a snažím se tam být přibližně v čase, na kterém se domluvíme,
i když mi to při fyzickém příjezdu k zákazníkovi třeba o deset minut může ujet vlivem nepředvídané dopravní situace.
Při online lekcích přes Skype nebo při lekcích u mě v kanceláři jsem připraven přesně. Čili jsem připraven s předstihem.
Na úkor jiných mých činností.

 

Před některými termíny se s předstihem přesunuji,
abych byl předem včas zhruba tam, kde mám být

Mj. i proto se účtuje celá sjednaná cena vč. cestovného.

A ty přesuny se někdy týkají i online lekcí přes Skype, pokud jsem desítky hodin před nimi na místě, kde nemám pevný rychlý internet. Přes mobilní připojení učit nemohu.

Případně někde mohu být odjetý i bez počítače (a náhlavky, učebnic, pracovního sešitu, …) a pak se musím na sjednaný termín včas vrátit na místo, kde mám počítač, elektřinu, internet, náhlavku, učebnice a pracovní sešit.
Anebo to všechno někam vezu s sebou a starám se o to, abych mohl sjednanou výuku poskytnout.

Pokud mám s někým něco někde sjednané, a desítky hodin před tím jsem mimo domov, tak je velmi pravděpodobné,
že se zhruba 24 hodin předem sbalím a přesunu se domů, extra kvůli tomu jednomu sjednanému termínu,
a pak buď učím z domu přes Skype,
nebo doma přespím a druhý den jedu, kam mám jet.

Pokud protistrana na poslední chvíli termín zruší, ztratil jsem zbytečně spoustu času a nějakou naftu a opotřebil auto.
Když spolu máme sjednánu hodinu a půl, může to pro mne někdy znamenat investici i mnoha hodin, abych tuto dohodu splnil.

Protože mám svoji práci rád.
Protože chci pomoci zákazníkovi a poskytnout mu službu.

 

Termínu jsem se aktivně přizpůsobil.
Na úkor jiných svých činností.

Když někdo sjednaný termín zruší příliš pozdě,
je to vždy nepříjemné a vždy je to škoda.
Ale obecně chápu, že občas se změní plány, že občas se něco stane.

Úhrada 100 % sjednané ceny podle Obchodních podmínek sice tu ztrátu času neřeší, ale budiž, alespoň je ten čas placený;
byť mne zamrzí, že jsem aktivně podnikl spoustu kroků, abych mohl službu poskytnout (výuku, tlumočení, promítání, …), ale chápu, že se něco stalo a změnilo.

Nicméně, pokud se takový zákazník ještě začne hádat, že čas, který si sám promarnil, nechce zaplatit, a já jsem nucen mu to vysvětlovat, protože mu to není samotnému jasné z těchto Obchodních podmínek, tak diskuze o úhradě stornopoplatku/faktury bude účtována podle bodu Skok dolů na 7 těchto Obchodních podmínek.

Proto je pro mne klíčové,
abyste mne o případném zrušení termínu informovali co nejdříve.
Vy třeba na zítřejší schůzku ještě ani nemyslíte,
a já už aktivně činím kroky k její realizaci.

 
Proto mi, prosím,
každou změnu hlaste co nejdříve.

 

Ale…
(nejsem nelida)

V souladu s bodem Skok nahoru na 2.2 mohu stornopoplatek podle svého rozhodnutí v konkrétním případě snížit nebo i zcela odpustit.

Vážné důvody

Pochopitelným důvodem pro zrušení termínu na poslední chvíli jsou závažné případy jako náhlá závažná technická překážka, nemoc, úraz, nehoda, úmrtí blízké osoby, apod.

Stejně tak i já mohu výjimečně domluvený termín zrušit, pokud onemocním nebo např. ochraptím a nemohu mluvit.

Co nejrychlejší informování o zrušení

Ale předpokládám, že mě zákazník o změně situace informuje co nejdříve, tedy jakmile to bude jen trochu možné.

A očekávám, že vyvine přiměřené úsilí, aby mne kontaktoval – např. si v případě vybitého telefonu od někoho vypůjčí nabíječku, USB port nebo powerbanku.

Předpokládám, že hledá způsob, jak mne informovat.
Nikoliv důvod, jak vysvětlit, že mne neinformoval.

Zkrátka předpokládám, že sjednaný termín vnímá jako závazek a podle toho k případnému nutnému stornu přistupuje.

Já osobně jsem jednou cestou na schůzku měl nezaviněnou dopravní nehodu a i se zlomeninou horní končetiny jsem se pomocí zdravé ruky ještě ze sanitky záchranné služby pod majákem cestou do nemocnice telefonicky omluvil, že na sjednanou schůzku dnes nedorazím.
Naštěstí jsem byl ve stavu, který mi to umožnil.

Při jiné nehodě jsem jako spolujezdec neplánovaně skončil i s autem v řece, přičemž žádný z přítomných telefonů nebyl vodotěsný, takže dokážu pochopit, že někdy se zavolat nedá – ale ten důvod tam musí být.
A velká část dnes prodávaných telefonů už je vodotěsná.

Za důvod, proč ani nezavolat,
považuji nehodou poškozený telefon, bezvědomí, poskytování akutní předlékařské první pomoci (provádění resuscitace, zastavování masivního krvácení, …) a podobné případy.
Nikoliv jen to, že se mi změnily plány a řeším něco jiného.

Pozdní příchody

Pozdní příchody, kdy má dotyčný zjevně nejlepší vůli přijít včas, nic sám ze svého rozhodnutí nezrušil,
ale prostě mu příchod časově nevyjde podle plánu, a tak dorazí trochu později,
chápu a do značné míry toleruji,
neboť se nevyhýbají ani mně.

Nelze předvídat úplně vše, to by člověk musel mít časovou rezervu stovky procent délky plánované schůzky, což dost dobře nejde.
Na druhou stranu zpožděná strana musí pochopit, že nezpožděná strana má po plánovaném konci schůzky další plány a že investovala svůj čas do včasného příchodu.
Když někdo dorazí pozdě (a při zpoždění nad 15 minut dá do 15 minut od začátku domluveného termínu vědět, že je na cestě),
tak to pochopím, protože je lepší přijet pozdě, než cestou způsobit dopravní nehodu a nepřijet vůbec, ale podle toho, zda jsem mohl či nemohl čas čekání rozumně využít a podle toho, jaký program mám naplánovaný po plánovaném konci schůzky,
dojednaný nevyužitý čas případně účtuji standardní sazbou za práci a čekání.

I zde platí, že čím dříve se zpoždění nahlásí (např. SMSkou), tím lépe.
Za nutné považuji nahlásit zpoždění nad 15 minut;
u kratších zpoždění je nahlášení zpoždění vhodné, pokud samo hlášení to zpoždění významně neprodlouží
(zohledňuji, že z dnešních telefonů už nejde bezpečně volat nebo posílat SMS za jízdy, jako to šlo z těch dřívějších).

3.2 !!! Jak informovat o zrušení termínu !!!

V případě zrušení termínu dříve než 24 hodin předem stačí,
když mi dáte vědět e-mailem ado 24 hodin před plánovaným termínem potvrdím přečtení patřičné e-mailové zprávy.
(Před „a” není čárka, tedy to, že přečtení potvrdím do 24 hodin před začátkem termínu, není můj slib, ale součást podmínky, co musí být splněno, aby platilo, že e-mail stačí.)

Při pozdějším zrušení, nebo když přečtení zprávy do 24 h před plánovaným termínem nepotvrdím,
už je nutné mi zavolat telefonem
,
a pokud hovor nepřijmu, tak mi hned poslat SMS s konkrétní informací o zrušení konkrétního termínu (a klidně navíc ještě i e-mail, jako doplněk).

Toto se týká zrušení termínu, protože tehdy je důležité, abych se co nejdříve dozvěděl, že se mi mění plány.

3.3 Jak informovat o zpoždění

 
V případě zpoždění, kdy termín platí,
přij(e)dete, jen později, ale přece,
stačí, když mi pošlete SMS, abych věděl, že na Vás mám počkat
– v takové situaci se mé plány nemění.

SMS potřebuji dostat nejpozději 15 minut od okamžiku, kdy jsme se měli setkat/sejít.
(Schůzka/setkání, to je i schůzka on-line přes Skype nebo pomocí jiné komunikační technologie.)

3.4 Zrušení včas

Pokud bude objednávka zrušena a nepoužije se bod Skok nahoru na 3.1
(Zákazník zruší objednávku včas),
může být Zákazníkovi naúčtováno, že Společnost připravovala realizaci objednávky,
nezávisle na tom, zda prostřednictvím svého pracovníka, subdodavatele (B2B) nebo jinak.
Týká se práce, času, cestovného, materiálu, služeb i jiných nákladů vynaložených na organizaci, administrativu, vlastní zakázku i jiné související činnosti.

Jestliže Společnost bude vracet již uhrazenou částku nebo její část,
tak bude vrácena částka snížená o bankovní poplatky za převody (platby) i o kurzové ztráty (náklady na měnové převody),
a to takovým způsobem, aby Společnost nenesla svým nákladem žádné náklady převodů (plateb) ani měnových převodů (kurzové ztráty).
To znamená, že vracená částka bude snížená o poplatky za platbu i za valutovou konverzi související s platbou od Zákazníka Společnosti
i s platbou od Společnosti Zákazníkovi.

Vracená částka bude snížena také o náklady (vč. časových nákladů) týkající se komunikace, plánování, administrativy, vystavování faktury nebo jiných dokumentů, účetnictví a jiných činností, které se týkají rušené objednávky.

4. Záloha na studijní materiály

Pokud si Zákazník objedná studijní materiály, Společnost mu je zajistí, bude chtít Zákazníkovi předat,
ale Zákazník si tyto materiály do 21 dnů po výzvě ke schůzce a předání nepřevezme nebo nedoplatí do sta procent sjednané ceny,

tak Zákazníkem zaplacená záloha na tyto materiály propadá, stává se majetkem Společnosti,
a materiály zůstávají majetkem Společnosti, přestávají být rezervované, objednávka se ruší
a Společnost může s materiály i propadlou zálohou libovolně nakládat,
neboť jde o její majetek nezatížený závazky ani objednávkou (rezervací).

Proč?

Nejsem e-shop, prodejce, velkoobchod, maloobchod, prodejna. Mojí činností není nákup a prodej.
Pokud jde o češtinu pro Poláky, jsem učitel. V rámci komplexní dodávky služby zajistím i studijní materiály.
Pokud si je někdo neodebere, tak mi materiály doma překáží, musím je hlídat, aby se jim nic nestalo, skladovat je a opatrovat.
A pokud by šlo o materiály pro více studentů, tak by mi v nich zbytečně ležely peníze.
Nejsem prodejce. Jsem učitel.
Materiály vám rád zajistím, Zákazník má mít komfort a dostat komplexní službu,
ale pak očekávám, že domluva platí, a že mi knihy nezůstanou ležet doma.
Tak proto. Kdo chce, abych extra pro něj objednal knihy, ten si je pak má odebrat (a doplatit zbytek do sjednané ceny).
Proto ta záloha, která případně propadne.

To, že materiály pro studenta zajistím, to je z mé strany služba pro něj.
Nemám obchod. Jsem učitel.
Materiály ve vydavatelství objednávám pro konkrétního studenta, dělám to pro něj místo něj, aby se o to on nemusel starat.
Udělám to rád, ale předpokládám, že to, co si někdo objednal, také převezme a zaplatí.
Pokud to neudělá, je to pro mě komplikace, promarněný čas a starosti s péčí o nepřevzaté materiály, které jsem už zaplatil a teď leží u mě. A to nechci dělat za svoje peníze.

Kdo chce, může si materiály objednat sám,
na e-shop vydavatelství odkazuji z tohoto webu.

5. Objednávání více lekcí předem a práce na zkoušku

Jako učitel ani jako překladatel či tlumočník netrvám na tom,
že byste museli objednat velké množství práce najednou.
(Minimální účtovaná doba je uvedena v ceníku.)

Výuku je možné objednávat klidně vždy na jednu lekci dopředu, k dalšímu pokračování se nezavazujete, pokud není v konkrétním případě smluvně sjednáno jinak.
Jestli si objednáte další pokračování, záleží na Vás.
Aktuální Obchodní podmínky vč. ceníku platí vždy pro právě sjednávaný (objednávaný) termín.
Jestliže si Zákazník bez písemné smlouvy zaplatil více lekcí dopředu, tak Obchodní podmínky včetně ceníku z doby úhrady platí na všechny ty předem zaplacené lekce, ale ne později než 70 dní. Potom se používají aktuální Obchodní podmínky a aktuální Ceník.

Stejně tak k překladu mi klidně můžete zadat kratší text na zkoušku, jestli chcete; nebráním se tomu.
Nikde není řečeno, že by text k překladu musel být dlouhý.

Ale!

Každá objednaná práce se účtuje.
I ta na zkoušku. Já pracuji od začátku naplno, ne jen tak jako.

Nejen moje zkušenosti ukazují,
že když někdo přijde a různými barvitými formulacemi říká zhruba
„Pracujte pro mě teď zdarma nebo se slevou, a uvidíte, jaký potom jednou budu skvělý stálý zákazník, fakt se vám to vyplatí!”,
tak takový člověk potom v praxi obvykle není ani stálý, ani skvělý, a dokonce ani vůbec žádný zákazník.

6. !!! Ne klimatizace !!!

No air condition
 

Nemohu pracovat v prostoru,
kde je zapnutá klimatizace!

Nemohu ani pobývat v prostoru, kde je zapnutá klimatizace.
Nemohu se přepravovat dopravním prostředkem, v němž je zapnutá klimatizace.

Do klimatizovaného prostoru nevstoupím a pokud zákazník nemá jiný prostor pro realizaci služby, tak se vracím domů a účtuji plnou dohodnutou částku, jako kdybych službu v objednaném rozsahu poskytl.
Takto nebo z jiného důvodu na straně zákazníka promarněný termín je považován za termín příliš pozdě implicitně zrušený Zákazníkem.

Vyhovující náhradní prostor může být i venkovní prostředí. Klidně to může být ve stínu, pod stromy, apod., ale nesmí to být v prostředí, kde je vzduch z klimatizace.

Prostory, kde je chladněji než venku,
ale není tam klimatizace

Pokud má realizace služby (výuka, tlumočení, apod.) proběhnout v prostoru, kde je výrazně nižší teplota než venku,
potřebuji se postupně aklimatizovat (předem, před vstupem do prostoru), přibližně 15 až 45 minut, podle rozdílu teplot. Tento čas je účtován jako čekání, tedy stejně jako práce.

Nesmí to ale být prostor vychlazený uměle (aktivně) klimatizací, protože by tam byl suchý vzduch.
Může to být tepelně izolovaný dům, kamenný dům, historické podzemí, apod. – tam je rozumná vlhkost vzduchu, takže po postupné pomalé dostatečné aklimatizaci na odlišnou teplotu tam mohu pracovat.

O práci (pobytu, čekání, výskytu) v prostředí, kde je přirozeně (bez klimatizace) teplota nižší než venku potřebuji vědět předem, abych byl připraven oblečením a abychom to zohlednili v časovém plánu.

7. Náklady na dobývání pohledávek,
na diskuzi o podmínkách po souhlasu s nimi
a na jiné maření mého času

Úvodní poznámka pro poctivé zákazníky

Nelekejte se, bod 7 vznikl,
protože je občas výjimečně potřeba pro nepoctivé zákazníky,
kteří se spíše příliš netrápí tím, že mají vůči někomu nějaké povinnosti.

Bohužel, tyto Obchodní podmínky píše život. Vycházejí ze zkušeností.
Rozhodně bych také byl raději, kdyby bod 7 nebyl potřeba.

Tento bod vznikl proto,
aby za nepoctivé zákazníky nemuseli platit poctiví zákazníci.
Čili abych v situaci „někdo platí, a někdo ne”
nemusel jako kompenzaci zvyšovat cenu všem zákazníkům
(resp. spíše jen těm slušným,
vzhledem k tomu, že ti neslušní se přijatými fakturami spíše příliš netrápí).

Stručně

Můj čas a cestovné:
400 % ceny podle ceníku

Mé výdaje na vše ostatní (mj. služby a poplatky):
100 %;
všechny, vč. např. mezinárodních hovorů, mezinárodního poštovného, roamingu, soudního tlumočení a ověřených překladů, apod.

Podrobněji

Pokud Zákazník neuhradí fakturu do data splatnosti
nebo odmítá její úhradu,
nebo po objednání neví nebo nerozumí,
že má platit stornopoplatek nebo proč má platit,
nebo předstírá, že neví nebo nerozumí,
tak čas spotřebovaný na připomínání faktury Zákazníkovi
nebo vysvětlování, že / proč má platit
(např. stornopoplatek),
bude účtován sazbou 400 % ceny mého času uvedené v ceníku.
Stejně, čili 400 % sazby z ceníku,
bude účtováno také případné s tím související cestovné.

Proč?

Protože sazba v ceníku je vypočítána jako sazba za příjemnou užitečnou práci (výuka, tlumočení, apod.), která mě baví a která má smysl;
zatímco komunikace s nepoctivými zákazníky na téma jejich neplacení faktury je velmi nepříjemná činnost a ztráta času,
který bych raději využil spíše příjemněji a současně užitečněji.

Mám co dělat, svoji práci i jiné mnou vybrané činnosti mám rád,
a nechci ztrácet čas komunikací s tím, kdo objednává, ale neplatí.

Všechny výdaje

Účtovány budou i všechny s tím související náklady (poplatky za telefon a SMS – včetně mezinárodních spojení a roamingu, právní služby, poštovné, soudní tlumočení a překlady, apod.).

Všechen čas

Pokud bude Zákazníkovi,
který nerozumí, proč má platit (např. stornopoplatek),
účtován můj čas vysvětlování, proč má platit (např. stornopoplatek),
tak mu bude stejným způsobem (400 % ceny podle ceníku) účtován také čas (a cestovné), který byl dříve spotřebován na sjednání termínu,
který klient později příliš pozdě zrušil (vč. implicitního zrušení za nekomunikace) nebo jinak promarnil (např. klimatizováním prostoru),
čili bude účtován (400 % ceny podle ceníku) také čas (a cestovné) spotřebovaný na komunikaci v souvislosti se sjednáním takového termínu (např. zrušeného, promarněného, apod.) – pokud Zákazník odmítá platit.

Všechna témata
(všechny důvody, záminky a výmluvy, proč neplatit)

Tento bod (400 % ceny času a cestovného) se týká také jiných diskuzí o podmínkách (např. klimatizace, čas čekání, apod.) podle těchto Obchodních podmínek nebo uzavřené smlouvy,
které budou probíhat po objednání,
čili po vyjádření souhlasu s těmito Obchodními podmínkami Zákazníkem,
především v době, kdy už se mají Obchodní podmínky uplatňovat a kdy už je příliš pozdě nad nimi diskutovat, vzhledem k tomu, že už se něco stalo
(např. Zákazník příliš pozdě zrušil termín; objednal si mne do klimatizovaného prostoru, apod.).

Všechny způsoby maření mého času

Poplatek podle tohoto bodu,
čili náklady na můj čas a cestovné 400 % ceny podle ceníku,
bude uplatněn také v jiných případech, kdy někdo maří můj čas nějakým neužitečným způsobem
nebo z nedostatku jeho úcty k jiným lidem a jejich času
nebo z nedostatku jeho úcty k tomu, co se dohodlo,
nebo z nedostatku úcty k právu (ústavám, zákonům, jiných předpisů)
nebo z nedostatku úcty ke slušným zvyklostem spolupráce slušných / poctivých osob / subjektů.
Např. v případě absence snahy o informování o zrušení termínu aniž by k tomu byl dobrý důvod
nebo v případě nechápání, proč domluvený termín nebo jinou dohodu nelze ignorovat, apod.

Toto pravidlo se týká také situace, kdy můj čas maří někdo, kdo není můj zákazník.
Např. pokud budu do nějaké situace vtažen bez mého souhlasu nebo neplánovaně;
toto pravidlo tedy bude základ pro všechna odškodnění např. v případě nehody, výpadku, nedodržení dohody nebo v případě jiné škody,
také např. v případě chyby úřadu nebo nerespektování práva např. úřední osobou nebo veřejným činitelem, apod.

Jde o to, že cena za můj čas účtovaná zákazníkům v souvislosti s objednávkami,
které já přijímám, to je cena zohledňující fakt, že svoji práci mám rád a vidím v ní smysl.
Kromě toho se zabývám také svojí prací na svých projektech, za niž mi nikdo od hodiny nic neplatí,
a já ji dělám, protože v tom vidím smysl a mám radost z té práce i z jejích výsledků.

Takže pokud někdo maří můj čas něčím, v čem nevidím smysl, nebo dokonce nepříjemným,
čemu bych se raději vyhnul, jelikož jde o maření mého životního času,
tak v takovém případě je finanční škoda na mém čase významně vyšší než jen částka,
kterou bych dostal od zákazníka za práci, kterou mám rád a v níž vidím smysl.

Lze to chápat i tak,
že základní cena podle ceníku za moje služby je již cena po slevě za to, že dělám něco příjemného a smysluplného, s čím jsem souhlasil tím, že jsem dobrovolně přijal objednávku.
Taková cena po slevě za příjemnost a smysluplnost mé práce (čili cena podle základního ceníku za moji práci) tedy není dostačující jako odškodnění za maření mého životního času.

Užití údajů

V souvislosti s dobýváním pohledávky
(např. když úhrada nepřišla na můj účet do termínu splatnosti faktury nebo když Zákazník informoval, že nemá v úmyslu fakturu uhradit, nebo když Zákazník nekomunikuje)
mohou být Zákazníkovy údaje (získané od Zákazníka nebo nalezené na internetu nebo v registrech nebo získané jinde)
předány třetím osobám nebo publikovány.
Tento bod má přednost před bodem Skok dolů na 10.

8. Řešení sporů

Všechny případné spory vzniklé mezi Společností a ((potenciálním zákazníkem nebo Zákazníkem) či dalšími s ním souvisejícími subjekty dle bodu Skok dolů na 9) náleží do gesce patřičnému soudu podle sídla Společnosti (Náchod, okres Náchod, Česká republika).

Pro obchodní partnery, kteří nemají sídlo v ČR
nebo pro služby poskytované mimo ČR
– pro obchodní vztahy zasahující svým předmětem nebo smluvní stranou mimo území ČR:

V souladu s článkem 3, odstavcem 1 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. 6. 2008 (Formát .pdf) (jiný web, nový panel) si Společnost zvolila,
že právem rozhodným pro závazky vyplývající ze vztahů mezi Společností a Zákazníkem
je právo odpovídající místu sídla Společnosti (Česká republika)
a soudem pro řešení sporů je soud odpovídající místu sídla Společnosti (Náchod, okres Náchod, Česká republika).
Zákazník s tímto vyslovuje souhlas podle bodu Skok nahoru na 2.3 těchto Obchodních podmínek. Nesouhlas lze projevit podle bodu Skok nahoru na 2.3 těchto Obchodních podmínek.

9. Omezení odpovědnosti

Omezení záruky za škodu, kterou Společnost způsobí:

Souhrnná odpovědnost za veškerou škodu, kterou Společnost způsobí Zákazníkovi, jeho zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, spolupracovníkům, partnerům, na blízku bydlícím či sídlícím, na blízku se vyskytujícím, čtenářům, posluchačům, divákům či potenciálním právě uvedeným, totéž bráno v úvahu i přes více vztahů zřetězeně,
je shora omezena částkou, kterou zákazník uhradil Společnosti za sjednání nebo poskytnutí služby, jejímž sjednáním nebo poskytnutím ke škodě došlo,
přičemž se počítá částka za konkrétní sjednaný nebo provedený úkon, tedy za jednu položku na jedné faktuře, za konkrétní řádek; nikoliv za celou fakturu,
a pokud tato položka implicitně zahrnuje i explicitně nevyčíslené dopravné (především příjezd pracovníka na místo poskytnutí služby a odjezd zpět; ale může jít i o poštovné či jinou dopravu předmětů),
které není za tento úkon vyčísleno samostatně v jiné položce faktury,
tak se horní omezení zodpovědnosti snižuje o související dopravné podle aktuálního sazebníku Společnosti,
nejvýše však celková odpovědnost za škody způsobené Společností v souvislosti s jednou fakturou vystavenou Společností může být pět tisíc Korun českých nebo ekvivalent v jiné měně podle kurzu České národní banky platného v době odsouhlasení výše odškodnění.
Odpovědnost za škodu způsobenou zdarma, potenciálnímu zákazníkovi (a dalším s ním souvisejícím subjektům zřetězenými vztahy viz výše) nebo Zákazníkovi (a dalším s ním souvisejícím subjektům zřetězenými vztahy viz výše), který neuhradil (byť i jen částečně) některou fakturu Společnosti nebo některou fakturu Společnosti uhradil (byť i jen částečně) až po datu splatnosti, je nulová.
Společnost nese odpovědnost jen za běžné škody předvídatelné v okamžiku uzavření smlouvy, nenese odpovědnost za náklady obětované příležitosti, nenese odpovědnost z titulu promarněných příležitostí, neodpovídá za implicitní ani nepřímou škodu ani za nepřímé náklady ani za nepřímo způsobenou škodu.

Společnost implicitně předpokládá, že Zákazník objednává služby nebo zboží jako subjekt, který není spotřebitel (tedy že Zákazník a Společnost jsou rovnocenní partneři);
pokud Zákazník je Spotřebitel, je povinen na to Společnost předem (ještě před objednávkou) explicitně upozornit e-mailovou zprávou a ujistit se, že zástupce Společnosti tuto zprávu četl.
Společnost neprověřuje identitu Zákazníka, a tak Zákazníkovi, který o svém (ne)spotřebitelství nijak výslovně neinformuje, věří, že Zákazník není spotřebitel.
Kromě toho, mnoho fyzických osob vystupuje i jménem svým, i jménem nějaké firmy; totéž platí pro telefonní čísla a e-mailové adresy. Proto Společnost není při nejlepší vůli schopna poznat, kdo je spotřebitel, a kdo ne (na zjednodušeném účetním dokladu vystaveném Společností nemusí být Zákazník nijak identifikován; navíc i v případě, že Zákazník uvádí jméno fyzické osoby, Společnost implicitně předpokládá, že jde o fyzickou osobu podnikající, tedy firmu vystupující pod jménem majitele), a musí v dobré víře předpokládat, že Zákazník, který neuvedl, zda je spotřebitel, spotřebitelem není, neboť kdyby byl, tak by o tom v souladu s těmito Obchodními podmínkami Společnost informoval. Společnost si váží soukromí svých zákazníků, vč. firemních, a nevyžaduje od nich žádné zbytné identifikační údaje.

10. Soukromí a ochrana Vašich údajů

Informace pro úřady v souvislosti s GDPR:

Vše, co Zákazník o sobě či své činnosti nebo obchodních partnerech sdělí, Společnost i její pracovník okamžitě zapomínají.

!!! Informace pro lidi a firmy, zkrátka pro obchodní partnery: !!!

Nepustím informace

Důvěrnost veškerého jednání, tlumočení, apod. je naprostou samozřejmostí.
Jako informatik si uvědomuji, že i malý střípek informace může být nečekaně zasazen do kontextu a stát se mnohem významnějším, než původně vypadal; takže ven nepustím nic – důvěrnost cizích informací, které mi např. při tlumočení protekly hlavou, je pro mne zásadní.

Nepustím ani jméno/název zákazníka

Pokud nedostanu referenci (v níž Zákazník dobrovolně veřejně sděluje, že byl spokojen s mými službami – tedy že mé služby využíval), tak nikde neprozradím ani to, že jsem pro konkrétní firmu vůbec něco dělal
(což třeba u některých řemeslníků stále není samozřejmostí, ti se někdy umí rozpovídat, co kde viděli, až se člověk nestačí divit – a je to velmi špatně).

Pokud referenci od daného Zákazníka dostanu, tak pak už v souladu s referencí říkám, že jsem pro daného Zákazníka pracoval,
ale opět neřeknu více, než co se dá vyčíst z reference od Zákazníka.

Plošnou výjimkou jsou cestopisná promítání, která jsou z podstaty akce předem veřejně propagována, tam s tou propagací pomáhám, a přehled budoucích i minulých promítání (vč. názvů jejich pořádajících organizací) mám veřejně na webu.

Ale mám nápadné auto

Jen počítejte s tím, že na autě mám z pěti stran velkým písmem vyvedenu svoji webovou adresu, takže pokud se u Vás budu častěji objevovat, může i vzdálený pozorovatel podle mého webu zhruba odhadnout, jakou službu asi využíváte, tedy např. že připravujete expanzi přes česko-polské hranice (ale i to se dá individuálně řešit např. jinou formou dopravy – to už si ale musíte výslovně říci; standardně až takovou úroveň utajení, že by mé auto nesmělo stát u Vaší firmy, nepředpokládám).

11. Ceny a platební podmínky

Nedílnou přílohou těchto Obchodních podmínek je Ceník,
čímž se myslí všechny podmínky uvedené na stránce www.adamek.cz/cenik ,
tedy vč. platebních podmínek.

Zákazník podle bodu Skok nahoru na 2.3 těchto Obchodních podmínek s Ceníkem souhlasí.
Nesouhlas lze vyjádřit podle bodu Skok nahoru na 2.3 těchto Obchodních podmínek.

Termín splatnosti faktury („splatnost”) je datum,
kdy už mají být peníze na mém účtu.
Zákazník je povinen poslat platbu včas; není vhodné čekat se zadáním platby až těsně před termínem splatnosti.
Zákazník by měl při platbě zohlednit, že mezinárodní převod může být pomalejší než vnitrostátní převod.

A. Rozšíření působnosti Obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky se obdobně použijí a analogicky platí i v případě, že službu neposkytuje Společnost,
ale její jednatel coby fyzická osoba, např. formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, umowy o dzieło nebo umowy zlecenie, či v jiné právní formě.

Místo Společnosti i místo pracovníka Společnosti je pak do těchto Obchodních podmínek coby fyzická osoba zasazen její jednatel, Ing. Martin Adámek, nar. v r. 1983 v Náchodě.

Ustanovení Obchodních podmínek se pak použijí obdobně vzhledem k situaci, např. namísto „poskytnutí služby” půjde o „výkon pracovní činnosti” nebo o „provedení práce”, a podobně, podle okolností, právní formy a aktuální terminologie.

Zde popsané rozšíření působnosti Obchodních podmínek platí nejen při výkonu práce zde popsanou fyzickou osobou namísto poskytnutí služby Společností,
ale i v případě prodeje věci zde popsanou fyzickou osobou namísto dodání zboží Společností.

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Všeobecné obchodní podmínky. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-05-19]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/sro/vop

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-05-19]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Dva programátoři v nějaké televizní vědomostní soutěži:
„Takže pane Jaroslave, pan Zbyněk dostal na papírku jméno osobnosti a vy máte hádat, kdo to je, a to jen pomocí otázek, na které pan Zbyněk může odpovídat jen ano nebo ne.”
Jaroslav: „Jaké je jméno osobnosti, kterou představujete?”
Zbyněk: „ne ano ne ne ano ano ano ne ne ne ano ne ano ano ano ne ne ano ne ne ne…”

 

Pro zamyšlení

Raději zemřu nežli bych pravdu odvolal a lži a klamu sloužil.
[Mistr Jan Hus]