Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Osobní blog
Soukromý, neprofesní mikroblog.
Článek č. 186

 


Významné expedice s vozidly Tatra vs. revoluce v běhu desítek let

Cestovatelé Hanzelka a Zikmund na svou první a nejznámější cestu, s Tatrou 87, vyjeli krátce před rokem 1948. A vrátili se z ní až po něm.

A když na cestu odjížděli, tak se s nimi loučilo jen pár kamarádů,
zatímco když se vraceli, tak je vítaly davy lidí.
V těchto dvou ohledech je přesným opakem pozdější expedice Tatra kolem světa (6 osob; Tatra 815 GTC):
– Začala před r. 1989 a byla vyprovázena davy fanoušků.
– Skončila po r. 1989, a při příjezdu se o ni média relativně nezajímala.


Obě cesty měly společné to, že měly propagovat automobily Tatra a další československé výrobky. To bylo podobné za obou politických režimů.
# Věštba v SPZ dle účastníka Tatry kolem světa

Autor knihy o Tatře kolem světa a účastník / spoluorganizátor výpravy si hned v úvodu knihy všímá SPZ, kterou jejich Tatra dostala: "NJA 11-68".
(Teď nemám knihu k dispozici; doufám, že si to vše vč. autora postřehu pamatuji správně.)

V Novém Jičíně (okres, kde se Tatra vyrábí, "NJ") vidí "nové jaro", tedy novou revoluci; druhý pokus po děni na jaře 1968.

Číslo 68 mu připomíná rok 1968;
v čísle "68" otočeném vzhůru nohama nachází číslo "89", tedy rok 1989;
a číslo "11" dle něho odkazuje na listopad.

SPZ Tatry 815 GTC tedy podle knihy o expedici symbolicky předpověděla,
že v listopadu 1989 proběhne nové jaro 1968.

Budiž, to s tou SPZ je trochu duchařina a hlavně hledání čehokoliv v čemkoliv. A není to z mé hlavy.
# Časová symetrie dvou nejznámějších cest

Předmětem tohoto článku je, že jsem si všiml, že ty dvě cesty (H+Z T 87; Tatra kolem světa) jsou vzájemně tak trochu časově symetrické:
– Během jedné socialismus začal, a během druhé skončil.
– Jedna začala nenápadně a skončila slavně,
zatímco druhá začala slavně a skončila nenápadně.

To považuji za přinejmenším zajímavé.
Obzvlášť v kontextu podobného cíle obou cest, navíc s vozidly stejné značky.
H+Z (Ing. Hanzelka, Ing. Zikmund; T 87):
- 1947 až 1950

Tatra kolem světa (Jiří Stöhr + dalších 5 členů; T 815 GTC):
- březen 1987 až duben 1990

Symetrické tedy je i to, že větší část obou cest proběhla za socialismu:
– Převrat v r. 1948 proběhl relativně krátce po začátku cesty.
– Revoluce v r. 1989 proběhla těsně před koncem cesty.
Co bylo nesymetricky stejné, byl nejen jeden z cílů
(propagovat Tatru a navázat obchodní kontakty, ba domluvit kontrakty),
ale bohužel i jeho konec:

Co členové výpravy na cestě domluvili, to se ve finále promarnilo.
V tom obě revoluce zafungovaly stejně negativně (bylo-li to promarnění důsledek těch revolucí).
# Ticho po obou cestách

Velmi zjednodušeně by se vzdáleně dalo k sobě trochu přirovnat i to,
že Z+H byli po roce 1968 na dvacet let umlčeni (Ing. Hanzelka asi radikálněji než Ing. Zikmund),
a že materiály natočené na cestě Tatra kolem světa se vlivem nezájmu o výsledky expedice v 90. letech ztratily.

V obou případech šlo o promarnění něčeho, co vzniklo nebo mohlo vzniknout a o smutné ticho po významných cestách.Pánové H+Z sice stihli publikovat výstupy ze svých cest, veřejnost je sledovala průběžně i po skončení cest; ale po roce 1968 jim bylo znemožněno v jejich činnosti pokračovat a další jejich potenciál zůstal nevyužitý.

Mj. i kvůli interní zprávě o SSSR (zvláštní zpráva č. 4), kterou napsali z cesty s Tatrami 805 – přestože šlo o tajnou zprávu, která nikdy nebyla určena pro veřejnost. I přesto se kvůli ní režim urazil. I když šlo o tajnou interní zpětnou vazbu jen pro nejvyšší vedení ČS a SSSR.

(Ing. Hanzelka o té zprávě mluví v audiozáznamu, který naleznete na webu Českého rozhlasu, odkaz pod tímto článkem; zmiňuje to hned v prvních pěti minutách toho zvukového záznamu.)Výstupy z cesty Tatra kolem světa byly do značné míry promarněny, nevyužity, zničeny či ztraceny; z důvodu aktuálního masově-společenského nezájmu se nedostaly k veřejnosti.
S cca 30letým zpožděním se o Tatře kolem světa zázračně nečekaně našel alespoň hotový dvoudílný film.
Zamýšlený seriál, na který byly natočeny materiály, asi nikdy nevznikl.
# Co rok 1968?

A že jsem tu zmínil jaro 1968:
I tento pokus o revoluci má svoji expedici s Tatrou.

Od ledna 1968 do září 1968 proběhla expedice Lambaréné, v rámci níž českoslovenští studenti vezli léky do Afriky.
S nákladní kapotovou Tatrou 138.

Tato výprava byla inspirací pro pozdější cestu Tatra kolem světa.

Dva členové, Jiří Stöhr a Petr Bárta, se zúčastnili obou cest s nákladními Tatrami – Lambaréné (T 138, r. 1968) i Kolem světa (T 815, r. 1987).

Během expedice Lambaréné proběhlo nejen pražské jaro 1968 (rozvolnění),
ale i srpen 1968 (počátek utažení šroubů; jak bychom to nazvali o desítky let novějším jazykem).# Korelace

Zdá se tedy, že významné mezinárodní tatrovácké expedice lemují socialismus a s ním související zvraty v Československu v cca druhé polovině 20. století.

(Přiznávám, že tímto opomíjím pozdější výpravu Z+H se dvěma malými nákladními Tatrami 805; ale ta je méně známá než ta dřívější s T 87.)
Jeden by řekl, že by radši už nikdo s Tatrou neměl na zahraniční cestovatelské expedice jezdit. Ale průšvih je, že jedna je zrovna venku...

Skoro se bojím říci, že jedna mezinárodní výprava s Tatrou vyrazila na cestu před pár lety;
tak doufám, že jí jako významný historický milník stačila světová covidová pandemie a pak aktuální východoevropské dění; a že nepotřebuje nic dalšího přímo v ČR.

Přiznám se, že její průběh podrobně nesleduji a nevím, v jakém je teď stavu a stadiu; vím jen, že si hned v úvodu prošla významným interním zemětřesením ve svém vedení, které ale není předmětem tohoto článku, protože mne zajímá především historie techniky v širším kontextu, a nechci se zabývat aktuálním společenským flamewarem.
Ale podle FB stránky výprava stále pokračuje (s průběžným odskakováním do Česka, jak bylo zhruba plánováno).# Ne každá expedice s Tatrou lemuje revoluci

Pro úplnost nutno dodat, že v roce 1994 (duben až prosinec) proběhla expedice Živá Afrika s bílou Tatrou 815, během níž v České republice (slovo "Česko" tehdy ještě neexistovalo) k žádnému převratu ani k revoluci nedošlo.

Přiznejme si ale, že tato výprava není příliš známá.

S expedicí Lambaréné měla společné to, že vezla humanitární pomoc do Afriky.

S Tatrou kolem světa měla bohužel společné tragické následky pro členy. Při Tatře kolem světa zahynul pilot rogala (při sjíždění divoké řeky na člunu),
při Živé Africe zahynuli pilot rogala a jeho pasažér (při letu na rogalu).


# Dvě asi nejznámější cesty vs. dva historické milníky

Domnívám se, že pokud by fanoušci cestování nebo československých automobilů měli zmínit dvě nejznámější československé automobilové expedice 20. století, velmi pravděpodobně by v anketě vyhrály právě cesta H+Z s Tatrou 87 a Tatra kolem světa.
A právě tyto dvě cesty doprovázely začátek a konec socialismu v Československu.


A že by byly známé právě proto, že probíhaly současně s těmito historickými milníky?

Nemyslím si. Myslím, že to bylo spíš naopak, že ty významné společenské změny od nich spíše odpoutávaly pozornost, protože lidé i média měli jiné téma ke sledování. Téměř jistě to tak bylo v případě návratu Tatry kolem světa těsně po revoluci. Je to logické, lidé řešili jiné věci; věci, které se jich dotýkaly mnohem blíže.

Proto si myslím, že ty dvě cesty si svoji slávu vydobyly jinak.

A ano, pracuji tady se svojí domněnkou, že cesty H+Z s Tatrou 87 a Tatra kolem světa s T 815 GTC jsou mnohem známější než cesta H+Z s Tatrami 805, než Expedice Lambaréné s Tatrou 138 a než expedice Živá Afrika s bílou Tatrou 815.A domnívám se, že na třetím místě by se v žebříčku povědomí mezi fanoušky umístila asi Expedice Lambaréné s Tatrou 138. Během níž proběhl nadějný pokus o revoluci s dočasným rozvolněním, doprovázený obrovským optimismem a zakončený následným tvrdým zklamáním.
Myslím, že tato Tatra je známější než Tatry 805 H+Z i než T 815 Živá Afrika.
Napadá mne pochybnost, jestli si jen jednosměrně neroubuji na známé expedice ty společenské události, které se právě při těch expedicích staly. Jakékoliv události. Myslím, že ne.
Je pravda, že se pořád něco děje. Prakticky kdykoliv se něco zásadního děje, v kterýkoliv moment. Někde.

Ale tady jde o historické milníky přímo pro Československo.
Kdybych měl vyjmenovat pro Československo nejvýznamnější letopočty 20. století, uvedl bych tyto: 1914, 1918, 1938, 1945, 1948, 1968, 1989, 1992.
A nejznámější expedice s Tatrami probíhaly v době událostí let 1989, 1948, 1968.
Já tam tu korelaci vidím.
Kauzalitu ne; jednostrannou korelaci ano.

Historické milníky se sice nekonaly nutně během expedic;
ale během nejvýznamnějších expedic nastávaly historické milníky.
Jak některá z nejznámějších cestovatelských výprav vyjela s Tatrou do světa, tak se tu obvykle něco velkého stalo.


Nechci v tom hledat nějakou duchařinu či osudovost.

Neumím v tom nalézt objektivní kauzalitu/příčinnost:

- V r. 1947 sice výprava vyjela za svobody, když to ještě šlo;

- v r. 1968 sice výprava vyjela za relativní svobody, když to právě šlo;

- ale v r. 1987 výprava vyjela v době utažených šroubů, po velmi náročném vyběhávání souhlasů, a organizátoři / účastníci se pořád báli, jestli jim expedici někdo nezakáže, dokonce po zkušebním kolečku v Evropě raději nechali Tatru na západě a na návštěvu do ČS před odjezdem do světa přijeli bez auta, aby neuvázli v Československu;
a ani si nemyslím, že by expedice Tatra kolem světa naopak urychlila revoluci.Jen ten časový souběh považuji za zajímavý.


Když už nic jiného, tak proto, aby se to dobře pamatovalo :)
Asi jako když Kryštof Kolumbus objevil Ameriku v roce číselně odpovídajícím nadmořské výšce vrcholu Pradědu v metrech. To od něho bylo ohleduplné vůči naší paměťové kapacitě :)

(Vůbec zde neřeším účast Tatrovek na Rallye Paris Dakar, to je jiné téma; řeším zde cestovatelské expedice/výpravy.)

-----

# Chronologický přehled výše zmíněných výprav:

1947 – 1950
Tatra 87
Ing. Hanzelka a Ing. Zikmund

1959 – 1964
2× Tatra 805
Ing. Hanzelka a Ing. Zikmund + další členové výpravy

1. 1. 1968 – 13. 9. 1968
Expedice Lambaréné
Tatra 138
Petr Bartůněk, M. Topinka, J. Vavroušek, L. Kropáček, J. Plaček, K. Kunz, Petr Bárta, Jiří Stöhr

18. 3. 1987 – 4. 5. 1990
Tatra kolem světa
Tatra 815 Grand Tourist Caravan
Jiří Stöhr, Ing. Stanislav Synek, Petr Bárta, RNDr. František Jeniš, Dalibor Petr, Karel Valchař

14. 4. 1994 – 6. 12. 1994
Expedice Živá Afrika
Tatra 815, UAZ
RNDr. Vítězslav Strnad a dalších 7 členů výpravy

-----

# Foto vlastní:

Národní technické muzeum, Praha
- r. 2011
- 1 foto + 1 reprofoto popisu
- Tatra 87 (aerodynamická limuzína), cesta Z+H


Muzeum Tatra, Kopřivnice,
- r. 2017
- ještě ve staré expozici nákladních vozů v hlavním sídle muzea (nyní již jsou nákladní vozy přestěhovány do samostatného objektu)
- 7 fotografií
- Pohledově zleva (zprava po směru jízdy):
– Tatra kolem světa (T 815 GTC)
– Živá Afrika (T 815)
– Expedice Lambaréné (T 138)

 

Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku
Obrázek tohoto článku

Související odkazy

  


Líbil se Vám článek?


Zpětná vazba – hlasování

Hlasy se na serveru připočítají k počitadlům pro tento článek, např. kolikrát tento článek někoho pobavil a kolikrát tento článek někomu pomohl.

Neukládají se jednotlivá hlasování (vzájemná kombinace hlasů, datum, čas, ani jiné údaje).
Proto nemá smysl odesílat prázdný hlas, nemělo by se co k čemu přičíst.

 

Ve Vašem prohlížeči nebude uložena žádná informace (cookies) o tom, že už jste hlasovali.
- Ve Vašem prohlížeči tedy nebude vidět, jak jste hlasovali.
- Kdykoliv budete moci hlasovat znovu, pokud Vám článek opakovaně pomůže (pobaví Vás, potěší, …).
- Pokud Vás právě u jednoho počítače sedí více, mohou postupně hlasovat další lidé.

Počítám člověkohlasy, nikoliv lidi.
Tedy kolikrát článek někomu pomohl,
nikoliv kolika lidem pomohl
.

Třikrát potěšeného jednoho čtenáře počítám stejně jako tři různé jednou potěšené čtenáře.

Každý má do budoucna neomezený počet hlasů.
Když zapomenete, že jste pro tento článek už hlasovali, nevadí – když Vám někdy v budoucnu bude např. užitečný znovu, tak mu znovu pošlete hlas, že Vám byl užitečný.

Můžete si zvolit 1 až N možností

Štítky, labels, kategorie, témata, tagy, hashtagy

(ve vývoji)
 
#historical-technology   #transport    
#tourism    
#society-thoughts  
 

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Osobní blog: Soukromý, neprofesní mikroblog. . Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2023-10-04]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/blog

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2023-10-04]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Absolvent matematické fakulty se ptá: „Proč to funguje?”
Absolvent přírodních věd se ptá: „Jak to funguje?”
Absolvent fakulty strojního inženýrství se ptá: „Jak by se to dalo vyrobit?”
Absolvent ekonomické fakulty se ptá: „Kolik by to stálo?”

 

Pro zamyšlení

Žijeme v nadprodukci poznatků, které už nemůžeme zkonzumovat.
[Karel Čapek ( 1938)]