Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Certifikáty a osvědčení
Studium a kurzy

 

Vysokoškolská pedagogika

Program celoživotního vzdělávání UHK,
absolvován kurz (jaro 2011)

 

 

Polština

Politechnika Wrocławska – zkouška C1

Úspěšně složena zkouška (červen 2010)

Společný evropský referenční rámec (CEFR) (jiný web, nový panel) definuje šest úrovní znalosti cizího jazyka.
Úroveň C1, kterou jsem v polštině splnil, je z nich druhá nejvyšší.

 

UHK – program celoživotního vzdělávání

Absolvovány tři semestry ze čtyř (2003 – 2004),
jako vedlejší zájmová činnost při hlavním VŠ studiu informatiky.

 

Doktorandská studijní stáž
na Vratislavské polytechnice
(Wrocław, Polsko)

Výsledky studijního pobytu (1 semestr) (Formát .jpg 190 KiB)
– absolvované předměty
– většina v polštině, dva v angličtině
– získáno 40 ECTS kreditů (pro úspěch požadováno 18),
současně týž semestr složena zkouška z polštiny na úrovni C1
a splněny další povinnosti na mateřské univerzitě v Hradci Králové

 

Informatika – diplom – Ing.
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu

 

Dodatek k diplomu (Formát .pdf 11.2 MiB)
Mezinárodní smlouva – Ing. (CZ) = mgr inż. (PL) (Formát .pdf 290 KiB)
Mezinárodní smlouva – Ing. (CZ) = mgr inż. (PL) (Formát .pdf 162 KiB)

Pokračoval jsem doktorským studiem, to jsem nedokončil,
zato jsem ale při něm zjistil, že mě baví učit dospělé studenty.
Informační a znalostní management, FIM UHK
– Splněné předměty (Formát .pdf 1.2 MiB)

z doktorského studia ukončeného bez absolvování.

 

Čeština

Češtinu jsem na Pedagogické fakultě UHK rozestudoval
jako vedlejší činnost na přelomu magisterského a doktorského studia informatiky, mého hlavního oboru na sousední fakultě.

Během dvou let jsem absolvoval svůj vlastní výběr předmětů z asi tří ročníků studia, absolvoval jsem tedy jen některé předměty, ale ty předměty, které jsem absolvoval a byly zakončeny zkouškou, jsem zakončil na výbornou.

Takto jsem se účinně soustředil na exaktní jazykovědné předměty
(v nichž jde o to, aby se vědělo, co chce autor sdělit),
z nichž jsem se naučil, co se dalo,
a naopak jsem opomíjel umělecké literární předměty
(v nichž jde o to, aby se nevědělo, co chce autor sdělit).

Seznam absolvovaných předmětů (Formát .pdf 1.6 MiB) z nedokončeného studia středoškolské pedagogiky – českého jazyka pro české střední školy.

 

Angličtina

 

 

 

Různé

 

 

Pro letní dětské tábory

 

Skok nahoru na: Navigační menu (klávesová zkratka „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Certifikáty a osvědčení: Studium a kurzy. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/certifikaty

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Pase ovčák ovce na zelené louce. Najednou, co to? Po pěšince přijíždí bavorák a za ním oblaka prachu. Za volantem mladý muž v obleku od Broniho, v botách od Gucciho, vázanka D+G a na očích tmavé brýle Ray Ban.
Stisknutím tlačítka stáhne okénko, vykloní se a povídá: „Hej, ovčáku, když ti řeknu, kolik máš ve svém stádě ovcí, dáš mi jednu?”
Ovčák se pomalu podívá na úspěšného mladého muže a řekne klidně: „Ale jo, proč ne?”
Úspěšný mladý muž zaparkuje svůj bavorák, vytáhne notebook Dell, připojí ho ke svému mobilu od AT&T. Pomocí GPS určí svoji polohu, pak se připojí na satelit NASA, kde zadá svoje souřadnice a vyžádá si pořízení řady fotografií s vysokým rozlišením. Pak pomocí Adobe Photoshop otevře pořízené digitální obrázky a exportuje je do zpracovatelského střediska v Hamburku. Během pár vteřin dostane na svůj Palm Pilot zprávu, že obrázky jsou zpracovány a uloženy v databázi SQL. Propojí databázi s Excelem, kde má stovky složitých vzorců, a uploaduje všechna uložená data. Po několika minutách má zpracovaná data. Vytiskne je na miniaturní barevné tiskárně HP LaserJet jako stopadesátistránkovou zprávu a otočí se k ovčákovi: „Máš přesně 1 586 ovcí.”
„To je pravda. Takže podle naší domluvy si můžete vybrat jednu ovci.” Ovčák pozoruje pobaveně mladého muže, jak se snaží napasovat jedno zvíře do kufru auta, a pak povídá: „Když vám řeknu, jaké je vaše povolání, vrátíte mi, co jste si vzal?”
Mladý muž se na vteřinu zamyslí a odpoví: „Jistě.”
„Jste konzultant”, řekne ovčák.
Mladému muži spadne čelist: „To je pravda. Jak jste to uhodl?”
„Vůbec jsem nemusel hádat,” povídá ovčák. „Přijel jste, aniž by pro vás kdokoliv poslal. Chtěl jste si nechat zaplatit za odpověď, kterou jsem už dávno znal - navíc na otázku, na kterou jsem se ani neptal, a přitom o mé práci víte úplný kulový. A teď mi vraťte mého psa…”

 

Pro zamyšlení

Vede-li inženýr dráhu, nevede ji přes vrchol hory, nýbrž oklikou po jejím úpatí. Tato oklika není kompromis mezi přímostí tratě a výškou hory, je to prostě velmi přesné počítání se skutečnými fakty. V politice se však nepracuje inženýrsky: udělá se projekt a čeká se, s jakými překážkami se setká, a teprve potom se handluje o nějakou tu okliku. Řeší-li se všechno kompromisem, znamená to, že nejsou předem váženy okolnosti, s nimiž bude nutno dále prakticky počítat: tomu se ovšem říká fušerská práce.
[Karel Čapek, 1925]