Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Doučování – Informatika
(Pro praxi, VŠ, SŠ;
online přes Skype, Meziměstí)

 

Nabízím doučování a konzultace
pro dálkové i denní studenty VŠ,
pro studenty
i pro nestudenty (pro praxi)
v následujících oborech:

Úvod do programování – algoritmy

 • Základy algoritmizace a programování
  • způsob programátorského myšlení
  • konstrukce algoritmů jednoduchých programů
   • větvenípodmínky, if
   • cykly – for, repeat, while
   • pole, dvourozměrná pole – matice
 • Vývojové diagramy
 • Realizace v syntaxi jazyka Pascal (Delphi), příp. C

Číselné soustavy

 • Dvojková (binární), šestnáctková (hexadecimální), desítková, obecně všechny
 • Princip funkce (konstrukce) číselných soustav
 • Převod z desítkové a do desítkové soustavy – principielní (formální) i rychlý (snadný)
 • Snadný převod dvojková-šestnáctková a zpět
 • Sčítání a odčítání binárních čísel
 • Záporná binární čísla, inverzní a doplňkový dvojkový kód

Binární logika

 • Logické funkce (AND, OR, NOT, XOR, NOR, NAND) a jejich kombinace
 • Booleova algebra, De Morganovy zákony
 • Karnaughovy mapy, zjednodušení logické funkce, návrh logického obvodu

Tvorba webu

 • Web obecně
 • Jazyk HTML, XHTML, HTML 5
 • Kaskádové styly CSS 3
 • Sémantika, přístupnost webu (pro nevidomé a slabozraké a pro mobilní zařízení – přizpůsobivé zobrazení, responsivní web), SEO
 • Použitelnost webu, základní zásady UX
 • PHP
 • Základy javascriptu

Relační databáze

 • Úvod, relační datový model, návrh struktury databáze
  • normální forma, primární a cizí klíče, …
 • MySQL pro začátečníky a středně pokročilé
  • SQL dotazy
  • Implementace v PHP
   (moderní knihovna mysqli v aktuálním PHP 7)
 • Základy MS Access (realizace databáze v něm)

ICT pro neinformatiky – Word, Excel, Office

Po dohodě i ICT obecně:

 • MS Word pro profesionály
 • MS Excel a MS Outlook pro středně pokročilé
 • Základy ergonomie
  • efektivní práce s Windows a aplikacemi – klávesové zkratky
 • Architektura a principy počítačů, informatika obecně, …

…ptejte se; ozvěte se, co konkrétně byste potřebovali.
Sice jsou mojí specializací výše uvedená odbornější témata, ale na přání občas doučuji i jednodušší věci, navíc v kontextu dalších souvisejícíh oborů. V případě potřeby mohu i obecně šířeji poradit s dalšími aspekty psaní např. seminárních prací (základy typografie, některá jazyková hlediska, vhodné postupy, uspořádání, citace, apod.).

Kde

 • On-line přes Skype
 • U mě v Meziměstí (okres Náchod, Královéhradecký kraj)
 • Po dohodě mohu přijet i jinam (podle ceníku cestovného).

Kdo

Ing. Martin Adámek

 • Živím se mj. jako programátor webových aplikací
  a kodér responsivních webů.
 • Coby doktorand na Katedře informačních technologií FIM UHK, jsem pět let vyučoval tvorbu webu a principy počítačů.
 • Napsal jsem knihu o spamu (nevyžádané elektronické poště).
 • Absolvoval jsem SPŠE Pardubice (zaměření na výpočetní techniku) a FIM UHK.
 • Můžete se podívat na můj profesní životopis.
 • Coby lektor jsem vedl kurzy na CVVZ 2008 (Formát .gif 262 KiB), CVVZ 2010 (Formát .jpg 43 KiB) a RVVZ (Formát .gif 138 KiB).
 • Vyučuji češtinu pro Poláky.

Seminární, semestrální, bakalářské a další práce?

Seminární ani jiné podobné práce pro odevzdání pod cizím jménem zásadně na klíč nevypracovávám,
protože by to bylo zcela proti jejich smyslu, nepovažuji to za správné a navíc by šlo o zbytečnou ztrátu času všech zúčastněných (vč. kontrolujícího vyučujícího).

Ale tomu, kdo se chce něco naučit, mohu pomoci v tom, aby on sám dosahoval lepších výsledků – aby on napsal práci (a další práce) lépe.

Nemá-li váš vyučující či vedoucí čas, ochotu nebo schopnosti vám poradit, jak práci napsat lépe, mohu zaskočit jako externí konzultant – poradit a nasměrovat vás při vašem počínání.

Doučování i pro cizince

Doučování může probíhat v českém, polském nebo anglickém jazyce.

Co teď?

Teď asi budete chtít vidět tyto podstránky:

 1. Zkušenosti:
  Reference a doporučení
 2. Vzdělání a kvalifikace:
  Certifikáty a osvědčení
 3. Cena Kč:
  Ceník výuky a dopravy;
  cenová kalkulačka on-line
 4. Stornopoplatky apod.:
  Všeobecné obchodní podmínky
 5. Domluvme si termín:
  Kontakt

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Doučování – Informatika: (Pro praxi, VŠ, SŠ;
  online přes Skype, Meziměstí). Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/ict/doucovani-konzultace

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Sedí chemik, antropolog a matematik v cele a přemýšlejí, jak se dostat ven.
Chemik: „Venku jsou kyselé deště, ty budou reagovat s mříží, ta zeslábne, pak ji vyrazíme a prostě vylezeme oknem.”
Antropolog: „Když se budeme snažit protlačit mříží ven, naše těla se vyvinou a my tou mříží jednoho dne projdeme.”
Matematik: „Nejprve si definujme, co je to vlastně venku…”

 

Pro zamyšlení

Jestliže máš pravdu o čtyřiadvacet hodin dříve než jiní, jsi přesně oněch čtyřiadvacet hodin považován za blázna.
[Antoin Rivarel]