Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Doučování – Informatika
(Pro praxi, VŠ, SŠ;
online přes Skype, Meziměstí)

 

Nabízím doučování a konzultace
pro dálkové i denní studenty VŠ,
pro studenty
i pro nestudenty (pro praxi)
v následujících oborech:

Úvod do programování – algoritmy

 • Základy algoritmizace a programování
  • způsob programátorského myšlení
  • konstrukce algoritmů jednoduchých programů
   • větvenípodmínky, if
   • cykly – for, repeat, while
   • pole, dvourozměrná pole – matice
 • Vývojové diagramy
 • Realizace v syntaxi jazyka Pascal (Delphi), příp. C

Číselné soustavy

 • Dvojková (binární), šestnáctková (hexadecimální), desítková, obecně všechny
 • Princip funkce (konstrukce) číselných soustav
 • Převod z desítkové a do desítkové soustavy – principielní (formální) i rychlý (snadný)
 • Snadný převod dvojková-šestnáctková a zpět
 • Sčítání a odčítání binárních čísel
 • Záporná binární čísla, inverzní a doplňkový dvojkový kód

Binární logika

 • Logické funkce (AND, OR, NOT, XOR, NOR, NAND) a jejich kombinace
 • Booleova algebra, De Morganovy zákony
 • Karnaughovy mapy, zjednodušení logické funkce, návrh logického obvodu

Tvorba webu

 • Web obecně
 • Jazyk HTML, XHTML, HTML 5
 • Kaskádové styly CSS 3
 • Sémantika, přístupnost webu (pro nevidomé a slabozraké a pro mobilní zařízení – přizpůsobivé zobrazení, responsivní web), SEO
 • Použitelnost webu, základní zásady UX
 • PHP
 • Základy javascriptu

Relační databáze

 • Úvod, relační datový model, návrh struktury databáze
  • normální forma, primární a cizí klíče, …
 • MySQL pro začátečníky a středně pokročilé
  • SQL dotazy
  • Implementace v PHP
   (moderní knihovna mysqli v aktuálním PHP 7)
 • Základy MS Access (realizace databáze v něm)

ICT pro neinformatiky – Word, Excel, Office

Po dohodě i ICT obecně:

 • MS Word pro profesionály
 • MS Excel a MS Outlook pro středně pokročilé
 • Základy ergonomie
  • efektivní práce s Windows a aplikacemi – klávesové zkratky
 • Architektura a principy počítačů, informatika obecně, …

…ptejte se; ozvěte se, co konkrétně byste potřebovali.
Sice jsou mojí specializací výše uvedená odbornější témata, ale na přání občas doučuji i jednodušší věci, navíc v kontextu dalších souvisejícíh oborů. V případě potřeby mohu i obecně šířeji poradit s dalšími aspekty psaní např. seminárních prací (základy typografie, některá jazyková hlediska, vhodné postupy, uspořádání, citace, apod.).

Kde

 • On-line přes Skype
 • U mě v Meziměstí (okres Náchod, Královéhradecký kraj)
 • Po dohodě mohu přijet i jinam (podle ceníku cestovného).

Kdo

Ing. Martin Adámek

 • Živím se mj. jako programátor webových aplikací
  a kodér responsivních webů.
 • Coby doktorand na Katedře informačních technologií FIM UHK, jsem pět let vyučoval tvorbu webu a principy počítačů.
 • Napsal jsem knihu o spamu (nevyžádané elektronické poště).
 • Absolvoval jsem SPŠE Pardubice (zaměření na výpočetní techniku) a FIM UHK.
 • Můžete se podívat na můj profesní životopis.
 • Coby lektor jsem vedl kurzy na CVVZ 2008 (Formát .gif 262 KiB), CVVZ 2010 (Formát .jpg 43 KiB) a RVVZ (Formát .gif 138 KiB).
 • Vyučuji češtinu pro Poláky.

Seminární, semestrální, bakalářské a další práce?

Seminární ani jiné podobné práce pro odevzdání pod cizím jménem zásadně na klíč nevypracovávám,
protože by to bylo zcela proti jejich smyslu, nepovažuji to za správné a navíc by šlo o zbytečnou ztrátu času všech zúčastněných (vč. kontrolujícího vyučujícího).

Ale tomu, kdo se chce něco naučit, mohu pomoci v tom, aby on sám dosahoval lepších výsledků – aby on napsal práci (a další práce) lépe.

Nemá-li váš vyučující či vedoucí čas, ochotu nebo schopnosti vám poradit, jak práci napsat lépe, mohu zaskočit jako externí konzultant – poradit a nasměrovat vás při vašem počínání.

Doučování i pro cizince

Doučování může probíhat v českém, polském nebo anglickém jazyce.

Co teď?

Teď asi budete chtít vidět tyto podstránky:

 1. Zkušenosti:
  Reference a doporučení
 2. Vzdělání a kvalifikace:
  Certifikáty a osvědčení
 3. Cena Kč:
  Ceník výuky a dopravy;
  cenová kalkulačka on-line
 4. Stornopoplatky apod.:
  Všeobecné obchodní podmínky
 5. Domluvme si termín:
  Kontakt

Příklady

 • Ideální je, když má student své příklady ze školy, od svého vyučujícího. Mj. z nich poznám, co má student umět. Co se potřebuje naučit, co potřebuje vysvětlit a procvičit.
 • Nemám své příklady; jde o doučování, pracujeme s tím, co má student umět do školy.
 • Příklady dle potřeby a možností upravuji, např. nejdříve zjednodušuji, pak zesložiťuji, příp. i měním jejich tématické zaměření pro další procvičení stejné látky
  (např. procvičovaných funkcí v Excelu nebo látky z programování – stejná látka použitá na jiný příklad, v jiném oboru).
 • Kromě příkladů ze školy z výuky (nebo příkladů na doma v případě dálkových/kombinovaných studentů) také někdy učitelé dávají studentům příklady na procvičování před zkouškou či testem – ty jsou ideální.

Podle možností a situace příklady tématicky upravuji nebo vymýšlím zcela nové
podle studentova oboru činnosti, podle jeho profese (v případě dálkařů)
nebo podle jeho zájmů, koníčků či přesného studijního oboru.
Ale potřebuji vědět, čeho se mají příklady týkat, co má student do školy umět, jaký bude rozsah testu nebo zkoušky.

Kdy?

Doučování je možné od pozdního dopoledne, odpoledne až do pozdního večera;
různé dny bez pevného rozvrhu dle konkrétní dohody na konkrétní datum dle oboustranných možností.
Cena nezáleží na počtu studentů, můžete si tedy zorganizovat svoji skupinku spolužáků a snížit si tak částku na studenta.

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Doučování – Informatika: (Pro praxi, VŠ, SŠ;
  online přes Skype, Meziměstí). Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-04-17]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/ict/doucovani-konzultace

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-04-17]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

- Proč programátor na jedno umytí hlavy spotřebuje celou lahvičku šampónu?
- Protože v návodu je napsáno „Rozetřít, spláchnout, opakovat.”

 

Pro zamyšlení

Dva milostné dopisy se píší nejhůř – první a poslední.
[Francesco Petrarca]