Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Vnitrofiremní předpis

 

Vnitrofiremní předpis je určen především
pro pracovníky i úřady,
pro zamyšlení i pobavení.
Jako zákazníci ho číst nemusíte.

Vnitrofiremní předpis
Požární, protipožární, povodňový, zemětřasný, krupobicí, bouřkový, tornádový, válečný, mírový, evakuační, emigrační, repatriační, chemický, fyzikální, češtinářský, matematický, účetní, ekonomicko-rozpočtový, zdravotní, hygienický, pracovně-bezpečnostní, všeobecně-bezpečnostní, všeobecně-pracovní a firemní kodex pro komunikaci s klienty, s kolegy, s dodavateli, s úřady a všemi ostatními, jakož i pro všechny ostatní situace:

Když

Původní anglické znění:
Rudyard Kipling

Překlad do češtiny:
Otokar Fischer

Jde o volně šiřitelné dílo
– od smrtí autora i překladatele uplynulo více než 70 let.

Když bezhlavost svým okem klidně měříš,
ač tupen, sám že nejsi bezhlavý,
když, podezříván, pevně v sebe věříš,
však neviníš svých soků z bezpráví,
když čekat znáš, ba čekat beze mdloby,
jsa obelháván, neupadat v lež,
když, nenáviděn, sám jsi beze zloby,
slov ctnosti nadarmo však nebereš,

když umíš snít a nepodlehnout snění,
když hloubat znáš a dovedeš přec žít,
když proti triumfu i ponížení
jak proti svůdcům spolčeným jsi kryt,
když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova
lstí bídáků jsou pošlapána v kal,
když hroutí se tvé stavení a znova
jak dělník v potu lopotíš se dál,

když spočítat znáš hromadu svých zisků
a na jediný hod vše riskovat,
zas po prohře se vracet k východisku
a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát,
když přinutit znáš srdce své a čivy,
by s tebou vytrvaly nejvěrněj,
ač tep a pohyb uniká ti živý
a jen tvá vůle káže „Vytrvej!“,

když něhu sneseš přílišnou i tvrdost,
když svůj jsi, všem nechť druhem jsi se stal,
když, sbratřen s davem, uchováš si hrdost
a nezpyšníš, byť mluvil s tebou král,
když řekneš: „Svými vteřinami všemi
mně, čase, jak bych závodník byl, služ!“,
pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi —
a co je víc: pak, synu můj, jsi muž!


Jelikož je předpis velmi přísný,
není pracovník povinen jej 100% respektovat;
očekává se ale úsilí
o co největší přiblížení se k ideálu předpisem definovanému.

Předpis vydal a stvrdil:
V Náchodě 15. 7. 2015
Ing. Martin Adámek


Dodatek k vnitrofiremnímu předpisu:

Uplatňuje se také refrén písně The Gambler z r. 1978,
již napsal Don Schlitz a interpretací proslavil Kenny Rogers,
částečně i Johnny Cash:

You got to know when to hold 'em,
know when to fold 'em,
know when to walk away
and know when to run.

You never count your money
when you're sittin' at the table;
there'll be time enough for countin'
when the dealing's done.

Náchod, 16. 12. 2017

A jak poznamenala moje žena, pokyn
„You got to (…) know when to run.”
se obzvlášť hodí jako požární předpis.

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Vnitrofiremní předpis. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-07-23]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/sro/smernice

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-07-23]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Pro matematika je reálný život jenom speciální případ.

 

Pro zamyšlení

Moc vždy zotročí člověka, který ji drží v ruce.
[Voltaire]