Skrót do strony głównej: Alt + Shift + górny 2(@)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Szukać na tej witrynie

 
 
Wersje językowe nie są identyczne – zobacz wszystkie wersje,
którę rozumiesz.

Regulamin

 

Regulamin na razie nie jest przetłumaczony cały,
zawiera czeskie fragmenty,
w niektórych miejscach mieszam czeskie i polskie teksty, żeby jak najszybczej przetłumaczyć to najważniejsze.

1. Definicja pojęć

1.1 „Regulamin”

= niniejszy regulamin

1.2 „Spółka”

= spółka Martin Adámek, Náchod, s. r. o.

1.3 „Klient”

= subjekt (podmiot prawa), który od Spółki zamówił usługę albo towar
albo któremu Spółka dostarcza albo dostarczyła usługę
albo któremu Spółka dostarczyła towar

1.4 „Anulowanie terminu”

=
anulowanie zamówienia
albo zmiana lub anulowanie ustalonej
daty albo czasu albo miejsca
dla dostarczenia usługi (w  tym konsultacji)
albo dla przekazania materiałów dla dostarczenia usługi
albo dla przekazania wyników (w tym częściowych albo wstępnych) dostarczonej usługi
albo dla przekazania towaru

Domyślne (niewyrażone) anulowanie

Za anulowanie terminu się uważa również sytuacja,
kiedy Klient chociaż wyraźnie nie anuluje ustalonego terminu,
to ale zachowywuje się w taki sposob, jak by go anulował
albo jak byłby go nigdy nie ustalił.
Np. kiedy nieinformując o spóźnieniu nieprzyjdzie na ustalone miejsce do 15 minut po zaplanowanym czasie spotkania, niekomunikuje i robi wrażenie, że nie przyjdzie i ani nie ma zamiaru przyjść.

Ustalony czas przyjazdu (spotkania)

W celu określenia, w jakim czasowym wyprzedzeniu został termin anulowany, się za termin uważa ustalony czas początku,
znaczy ustalony czas przyjazdu/spotkania, jeżeli nadejdzie wcześniej (np. w przypadku opowiadania podróżniczego, kiedy się przyda, żebym przyjechać 30 do 15 minut z góry przed początkiem opowiadania, ewentualnie na wyraźne życzenie organizatora (Klienta) wcześniej).

1.5 (ja), Państwo

Większość Regulaminu jest napisana w trzeciej gramatycznej osobie (on, ona) za użycia powyżej podanych pojęć.
Tam, gdzie jest Regulamin pisany w pierwszej osobie gramatycznej i w formie grzecznościowej,
pierwsza gramatyczna osoba (ja) znaczy „Spółka”,
forma grzecznościowa „Państwo” znaczy „Klient”.

2. Regulamin

2.1

Regulamin można w zakresie konkretnej relacji handlowej z góry poprawić przez pisemną umowę między Spółką i Klientem.

2.2

Zobowiązanie już wynikające z Regulaminu albo z dalszej umowy może zobowiązanej stronie strona uprawniona ze swojej decyzji dobrowolnie darować,
na co ale nie ma roszczenia prawnego – zrezygnowanie od roszczenia, znaczy darowanie wierzytelności w konkretnej sprawie zależy tylko od decyzji strony uprawnionej.

2.3

Przez zamówienie usługi albo zkorzystanie z usługi albo przez zamówienie albo odbiór towaru Klient z niniejszym Regulaminem wyraża zgodę, z wzglądem na ewentualną szczególną umowę wg punktu Skok w górę na 2.1.
Niezgodę z niniejszym Regulaminem można wyrazić przez niezamówienie usług Spółki i niezamówienie towaru od Spółki.

3. !!! Opłaty za anulowanie zamówienia !!!

3.1

W przypadku anulowania terminu 24 godzin
przed ustalonym początkiem albo później
płaci Klient 100 %
ustalonej ceny usługi włacznie z kosztami podróży.

3.2

V případě, že Zákazník zruší termín a nekomunikuje, neomluví se
nebo termín zruší hodinu před sjednaným začátkem nebo později
(vč. případu, kdy termín explicitně nezruší),
nebo nechá pracovníka Společnosti zbytečně vyrazit na místo nebo dokonce dorazit na místo,
aniž by měl v úmyslu sjednaný termín využít a uhradit,
hradí Zákazník 120 % sjednané částky vč. cestovného.

Skok w dół na Vysvětlení důvodu ke stornopoplatku 120 %
v extrémních případech naleznete níže.

Bod 3.2 se uplatňuje pouze v extrémních případech,
kdy si Zákazník neuvědomuje smysl sjednání termínu,
termín si ve své mysli jednostranně zruší a nepovažuje za nutné o tom informovat druhou stranu (vědomá nedbalost nebo úmysl).

V běžných případech organizačních selhání a neúmyslných chyb (nevědomá nedbalost) při současném dodržení slušných mravů se uplatňuje bod Skok w górę na 3.1, nikoliv bod 3.2.

Proč tak vysoké stornopoplatky?
– lidská vysvětlující poznámka na okraj

1)
Moje práce mě baví; dává mi smysl, že se jí věnuji.
To, že jsem „nic nedělal”

(když pominu domlouvání, přípravu, příjezd, atd.)
nevnímám jako žádnou výhodu,
ale naopak jako promarněný čas,
který jsem mohl věnovat něčemu užitečnému.

A který už v tu chvíli nemám narychlo jak smysluplně využít:

2)
Pracuji soustředěně v delších časových blocích, nemohu něco dělat jen půl hodiny nebo hodinu.
Když mi vypadne něco naplánovaného, nemám jak ten čas užitečně využít.

3)
Navíc:
I když bydlím v Náchodě, tak často pobývám jinde.
Pokud mám s někým něco někde sjednané, tak je velmi pravděpodobné,
že se zhruba 24 hodin předem sbalím a přesunu se domů do Náchoda, extra kvůli tomu sjednanému termínu,
doma v Náchodě přespím, a druhý den jedu, kam mám jet.
Pokud protistrana na poslední chvíli termín zruší, ztratil jsem zbytečně spoustu času a nějakou naftu a opotřebil auto.
Když spolu máme sjednánu hodinu a půl, může to pro mne někdy znamenat investici i mnoha hodin, abych tuto dohodu splnil.
Proto je pro mne klíčové, abyste mne o případném zrušení termínu informovali co nejdříve.
Vy třeba na zítřejší schůzku ještě ani nemyslíte,
a já už aktivně činím kroky k její realizaci.

4)
Já jezdím za zákazníky, nikoliv oni za mnou. A navíc pokud možno na sjednaný čas.
Nemám prodejnu s otevírací dobou, kde bych čekal, jestli někdo přijde, nebo ne.
Pohybuji se podle potřeby, a když mám být v určitý čas na určitém místě, tak toho musím aktivně dosáhnout.
Pacient obvykle přijde k lékaři, a i pokud je objednaný, tak obvykle ještě nějakou dobu čeká.
Mnoho řemeslníků, kteří jezdí k zákazníkovi, neřekne předem, v kolik hodin přijedou, a objeví se, jak jim to vyjde.
Já za svými zákazníky jezdím, kam si řeknou, a snažím se tam být přibližně v čase, na kterém se domluvíme, i když mi to třeba o deset minut může ujet.
Proto mi, prosím, každou změnu hlaste co nejdříve.

Ale…
(nejsem nelida)

V souladu s bodem Skok w górę na 2.2 mohu stornopoplatek podle svého rozhodnutí v konkrétním případě snížit nebo i zcela odpustit.

Vážné důvody

Pochopitelným důvodem pro zrušení termínu na poslední chvíli jsou závažné případy jako náhlá závažná technická překážka, nemoc, úraz, nehoda, úmrtí blízké osoby, apod.

Stejně tak i já mohu výjimečně domluvený termín zrušit, pokud onemocním nebo např. ochraptím a nemohu mluvit.

Co nejrychlejší informování o zrušení

Ale předpokládám, že mě zákazník o změně situace informuje co nejdříve, tedy jakmile to bude jen trochu možné.
A očekávám, že vyvine přiměřené úsilí, aby mne kontaktoval – např. si v případě vybitého telefonu od někoho vypůjčí nabíječku, USB port nebo powerbanku.
Zkrátka předpokládám, že sjednaný termín vnímá jako závazek a podle toho k případnému nutnému stornu přistupuje.

Já osobně jsem jednou cestou na schůzku měl nezaviněnou dopravní nehodu a i se zlomeninou horní končetiny jsem se pomocí zdravé ruky ještě ze sanitky záchranné služby cestou do nemocnice telefonicky omluvil, že na sjednanou schůzku dnes nedorazím;
takže za důvod, proč ani nezavolat, považuji nehodou poškozený telefon, bezvědomí a podobné případy, nikoliv jen to, že se mi změnily plány.

Při jiné nehodě jsem jako spolujezdec neplánovaně skončil i s autem v řece, přičemž žádný z přítomných telefonů nebyl vodotěsný, takže dokážu pochopit, že někdy se zavolat nedá – ale ten důvod tam musí být.

Stálí zákazníci

Omluvit lze i ojedinělé případy u stálých bezproblémových zákazníků,
každému se občas něco nepodaří, něco splete, prohodí, špatně si napíše, apod. A někdy člověka dokáže zradit i aplikace pro kalendář.
Takže v konkrétním případě podle svého rozhodnutí mohu stornopoplatek prominout nebo snížit čistě na základě dlouhodobé příjemné spolupráce.

Stálého zákazníka nedělají sliby

Pozor, návrh „Teď mi to poprvé dejte třikrát zadarmo, a uvidíte, jaký skvělý zákazník potom jednoho dne určitě fakt možná budu.” se nepovažuje za příznak stálého bezproblémového zákazníka; ba spíše naopak ukazuje, že vůbec nejde o zákazníka.

Jak vznikl stornopoplatek 120 %
– neuvěřitelná, leč skutečná historka pro pobavení i poučení

Zažil jsem, že jeden člověk si domluvil termín, já jsem na toho člověka čekal, on nepřijel, a nedalo se mu ani dovolat ani dopsat.
Když se mi ho další den podařilo kontaktovat, tak se ukázalo, že nepovažoval za důležité ani přijet, ani mě o změně plánu informovat.

Pak jsme sjednali druhý termín.
Na část druhého termínu přijel, a při té příležitosti chtěl rovnou slevu, protože do budoucna prý bude skvělý zákazník a určitě se mi to prý vyplatí.

Sjednali jsme třetí termín.
Na třetí termín opět nepřijel, a opět bez omluvy. To už jsem zjistil asi hodinu předem, když jsem mu po předchozích zkušenostech raději kontrolně zavolal, jestli je na cestě. Nebyl a neměl to v úmyslu.

Čtvrtý termín už jsme ani nedomlouvali.

Právě na základě tohoto případu jsem do Obchodních podmínek přidal bod se stornopoplatkem 120 %. Kvůli takovým lidem. Takových případů naštěstí není mnoho, ale občas se někdo najde.
Běžných zákazníků se tento bod netýká.

Pozdní příchody

Pozdní příchody, kdy má dotyčný zjevně nejlepší vůli přijít včas, nic sám ze svého rozhodnutí nezrušil,
ale prostě mu příchod časově nevyjde podle plánu, a tak dorazí trochu později,
chápu a do značné míry toleruji,
neboť se nevyhýbají ani mně.

Nelze předvídat úplně vše, to by člověk musel mít časovou rezervu stovky procent délky plánované schůzky, což dost dobře nejde.
Na druhou stranu zpožděná strana musí pochopit, že nezpožděná strana má po plánovaném konci schůzky další plány a že investovala svůj čas do včasného příchodu.
Když někdo dorazí pozdě (a při zpoždění nad 15 minut dá do 15 minut od začátku domluveného termínu vědět, že je na cestě),
tak se nezlobím, ale podle toho, zda jsem mohl či nemohl čas čekání rozumně využít,
případně dojednaný nevyužitý čas účtuji standardní sazbou za práci a čekání.

I zde platí, že čím dříve se zpoždění nahlásí (např. SMSkou), tím lépe.
Za nutné považuji nahlásit zpoždění nad 15 minut;
u kratších zpoždění je nahlášení zpoždění vhodné, pokud samo hlášení to zpoždění významně neprodlouží
(zohledňuji, že z dnešních telefonů už nejde bezpečně volat nebo posílat SMS za jízdy, jako to šlo z těch dřívějších).

3.3 !!! Jak poinformować o anulowaniu terminu !!!

W razie anulowania terminu wcześniej niż 24 godzin z góry wystarczy,
jeżeli mi Państwo dają znać przez e-mail i ja do 24 godzin przed planowanym terminem potwierdzę przeczytanie własciwej wiadomości e-mailowej.
(To, że przeczytanie potwierdzę do 24 godzin przed początkiem terminu, nie jest moja obietnica, ale część warunku, co musi zostać spełnione, żeby e-mail wystarczyć.)

W razie późniejszego anulowania, albo jeżeli przeczytanie wiadomości do 24 godz. przed planowanym terminem nie potwierdzę,
już jest niezbędne zadzwonić do mnie telefonem
(lepiej na czeski numer),
i jeżeli rozmowy nie odbiorę, to mi natychmiast wysłać SMS (jeśli z polskiego numeru, to koniecznie na polski numer) z konkretną informacją o anulowaniu konkretnego terminu (i oprócz tego można jeszcze dodatkowo wysłać też e-mail).

Niniejsze dotyczy anulowania terminu, dlatego że wtedy jest ważne, żebym jak najwcześniej zostać poinformowany, że zmieniają się mi plany.
W razie spóźnienia, kiedy termin jest nadal aktualny, Państwo przyj(a)dą, tylko później, ale przecież, wystarczy, jeśli mi Państwo wyślą SMS (jeśli z polskiego numeru, to koniecznie na polski numer), żebym wiedzieć, żebym na Państwo poczekać – w takiej sytuacji moje plany nie zmieniają się.

4. Zaliczka na studyjne materiały

Jeżeli Klient zamówi studyjne materiały, Spółka mu je zapewni, będzie je chciała Klientowi przekazać,
ale Klient te materiały do trzech tygodni po wezwaniu do spotkania i odbioru nie odbierze albo nie dopłaci do stu procentów ustalonej ceny,

to Klientem zapłacona zaliczka na te materiały wygasza, zostanie (zaczyna być i będzie) własnością Spółki,
i materiały zostają (były, nadal są i będą) własnością Spółki, przestają (już nie będą) być zarezerwowane,
zamówienie się anuluje i Spółka może materiały oraz wygasłą zaliczkę dowolnie traktować (manipulować nimi),
ponieważ chodzi o jej majątek nieobciążony przez żadne zobowiązanie ani zamówienie (zarezerwowanie).

Dlaczego?

Nie jestem sklepem internetowym, sprzedawcą, hurtownią, sklepem. Moją czynnością nie jest kupno i sprzedaż.
Jeżeli chodzi o czeski dla Polaków, to jestem nauczycielem (lektorem). W ramach kompleksowej dostawy usługi zapewnie też studyjne materiały.
Jeżeli ktoś ich sobie nie odbierze, to mi materiały w domu przeszkadzają, muszę ich pilnować, żeby im się niczego nie zdarzyło, magazynować je i opiekować się nimi.
I jeżeli by chodziło o materiały dla więcej studentów, to by mi w nich niepotrzebnie leżały pieniądze.
Nie jestem sprzedawcą. Jestem nauczycielem.
Będzie mi miło dla Państwa materiały zapewnić, Klient powinien mieć komfort i dostać kompleksową usługę,
ale potem oczekiwam, że umowa stoi
, i że mi książki nie zostaną leżeć w domu.
Więc dlatego. Kto chce, żebym specjalnie dla niego zamówić książki, ten ich potem powinien odebrać (i dopłacić reszę do ustalonej ceny).
Dlatego ta zaliczka, która ewentualnie wygasi.

Kto chce, może sobie materiały zamówić sam,
skrót do sklepu internetowego wydawnictwa podawam na tej witrynie.

5. Práce na zkoušku

Jako učitel ani jako překladatel či tlumočník netrvám na tom,
že byste museli objednat velké množství práce najednou.
(Minimální účtovaná doba je uvedena v ceníku.)

Výuku je možné objednávat klidně vždy na jednu lekci dopředu, k dalšímu pokračování se nezavazujete, pokud není v konkrétním případě smluvně sjednáno jinak. Jestli si objednáte další pokračování, záleží jen na Vás.

Stejně tak k překladu mi klidně můžete zadat kratší text na zkoušku, jestli chcete; nebráním se tomu. Nikde není řečeno, že by text k překladu musel být dlouhý.

Ale!

Každá objednaná práce se účtuje.
I ta na zkoušku. Já pracuji od začátku naplno, ne jen tak jako.

Nejen moje zkušenosti ukazují,
že když někdo přijde a různými barvitými formulacemi říká zhruba
„Pracujte pro mě teď zdarma nebo se slevou, a uvidíte, jaký potom jednou budu skvělý stálý zákazník, fakt se vám to vyplatí!”,
tak takový člověk potom v praxi obvykle není ani stálý, ani skvělý, a dokonce ani vůbec žádný zákazník.

6. Rozwiązywanie sporów

Dla wszystkich ewentualnych sporów, które by powstały między Spółką i ((potencjalnym klientem albo Klientem) albo innymi niego dotyczącymi subjektami wg punktu Skok w dół na 7), jest właściwy sąd właściwy według miejsca siędziby Spółki (Náchod, powiat Náchod, Republika Czeska).

Dla partnerów handlowych, którzy nie mają siędziby w Republice Czeskiej
albo dla usług dostarczanych poza Republiką Czeską
– dla relacji handlowych przekraczających swoją istotą albo stroną umowy poza teren Republiki Czeskiej:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Unii Europejskiej i Rady nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. (Formát .pdf) (jiný web, nový panel) Spółka wybrała, że prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z relacji między Spółką i Klientem
jest prawo właściwe dla miejsca siędziby Spółki (Republika Czeska)
i sądem właściwym dla sporów jest sąd właściwy dla miejsca siędziby Spółki (Náchod, powiat Náchod, Republika Czeska).
Klient z niniejszym wyraża zgodę według punktu Skok w górę na 2.3 niniejszego Regulaminu. Niezgodę można wyrazić według punktu Skok w górę na 2.3 niniejszego Regulaminu.

7. Omezení odpovědnosti

Omezení záruky za škodu, kterou Společnost způsobí:

Souhrnná odpovědnost za veškerou škodu, kterou Společnost způsobí Zákazníkovi, jeho zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, spolupracovníkům, partnerům, na blízku bydlícím či sídlícím, na blízku se vyskytujícím, čtenářům, posluchačům, divákům či potenciálním právě uvedeným, totéž bráno v úvahu i přes více vztahů zřetězeně,
je shora omezena částkou, kterou zákazník uhradil Společnosti za sjednání nebo poskytnutí služby, jejímž sjednáním nebo poskytnutím ke škodě došlo,
přičemž se počítá částka za konkrétní sjednaný nebo provedený úkon, tedy za jednu položku na jedné faktuře, za konkrétní řádek; nikoliv za celou fakturu,
a pokud tato položka implicitně zahrnuje i explicitně nevyčíslené dopravné (především příjezd pracovníka na místo poskytnutí služby a odjezd zpět; ale může jít i o poštovné či jinou dopravu předmětů),
které není za tento úkon vyčísleno samostatně v jiné položce faktury,
tak se horní omezení zodpovědnosti snižuje o související dopravné podle aktuálního sazebníku Společnosti,
nejvýše však celková odpovědnost za škody způsobené Společností v souvislosti s jednou fakturou vystavenou Společností může být pět tisíc Korun českých nebo ekvivalent v jiné měně podle kurzu České národní banky platného v době odsouhlasení výše odškodnění.
Odpovědnost za škodu způsobenou zdarma, potenciálnímu zákazníkovi (a dalším s ním souvisejícím subjektům zřetězenými vztahy viz výše) nebo Zákazníkovi (a dalším s ním souvisejícím subjektům zřetězenými vztahy viz výše), který neuhradil (byť i jen částečně) některou fakturu Společnosti nebo některou fakturu Společnosti uhradil (byť i jen částečně) až po datu splatnosti, je nulová.
Společnost nese odpovědnost jen za běžné škody předvídatelné v okamžiku uzavření smlouvy, nenese odpovědnost za náklady obětované příležitosti, nenese odpovědnost z titulu promarněných příležitostí, neodpovídá za implicitní ani nepřímou škodu ani za nepřímé náklady ani za nepřímo způsobenou škodu.

Společnost implicitně předpokládá, že Zákazník objednává služby nebo zboží jako subjekt, který není spotřebitel (tedy že Zákazník a Společnost jsou rovnocenní partneři);
pokud Zákazník je Spotřebitel, je povinen na to Společnost předem (ještě před objednávkou) explicitně upozornit e-mailovou zprávou a ujistit se, že zástupce Společnosti tuto zprávu četl.
Společnost neprověřuje identitu Zákazníka, a tak Zákazníkovi, který o svém (ne)spotřebitelství nijak výslovně neinformuje, věří, že Zákazník není spotřebitel.
Kromě toho, mnoho fyzických osob vystupuje i jménem svým, i jménem nějaké firmy; totéž platí pro telefonní čísla a e-mailové adresy. Proto Společnost není při nejlepší vůli schopna poznat, kdo je spotřebitel, a kdo ne (na zjednodušeném účetním dokladu vystaveném Společností nemusí být Zákazník nijak identifikován; navíc i v případě, že Zákazník uvádí jméno fyzické osoby, Společnost implicitně předpokládá, že jde o fyzickou osobu podnikající, tedy firmu vystupující pod jménem majitele), a musí v dobré víře předpokládat, že Zákazník, který neuvedl, zda je spotřebitel, spotřebitelem není, neboť kdyby byl, tak by o tom v souladu s těmito Obchodními podmínkami Společnost informoval. Společnost si váží soukromí svých zákazníků, vč. firemních, a nevyžaduje od nich žádné zbytné identifikační údaje.

8. Prywatność i ochronna Państwa danych

Informacja dla urzędów w związku z GDPR (RODO):

Wszystko, co Klient o sobie albo swojej czynności albo partnerach handlowych przekaże/oznajmi, Spółka oraz jej pracownik natychmiast zapomną.

!!! Informacje dla ludzi i firmy,
po prostu dla partnerów handlowych: !!!

Nie wypuszczam informacji

Poufność wszystkich spotkań, rozmów, postępowania, tłumaczenia, itp., to zupełna oczywistość.
Jako informatyk jestem świadomym tego, że nawet mały odłamek informacji może być nieoczekiwanie wstawiony do kontekstu i w ten sposob zostać znacznie więcej znamiennym, niż pierwotnie wygłądał; więc na zewnątrz nie puszczę niczego – poufność obcych informacji, które mi np. podczas tłumaczenia przepłyneły przez głowę, jest dla mnie zasadnicza.

Nie wypuszczę ani nazwisko/nazwy klienta

Jeżeli nie otrzymam referencji (w których Klient dobrowolnie publicznie oznajmia, że był zadowolonym z moich usług – więc że z moich usług korzystał), to nigdzie nie zdradzę ani to, że dla konkretnej firmy w ogóle coś robiłem
(což třeba u některých řemeslníků stále není samozřejmostí, ti se někdy umí rozpovídat, co kde viděli, až se člověk nestačí divit – a je to velmi špatně).

Jeżeli referencje od danego Klienta dostanę, to potem już zgodnie z referencjami mówię, że dla danego Klienta pracowałem,
ale znów nie powiem więcej, niż co można przeczytać w referencjach od Klienta.

Generalnym wyjątkiem są opowiadania podróżnicze, które są z istoty wydarzenia z góry publicznie promowane, tam z tą promocją pomagam, a přehled budoucích i minulých promítání (vč. názvů jejich pořádajících organizací) mám veřejně na webu.

Ale mam uderzające auto

Tylko trzeba brać pod uwagę, że na aucie mam z pięciu stron dużymi literami napisany adres swojej witryny internetowej, więc jeżeli się będę u Państwa częściej pojawiać, to nawet odległy obserwator może wg mojej witryny zgrubsza oszacować, z jakiej usługi Państwo może korzystają, więc np. że Państwo przygotowują ekspansję przez polsko-czeską granicę (ale i to można rozwiązywać w sposob indywidualny, např. jinou formou dopravy – to už si ale musíte výslovně říci; standardně až takovou úroveň utajení, že by mé auto nesmělo stát u Vaší firmy, nepředpokládám).

9. Ceny i warunki płatności

Nieodłącznym zalącznikiem tego Regulaminu jest Cennik,
co znaczy wszystkie warunki podane na stronie www.adamek.cz/pl/cennik , znaczy w tym warunki płatności.

Klient wg punktu Skok w górę na 2.3 tego Regulaminu z Cennikiem wyraża zgodę.
Niezgodę można wyrazić wg punktu Skok w górę na 2.3 tego Regulaminu.

10. !!! Nie klimatyzacja !!!

Nie mogę pracować w przestrzeni,
gdzie jest włączona klimatyzacja!

Nie mogę ani przebywać w przestrzeni, gdzie jest włączona klimatyzacja.
Nie mogę się transportować środkem transportu, w którym jest włączona klimatyzacja.

Do klimatyzowanej przestrzeni nie wejdę i jeżeli klient nie ma innej przestrzeni dla realizacji usługi, to wracam do domu i liczę pełną ustaloną kwotę, jakbym usługę w zamówionym zakresie dostarczył.

Odpowiadająca inna przestrzeń może być też na zewnątrz. Spokojnie to może być w cienu, pod drzewami, itp., ale nie może to być przestrzeń, gdzie jest powietrze z klimatyzacji.

Przestrzenie, gdzie jest chłodniej niż na zewnątrz
ale nie ma tam klimatyzacji

Jeżeli ma usługa (nauczanie, tłumaczenie, itp.) być realizowana w przestrzeni, gdzie jest temperatura znacznie niższa od temperatury zewnętrznej,
potrzebuję się stopniowo aklimatyzować (z góry, przed wejściem do przestrzeni), koło 15 – 45 minut, wg różnicy temperatur. Ten czas liczony jest jako czekanie, znaczy tak samo jako praca.

Nie może to ale być przestrzeń wychłodzona stucznie (aktywnie) przez klimatyzację, dlatego że by tam było suche powietrze.
Może to być cieplno odizolowany dom, kamienny dom, historyczne podziemie, itp. – tam jest rozsądna wilgość powietrza, więc po stopniowej powolnej wystarczającej aklimatyzacji na inną temperaturę tam mogę pracować.

A. Rozšíření působnosti Obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky se obdobně použijí a analogicky platí i v případě, že službu neposkytuje Společnost,
ale její jednatel coby fyzická osoba, např. formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, umowy o dzieło nebo umowy zlecenie, či v jiné právní formě.

Místo Společnosti i místo pracovníka Společnosti je pak do těchto obchodních podmínek coby fyzická osoba zasazen její jednatel, Ing. Martin Adámek, nar. v r. 1983 v Náchodě.

Ustanovení Obchodních podmínek se pak použijí obdobně vzhledem k situaci, např. namísto „poskytnutí služby” půjde o „výkon pracovní činnosti” nebo o „provedení práce”, a podobně, podle okolností, právní formy a aktuální terminologie.

Zde popsané rozšíření působnosti Obchodních podmínek platí nejen při výkonu práce zde popsanou fyzickou osobou namísto poskytnutí služby Společností,
ale i v případě prodeje věci zde popsanou fyzickou osobou namísto dodání zboží Společností.

Skok w górę do: Menu nawigacyjne (skrót klawiatury „5”)

Zainteresowani tą stroną?

 • Add to bookmarks (Ctrl+D)
 • Share link (CB radio)Skok w górę do:
 • Wydrukować (Ctrl+P)
 • Cytować według ISO 690

  Tę stronę

  ADÁMEK, Martin. Regulamin. Martin Adámek [online]. Náchod (Republika Czeska) [dostęp 2020-01-29]. Dostępny w Internecie: https://www.adamek.cz/pl/sro/regulamin

  Całą witrynę

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod (Republika Czeska) [dostęp 2020-01-29]. Dostępny w Internecie: https://www.adamek.cz/pl

 

 
 

Narodowe kulturowe dziedzictwo

This website is being archived by the National Library of the Czech Republic This website is regularly archived by the National Library of the Czech Republic for its cultural, educational, scientific, research or other values with the aim of documenting an authentic sample of the Czech web. It belongs to a collection of Czech websites to be preserved by the National Library and made available for posterity. Its record is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.  

 

 
 

Na wesoło

Podchodzi informatyk do fortepianu i ogląda wnikliwie:
-Hmm, tylko 84 klawisze, z czego 1/3 funkcyjnych, wszystkie nieopisane, chociaż… shift naciskany nogą. Oryginalnie.

 

Aforyzmy

Dziewięć dziesiątych mądrości jest być mądrym w odpowiednim czase.
[Marcus Tullius Cicero]