Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Definice pojmů

1.1 „Obchodní podmínky”

= tyto všeobecné obchodní podmínky

1.2 „Společnost”

= společnost Martin Adámek, Náchod, s. r. o.

1.3 „Zákazník”

= subjekt, který si od Společnosti objednal službu nebo zboží
nebo kterému Společnost poskytuje nebo poskytla službu
nebo kterému Společnost dodala zboží

1.4 „Zrušení termínu”

=
zrušení objednávky
nebo změna či zrušení sjednaného
data nebo času nebo místa
pro poskytnutí služby (vč. konzultace)
nebo pro předání podkladů pro poskytnutí služby
nebo pro předání výsledků (i dílčích nebo předběžných) poskytnuté služby
nebo pro předání zboží

Implicitní (nevyřčené) zrušení

Za zrušení termínu se považuje i případ,
kdy Zákazník sice sjednaný termín explicitně (výslovně) nezruší,
ale chová se tak, jako by ho zrušil
nebo jako by ho nikdy nebyl sjednal.
Např. když bez omluvy nepřijde na sjednané místo do 15 minut po naplánovaném času setkání, nekomunikuje a budí dojem, že nepřijde a ani nemá v úmyslu přijít.

Sjednaný čas příjezdu (setkání)

Pro účely určení, v jakém časovém předstihu je termín rušen, se za termín považuje sjednaný čas začátku,
resp. sjednaný čas příjezdu/setkání, pokud nastane dříve (např. při cestopisném promítání, kdy je vhodné, abych přijel 30 až 15 minut před začátkem promítání, případně na výslovné přání pořadatele dříve).

1.5 (já), (vy)

Většina Obchodních podmínek je napsána ve třetí gramatické osobě (on, ona) s užitím výše uvedených pojmů.
Tam, kde jsou Obchodní podmínky psány v první a druhé gramatické osobě,
první gramatická osoba (já) znamená „Společnost”,
druhá gramatická osoba (vy) znamená „Zákazník”.

2. Obchodní podmínky

2.1

Obchodní podmínky lze pro konkrétní obchodní vztah předem upravit písemnou dohodou mezi Společností a Zákazníkem.

2.2

Závazek již vyplynuvší z Obchodních podmínek nebo z dalšího ujednání může povinné straně oprávněná strana ze svého rozhodnutí dobrovolně odpustit,
na což ale není právní nárok – upuštění od nároku, resp. prominutí pohledávky v konkrétním případu záleží čistě na rozhodnutí oprávněné strany.

2.3

Objednáním nebo využitím služby nebo objednáním nebo odběrem zboží Zákazník s těmito Obchodními podmínkami souhlasí, s ohledem na případná zvláštní ujednání dle bodu Skok nahoru na 2.1.
Nesouhlas s těmito obchodními podmínkami lze projevit neobjednáním služeb Společnosti a neobjednáním zboží od Společnosti.

3. !!! Stornopoplatky !!!

3.1

V případě zrušení termínu 24 hodin
před sjednaným začátkem nebo později
hradí Zákazník 100 %
sjednané ceny služby vč. cestovného.

3.2

V případě, že Zákazník zruší termín a nekomunikuje, neomluví se
nebo termín zruší hodinu před sjednaným začátkem nebo později
(vč. případu, kdy termín explicitně nezruší),
nebo nechá pracovníka Společnosti zbytečně vyrazit na místo nebo dokonce dorazit na místo,
aniž by měl v úmyslu sjednaný termín využít a uhradit,
hradí Zákazník 120 % sjednané částky vč. cestovného.

Skok dolů na Vysvětlení důvodu ke stornopoplatku 120 %
v extrémních případech naleznete níže.

Bod 3.2 se uplatňuje pouze v extrémních případech,
kdy si Zákazník neuvědomuje smysl sjednání termínu,
termín si ve své mysli jednostranně zruší a nepovažuje za nutné o tom informovat druhou stranu (vědomá nedbalost nebo úmysl).

V běžných případech organizačních selhání a neúmyslných chyb (nevědomá nedbalost) při současném dodržení slušných mravů se uplatňuje bod Skok nahoru na 3.1, nikoliv bod 3.2.

Proč tak vysoké stornopoplatky?
– lidská vysvětlující poznámka na okraj

1)
Moje práce mě baví; dává mi smysl, že se jí věnuji.
To, že jsem „nic nedělal”

(když pominu domlouvání, přípravu, příjezd, atd.)
nevnímám jako žádnou výhodu,
ale naopak jako promarněný čas,
který jsem mohl věnovat něčemu užitečnému.

A který už v tu chvíli nemám narychlo jak smysluplně využít:

2)
Pracuji soustředěně v delších časových blocích, nemohu něco dělat jen půl hodiny nebo hodinu.
Když mi vypadne něco naplánovaného, nemám jak ten čas užitečně využít.

3)
Navíc:
I když bydlím v Náchodě, tak často pobývám jinde.
Pokud mám s někým něco někde sjednané, tak je velmi pravděpodobné,
že se zhruba 24 hodin předem sbalím a přesunu se domů do Náchoda, extra kvůli tomu sjednanému termínu,
doma v Náchodě přespím, a druhý den jedu, kam mám jet.
Pokud protistrana na poslední chvíli termín zruší, ztratil jsem zbytečně spoustu času a nějakou naftu a opotřebil auto.
Když spolu máme sjednánu hodinu a půl, může to pro mne někdy znamenat investici i mnoha hodin, abych tuto dohodu splnil.
Proto je pro mne klíčové, abyste mne o případném zrušení termínu informovali co nejdříve.
Vy třeba na zítřejší schůzku ještě ani nemyslíte,
a já už aktivně činím kroky k její realizaci.

4)
Já jezdím za zákazníky, nikoliv oni za mnou. A navíc pokud možno na sjednaný čas.
Nemám prodejnu s otevírací dobou, kde bych čekal, jestli někdo přijde, nebo ne.
Pohybuji se podle potřeby, a když mám být v určitý čas na určitém místě, tak toho musím aktivně dosáhnout.
Pacient obvykle přijde k lékaři, a i pokud je objednaný, tak obvykle ještě nějakou dobu čeká.
Mnoho řemeslníků, kteří jezdí k zákazníkovi, neřekne předem, v kolik hodin přijedou, a objeví se, jak jim to vyjde.
Já za svými zákazníky jezdím, kam si řeknou, a snažím se tam být přibližně v čase, na kterém se domluvíme, i když mi to třeba o deset minut může ujet.
Proto mi, prosím, každou změnu hlaste co nejdříve.

Ale…
(nejsem nelida)

V souladu s bodem Skok nahoru na 2.2 mohu stornopoplatek podle svého rozhodnutí v konkrétním případě snížit nebo i zcela odpustit.

Vážné důvody

Pochopitelným důvodem pro zrušení termínu na poslední chvíli jsou závažné případy jako náhlá závažná technická překážka, nemoc, úraz, nehoda, úmrtí blízké osoby, apod.

Stejně tak i já mohu výjimečně domluvený termín zrušit, pokud onemocním nebo např. ochraptím a nemohu mluvit.

Co nejrychlejší informování o zrušení

Ale předpokládám, že mě zákazník o změně situace informuje co nejdříve, tedy jakmile to bude jen trochu možné.
A očekávám, že vyvine přiměřené úsilí, aby mne kontaktoval – např. si v případě vybitého telefonu od někoho vypůjčí nabíječku, USB port nebo powerbanku.
Zkrátka předpokládám, že sjednaný termín vnímá jako závazek a podle toho k případnému nutnému stornu přistupuje.

Já osobně jsem jednou cestou na schůzku měl nezaviněnou dopravní nehodu a i se zlomeninou horní končetiny jsem se pomocí zdravé ruky ještě ze sanitky záchranné služby cestou do nemocnice telefonicky omluvil, že na sjednanou schůzku dnes nedorazím;
takže za důvod, proč ani nezavolat, považuji nehodou poškozený telefon, bezvědomí a podobné případy, nikoliv jen to, že se mi změnily plány.

Při jiné nehodě jsem jako spolujezdec neplánovaně skončil i s autem v řece, přičemž žádný z přítomných telefonů nebyl vodotěsný, takže dokážu pochopit, že někdy se zavolat nedá – ale ten důvod tam musí být.

Stálí zákazníci

Omluvit lze i ojedinělé případy u stálých bezproblémových zákazníků,
každému se občas něco nepodaří, něco splete, prohodí, špatně si napíše, apod. A někdy člověka dokáže zradit i aplikace pro kalendář.
Takže v konkrétním případě podle svého rozhodnutí mohu stornopoplatek prominout nebo snížit čistě na základě dlouhodobé příjemné spolupráce.

Stálého zákazníka nedělají sliby

Pozor, návrh „Teď mi to poprvé dejte třikrát zadarmo, a uvidíte, jaký skvělý zákazník potom jednoho dne určitě fakt možná budu.” se nepovažuje za příznak stálého bezproblémového zákazníka; ba spíše naopak ukazuje, že vůbec nejde o zákazníka.

Jak vznikl stornopoplatek 120 %
– neuvěřitelná, leč skutečná historka pro pobavení i poučení

Zažil jsem, že jeden člověk si domluvil termín, já jsem na toho člověka čekal, on nepřijel, a nedalo se mu ani dovolat ani dopsat.
Když se mi ho další den podařilo kontaktovat, tak se ukázalo, že nepovažoval za důležité ani přijet, ani mě o změně plánu informovat.

Pak jsme sjednali druhý termín.
Na část druhého termínu přijel, a při té příležitosti chtěl rovnou slevu, protože do budoucna prý bude skvělý zákazník a určitě se mi to prý vyplatí.

Sjednali jsme třetí termín.
Na třetí termín opět nepřijel, a opět bez omluvy. To už jsem zjistil asi hodinu předem, když jsem mu po předchozích zkušenostech raději kontrolně zavolal, jestli je na cestě. Nebyl a neměl to v úmyslu.

Čtvrtý termín už jsme ani nedomlouvali.

Právě na základě tohoto případu jsem do Obchodních podmínek přidal bod se stornopoplatkem 120 %. Kvůli takovým lidem. Takových případů naštěstí není mnoho, ale občas se někdo najde.
Běžných zákazníků se tento bod netýká.

Pozdní příchody

Pozdní příchody, kdy má dotyčný zjevně nejlepší vůli přijít včas, nic sám ze svého rozhodnutí nezrušil,
ale prostě mu příchod časově nevyjde podle plánu, a tak dorazí trochu později,
chápu a do značné míry toleruji,
neboť se nevyhýbají ani mně.

Nelze předvídat úplně vše, to by člověk musel mít časovou rezervu stovky procent délky plánované schůzky, což dost dobře nejde.
Na druhou stranu zpožděná strana musí pochopit, že nezpožděná strana má po plánovaném konci schůzky další plány a že investovala svůj čas do včasného příchodu.
Když někdo dorazí pozdě (a při zpoždění nad 15 minut dá do 15 minut od začátku domluveného termínu vědět, že je na cestě),
tak se nezlobím, ale podle toho, zda jsem mohl či nemohl čas čekání rozumně využít,
případně dojednaný nevyužitý čas účtuji standardní sazbou za práci a čekání.

I zde platí, že čím dříve se zpoždění nahlásí (např. SMSkou), tím lépe.
Za nutné považuji nahlásit zpoždění nad 15 minut;
u kratších zpoždění je nahlášení zpoždění vhodné, pokud samo hlášení to zpoždění významně neprodlouží
(zohledňuji, že z dnešních telefonů už nejde bezpečně volat nebo posílat SMS za jízdy, jako to šlo z těch dřívějších).

3.3 !!! Jak informovat o zrušení termínu !!!

V případě zrušení termínu dříve než 24 hodin předem stačí,
když mi dáte vědět e-mailem ado 24 hodin před plánovaným termínem potvrdím přečtení patřičné e-mailové zprávy.
(Před „a” není čárka, tedy to, že přečtení potvrdím do 24 hodin před začátkem termínu, není můj slib, ale součást podmínky, co musí být splněno, aby platilo, že e-mail stačí.)

Při pozdějším zrušení, nebo když přečtení zprávy do 24 h před plánovaným termínem nepotvrdím,
už je nutné mi zavolat telefonem
,
a pokud hovor nepřijmu, tak mi hned poslat SMS s konkrétní informací o zrušení konkrétního termínu (a klidně navíc ještě i e-mail, jako doplněk).

Toto se týká zrušení termínu, protože tehdy je důležité, abych se co nejdříve dozvěděl, že se mi mění plány.
V případě zpoždění, kdy termín platí, přij(e)dete, jen později, ale přece, stačí, když mi pošlete SMS, abych věděl, že na Vás mám počkat – v takové situaci se mé plány nemění.

4. Záloha na studijní materiály

Pokud si Zákazník objedná studijní materiály, Společnost mu je zajistí, bude chtít Zákazníkovi předat,
ale Zákazník si tyto materiály do tří týdnů po výzvě ke schůzce a předání nepřevezme nebo nedoplatí do sta procent sjednané ceny,

tak Zákazníkem zaplacená záloha na tyto materiály propadá, stává se majetkem Společnosti,
a materiály zůstávají majetkem Společnosti, přestávají být rezervované, objednávka se ruší
a Společnost může s materiály i propadlou zálohou libovolně nakládat,
neboť jde o její majetek nezatížený závazky ani objednávkou (rezervací).

Proč?

Nejsem e-shop, prodejce, velkoobchod, maloobchod, prodejna. Mojí činností není nákup a prodej.
Pokud jde o češtinu pro Poláky, jsem učitel. V rámci komplexní dodávky služby zajistím i studijní materiály.
Pokud si je někdo neodebere, tak mi materiály doma překáží, musím je hlídat, aby se jim nic nestalo, skladovat je a opatrovat.
A pokud by šlo o materiály pro více studentů, tak by mi v nich zbytečně ležely peníze.
Nejsem prodejce. Jsem učitel.
Materiály vám rád zajistím, Zákazník má mít komfort a dostat komplexní službu,
ale pak očekávám, že domluva platí, a že mi knihy nezůstanou ležet doma.
Tak proto. Kdo chce, abych extra pro něj objednal knihy, ten si je pak má odebrat (a doplatit zbytek do sjednané ceny).
Proto ta záloha, která případně propadne.

Kdo chce, může si materiály objednat sám,
na e-shop vydavatelství odkazuji z tohoto webu.

5. Práce na zkoušku

Jako učitel ani jako překladatel či tlumočník netrvám na tom,
že byste museli objednat velké množství práce najednou.
(Minimální účtovaná doba je uvedena v ceníku.)

Výuku je možné objednávat klidně vždy na jednu lekci dopředu, k dalšímu pokračování se nezavazujete, pokud není v konkrétním případě smluvně sjednáno jinak. Jestli si objednáte další pokračování, záleží jen na Vás.

Stejně tak k překladu mi klidně můžete zadat kratší text na zkoušku, jestli chcete; nebráním se tomu. Nikde není řečeno, že by text k překladu musel být dlouhý.

Ale!

Každá objednaná práce se účtuje.
I ta na zkoušku. Já pracuji od začátku naplno, ne jen tak jako.

Nejen moje zkušenosti ukazují,
že když někdo přijde a různými barvitými formulacemi říká zhruba
„Pracujte pro mě teď zdarma nebo se slevou, a uvidíte, jaký potom jednou budu skvělý stálý zákazník, fakt se vám to vyplatí!”,
tak takový člověk potom v praxi obvykle není ani stálý, ani skvělý, a dokonce ani vůbec žádný zákazník.

6. Řešení sporů

Všechny případné spory vzniklé mezi Společností a ((potenciálním zákazníkem nebo Zákazníkem) či dalšími s ním souvisejícími subjekty dle bodu Skok dolů na 7) náleží do gesce patřičnému soudu podle sídla Společnosti (Náchod, okres Náchod, Česká republika).

Pro obchodní partnery, kteří nemají sídlo v ČR
nebo pro služby poskytované mimo ČR
– pro obchodní vztahy zasahující svým předmětem nebo smluvní stranou mimo území ČR:

V souladu s článkem 3, odstavcem 1 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. 6. 2008 (Formát .pdf) (jiný web, nový panel) si Společnost zvolila,
že právem rozhodným pro závazky vyplývající ze vztahů mezi Společností a Zákazníkem
je právo odpovídající místu sídla Společnosti (Česká republika)
a soudem pro řešení sporů je soud odpovídající místu sídla Společnosti (Náchod, okres Náchod, Česká republika).
Zákazník s tímto vyslovuje souhlas podle bodu Skok nahoru na 2.3 těchto Obchodních podmínek. Nesouhlas lze projevit podle bodu Skok nahoru na 2.3 těchto Obchodních podmínek.

7. Omezení odpovědnosti

Omezení záruky za škodu, kterou Společnost způsobí:

Souhrnná odpovědnost za veškerou škodu, kterou Společnost způsobí Zákazníkovi, jeho zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, spolupracovníkům, partnerům, na blízku bydlícím či sídlícím, na blízku se vyskytujícím, čtenářům, posluchačům, divákům či potenciálním právě uvedeným, totéž bráno v úvahu i přes více vztahů zřetězeně,
je shora omezena částkou, kterou zákazník uhradil Společnosti za sjednání nebo poskytnutí služby, jejímž sjednáním nebo poskytnutím ke škodě došlo,
přičemž se počítá částka za konkrétní sjednaný nebo provedený úkon, tedy za jednu položku na jedné faktuře, za konkrétní řádek; nikoliv za celou fakturu,
a pokud tato položka implicitně zahrnuje i explicitně nevyčíslené dopravné (především příjezd pracovníka na místo poskytnutí služby a odjezd zpět; ale může jít i o poštovné či jinou dopravu předmětů),
které není za tento úkon vyčísleno samostatně v jiné položce faktury,
tak se horní omezení zodpovědnosti snižuje o související dopravné podle aktuálního sazebníku Společnosti,
nejvýše však celková odpovědnost za škody způsobené Společností v souvislosti s jednou fakturou vystavenou Společností může být pět tisíc Korun českých nebo ekvivalent v jiné měně podle kurzu České národní banky platného v době odsouhlasení výše odškodnění.
Odpovědnost za škodu způsobenou zdarma, potenciálnímu zákazníkovi (a dalším s ním souvisejícím subjektům zřetězenými vztahy viz výše) nebo Zákazníkovi (a dalším s ním souvisejícím subjektům zřetězenými vztahy viz výše), který neuhradil (byť i jen částečně) některou fakturu Společnosti nebo některou fakturu Společnosti uhradil (byť i jen částečně) až po datu splatnosti, je nulová.
Společnost nese odpovědnost jen za běžné škody předvídatelné v okamžiku uzavření smlouvy, nenese odpovědnost za náklady obětované příležitosti, nenese odpovědnost z titulu promarněných příležitostí, neodpovídá za implicitní ani nepřímou škodu ani za nepřímé náklady ani za nepřímo způsobenou škodu.

Společnost implicitně předpokládá, že Zákazník objednává služby nebo zboží jako subjekt, který není spotřebitel (tedy že Zákazník a Společnost jsou rovnocenní partneři);
pokud Zákazník je Spotřebitel, je povinen na to Společnost předem (ještě před objednávkou) explicitně upozornit e-mailovou zprávou a ujistit se, že zástupce Společnosti tuto zprávu četl.
Společnost neprověřuje identitu Zákazníka, a tak Zákazníkovi, který o svém (ne)spotřebitelství nijak výslovně neinformuje, věří, že Zákazník není spotřebitel.
Kromě toho, mnoho fyzických osob vystupuje i jménem svým, i jménem nějaké firmy; totéž platí pro telefonní čísla a e-mailové adresy. Proto Společnost není při nejlepší vůli schopna poznat, kdo je spotřebitel, a kdo ne (na zjednodušeném účetním dokladu vystaveném Společností nemusí být Zákazník nijak identifikován; navíc i v případě, že Zákazník uvádí jméno fyzické osoby, Společnost implicitně předpokládá, že jde o fyzickou osobu podnikající, tedy firmu vystupující pod jménem majitele), a musí v dobré víře předpokládat, že Zákazník, který neuvedl, zda je spotřebitel, spotřebitelem není, neboť kdyby byl, tak by o tom v souladu s těmito Obchodními podmínkami Společnost informoval. Společnost si váží soukromí svých zákazníků, vč. firemních, a nevyžaduje od nich žádné zbytné identifikační údaje.

8. Soukromí a ochrana Vašich údajů

Informace pro úřady v souvislosti s GDPR:

Vše, co Zákazník o sobě či své činnosti nebo obchodních partnerech sdělí, Společnost i její pracovník okamžitě zapomínají.

!!! Informace pro lidi a firmy, zkrátka pro obchodní partnery: !!!

Nepustím informace

Důvěrnost veškerého jednání, tlumočení, apod. je naprostou samozřejmostí.
Jako informatik si uvědomuji, že i malý střípek informace může být nečekaně zasazen do kontextu a stát se mnohem významnějším, než původně vypadal; takže ven nepustím nic – důvěrnost cizích informací, které mi např. při tlumočení protekly hlavou, je pro mne zásadní.

Nepustím ani jméno/název zákazníka

Pokud nedostanu referenci (v níž Zákazník dobrovolně veřejně sděluje, že byl spokojen s mými službami – tedy že mé služby využíval), tak nikde neprozradím ani to, že jsem pro konkrétní firmu vůbec něco dělal
(což třeba u některých řemeslníků stále není samozřejmostí, ti se někdy umí rozpovídat, co kde viděli, až se člověk nestačí divit – a je to velmi špatně).

Pokud referenci od daného Zákazníka dostanu, tak pak už v souladu s referencí říkám, že jsem pro daného Zákazníka pracoval,
ale opět neřeknu více, než co se dá vyčíst z reference od Zákazníka.

Plošnou výjimkou jsou cestopisná promítání, která jsou z podstaty akce předem veřejně propagována, tam s tou propagací pomáhám, a přehled budoucích i minulých promítání (vč. názvů jejich pořádajících organizací) mám veřejně na webu.

Ale mám nápadné auto

Jen počítejte s tím, že na autě mám z pěti stran velkým písmem vyvedenu svoji webovou adresu, takže pokud se u Vás budu častěji objevovat, může i vzdálený pozorovatel podle mého webu zhruba odhadnout, jakou službu asi využíváte, tedy např. že připravujete expanzi přes česko-polské hranice (ale i to se dá individuálně řešit např. jinou formou dopravy – to už si ale musíte výslovně říci; standardně až takovou úroveň utajení, že by mé auto nesmělo stát u Vaší firmy, nepředpokládám).

9. Ceny a platební podmínky

Nedílnou přílohou těchto Obchodních podmínek je Ceník,
čímž se myslí všechny podmínky uvedené na stránce www.adamek.cz/cenik ,
tedy vč. platebních podmínek.

Zákazník podle bodu Skok nahoru na 2.3 těchto Obchodních podmínek s Ceníkem souhlasí.
Nesouhlas lze vyjádřit podle bodu Skok nahoru na 2.3 těchto Obchodních podmínek.

10. !!! Ne klimatizace !!!

Nemohu pracovat v prostoru,
kde je zapnutá klimatizace!

Nemohu ani pobývat v prostoru, kde je zapnutá klimatizace.
Nemohu se přepravovat dopravním prostředkem, v němž je zapnutá klimatizace.

Do klimatizovaného prostoru nevstoupím a pokud zákazník nemá jiný prostor pro realizaci služby, tak se vracím domů a účtuji plnou dohodnutou částku, jako kdybych službu v objednaném rozsahu poskytl.

Vyhovující náhradní prostor může být i venkovní prostředí. Klidně to může být ve stínu, pod stromy, apod., ale nesmí to být v prostředí, kde je vzduch z klimatizace.

Prostory, kde je chladněji než venku,
ale není tam klimatizace

Pokud má realizace služby (výuka, tlumočení, apod.) proběhnout v prostoru, kde je výrazně nižší teplota než venku,
potřebuji se postupně aklimatizovat (předem, před vstupem do prostoru), přibližně 15 až 45 minut, podle rozdílu teplot. Tento čas je účtován jako čekání, tedy stejně jako práce.

Nesmí to ale být prostor vychlazený uměle (aktivně) klimatizací, protože by tam byl suchý vzduch.
Může to být tepelně izolovaný dům, kamenný dům, historické podzemí, apod. – tam je rozumná vlhkost vzduchu, takže po postupné pomalé dostatečné aklimatizaci na odlišnou teplotu tam mohu pracovat.

A. Rozšíření působnosti Obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky se obdobně použijí a analogicky platí i v případě, že službu neposkytuje Společnost,
ale její jednatel coby fyzická osoba, např. formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, umowy o dzieło nebo umowy zlecenie, či v jiné právní formě.

Místo Společnosti i místo pracovníka Společnosti je pak do těchto obchodních podmínek coby fyzická osoba zasazen její jednatel, Ing. Martin Adámek, nar. v r. 1983 v Náchodě.

Ustanovení Obchodních podmínek se pak použijí obdobně vzhledem k situaci, např. namísto „poskytnutí služby” půjde o „výkon pracovní činnosti” nebo o „provedení práce”, a podobně, podle okolností, právní formy a aktuální terminologie.

Zde popsané rozšíření působnosti Obchodních podmínek platí nejen při výkonu práce zde popsanou fyzickou osobou namísto poskytnutí služby Společností,
ale i v případě prodeje věci zde popsanou fyzickou osobou namísto dodání zboží Společností.

Skok nahoru na: Navigační menu (klávesová zkratka „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Všeobecné obchodní podmínky. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2020-01-19]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/sro/vop

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2020-01-19]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Rozhovor u příjímacích zkoušek na chemii:
- „Znáte chemickou značku dusíku?”
- „Hmmm… no… snad… Du?”
- „Ano, jděte!”

 

Pro zamyšlení

Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje.
[Oscar Wilde]