Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Zapojení ventilátoru a termostatu u kotle na tuhá paliva
Ergonomie roztápění

 

Vytvořeno
2013

 

Kotel na uhlí, dřevo nebo jiná tuhá paliva – roztápění (zátop)
versus odtahový ventilátor a spalinový termostat.

Drobná úprava elektrického zapojení kotle na tuhá paliva
– kotel při roztápění získá vyšší:

 • uživatelskou přívětivost
 • odolnost vůči chybě uživatele

Stručná anotace i pro laiky:
K čemu to je?

Technické řešení pro zvýšení uživatelské přívětivosti
kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná tuhá paliva
a pro zvýšení jejich odolnosti vůči chybě uživatele.


Problém

U některých kotlů s ventilátorem musí uživatel při roztápění
dvakrát měnit nastavení spalinového termostatu:

 • Nejdříve ho musí povolit, aby se studený kotel mohl rozhořet.
 • A po nějaké době ho zase musí vrátit zpět, aby se po vyhasnutí kotle ventilátor vypnul.

Vrátit termostat do polohy „provoz” nelze hned,
je nutné počkat na rozhoření kotle,
takže se na to vrácení termostatu snadno zapomene.

A přitom kotel i bez provedení tohoto úkonu normálně topí,
na nic si nestěžuje, nijak nutnost vrácení termostatu nepřipomene.

V důsledku toho se po vyhoření paliva ventilátor nevypne,
a tak zbytečně:

 • vytváří hluk
  (Může i někoho vzbudit
  – pokud kotel dohořívá v noci, kdy už vytopený objekt odebírá teplo jen pomalu a tedy při dobrém tahu komína kotel dohořívá potichu bez ventilátoru,
  tak se ventilátor při termostatu zapomenutém v režimu „zátop” rozeběhne až po dohoření kotle, uprostřed noci.)
 • opotřebovává se
 • spotřebovává elektrickou energii
 • odvádí teplo z právě vytopeného objektu do komína
  (ve chvíli, kdy už se netopí, a není tedy potřeba kotelnu větrat)

A to vše ve větší míře, než při běžném provozu (topení),
protože v průběhu topení je ventilátor občas na nějakou dobu vypnut kotlovým termostatem, aby se kotel nepřehřál.
Vyhaslému kotli bez paliva ale přehřátí obvykle nehrozí, a tak se ventilátor točí a točí, nic ho nevypne.


Řešení

Přináším jednoduché technické řešení tohoto problému:

Díky drobné úpravě elektrického zapojení
není manipulace se spalinovým termostatem při roztápění potřeba.
A vlastně už tedy při běžném provozu vůbec.

Uživatel

 • před roztopením místo manipulace s termostatem jen stiskne tlačítko
 • po rozhoření už místo manipulace s termostatem nemusí dělat nic
  (především ale nemusí na nutnost odložené akce myslet)
Přenastavování termostatu do polohy zátop už nebude potřeba

Už tedy není potřeba
žádné další přenastavování termostatu
na trase „provoz” – „zátop” a zpět.

 
Toto zapojení přinese vyšší komfort a ergonomii obsluhy,
jakož i nižší nároky na soustředěnost a spolehlivost uživatele.

Možnosti použití

Zapojení je realizovatelné coby:

 • standardní či zvláštní výbava kotle při jeho výrobě
 • dodatečná úprava kotle už prakticky používaného
Úřad průmyslového vlastnictví - Osvědčení o zápisu užitného vzoru

Toto technické řešení je chráněno.

Pokud máte zájem o jeho využití,
kontaktujte mě.

Podrobný popis pro odborníky:
V čem to spočívá?

Následuje výtah velké části popisu tohoto technického řešení registrovaného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Oficiální název

Zapojení ventilátoru kotle na tuhá paliva přes časové relé paralelní k termostatu

Dosavadní stav

Některé kotle na tuhá paliva jsou vybaveny ventilátorem zvyšujícím tah, a tak povzbuzujícím hoření. Spínáním a vypínáním ventilátoru je regulována teplota v topeništi, potažmo teplota ohřívaného média (např. vody).

Tento ventilátor může být zapojen v sérii s několika prvky, z nichž každý je schopen ventilátor vypnout: Vypínač kotle, tepelná či proudová pojistka, spalinový termostat, kotlový termostat.

Kotlový termostat ventilátor vypíná, pokud je teplota ohřívaného média vyšší než nastavená – brání tak přehřátí ohřívaného média.

Spalinový termostat ventilátor vypíná naopak tehdy, když je teplota spalin odcházejících z topeniště do kouřovodu nižší než nastavená – vypíná tak ventilátor po vyhasnutí ohně (typicky po vyhoření naloženého paliva).

Před každým roztápěním kotle musí obsluha změnit nastavení spalinového termostatu – snížit na něm povolenou teplotu, aby termostat sepnul přívod napětí do ventilátoru a umožnil ohni v topeništi se rozhořet.

Po roztopení kotle se od obsluhy očekává, že nastavení spalinového termostatu vrátí zpět na vyšší (provozní) teplotu. Pokud na tento úkon obsluha zapomene (což se, dle praktického pozorování, může u některých uživatelů dít téměř vždy), spalinový termostat neplní svoji funkci, a ventilátor zbytečně pokračuje v činnosti i mnoho hodin po vyhoření paliva.

Dochází tak ke zbytečné spotřebě elektrické energie, k podpoře odvodu tepla z vytopeného objektu do komína, k opotřebování ventilátoru a tvorbě hluku. Souhrnně tedy dochází k ekonomickým a ekologickým ztrátám.

Podstata technického řešení

Popsaný problém lze odstranit elektrickým zapojením spočívajícím v použití časového relé se zpožděným vypnutím a tlačítka pro okamžité sepnutí tohoto relé.

Spínané kontakty tohoto relé jsou zapojeny paralelně ke spalinovému termostatu, čímž po stisku spínacího tlačítka časového relé dojde k přemostění (zkratování) spalinového termostatu na předem nastavenou dobu.

Výhody zapojení spočívají v tom, že je umožněno roztopení kotle (činnost ventilátoru) při chladném topeništi bez zásahu do nastavení termostatu.

Uživatel tak při roztápění místo přenastavování spalinového termostatu pouze jednoduše stiskne tlačítko, aby na nastavenou dobu přemostil spalinový termostat,

a po roztopení kotle už místo nastavování spalinového termostatu nemusí provádět úkon žádný.

Příklad provedení

Jako vhodné se jeví být relé nastavitelné v časovém rozsahu řádově desítek minut.

Časové relé je zapojeno paralelně pouze ke spalinovému termostatu (případně jinému prvku vyžadujícímu přenastavování pro každé roztápění) nezávisle na tom, jaké další prvky jsou do série s ventilátorem vřazeny. Tak jsou zachovány funkce všech ostatních rozpínacích prvků zařazených do série k ventilátoru, takže ventilátor lze ručně vypnout vypínačem nebo kotlovým termostatem, stejně tak v případě potřeby je samočinně vypnut kotlovým termostatem či některou pojistkou.


Toto technické řešení je chráněno.
Pokud máte zájem o jeho využití, kontaktujte mě.

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Zapojení ventilátoru a termostatu u kotle na tuhá paliva: Ergonomie roztápění . Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-06-16]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/zlepsovaky/kotel-termostat-ventilator

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-06-16]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Hovorí informatik kamarátovi:
 - „Doktor mi povedal, že mám po tej dlhej zime oslabený organizmus. Tak som si niečo pýtal v lekárni a ponúkli mi Beta-karotén. Tak som to nekúpil, počkám, kým bude plná verzia.”

 

Pro zamyšlení

Naše řeč je moudrá: dělá zásadní rozdíl mezi „jsem přesvědčen” a „přesvědčil jsem se”.
[Karel Čapek]