Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Ceník
Můj čas, cestovné,
učebnice češtiny

 

✘ Tento ceník neplatí pro:

✔ Tento ceník platí pro:

 • výuku, doučování, konzultace
 • tlumočení jednání, zařizování na úřadech
 • tlumočení e-mailové komunikace,
  telefonické předávání a zjišťování informací
 • písemné překlady do češtiny v případě,
  že zákazník nepožaduje kalkulaci a rovnou objednává
  (typicky kratší texty pro stálé zákazníky)
 • programování webových aplikací a tvorbu webu
 • čekání
 • přestávky při tlumočení a zařizování

Obsah

 1. Skok dolů na Čas (práce a čekání)
 2. Skok dolů na Příjezd a odjezd
 3. Skok dolů na Studijní materiály
 4. Skok dolů na Cenová kalkulačka on-line
 5. Skok dolů na Vyúčtování a platba

1) Čas
(práce a čekání)

Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.
[Benjamin Franklin]

Hodinová sazba

Minut
* 45 330 62.5 13.5
60 440 85 18
90 660 125 27

* Vizte sekci Skok dolů na Minimální účtovaná doba.
Přepočet na 45 minut zde uvádím jen pro porovnání,
protože ve vzdělávání jde o obvyklou jednotku.

Je pro vás moje výuka moc drahá?

U mě cena výuky nezáleží na počtu studentů!

Domluvte se s kolegy, kamarády, známými, sousedy nebo rodinou,
uspořádejte si svůj vlastní kurz, a snižte si náklady na osobu.
Mám jen dvě podmínky:

 • Organizační e-maily, SMS a telefony budu řešit jen s jedním určeným člověkem (organizátorem).
  Abych si např. při změně domluveného termínu z důvodu nemoci nemusel dopisovat s pěti lidmi.
 • Rozúčtování ceny na osobu, dílčí platby, vracení a drobné si studenti vyřeší mezi sebou nebo s místním organizátorem.
  Abych nemusel řešit drobné na vracení pěti lidem.

Jak si cenu studenti rozdělí mezi sebe, je mi jedno. Jestli se studenti na lekci složí rovnoměrně, nebo jestli ten, kdo místní kurz u sebe doma pořádá, bude platit méně než ostatní, je vaše věc. Já se zajímám o celkovou částku podle ceníku.

Společná lekce pro více studentů také on-line

Možnost výuky pro více studentů za jednu cenu se týká také on-line lekcí.
Studenti mohou sedět vedle sebe u jednoho počítače
nebo se mohou připojit do konference z různých počítačů
(čili také z různých míst).

V případě, že si potřebujete snížit cenu, tedy doporučuji zorganizovat si kolegy a svůj společný kurs i v případě lekcí on-line.
V on-line režimu navíc neexistuje problém „Jsem tady v okolí sám jediný na takové úrovni”. Můžete si někoho nalézt na internetu, pokud nechcete všechen můj čas platit sami.

Podmínky z mé strany platí obdobně ty výše uvedené:

 • Veškerá komunikace v čase mimo lekci (např. změny termínu) bude pouze s jednou k tomu určenou osobou (organizátorem kurzu),
 • tomu stejnému jednomu člověku budu posílat faktury,
 • a ten jeden člověk ty faktury bude platit jedním společným převodem za všechny studenty dohromady.
  Čili zkrátka za lekci.
  Vyúčtování mezi účastníky a organizátorem se mne netýká.

Frekvence lekcí

Kromě toho není nikde řečeno,
že by výuka musela nutně probíhat každý týden.

Sice by určitě bylo skvělé mít lekci jednou nebo dvakrát týdně,
ale pokud si to student nemůže finančně nebo časově dovolit,
 
tak výuka např. jednou nebo dvakrát měsíčně je určitě lepší
než vůbec žádná výuka.

Další termín můžeme plánovat operativně, z lekce na lekci,
nemusíte se zavazovat na více termínů dopředu.

Minimální účtovaná doba

Výuka, tlumočení a jiná práce
naplánovaná na konkrétní čas
nebo vyžadující přesun na konkrétní místo:
60 minut

 
V případě drobné práce od počítače nebo po telefonu
nezasazené do kalendáře, které se mohu věnovat, když se k ní dostanu,
jako je např. tlumočení e-mailové komunikace
nebo rešerše informací na polském či českém internetu,
příp. překlad krátkého textu, programování, apod.:

 • Účtuji minimálně 5 minut
  za vyřízení všech zpráv, které vyřizuji najednou
  nebo za telefonát, při němž již pracuji.
 • Někdy ale i přetlumočení jednoho e-mailu nebo jeden minutový telefonát vyžaduje i více než pět minut, protože si nejdříve musím připomenout kontext řešeného případu, a po vyřízení zprávy či telefonátu si napsat poznámky nebo naplánovat další krok.
 • Souhrnně na jedné faktuře účtuji nejméně 60 minut.
 • Pokud při telefonickém zařizování musím čekat na reakci, doplňující informace, rozhodnutí nebo pokyn a pak hned reagovat,
  tak účtuji i to čekání,
  protože tu dobu nejsem schopen nijak využít, pokud se pak mám hned opět věnovat telefonickému zařizování.
  Většina mých pracovních činností vyžaduje nerušené soustředění nejméně po desítky minut; nemohu tedy přeskakovat mezi různými činnostmi.

Způsob úhrady a měna

Číslo účtu uvádím na faktuře.

a) Převodem z bankovního českého korunového účtu

Pokud má zákazník účet v české bance vedený v CZK,
je to ideální způsob.

 • CZK

b) SEPA převodem z bankovního účtu
vedeného v Evropské unii (např. v Polsku)

Ideální pro zákazníky,
kteří nemají účet v české bance vedený v CZK
a chtějí platit snadno, rychle a jednoduše ze svého běžného bankovního účtu v Evropské unii (např. v Polsku) běžným bankovním evropským SEPA převodem

 • EUR

c) Wise.com (dříve: TransferWise.com)

Ideální pro zákazníky,
kteří nemají účet v české bance vedený v CZK
a chtějí platit levněji
(s nižšími poplatky a lepším měnovým kurzem)

 • CZK

Zákazník platí ve svém státě ve své měně;
já dostanu peníze z českého účtu v CZK.

Faktura je tedy v CZK;
z mého pohledu je to platba v CZK z českého účtu;
zákazník platbu ve službě Transferwise zadává v CZK.

Zákazník, coby uživatel služby Transferwise,
zaplatí provozovateli této služby nějaký rozumný poplatek.
Měnový kurz by měl být příznivější než při běžném přímém bankovním převodu.

Podrobný popis, jak služba Transferwise funguje,
je k dispozici v polské verzi této stránky.

Transferwise.com – vyloučení odpovědnosti

Jde o službu jiného poskytovatele,
s níž nemám nic společného;
můj zákazník se může stát uživatelem této služby,
pokud mi chce platit ze zahraničí s nižšími poplatky;
já nejsem ani uživatel této služby
(uživatelem této služby se může stát můj zákazník jako odesílatel platby),
nenesu za tuto službu zodpovědnost.

Podobné služby

Podobně (právě popsaným způsobem) jako službu Transferwise
lze využívat také službu Vitesse PSP.

Obzvlášť v případě služby Vitesse velmi prosím, abyste do popisu transakce napsali svoje jméno, příp. číslo faktury, protože jinak nemohu poznat, od koho ta platba přišla.

d) Revolut? Už ne.

Občas se mě zákazníci ptají, zda mohou platit z Revolutu.

Platba přes Revolut už není možná. Neposílejte z něj, prosím, platby.
Pokud se při platbě ze zahraničí chcete vyhnout platbě v Eur, tak je možné místo Revolutu využívat službu Skok nahoru na Wise (dříve „Transferwise”) dle bodu „c”.

Opravdu? Proč?

Dříve Revolut funoval,
ale potom přišly potíže s identifikací, od koho ta platba přichází,
později ještě významná zpoždění platby (platba cestovala cca týden).
 
A skončilo to tak, že Revolut mi začal doručovat platby od zákazníků takovým způsobem,
že moje banka mi významnou část peněz vzala na poplatku za korunový převod z nečeského konta
(to celé současně se zpožděním platby a nově také s už absolutní absencí jakékoliv možnosti identifikace platby (plátce nebo faktury)).
 
Takže Revolut už bohužel opravdu nie.

 • CZK

e) Platba převodem v PLN nebo CZK
z polského bankovního účtu?

CZK z polského účtu
– Má smysl pro firemní kursy se smlouvou;
resp. obecně pro platby větších částek najednou
(pokud zákazník nemá český korunový účet)

PLN
– Nejdražší možný způsob

V případě předem smluvně sjednaných firemních kurzů
s individuálně kalkulovanou cenou,
individuálně sjednanými podmínkami
a platbou za měsíc
je možné individuálně sjednat i platbu ze zahraničního (např. polského) nebo nekorunového bankovního účtu v CZK nebo v PLN.

f) Hotově

 • CZK, PLN
 • Jako firma hotovost nepřijímám.
  Jako firma přijímám úhradu pouze převodem na běžný bankovní účet
  , abych si nemusel zařizovat EET.
 • Pokud mi potřebujete zaplatit v hotovosti,
  mohu pro vás pracovat jako váš zaměstnanec/brigádník
  např. na DPP nebo DPČ;
  zde uvedená nebo sjednaná odměna bude čistá mzda,
  a zaměstnavatel zodpovídá za odvedení daně z příjmu a případných dalších povinných odvodů (zdrav., soc.).

Právní forma a daně

Vystavuji faktury jako právnická osoba (spol. s r. o.).
Nejsem plátce DPH.

Pokud vaše organizace nutně potřebuje, abych pro ni pracoval jako soukromá nepodnikající fyzická osoba, tedy jako zaměstnanec na DPČ (dohoda o pracovní činnosti, umowa zlecenie) nebo na DPP (dohoda o provedení práce, umowa o dzieło),
tak se odměna hrubého určí tak, aby čistého po zdanění zbyla částka dle výše uvedeného ceníku. Konkrétní daňová sazba pak záleží na tom, jestli má vaše organizace sídlo v Česku, nebo v Polsku.
Ale to je jen alternativní možnost pro nutné případy;
pro většinu firemních zákazníků preferuji administrativně jednodušší cestu subdodávky B2B s fakturou od mé firmy.

2) Příjezd a odjezd
(cestovné, dopravné)

Cena za km

 • 2 × 12 Kč/km nebo
 • 2 × 2.3 Zł/km nebo
 • 2 × 0.49 €/km

Meziměstí (jiný web, nový panel).

Tato sazba platí pro všechny typy pozemní dopravy,
ať už si je zvolím a nakombinuji jakkoliv.

Příklady cestovného do některých měst a zpět

Příklady dopravného
Místo cca Kč cca Zł
 
Česko
Starostín 100 20
Broumov 220 45
Teplice n. Metují 290 55
Police n. Metují 340 65
Otovice 360 70
Božanov 440 85
Adršpach 440 85
Hronov 530 100
Náchod 720 140
Červený Kostelec 720 140
Česká Skalice 990 190
Nové Město nad Metují 990 190
Dobruška 1160 220
Jaroměř 1250 240
Opočno 1280 240
Rychnov nad Kněžnou 1560 295
Hradec Králové 1710 325
 
Polsko
Golińsk 150 30
Mieroszów 200 40
Tłumaczów (Tlumačov) 460 90
Wałbrzych (Valbřich) 600 115
Radków 600 115
Nowa Ruda (Nová Ruda) 630 120
Kamienna Góra (Kamenná Hora) 680 130
Szczawno-Zdrój 750 145
Głuszyca 750 145
Kudowa-Zdrój 800 150
Świebodzice 920 175
Kłodzko (Kladsko) 990 190
Polanica-Zdrój 1040 195
Świdnica (Svídnice) 1060 200

Pokud se dopravuji samostatně (nejedeme spolu),
tak můj čas strávený na cestě už je započítán v ceně za kilometr.

Pokud bych jel s vámi

Pokud pojedeme spolu,
budu účtovat cenu za čas, stejnou jako za práci a čekání.
(Mluvím, pracuji,
nemohu si po telefonu či v hlavě řešit jiné záležitosti, …)

Pokud mne povezete, budete tak pravděpodobně platit více,
než když pojedu sám svým autem.

Jízda autem jedině bez klimatizace

 • Pokud potřebujete mít ve svém autě zapnutou klimatizaci,
  dopravím se samostatně.
 • Poznámka: "Jenom trochu, jen malinko" = zapnutá
  = jedu samostatně (nebo nejedu a účtuji stornopoplatek).
 • Jízda autem se zapnutou klimatizací:
  Naúčtuji 210 hodin
  a náklady na zrušení mých plánů na následující tři týdny.

Pokud byste jel(a) se mnou

Pokud povezu já Vás,
tak účtuji i čas (jedeme spolu)
i kilometry (jede moje auto).
Můj vůz je dvoumístný (já + 1).

3) Studijní materiály
na kurs češtiny pro Poláky

 • Při výuce češtiny pro Poláky používám
  knihu Chcete mluvit česky? / Chcemy mówić po czesku (jiný web, nový panel)
  (autoři: Helena Remediosová, Elga Čechová; vydavatel: Harry Putz).
  Je to česká učebnice češtiny,
  která je určená přímo pro Poláky.
 • Materiály si můžete sehnat sami,
  nebo vám je mohu zajistit já
  , zhruba za podobnou cenu, jako kdybyste si je objednali přímo ve vydavatelství.
  Pokud byste si materiály kupovali sami, dejte si pozor, abyste si je koupili ve verzi pro Poláky, a ne pro studenty jiných národností.
 • Sada učebnice + pracovní sešit:
  cca 950 Kč pro jednoho studenta
  plus poštovné
  z vydavatelství ke mně,
  abych vám materiály mohl osobně předat.
 • Učebnice a pracovní sešit jsou pro studium nezbytné.
  Navíc si můžete koupit i sadu audio CD, ale pro Poláky žijíci blízko Česka nebo v Česku, které učí rodilý mluvčí, to nepovažuji za nutné.

4) Cenová kalkulačka on-line


Bod na mapě je anonymně v centru,
proto kalkulačka dopočítá 1 km.
+1 km
 

 min
 

Na cenu výuky nemá vliv.
Ale kalkulačka vám vypočítá i cenu na jednoho studenta
a odhadne cenu studijních materiálů.
 osob
 

 

Každá lekce
nebo jednorázová akce

Vypočítaná cena za práci a cestu (výuka, tlumočení, …)
Co Cena Kč (CZK) Cena Zł (PLN)
Cesta 2× 1 km 30 5
Práce 90 min 660 125
690 130

 

Interní výpočet pro Vás:
Jak celková cena za čas a cestu (690 Kč nebo 130 PLN)
vyjde v přepočtu na jednoho studenta?
Počet studentů Kč na jednoho studenta Zł na jednoho studenta
Je to pro vás moc peněz? Náklady si můžete snížit.
I když vás bude více, tak celková cena výuky zůstane stejná:
234565
323043
417333

Jak to vyjde,
když si na svůj soukromý kurs seženete ještě dalšího kolegu?

Počáteční investice
do studijních materiálů

Vypočítaná přibližná cena za učebnice a pracovní sešity
Co Cca Kč (CZK) Cca Zł (PLN)
1 × sada:
učebnice + pracovní sešit
950 180
Poštovné
od vydavatele ke mně
150 30
1100 210

Cena studijních materiálů a poštovného je přibližná,
záleží na aktuální ceně od nakladatelství.
Její výše v PLN závisí i na aktuálním kursu CZK/PLN podle směnárny.

5) Vyúčtování a platba

 • Výuka plánovaná operativně z lekce na lekci:
  Vždy po skončení lekce
 • Výuka smluvně naplánovaná v rámci několikaměsíčního projektu:
  Po skončení poslední lekce v aktuálním měsíci
 • Tlumočení jednání, zařizování na úřadech:
  Na konci jednání či zařizování pro aktuální den
 • E-mailová tlumočení a podobná dlouhodobá drobná práce:
  Na konci měsíce nebo čtvrtletí nebo dle situace a dohody,
  příležitostně při osobním tlumočení, apod.
 • Překlady:
  Předem;
  U rozsáhlejších zakázek průběžně, dle dohody
 • Studijní materiály:
  Záloha 75 procent, teprve po obdržení zálohy materiály objednám;
  doplatek při předání.
  • Studijní materiály obvykle objednává nový zákazník,
   kterého neznám.
  • Při první lekci češtiny používám svůj vlastní úvod,
   přijedu s notebookem,
   pro více osob se hodí na místě dostupný televizor s HDMI vstupem nebo dataprojektor.

Faktura

 • Fakturuji vždy v té měně,
  v jaké si zákazník přeje platit.
 • Faktura je od mé české firmy.
 • Faktura pro polskou nebo jinou zahraniční firmu je dvojjazyčná:
  • česko-polská pro polské firmy
  • česko-anglická pro jiné zahraniční firmy
 • Cena vs. měna u projektů,
  které se závazně domlouvají předem s pevně danou cenou:
  • Výuka, překlad a další služby:
   Platí domluvená cena v domluvené měně.
   Ale na přání zákazníka lze fakturovat a platit i v jiné výše uvedené měně, a to částku podle aktuálního kursu
   (reálného (jiný web, nový panel); ne středového).
  • Studijní materiály:
   Cena se domlouvá v CZK.
   Fakturovat a platit lze ve výše uvedených měnách dle výběru zákazníka podle aktuálního kursu (reálného; ne středového).
 • Individuální, soukromá a podobná výuka:
  Vždy se operativně domlouvá termín další lekce,
  zákazník se nezavazuje dopředu; pokud dojde ke změně ceny (jednou za několik let) nebo k drastické změně měnového kurzu, tak se zákazník rozhodne, zda má o další lekci za aktuálních podmínek zájem.

Termín splatnosti

 • Při platbě za hotové:
  Při skončení práce (výuka, tlumočení) pro aktuální den
 • Při platbě převodem:
  Sedm dní od data vystavení faktury
 • Kdy bude faktura vystavena, je uvedeno výše, na začátku této kapitoly Skok nahoru na Vyúčtování a platba.

Stornopoplatky
a všeobecné obchodní podmínky

Nejdůležitější info

V případě zrušení domluveného termínu (výuky, promítání, tlumočení, …)
později než 24 hodin před plánovaným začátkem
hradí zákazník 100 % ceny služby vč. cestovného.

VOP

Ale podívejte se na celé všeobecné obchodní podmínky.

Objednáním služeb/služby nebo zboží prohlašujete,
že jste se seznámili s ceníkem a se všeobecnými obchodními podmínkami,
rozumíte jim a přijímáte je (souhlasíte s nimi).

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Ceník: Můj čas, cestovné,
  učebnice češtiny. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2021-07-24]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/cenik

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2021-07-24]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

- „Tak jaká byla zkouška?”
- „Velice nábožná.”
- „Jak to, nábožná?”
- „No, profesor v černém, já v černém. Profesor položil otázku, já se pokřižoval. Za chvíli jsem mu odpověděl a on se pokřižoval.”

 

Pro zamyšlení

Nazvěte svůj omyl zkušeností – jeho tíha bude hned o polovinu menší.
[G. K. Chesterton]