Skrót do strony głównej: Alt + Shift + górny 2(@)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Szukać na tej witrynie

 
 

Cennik
Mój czas, koszty podróży,
podręcznik do czeskiego

 

✘ Ten cennik nie obowiązuje dla:

✔ Ten cennik obowiązuje dla:

 • nauki, korepetycji, konsultacji
 • tłumaczeń ustnych podczas spotkań, załatwianie spraw z urzędami
 • tłumaczeń komunikacji e-mailowej,
  telefonicznego przekazywania informacji i dowiadywania się
 • pisemnego tłumaczenia do czeskiego w przypadku,
  gdy klient nie żąda kalkulacji ceny i natychmiast zamawia
  (zazwyczaj krótsze teksty dla stałych klientów)
 • programowania aplikacji internetowych i tworzenia witryn
 • czekania
 • przerw w trakcie tłumaczenia ustnego i załatwiania spraw

Spis Treści

 1. Skok w dół na Czas (praca i czekanie)
 2. Skok w dół na Sposoby zapłaty i waluty
 3. Skok w dół na Przyjazd i Odjazd
 4. Skok w dół na Materiały Edukacyjne
 5. Skok w dół na Cenowy Kalkulator On-line
 6. Skok w dół na Rozliczenie i Płatność

1) Czas
(praca i czekanie)

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski.
[Benjamin Franklin]

Stawka godzinowa

Minut
60 620 26
90 930 39
Sposób płatności w tej walucie
 • Z konta w czeskim banku prowadzonego w CZK
 • Gotówką
 • Z konta bankowego w banku w UE (np. w polskim)
 • Z konta bankowego w czeskim banku niezależnie od jego waluty księgowej

Czy jest dla Państwa moja nauka za droga?

U mnie cena nauki nie zależy od liczby uczniów!

Niech Państwo porozmawiają z kolegami, znajomymi, sąsiadami albo rodziną,
zorganizują sobię swój własny domowy kurs,
i w ten sposób sobię obniżą koszty na jedną osobę.
Mam tylko dwa warunki:

 • Przez e-maile, SMS-y i rozmowy telefoniczne będziemy w sprawach organizacyjnych komunikować się tylko z jedną przeznaczoną do tego osobą (organizatorem).
  Po to, abym nie musiał np. w razie zmiany ustalonego terminu z powodu choroby korespondować z pięcioma osobami.
 • Rozliczenie ceny na osobę, częściowe płatności, wydanie reszty i drobne rozwiążą sobię uczniowie sami między sobą albo z miejscowym organizatorem.
  Po to, abym nie musiał zajmować się drobnymi na wydawanie reszty pięciu osobom.

To, w jaki sposób uczniowie podzielą cenę między siebie, jest mi obojętne. Czy uczniowie złożą się na lekcję równomiernie, albo czy ten, kto miejscowy kurs u siebie w domu organizuje, będzie płacil mniej niż reszta, to nie moja sprawa. Mnie interesuje całkowita kwota wg cennika.

Wspólna lekcja dla więcej uczniów także on-line

Możliwość nauki więcej uczniów za jedną cenę dotyczy także lekcji on-line.
Uczniowie mogą siedzieć obok siebie przy jednym komputerze
lub mogą dołączyć się do konferencji z różnych komputerów
(znaczy też z różnych miejsc).

W razie Państwa potrzeby obniżyć sobie cenę zachęcam więc do zorganizowania sobie kolegów i swojego wspólnego kursu także w przypadku lekcji on-line.
W on-line trybie nawet nie ma kłopotu „Jestem tutaj w tej okolicy sam jedyny na takim poziomie”. Państwo mogą sobie kogoś znaleźć na internecie, jeżeli nie chcą wszystek mój czas płacić sami.

Warunki z mojej strony obowiązują podobnie te powyżej podane:

 • Wszelika komunikacja w czasie poza lekcją (np. zmiany terminu) będzie tylko z jedną do tego przeznaczoną osobą (organizatorem kursu),
 • do tej samej jednej osoby będę wysyłał faktury,
 • i ta jedna osoba te faktury będzie płacić jednym wspólnym przelewem za wszystkich uczniów razem.
  Znaczy po prostu za lekcję.
  Rozliczenie między uczęstnikami i organizatorem mnie nie dotyczy.

Częstotliwość lekcji

Oprócz tego, nie jest powiedziane,
że nauka musi koniecznie odbywać się co tydzień.

Chociaż pewnie było by super mieć lekcję jeden raz albo dwa razy w tygodniu,
jednak jeżeli uczeń nie może sobie na to pozwolić z powodu finansów albo czasu,
 
to nauka np. jeden raz albo dwa razy w miesiącu jest pewnie lepsza
od żadnej nauki.

Następny termin możemy planować w sposób operatywny, z lekcji na lekcję,
Państwo nie muszą zobowiązywać się na więcej terminów z góry.

Minimalny liczony czas

Nauka, ustne tłumaczenie, załatwianie spraw i inna praca
zaplanowana na konkretny czas
albo wymagająca przemieszczenie się na konkretne miejsce:
60 minut

 
W przypadku drobnej pracy przy komputerze albo przez telefon
niewstawionej do kalendarza (niewymagającej konkretnego czasu),
którą się mogę zająć, kiedy do niej dotrę,
jak na przykład tłumaczenie e-mailowej komunikacji
albo wyszukiwanie informacji w czeskim albo polskim internecie,
ew. pisemne tłumaczenie krótkiego tekstu, programowanie, itp.:

 • Liczę przynajmniej 5 minut
  za opracowanie wszystkich wiadomości, które rozwiązuję naraz
  albo za rozmowę telefoniczną, podczas której już pracuję.
 • Czasami przetłumaczenie jednego maila albo jedna minutowa rozmowa telefoniczna wymaga nawet więcej niż pięć minut, dlatego że przed rozmową albo napisaniem maila muszę sobię przypomnieć kontekst rozwiązywanej sprawy, i po załatwieniu wiadomości albo rozmowy telefonicznej muszę sobie napisać notatki albo zaplanować następny krok.
 • W sumie na jednej fakturze liczę przynajmniej 60 minut.
 • Jeżeli w trakcie załatwiania spraw przez telefon muszę czekać na reakcję, informacje uzupełniające, decyzję albo instrukcję i potem natychmiast reagować, to liczę też to czekanie,
  dlatego że nie dam rady tego czasu w żaden inny sposób wykorzystać, jeżeli się potem znów mam natychmiast zajmować załatwianiem telefonicznym.
  Większość moich pracownych czynności wymaga skupienia się bez rozpraszania przynajmniej przez kilkadziesiąt minut; nie mogę więc skakać między różnymi czynnościami tam i z powrotem.

2) Sposoby zapłaty i waluty

Numer konta podaję na fakturze.

a) Przelewem z konta bankowego
w czeskim banku prowadzonego w CZK

 • CZK

Jeżeli ma klient konto w czeskim banku prowadzone w CZK,
chodzi o idealny sposób.

Płatność w CZK możliwa jest tylko i wyłącznie z czeskiego konta (prowadzonego w czeskim banku) prowadzonego w CZK.

 

b) SEPA przelewem z konta bankowego
prowadzonego w Unii Europiejskiej (np. w Polsce)

 • EUR

 

c) Wise.com (dawniej: TransferWise.com)? Lepiej nie

Wise nie jest klasyczną usługą bankową, chodzi o rozwiązanie alternatywne.
Polecam korzystać lepiej z klasycznego bankowego przelewu.

Disclaimer

Chodzi o usługę innego dostawcy,
z którą nie mam niczego współnego;
mój klient może zostać użytkownikiem tej usługi,
jeżeli mi chce płacić z zagranicy z niższymi opłatami;
ja nie jestem nawet użytkownikiem tej usługi
(użytkownikiem tej usługi może zostać mój klient jako nadawca płatności),
nie ponoszę za tą usługę odpowiedzialności.

Dla mnie jest istotne, czy płatność przyjdzie na moje klasyczne bankowe konto firmowe w klasycznym czeskim banku.
Za ewentualne niedostarczenie płatności na moje konto nie ponoszę odpowiedzialności.

Podobne serwisy

W podobny (właśnie opisany) sposób jako z usługi Wise
można korzystać także z usługi Vitesse PSP.

Zwłaszcza w przypadku serwisu Vitesse bardzo proszę napisać do opisu transakcji nazwisko Państwa, ew. numer faktury, dlatego że inaczej nie mogę poznać, od kogo ta płatność przyszła.

 • CZK

Jest niezbędne, że by ta usługa wysłała płatność z czeskiego konta bankowego, w inym przypadku będzie znacząco obniżona wartość płatności. Odpowiedzialność za płatność i jej dla mnie końcową wartość ponosi klient.

 

d) Revolut? Już nie.

Czasami się mnie klienci pytają, czy mogą płacić z Revolutu.

Płatność przez Revolut już nie jest możliwa. Proszę z niego płatności nie wysyłać.
Jeżeli Państwo chcą uniknąć płatności w Eur, to zamiast Revolutu można korzystać z usługi Skok w górę na Wise (wcześniej „Transferwise”) wg punktu „c”.

Naprawdę? Czemu?

Dawniej Revolut działał,
ale potem nastąpiły komplikacje z identyfikacją, od kogo ta płatność przychodzi,
pózniej jeszcze znaczące opóźnienia płatności (płatność podróżowała cca tydzień).
 
I skończyło się na tym, że Revolut zaczał dostarczać do mnie płatności od klientów w taki sposób,
że mój bank mi znaczącą część pieniędzy zabrał na opłacie za przelew koronowy z nieczeskiego konta
(to całe równocześnie z opóźnieniem płatności i nowie już totalnym brakiem jakiejkolwieg możliwości identyfikacji płatności (płatnika lub faktury)).
 
Więc Revolut już niestety naprawdę nie.

 

e) Płatność przelewem w PLN albo CZK
z polskiego konta bankowego?

CZK z polskiego konta
– Ma sens dla kursów firmowych z umową;
znaczy generalnie dla płatności większych kwot naraz
(jeżeli klient nie posiada czeskiego koronowego konta)

PLN
– Najdroższy możliwy sposób

W przypadku z góry ustalonych umową kursów firmowych
(kursów dla urzędów, firm i innych organizacji)
z ceną skalkulowaną indywidualnie,
z warunkami ustalonymi indywidualnie
i zapłatą za miesiąc (nie co tydzień, nie za lekcję)
można indywidualnie ustalić też zapłatę z zagranicznego (np. polskiego) konta bankowego w CZK albo zapłatę w PLN.

W razie takiej potrzeby obliczę i zaproponuję cenę dla konkretnego zapytania ofertowego.

Chodzi o to, że w Czechach mamy nieprzyjemne opłaty bankowe za zagraniczne transakcje, więc dlatego nie można płacić w złotych ani w koronach z polskiego konta bankowego za każdą (jedną) lekcję.

 

f) Bez konta w UE?

Jeżeli klient nie ma możliwości płacić z konta w UE, to spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie wg jego sytuacji i możliwości.

 • Idealne jest, jeżeli ma np. w Polsce lub gdzie indziej w UE kogoś krewnego lub znajomego, kto mógłby wysyłać w jego imieniu płatności w EUR z UE na moje czeskie bankowe konto.
 • Ew. może na swoją odpowiedzialność spróbować serwis Wise lub podobny (jednak nie Revolut).
 • Ew. dla przypadku płatności z normalnego banku poza EU obliczyłbym indywidualną wycenę (cena będzie wyższa niż w zwykłych przypadkach).

 

g) Gotówką

 • CZK

(PLN w gotówce nie przyjmuję.)

 

Forma prawna i podatki

Wystawiam faktury jako osoba prawna (czeska spółka z o. o.).
Nie jestem płatnikiem VAT.

Jeżeli Państwa organizacja koniecznie potrzebuje, żebym dla niej pracował jako prywatna osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej, więc jako pracownik przez umowę zlecenie (dohoda o pracovní činnosti, DPČ) albo przez umowę o dzieło (dohoda o provedení práce, DPP),
to wynagrodzenie brutto ustalimy w ten sposób, żeby mi jako wynagrodzenie netto po zapłaceniu podatków została kwota wg cennika podanego powyżej (znaczy wg ewentualnego ustalenia). Konkretna stawka podatków potem zależy od tego, czy Państwa organizacja ma siedzibę w Czechach, czy w Polsce.
Ale to tylko możliwość alternatywna dla niezbędnych przypadków;
dla większości klientów firmowych wolę co do administracji prostszy sposób współpracy B2B z fakturą od mojej firmy.
Jednak jeżeli Państwo ode mne nie chcą faktury, dlatego że Państwo wolą właśnie wspólpracę w trybie pracodawca – pracownik (np. jako umowa o dzieło / DPP), to jestem do dyspozycji też w tej formie, dostanę kwotę netto wg cenniku lub ustalenia, w gotówce lub na konto prywatne, i pracodawca ponosi odpowiedziałność za sprawy administracyjne i podatkowe (w najszerszym znaczeniu, w tym za ZUS i ubezpieczenie, zgłoszenie, reporty, itp.).

3) Przyjazd i Odjazd
(koszty podróży, koszty dojazdu)

Cena za km

 • 2 × 22 Kč/km albo
 • 2 × 0.92 €/km

Meziměstí (jiný web, nový panel).

Ta stawka obowiązuje dla wszystkich rodzajów transportu lądowego,
niezależnie od tego, na które rodzaje i ich kombinacje się ja zdecyduję.
Jeżeli Państwo będą sobię życzyć, żebym zkorzystał z sposobu transportu lub trasy wg Państwa wyboru, to Państwo pokrywają koszty z tym powiązane.

Przykłady kosztów podróży do niektórych miast i z powrotem

Przykłady kosztów dojazdu
Miejscowość cca Kč
 
Polska
Golińsk 270
Mieroszów 360
Tłumaczów (Tlumačov) 840
Wałbrzych (Valbřich) 1100
Radków 1100
Nowa Ruda (Nová Ruda) 1150
Kamienna Góra (Kamenná Hora) 1240
Szczawno-Zdrój 1370
Głuszyca 1370
Kudowa-Zdrój 1460
Świebodzice 1680
Kłodzko (Kladsko) 1810
Polanica-Zdrój 1900
Świdnica (Svídnice) 1940
 
Czechy
Starostín 180
Broumov 400
Teplice n. Metují 530
Police n. Metují 620
Otovice 660
Božanov 800
Adršpach 800
Hronov 970
Náchod 1320
Červený Kostelec 1320
Česká Skalice 1810
Nové Město nad Metují 1810
Dobruška 2120
Jaroměř 2290
Opočno 2340
Rychnov nad Kněžnou 2860
Hradec Králové 3130

Jeżeli się przemieszczam osobno (nie jedziemy razem),
to mój czas spędzony na drodze jest już zaliczony w cenie za kilometr.

Jeżeli jechałbym z Państwem

Jeżeli pojedziemy razem,
będę liczył cenę za czas, taką samą jak za pracę i czekanie.
(Mówię, pracuję, nie mogę sobię przez telefon ani w głowie rozwiązywać innych spraw, …)

Jazda autem tylko bez klimatyzacji

 • Jeśli Państwo potrzebują mieć w swoim aucie włączoną klimatyzację (AC), to przetransportuję się osobno.
 • Notatka: "Tylko trochę, tylko malutko" = włączona
  = jadę osobno (albo wcale nie jadę i liczę opłatę za anulowanie terminu).
 • Jazda autem z włączoną klimatyzacją:
  Naliczę 210 godzin
  i koszty anulowania moich planów na następne trzy tygodnie.

Jeżeli Pan(i) jechał(a)by ze mną

Jeżeli ja będę wiózł Pana/Pani,
to liczę i czas (jedziemy razem)
i kilometry (jedzie moje auto).
Mój samochód jest dwuosobowy (znaczy ja + 1).

4) Materiały edukacyjne
do kursu czeskiego dla Polaków

 • Podczas nauki czeskiego dla Polaków używam
  książki Chcete mluvit česky? / Chcemy mówić po czesku (jiný web, nový panel)
  (autorzy: Helena Remediosová, Elga Čechová; wydawnictwo: Harry Putz).
  Chodzi o czeski podręcznik do czeskiego,
  który jest przedznaczony właśnie dla Polaków.
 • Materiały mogą Państwo załatwić sobie sami,
  albo mogę je dla Państwa zapewnić ja
  , z grubsza za podobną cenę, jak w przypadku, gdyby je Państwo zamówili bezpośrednio w wydawnictwie.
  Jeżeli by Państwo kupowali sobie te materiały sami, to proszę uważać, żeby kupić wersję dla Polaków, a nie dla uczniów innych narodowości.
 • Zestaw podręcznik + zeszyt cwiczeń:
  cca 800 CZK dla jednego ucznia
  plus opłata pocztowa
  z wydawnictwa do mnie,
  żebym Państwu mógł materiały osobiście przekazać.
 • Podręcznik i zeszyt cwiczeń są do nauki konieczne.
  Oprócz tego Państwo mogą kupić też zestaw audio CD,
  ale dla Polaków mieszkających blisko Czech albo w Czechach,
  które naucza rodowity Czech, nie uważam tego za niezbędne.

5) Cenowy Kalkulator On-line


Punkt na mapie umieściłem anonymowo w centrum, więc kalkulator doliczy 1 km.
Jeżeli nigdzie nie muszę jeździć/chodzić (praca on-line / u mnie), to proszę wpisać „-1” km.
+1 km
 

 min
 

Na cenę nauki nie ma wpływu.
Ale kalkulator dla Państwa obliczy też cenę na jednego ucznia
i oszacuje cenę edukacyjnych materiałów.
 osob
 

 

Każda lekcja
albo jednorazowe wydarzenie

Obliczona cena za pracę i podróż (nauczanie, tłumaczenie ustne, …)
Co Cena Kč (CZK)
Podróż 2× 0 km 0
Praca 90 min 930
930

 

Wewnętrzne obliczenie dla Państwa:
Jak całkowita cena za czas i podróż (930 Kč)
wyjdzie w przeliczeniu na jednego ucznia?
Liczba uczniów Kč na jednego ucznia
Czy jest to dla Państwa za dużo pieniędzy?
Koszty można sobię obniżyć.

Również w przypadku, że Państwo będą wiecej osób, to całkowita cena za naukę zostanie taka sama:
2465
3310
4233

Jak to wyjdzie,
jeśli Państwo na swój prywatny kurs znajdą jeszcze jednego kolegę?

Inwestycja początkowa
do edukacyjnych materiałów

Obliczona przybliżona cena za podręczniki i zeszyty cwiczeń
Co Cca Kč (CZK)
1 × zestaw:
podręcznik + zeszyt cwiczeń
800
Opłata pocztowa
od wydawcy do mnie
100
900

Cena edukacyjnych materiałów i opłat pocztowych jest przybliżona,
zależy od aktualnej ceny w wydawnictwie.
Jej wysokość w PLN zależy też od aktualnego kursu CZK/PLN wg kantoru.

Naukę indywidualną o trwaniu lekcji 60 lub 90 minut możemy zacząć też bez materiałów edukacyjnych, i Państwo mogą się zdecydować później, czy chcą Państwo zacząć korzystać z podręczniku i zeszytu cwiczeń.
Dla kursów grupowych lub dla lekcji trwających 120 minut i więcej polecam kupić podręcznik i zeszyt cwiczeń od razu.

6) Rozliczenie i Płatność

 • Nauka planowana w sposób operatywny z lekcji na lekcję:
  Zawsze po skończeniu lekcji;
  pierwszy termin (i czas i ewentualne koszty dojazdu) z góry.
 • Nauka przez umowę pisemną, zaplanowana w ramach kilkumiesiącznego projektu:
  Po skończeniu ostatniej lekcji w aktualnym miesiącu
 • Tłumaczenie ustne spotkania, załatwianie spraw z urzędami:
  Przy skończeniu spotkania albo załatwiania dla bieżącego dnia;
  koszty dojazdu i pierwsza godzina z góry.
 • E-mailowe tłumaczenia i podobna drobna praca rozciągnięta w czasie:
  Pod koniec miesiąca albo kwartału albo wg sytuacji i ustalenia,
  okazjonalnie przy tłumaczeniu ustnym, itp.
 • Tłumaczenia pisemne:
  Z góry;
  W przypadku większych zleceń na bieżąco, wg ustalenia
 • Materiały edukacyjne:
  Z góry; dopiero po otrzymaniu płatności materiały zamówię.
  • Materiały edukacyjne zwykle zamawia nowy klient,
   którego nie znam.
  • Przy pierwszej lekcji czeskiego używam swój własny wstęp,
   przyjadę z notebookiem,
   dla większej ilości osób warto mieć na miejscu do dyspozycji albo telewizor z wejściem HDMI albo projektor komputerowy.

Faktura

 • Fakturuję zawsze w tej walucie,
  w której klient woli płacić.
 • Faktura będzie od mojej czeskiej firmy.
 • Faktura dla polskiej albo innej zagranicznej firmy będzie dwujęzyczna:
  • czesko-polska dla polskiej firmy
  • czesko-angielska dla innych zagranicznych firm
 • Cena vs waluta u projektów,
  które się w sposób zobowiązujący ustalają z góry z ustaloną ceną:
  • Nauka, tłumaczenie pisemne i inne usługi:
   Obowiązuje ustalona cena w ustalonej walucie.
   Ale na życzenie klienta można fakturovać i płacić też w innej powyżej podanej walucie – kwotę wg aktualnego kursu
   (realnego (jiný web, nový panel); nie średniego).
  • Materiały edukacyjne:
   Cena zostanie ustalona w CZK.
   Fakturować i płacić można w powyżej podanych walutach wg wyboru klienta wg aktualnego kursu (realnego; nie średniego).
 • Indywidualna, prywatna i podobna nauka:
  Zawsze się w sposób operatywny ustala termin następnej lekcji,
  klient nie zobowiązuje się z góry; jeżeli nastąpi zmiana ceny (jeden raz za kilka lat) albo drastyczna zmiana kursu walutowego, to się klient zdecyduje, czy jest zainteresowany następną lekcją w aktualnych warunkach.

Termin zapłaty

 • W przypadku płatności gotówką:
  Przy skończeniu pracy (nauka, tłumaczenie) dla bieżącego dnia
 • W przypadku płatności przelewem:
  Siedem dni od daty wystawienia faktury
 • Kiedy faktura zostanie wystawiona, to podano powyżej, na początku tego rozdziału Skok w górę na Rozliczenie i płatność.

Opłaty za anulowanie zamówienia
i regulamin

Najważniejsza informacja

W przypadku anulowania ustalonego terminu (nauki / korepetycji / konsultacji, opowiadania podróżniczego, tłumaczenia, …)
później niż 24 godzin przed planowanym początkiem
płaci klient 100 % ceny usługi łącznie z kosztem podróży.

Regulamin

Ale proszę przeczytać cały regulamin.

Przez złożenie zamówienia usług/usługi albo towaru Państwo oświadczają,
że Państwo zapoznali się z cennikiem i z regulaminem,
rozumieją je i akceptują je (zgadzają się z nimi).

Skok w górę do: Menu nawigacyjne
(skrót klawiatury Alt + Shift + „5”)

Zainteresowani tą stroną?

 • Add to bookmarks (Ctrl+D)
 • Udostępnić link (CB radio)Skok w górę do:
 • Wydrukować (Ctrl+P)
 • Cytować według ISO 690

  Tę stronę

  ADÁMEK, Martin. Cennik: Mój czas, koszty podróży,
  podręcznik do czeskiego. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí (Republika Czeska) [dostęp 2024-07-13]. Dostępny w Internecie: https://www.adamek.cz/pl/cennik

  Całą witrynę

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí (Republika Czeska) [dostęp 2024-07-13]. Dostępny w Internecie: https://www.adamek.cz/pl

 

 
 

Narodowe kulturowe dziedzictwo

WebArchiv – Ta witryna jest archiwowana przez Bibliotekę Narodową Republiki Czeskiej Ta witryna jest regularnie archiwowana przez Bibliotekę Narodową Republiki Czeskiej z powodu jej kulturowej, edukacyjnej, naukowej, badawczej lub innej wartości informacyjnej w celu dokumentacji autentycznej próbki czeskiej przestrzeni www. Witryna ta jest częścią kolekcji czeskich witryn webowych, które ma Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej zamiar długoterminowo przechowywać i udostępniać dla przyszłych pokoleń. Ich zapis jest częścią Czeskiej narodowej bibliografii oraz katalogu Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej.  

 

 
 

Na wesoło

- Co to jest, jak się błyska na dworze?
- Aktualizują Google Maps.

 

Aforyzmy

Żyć, to najdrogocenniejszy rzecz na świecie, dlatego że większość osob tylko istnieje.
[Oscar Wilde]