Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Jak funguje letecká záchranka – Autor, poradci, obálka

 

Ing. Martin Adámek

Martin Adámek

Knihu napsal po podrobných rozhovorech s níže uvedenými.

Doktorand a pedagog na Katedře informačních technologií Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.

Absolvoval elektrotechnickou průmyslovku v Pardubicích a FIM UHK. Publikoval knihu o spamu, na FIM UHK vyučuje tvorbu webu a principy počítačů. Příležitostně píše populárně-odborné články z různých oborů či lektoruje kurz „Přivolání pomoci v tísni – víc než jen telefonní čísla“. Na PdF UHK má momentálně přerušené studium učitelství pro SŠ, český jazyk. Cestuje na jízdním kole „na těžko“ a vedl letní dětský cykloturistický tábor (mj. absolvoval kurz Zdravotník zotavovacích akcí). Narodil se v r. 1983, žije v Náchodě.

Osobní web: www.adamek.cz

MUDr. Anatolij Truhlář

Anatolij Truhlář

Odpovídal, vyprávěl, zkontroloval text. Je autor většiny fotografií.

Vedoucí lékař střediska Letecké záchranné služby v Hradci Králové.

Absolvoval Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Získal specializace v oborech anesteziologie a resuscitace a urgentní medicína. Absolvoval odborné stáže na pracovištích urgentní medicíny a základnách LZS v Německu a Švýcarsku. Postgraduálně studuje na Lékařské fakultě v Hradci Králové problematiku farmakoterapie náhlé zástavy oběhu. Je člen European Resuscitation Council. Kromě LZS pracuje i v pozemních posádkách RLP a na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN HK; vyučuje na několika fakultách i na SŠ. Narodil se v r. 1975, žije v Hradci Králové.

Web ZZS KHK: www.zzskhk.cz (jiný web, nový panel)

Ing. Jan Velička

Jan Velička

Odpovídal, vyprávěl, zkontroloval text.

Palubní inženýr ve vrtulnících letecké služby Policie ČR, létá mj. pro leteckou záchranku.

Vystudoval Vojenskou akademii v Brně, Fakultu Letectva a raketové techniky, obor „Konstrukce letadel a leteckých motorů“. Absolvoval i „teorii a aerodynamiku vrtulníku“. V rámci LS každoročně absolvuje odborná školení u výrobců vrtulníků v SRN a USA, včetně výcviku na letových simulátorech. Podílí se na plnění úkolů jak ryze policejních, tak i úkolů spojených s IZS a LZS (při živelních pohromách, hromadných neštěstích, hašení požárů, apod.). V posledních letech se významně podílel na provozu LZS v Hradci Králové nejen jako člen posádky vrtulníku, ale také jako zástupce LS na tomto stanovišti. Narodil se v r. 1969, v současné době žije v Chrudimi.

Web PČR: www.policie.cz (jiný web, nový panel)

Obálka knihy

 

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Jak funguje letecká záchranka – Autor, poradci, obálka. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/knihy/lzs/autor-poradci-obalka

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Proč si informatici pletou Halloween a Vánoce? Protože OCT 31 = DEC 25.

 

Pro zamyšlení

Nejhorší lež je zachování kusu autentické citace v přímé řeči při vytržení z kontextu a překroucení okolností.
Je stejně lživá jako úplná lež, ale pro většinu lidí neodhalitelná.

[(vlastní skromné konstatování autora tohoto webu)]