Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Pravopisná poznámka: Ližiny versus lyže
…proč se ližiny, které vypadají jako lyže, píší s měkkým „i”

 

Při psaní jsem narazil na dilema, s jakým i/y po „L“ se správně píší ližiny. Ližiny se sice píší s měkkým „i“ (např. když jde o kolejničky pod autosedačkou nebo o hagusy na střeše auta), ale ližiny vrtulníku jsou nápadně podobné lyžím a podle některých informací z technických kruhů se měly psát s tvrdým „y“.
Abych v textu o LZS nešířil jazykové bludy, kontaktoval jsem s dotazem na pravopis ližin vrtulníku jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.
(Dotazy a argumenty zde z prostorových důvodů uvádím zcela přeformulované, zestručněné; části odpovědí cituji přesně.)


Z ÚJČ mi odpověděli, že slovo „ližiny“ vzniklo ze slova „líha“ (je příbuzné s „líhat“), a že tvarová, příp. funkční, podobnost ližin vrtulníku s lyžemi je jazykově irelevantní.
„V jazyce rozlišujeme dvě různá pojmenování různého původu:
sportovní náčiní pro jízdu po sněhu (lyže) na jedné straně
a technické prostředky umožňující změnu/přesné zajištění vzájemné polohy těles či styk určitých ploch těles – tj. posun/pohyb jednoho předmětu po druhém, příp. upevnění jednoho tělesa na druhé v profilované či jinak tvarově přizpůsobené ploše – (ližiny) na straně druhé.
Tedy i vrtulník disponuje ližinami“


Dobrá, vrtulník na ližinách jen líhá, nikam na nich nelyžuje, to celkem dává smysl. Ale jak je to s ližinami, které slouží k opravdové jízdě po sněhu? Konkrétně jde např. o ližiny:

 1. letadla upraveného pro přistávání na sněhu
 2. sněžného skútru
 3. přívěsu za sněžný skútr
 4. skibobu

Když zde ližiny slouží mj. i k stání („ležení“) zaparkovaného prostředku na zemi, tj. jde o „ližiny“, ale přitom je u jmenovaných prostředků (s přibližně rostoucí intenzitou) patrná podobnost ližin s lyžemi. A to nejen tvarová, ale zejména funkční a technicky-vývojová. Ty ližiny jsou zde prostě „lyže“, připevněné k nějakému dopravnímu prostředku, který díky nim jede po sněhu, tj. „lyžuje“. Např. u toho přívěsu jde jen o jeden pár lyží, korbu (nosítka), závěs, světlo a odpružení… ale základem jsou přece lyže.
Navíc u skibobu vidíme přímo v názvu „ski“, který jasně ukazuje na lyže. A kromě ližin přímo na skibobu má navíc jezdec malé lyžičky na nohou…
Takže proč to všechno, co vzniklo z lyží, principielně to jsou stále přibližně lyže a hlasově to nazýváme „ližiny“, máme psát s měkkým „i“?
A jsou vlastně to všechno správně česky lyže (přestože do nich nejdou zapnout přezkáče), nebo ližiny (přestože slouží k aktivní jízdě po sněhu, ne jen k ležení)?


Výtah z odpovědi ÚJČ:

„"Ližinami" nazýváme vše, na čem nějaký předmět "líhá (=lehá)" či prostřednictvím čeho si daný předmět může "líhat (=lehat)" na něco jiného. A proto: Kdykoli se z lyží stane technický prostředek ("lyže pro letadlo, skútr a skibob"), přestávají být lyžemi a stávají se ližinami, protože daný předmět na těchto "bývalých lyžích" začne "líhat (=lehávat)". Právě takto odlišujeme, že jde o koncepčně a funkčně podobné věci, ale každá slouží jinému účelu – lyže pro zábavu a sport, ližiny jako technický prostředek. A ještě jinak: Sám píšete, že byste uvedené technické prostředky lyžemi nenazval. Takový pocit sdílí celé jazykové společenství a způsob zápisu to respektuje. Právě proto máme v jazyce technický prostředek "ližiny" – pro odlišení – a neměli bychom se nechat svést na scestí věcnou a třeba i "genetickou", vývojovou podobností s věcí, kterou nazýváme "lyžemi". A ještě jinak: Na lyžích přece nelíháme (=neleháváme).“

Takže abych to celé stručně shrnul:

 • Připevňujeme-li k lyžím boty a člověka, jsou to lyže.
 • Připevňujeme-li k „lyžím“ nějaký jiný předmět (např. dopravní prostředek), jsou to ližiny, a to i přesto, že jejich funkce může spočívat ve smýkání po sněhu, podobně jako u lyží.
 • Říkáme-li něčemu „ližiny“, musíme po „L“ vždy psát měkké „i“,
  a to i kdybychom ty ližiny (třeba pro přívěs za sněžný skútr) vyrobili ze starých lyží.
 • Na lyžích se lyžuje; na ližinách se leží (líhá).

Čeština a polština – jazykové služby

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Pravopisná poznámka: Ližiny versus lyže: …proč se ližiny, které vypadají jako lyže, píší s měkkým „i”. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-04-17]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/knihy/lzs/pravopis-liziny-lyze

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-04-17]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Pro matematika je reálný život jenom speciální případ.

 

Pro zamyšlení

Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.
[Benjamin Franklin]