Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

TNPW1 – Cvičení a projekty

 

Obecné požadavky k úkolům na cvičení

 1. Konkrétní zadání jednotlivých úkolů (požadované prvky) naleznete níže, v patřičné prezentaci v Materiálech ke cvičení
 2. Stránku umístěte na server (lide.uhk.cz)
 3. Na stránku vložte odkaz pro ověření validity http://validator.w3.org/check?uri=referer (jiný web, nový panel)
 4. Při plnění úkolu si průběžně ověřujte validitu stránky a odstraňujte případné chyby (vždy jen první ve výpisu chyb)
 5. Na závěr si zkontrolujte splnění zadání; ověřte si validitu stránky; odstraňte případné chyby
 6. Odkaz pošlete e-mailem
  • příjemce: martin.adamek na uhk
  • předmět zprávy: „TNPW cvičení č.” (číslo cvičení)
  • do konce cvičení
 7. Úkol můžete použít i jako součást semestrálního projektu
  • ale při cvičení se zbytečně nezdržujte vytvářením smysluplného obsahu stránky

Validita stránky musí být podle normy XHTML 1,0 Strict, případně podle mírně přísnější normy XHTML 1,1.
Validita podle normy HTML nebo podle normy XHTML 1,0 Transitional není dostačující.

Materiály ke cvičení

Prezentace

 1. Organizační úvod (Formát .pps 116 KiB)
 2. Hello world (Formát .pps 290 KiB)
 3. Nadpisy (Formát .pps 272 KiB)
 4. Seznamy, obrázky, tabulky (Formát .pps 95 KiB)
 5. SFTP, formuláře (Formát .pps 104 KiB)
 6. CSS (Formát .pps 454 KiB)
 7. Menu (Formát .pps 144 KiB)
 8. Sloupce (Formát .pps 129 KiB)
 9. Box-model a projekt (Formát .pps 1.3 MiB)
 10. Plovoucí fotogalerie, position:fixed a použitelnost webu (Formát .pps 291 KiB)
 11. Konzultace projektů

Další materiály

Semestrální projekt

Projekt bude odevzdávat každý svému vyučujícímu dle náležitosti ke cvičení.

Informace pro mé studenty

 • odevzdání
  • nejpozději do 6.5.2011 23:59:59,9
   • bodová penalizace za zpoždění (skokově rostoucí nelineární funkce času)
   • pro přístup na brzké zkouškové termíny je lepší odevzdat projekt raději dříve před termínem
  • zasláním odkazu, podobně jako u úkolů na cvičení
   navíc ale v případě projektu přiložte k mailu zip archiv s html stránkami a CSS styly (bez obrázků)
   • příjemce martin.adamek na uhk.cz
   • předmět zprávy: „TNPW - projekt
    • nedodržení předmětu bude penalizováno (použijte kopírování blokem)
   • nebude možnost opravy projektu!
     => správnou verzi pošlete už napoprvé!
 • požadavky naleznete v xls tabulce s hodnocením předmětu, ve dvou listech
  • projděte si řádek po řádku požadavky na listu „Projekty-hodnocení”, a projekt si sami zkontrolujte!
  • prolistujte si prezentace ze cvičení a z přednášek, a dodržujte v nich uvedené požadavky
  • hodnocení později naleznete v xls tabulce s hodnocením předmětu, ve dvou listech
 • zápočty se zapisují až po zkoušce, současně se známkou
 • Pár poznámek pro prevenci zbytečných chyb v projektech:
  • Alternativní text obrázku nesmí být např. „Logo” – alternativní text musí obsahovat konkrétní text, který je v obrázku uveden, aby při nezobrazení obrázků bylo možné z obsahu elementů „alt” pochopit smysl stránky a navigaci.
  • Pokud je obrázek použit jako nadpis, musí být element „img” vložen v patřičném elementu (např. h1, h2, h3).
  • Dbejte na to, aby na každé (pod)stránce byl právě jeden element „h1”, a obvykle by tam mělo být i několik elementů „h2”, příp. „h3”.
  • Dbejte také na smysluplnost nastavení fontů (aby v jedné definici nebyly neúčelně namíchány bezpatkové a patkové fonty).
  • Určitě si prostudujte přednášku (jiný web, nový panel) č. 11, ve které naleznete upozornění na nejčastější chyby v projektech.

V případě pochybnosti(í) ohledně autorství projektu (nebo v případě jistoty, že údajný autor není skutečným autorem) může být předkladatel projektu vyzván k dokázání autorství projektu, mj. např. jeho osobní prezentací.
Prohlášení cizího díla za své dílo je amorální, ilegální a trestuhodné.

Odevzdáním projektu student prohlašuje, že je jediným a výhradním autorem projektu. Pokud je student pouze spoluautorem, může projekt odevzdat pouze po předchozím projednání s vyučujícím a musí při odevzdání výslovně a jasně uvést, které části projektu jsou jeho práce.

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. TNPW1 – Cvičení a projekty. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-07-15]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/fim/tnpw1/c

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-07-15]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

- „Uvažujme množinu všech množin, které nikdy nebyly uvažovány… Počkat, kam se všechny poděly?”

 

Pro zamyšlení

Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví.
[Karel Čapek]