Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Jízda cyklistů ve skupině – bezpečnost, zásady, pravidla
Táborový řád pro cykloturistický tábor

 

Publikováno
24. 9. 2021
Vytvořeno
2007 – 2009

 Úvodní informace k níže vloženým dokumentům / textům

Co a k čemu to je

Na této stránce dávám k dispozici pro použití na vašich zotavovacích akcích, táborech, víkendovkách a výletech bezpečnostní pravidla pro jízdu se skupinou svěřených cyklistů.
Zásady pro výlet s dětmi na jízdních kolech. Bezpečnostní řád pro cyklistický (cykloturistický) tábor.

Další publikace (kniha, ani elektronická; web; školení vně vlastní akce nebo organizace; …) bez mého souhlasu není možná.

Jsou to různé dokumenty/texty v souvislosti s veškerým provozem cykloturistického tábora;
pokud máte svůj zavedený letní dětský tábor (kroužek, oddíl, víkendovky, …),
tak si odsud vytahejte to, co souvisí přímo s bezpečností při jízdě s dětmi na kolech.

Kde se to tu vzalo

Pokyny pro jízdu na kole ve skupině vycházejí z know-how získaného roky zkušeností, roky ježdění na cykloturistické tábory.
Táborový řád pak obsahuje i další obecně-táborové (necyklistické) zásady a reflektuje i cizí zkušenosti,
nabyté mj. na kurzu pro hlavní vedoucí táborů (zotavovacích akcí) či na jiných akcích nebo v tisku (co se všeobecně vědělo, že se někde stalo).

Texty si aktualizujte

Hlavní vedoucí cykloturistického tábora jsem byl naposledy v r. 2009;
dokumenty (texty), které níže publikuji, jsem s využitím dřívějších podkladů sestavil v r. 2007 a aktualizoval jsem je naposledy v r. 2009.
Při publikaci zde na webu v r. 2021 jsem kromě nakódování textu pro web jen provedl drobnou typograficko-jazykovou korekturu, bez zásahu do obsahu textů.
Netuším, jak se od té doby změnily předpisy pro bezpečnost na dětských táborech a jiných zotavovacích akcích – to musíte vědět vy, pokud nějakou akci připravujete. Text je zde hlavně kvůli bezpečnosti při jízdě cyklistů ve skupině v souvislosti s nabytými zkušenostmi.

V textu níže je také zmínka o tom, že dítě si na tábor nemělo brát mobilní telefon; dění okolo táborů už sice přes deset let nesleduji, ale za nedostatku informací předpokládám, že toto už je asi passé, že dnes už je asi telefon od jeho uživatele neoddělitelný. Tehdy jsme byli v jisté fuzzy mezifázi, kdy jsme telefony formálně zakázali a odmítli za ně nést zodpovědnost, ale současně jsme nedělali žádné problémy z toho, když si někdo na vlastní riziko i přes zákaz telefon s sebou vzal.

Smyslem publikace těchto textů zde je předat know-how na téma jízdy s dětmi na kolech ve skupině.

Je to na vás

Za použití těchto dokumentů/textů/know-how nenesu žádnou zodpovědnost,
za svoji akci a své počínání si nesete zodpovědnost sami, tyto dokumenty vám zde poskytuji jako inspiraci,
upravte si je podle své situace a svých okolností, podle své potřeby, podle schopností svých dětí a vedoucích, podle aktuálního stavu světa a podle aktuálního právního rámce.


Informace pro rodiče předem e-mailem
– co s sebou, co a jak sbalit

Uvádím zde jen výběr z těchto informací, v přímé souvislosti s cyklistikou.
Ostatní věci – co si má dítě sbalit s sebou, a co má naopak nechat doma, jakož i formuláře pro bezinfekčnost apod., nechám na vás,
určitě je máte nějak nastavené podle svých zvyklostí a aktuálních předpisů – anebo je získáte od někoho, kdo (nějaké, běžné) tábory pořádá teď.

Tak jako u všech dokumentů na této stránce, i zde platí, že jde o vzor a inspiraci, a předpokládá se, že si je upravíte podle své situace.

Seznam věcí

Je třeba dodržet oddělené zabalení věcí:
1. batůžek / brašna(y) na kolo na cestu;
2. kufr, který poveze auto;
3. karimatka, kterou poveze přívěs.
Tučně napsané věci jsou bezpodmínečně nutné, ostatní vhodné/doporučené.

1. S sebou na kolo

a) Kolo v bezvadném technickém stavu, vhodné zkontrolování a seřízení odborníkem, dítě s nebezpečným (např. nebrzdícím) kolem nepřevezmeme;
cyklistická přilba;
cyklistické brýle (sluneční, čiré);
dvě cyklo-láhve s pitím v držácích v rámu (nebo jedna litrová, příp. vak na vodu v batohu);
náhradní duše (použitelná pro dané kolo!) a lepení;
funkční přední světlo a funkční zadní blikačka;

cyklistické rukavice;
pumpička použitelná pro dané kolo(!);
zámek + klíč na šňůrce;
blatníky;
příp. základní nářadí.

b) Do batohu nebo brašny/brašen na kole:
cyklopláštěnku
nebo nepromokavou bundu;
svačinu na první den až do večera (večeře už bude v táboře), ovoce, čokoládu;
rozpustný nápoj v prášku nebo tabletách (např. iontový, vitamínový);
šusťákovou bundu;
kšiltovku nebo šátek
(proti slunci při zastávce);
plavky, opalovací krém, ručník;
kapesné (cca do 300 Kč na drobnosti).
Na sebe oblečení dle předpovědi počasí.

c) Doklady:
Doklad o zaplacení tábora;
Prohlášení o bezinfekčnosti
(viz 1. strana) a o stavu kola (níže);
letošní Potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte;
Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.

 
U dětí mladších 15 let jakýkoliv průkaz s fotografií a datem narození pro případnou slevu;
od 15 let občanský průkaz a studentský průkaz (pokud má ISIC, tak ISIC; jinak např. školní identifikační kartu).

//Obzvlášť doklady si aktualizujte; za těch pár let se asi dost změnilo (občanku má dnes mnoho dětí mladších 15 let; a něco asi je/bude v souvislosti s covidem – to si vyřešte sami, v tom se neorientuji).

2. Do kufru do auta

Náhradní baterie do cyklosvětel

// Ostatní zde neuvádím; to máte jistě naladěné sami.

3. Samostatně karimatka do přívěsu

Je vhodné ji označit tak, aby si ji dítě na táboře poznalo.
Lehká objemná karimatka by v autě zabírala místo (malá alumatka nebo samonafukovačka může být v kufru).

4. Nechat doma

// Doplňte si sami.

// Vynechávám zde i informace o lécích a další všeobecně-táborové položky.

Prohlášení o stavu jízdního kola

Prohlašuji, že můj syn/dcera ............................................................. jede na cyklistický tábor na jízdním kole, které je v bezvadném technickém stavu.
Kolo (zejména části mající vliv na bezpečnost jízdy) jsem zkontroloval(a) a seřídil(a) nebo nechal(a) zkontrolovat a seřídit odborníkem.
Syn/dcera si s sebou na tábor nebere mobilní telefon ani jiné cenné předměty (kromě jízdního kola a jeho příslušenství).
Souhlasím s focením a natáčením syna/dcery za účelem dokumentace a propagace tábora.

V ............................................ dne ...............
podpis zák. zástupce...........................................

Přilba a kolo

Pár obecných rad pro výběr přilby je na www.adamek.cz/kolo/prilba
+ ve zvukové formě i pro výběr jízdního kola (Formát .mp3 5 MiB).

Na kolo jsou nevhodné široké nohavice zvonových kalhot nebo kapsáčů.
Přilbu seřiďte.

 


Při odjezdu na tábor
(při přebírání dětí a kol od rodičů)

Pro převzetí dětí, dokumentů, kol a zavazadel od rodičů jsem měl celý seznam,
co vše mám s rodiči, dětmi a vedoucími řešit (a v jakém pořadí),
ten není celý pro publikaci relevantní, protože záleží na tom, co máte jak nastaveno vy (organizačně a administrativně; podle aktuálních hygienicko-administrativních předpisů, jež neznám),
ale sdílím zde dva fragmenty v přímé souvislosti s cyklistikou, které by vám mohly být užitečné:

Základní pravidla bezpečnosti
pro sdělení ústně při odjezdu na tábor,
ještě za přítomnosti rodičů,
než se vůbec vyjede

 • nebrzdit, když něco spadne – zavolat, poslední sebere
 • ukazovat brzdění – levá ruka nahoru
 • jet za sebou, nepředjíždět – vedoucí občas povyjede, má důvod
 • neukazovat při odbočování
 • rozestupy hlavně z kopce; z kopce se nešlape
 • držet řidítka, koukat před sebe
 • pít levou (nejmladší oddíl asi vůbec)
 • výjezd na hlavní silnici – napáskovat
 • poslouchat vedoucí !
 • hlásit okamžitě vedoucím
  • každé poranění nebo nemoc
  • závady na kole

Kontrola kol
(a přileb + nohavic + tkaniček u bot)

Bodový seznam pro kontrolu jízdních kol (Formát .pdf 162 KiB) (a toho nejkritičtějšího z oblečení/výbavy cyklistů) při jejich přebírání od rodičů naleznete na samostatné stránce.


Řád cyklistického tábora

I. Bezpečnostní pravidla a táborový řád pro účastníky cyklistického tábora

1) Stručný výtah nejdůležitějšího:

Základní pravidla bezpečnosti při jízdě

 • nebrzdit, když něco spadne – zavolat, poslední sebere
 • ukazovat brzdění – levá ruka nahoru
 • jet za sebou, nepředjíždět – vedoucí občas povyjede, má důvod
 • neukazovat při odbočování
 • rozestupy hlavně z kopce; z kopce se nešlape
 • držet řidítka, koukat před sebe
 • za jízdy pít levou (nejmladší oddíl asi vůbec); pít dostatečně
 • při výjezdu na hlavní silnici napáskovat
 • poslouchat vedoucí a instruktory!

Hlásit okamžitě vedoucím (instruktorům)

 • každé poranění, nemoc nebo klíště
 • závady na kole
 • závady na vybavení tábora a budovy
 • ztrátu nebo nález

2) Účastník tábora:

 • je povinen používat při jízdě na jízdním kole seřízenou a zapnutou cyklistickou přilbu. To platí nezávisle na zákonu 361/2000Sb ve znění pozdějších předpisů – tj. přilba je povinná i při jízdě mimo pozemní komunikaci a nezávisle na věku. Přilba se za jízdy nesundává ani nerozepíná, a to ani při jízdě do kopce. Přilba je stále seřízená.
 • pokud má přidělenou reflexní vestu, používá ji (příp. se řídí pokyny svého vedoucího)
 • dodržuje pokyny vedoucích a instruktorů, níže uvedená pravidla pro jízdu ve skupině, a vyhlášku o provozu na pozemních komunikacích. Se sestupnou prioritou v uvedeném pořadí.
 • hlásí neprodleně jakoukoliv technickou závadu na jízdním kole svému vedoucímu nebo instruktorovi, příp. jinému vedoucímu nebo instruktorovi
 • hlásí neprodleně jakýkoliv úraz, onemocnění nebo klíště svému vedoucímu nebo instruktorovi, nebo zdravotníkovi, příp. jinému vedoucímu nebo instruktorovi
 • s jakýmikoliv problémy (např. osobními) se s důvěrou obrací na svého vedoucího nebo instruktora nebo jiného vedoucího či instruktora. Ne mobilem na rodiče, kteří z domu těžko něco vyřeší a nakonec stejně zavolají vedoucímu.
 • dbá o bezpečnost svou i ostatních
 • pečuje o svoji osobní hygienu
 • se častým a dostatečným pitím chrání před dehydratací, zejména při jízdě na kole. Docházející pití ve svých lahvích na kole (příp. camelbagu, ...) během výletu včas hlásí vedoucímu nebo instruktorovi, ten pak zajistí doplnění vody.
 • prázdný zásobník („várnici“) na pití v táboře (nemožnost nabrat si pití) hlásí kuchaři, příp. vedoucímu nebo instruktorovi
 • při pití na jízdním kole pije levou rukou, aby v případě potřeby mohl pravou rukou bezpečně brzdit. Podle příslušnosti k oddílu a pokynů oddílového vedoucího pije buď pouze při zastávkách, nebo i za jízdy.
 • se během jízdy na kole plně věnuje řízení; oběma rukama drží řidítka – s výjimkou pití a signalizace, ale i v těchto případech řidítka pouští pouze levou rukou.
 • má při jízdě na kole boty zavázané takovým způsobem, aby neriskoval namotání tkaničky do části jízdního kola (podobně příp. zabezpečí široké nohavice)
 • se podle počasí a fyzické zátěže včas obléká a odstrojuje
 • bez výslovného svolení vedoucího nebo instruktora neopouští vedoucího, instruktora, skupinu, oddíl, tábor. Při rozchodu po městě vyhlášeném vedoucím dbá zvýšené opatrnosti, při přecházení využívá přechody pro chodce, pohybuje se v nejméně dvojčlenné skupině (nikoliv sám), a včas se dostaví na místo srazu. Pokud si i přes zákaz vzal na tábor mobilní telefon, sdělí jeho tel. číslo svému vedoucímu, a uloží si číslo telefonu svého vedoucího. Nekonzumuje zdravotně riskantní potraviny.
 • všechny průšvihy, škody a jiné nepříjemnosti hlásí co nejdříve vedoucímu nebo instruktorovi, aby se problém mohl řešit – nic se nesnaží ututlat
 • na lodi používá přilbu a plovací vestu, na koni používá přilbu (a za jízdy ji nerozepíná)
 • na slunci si chrání hlavu šátkem nebo čepicí (pokud nejede na kole, koni ani lodi, kdy má přilbu)
 • při pohybu v lese si chrání oči, např. čepicí s kšiltem
 • neužívá ani nepřechovává omamné látky, cigarety, alkohol
 • se chová slušně a přátelsky k ostatním účastníkům tábora, vedoucím, instruktorům, i cizím lidem, nikomu záměrně neškodí, samozřejmostí je také slušná mluva
 • je k cizím lidem slušný, ale nesděluje jim vnitřní táborové informace
 • udržuje pořádek v táboře, jakož i kdekoliv jinde se bude vyskytovat. Odpadky nepohazuje, kde mu upadnou od ruky – používá odpadkové koše, a pokud není žádný k dispozici, odváží své odpadky s sebou. Snaží se, aby po odjezdu z nějakého místa nebylo poznat, že tam pobýval.
 • poslouchá pokyny vedoucích a instruktorů, vč. pokynů vedoucích a instruktorů jiných oddílů, hlavního vedoucího, zdravotníka, kuchaře.

3) Pravidla pro jízdu ve skupině cyklistů:

 • Udržují se bezpečné rozestupy, zejména při jízdě z kopce.
 • Při jízdě z kopce se nešlape a nepředjíždí.
 • Jezdí se za sebou, nikoliv dvě a více jízdních kol vedle sebe. Předjíždět ostatní cyklisty ve skupině se může pouze při jízdě do kopce, příp. po rovině, a to pouze pokud to vedoucí dovolí. Předjíždějící cyklista předem zkontroluje situaci za sebou a předjíždí nanejvýš opatrně, aby neohrozil sebe ani nikoho jiného.
 • Předjíždět vedoucího/instruktora jedoucího na začátku skupiny je striktně zakázáno. Výjimka je povolena pouze na základě výslovného pokynu tohoto vedoucího/instruktora.
 • Znamení o změně směru jízdy (ukazování rukou při odbočování) dávají jen vedoucí a instruktoři, ostatní se obouručně věnují řízení jízdního kola. V případě, že z nějakého důvodu na začátku nebo konci skupiny momentálně nejede vedoucí/instruktor, dává znamení o změně směru jízdy i cyklista jedoucí na začátku nebo konci skupiny.
 • Cyklista ve skupině udržuje zvýšenou pozornost při sledování dění před ním – aby včas zaznamenal nutnost přibrzdit, zatočit, vyhnout se, apod.
  • dává pozor na překážky, k jejichž objetí nebo předjetí je nutné změnit stopu (zaparkovaný automobil, pomalejší cyklista, chodec, přejetá kočka). Obzvlášť nebezpečný je pomalý cyklista splývající s cyklisty ve skupině nebo nenápadný chodec.
  • pokud takovou překážku vidí, zakřičí např. „pozor kočka“, aby upozornil cyklisty za sebou, resp. zakřičí to, co zakřičel vedoucí vepředu, aby to slyšeli i cyklisté vzadu.
 • Cyklista ve skupině přibrzďuje nebo zastavuje opatrně, nebrzdí smykem. Nezastavuje svévolně, ale pouze na pokyn vedoucího, když zastavuje celá skupina. Při zastavování zvedne svisle levou ruku (pravou brzdí), aby i ostatní cyklisté ve skupině včas věděli, že se zastavuje.
 • Cyklista ve skupině zastavuje pouze na pokyn vedoucího/instruktora, resp. pouze když zastavuje celá skupina. Pokud někomu něco spadne, nezačne brzdit, ale zakřičí, co mu spadlo, a vedoucí jedoucí vzadu věc sebere. Náhlé nečekané zabrzdění by mohlo způsobit nehodu.
 • Před výjezdem na hlavní silnici se, na pokyn vedoucího vepředu, cyklisté za ním napáskují – postaví se vedle sebe do cca 1 – 3 řad (podle šířky jízdního pruhu a počtu kol), aby mohli vyjet najednou. Při páskování ani při vyjíždění se nepředjíždí, po vjezdu na hlavní silnici se všichni řadí za sebe ve stejném pořadí, jako se napáskovali. Vyjíždí se výhradně na pokyn vedoucího!

Byl(a) jsem seznámen(a) s těmito pravidly, což svým podpisem stvrzuji.

V ........................... dne ..........................

// Sem si můžete vložit tabulku, tečky, řádky či jiný prostor pro podpisy dětí/účastníků.
 
 

// Sem si můžete vložit konec stránky;
// děti/účastníci tak podepíší vše odsud nahoru; tedy vše, co se jich týká;
// pro vedoucí a instruktory dokument pokračuje dále:
 
 

II. Činnost vedoucích oddílu, který má službu

 • dle seznamu povinností služby

III. Bezpečnostní pravidla pro vedoucí a instruktory

1) Vedoucí/instruktor:

 • je povinen používat při jízdě na jízdním kole seřízenou a zapnutou cyklistickou přilbu. To platí nezávisle na zákonu 361/2000 Sb. v platném znění – tj. přilba je povinná i při jízdě mimo pozemní komunikaci a nezávisle na věku. Vedoucí a instruktoři jdou v používání přilby příkladem účastníkům tábora.
 • kontroluje pitný režim svěřených účastníků tábora, zejména při jízdě na kole
 • před dětmi mluví slušně
 • jde dětem dobrým příkladem, předává jim své zkušenosti a morální zásady
 • průběžně kontroluje, zda účastníci tábora dodržují táborový řád a bezpečnostní předpisy
 • před večerkou nepije alkohol
 • po večerce pije nanejvýš v rozumné míře, aby byl od budíčku schopen řídit vozidlo, starat se o děti a splnil následující bod
 • nepodléhá žádné přesné večerce, ale musí být druhý den svěží, radostný, bdělý a použitelný – a to i s ohledem na zodpovědnost za zdraví dětí, nejen při jízdě na kole
 • který má noční službu, nepije alkohol ani po večerce a v noci

Vedoucí starší 18 let má zodpovědnost za jemu přiděleného instruktora mladšího osmnácti let.

2) Pravidla pro jízdu ve skupině cyklistů (dále jen skupina) – pro vedoucí a instruktory (dále jen vedoucí):

 • Vedoucí vede skupinu
  • podle konkrétní situace, okamžitých podmínek, a aktuálních okolností
  • podle pravidel pro jízdu ve skupině (viz výše: „Bezpečnostní pravidla a táborový řád pro účastníky cyklistického tábora“ – „Pravidla pro jízdu ve skupině“; a viz tato pravidla níže)
  • v souladu s vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích a další legislativou
  • Případné konflikty výše uvedených pravidel pro vedení skupiny vedoucí řeší na vlastní odpovědnost podle svého uvážení, zkušeností a svědomí, v zájmu bezpečnosti skupiny i ostatních účastníků silničního provozu.
 • Pro vedoucího platí pouze některá pravidla pro jízdu ve skupině.
  • Např. v případě potřeby samozřejmě může při jízdě z kopce předjíždět, apod.
  • Vedoucí jedoucí na konci skupiny může jet více vlevo aby vytlačil předjíždějící vozidla dále od svěřených cyklistů.
  • Vedoucí jedoucí na začátku skupiny může jet více vlevo, aby lépe viděl na svěřené cyklisty za sebou.
  • Vedoucí může na vlastní odpovědnost podle svého uvážení v případě potřeby v zájmu bezpečnosti jet i vedle jiných cyklistů, předjíždět, zpomalovat v jiné stopě, apod. – např. za účelem sdělení pokynu svěřenému cyklistovi, ukáznění cyklisty, zkontrolování chování cyklisty nebo stavu jeho kola za jízdy, domluvy s jiným vedoucím, zajištění průjezdu křižovatkou, apod.
 • Před odbočováním vlevo najíždí doleva nejen vedoucí jedoucí na začátku (což vyžaduje vyhláška o provozu na pozemních komunikacích), ale i vedoucí jedoucí na konci skupiny (ideálně do středu jízdního pruhu), aby uzamkl jízdní pruh a znemožnil rychlejším vozidlům, která mají dát skupině přednost, najetí vedle skupiny/předjíždění.
 • Při vjezdu do frekventovaného malého kruhového objezdu v obci jeden vedoucí zamyká příjezd zleva (stojí v cestě po celou dobu průjezdu skupiny), aby vozidlům přijíždějícím po kruhovém objezdu znemožnil boční najetí do skupiny. To nemusí platit např. při opouštění objezdu hned prvním výjezdem – záleží na úvaze vedoucího. V případě větších kruhových objezdů s širším jízdním pruhem nebo více jízdními pruhy záleží na úvaze vedoucího.
 • Při vjezdu do nepřehledné křižovatky, ve které má skupina dávat přednost, zajišťuje jeden vedoucí bezpečný průjezd tím, že do křižovatky vjede napřed a informuje skupinu (vedoucího ve skupině) zda přijíždí nějaká vozidla. Dle uvážení případně v zájmu bezpečnosti blokuje příjezd. Vedoucí nevjede se skupinou do křižovatky, pokud bezpečně nevidí do směru, z něhož přijíždějící vozidla mají před skupinou přednost. To platí i při odbočování doleva z hlavní silnice, pokud není vidět dostatečně daleko do protisměru (např. kvůli zatáčce a stromům/domům nebo kvůli horizontu). V křižovatkách, ve kterých není vidět dostatečně daleko do směru, kterému má skupina dát přednost, vedoucí vedoucí skupinu skupinu zastaví a vyžádá si asistenci druhého vedoucího (nebo křižovatku projede sám, a pak z místa, odkud má dostatečný výhled, vydá skupině pokyn k průjezdu křižovatkou).
 • Vedoucí před křižovatkou, kde skupina dává přednost a rozjíždí se do kopce, včas vydá dětem pokyn k podřazení na lehčí převod.
 • Vedoucí dává znamení o změně směru jízdy i v případě, že nejede na začátku nebo konci skupiny.
 • Vedoucí jedoucí na začátku nebo konci skupiny používá při jízdě po veřejné komunikaci (silnici s provozem motorových vozidel) reflexní vestu nebo alespoň svítivou pláštěnku na batohu.
 • Vedoucí v zájmu plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na vlastní odpovědnost informuje řidiče motorových vozidel jedoucí za skupinou, zda mohou skupinu bezpečně předjet. Předpokládá se informační spolupráce vedoucího na začátku a na konci skupiny. Vedoucí dává motorovému vozidlu pokyn „volno, můžete bezpečně předjet“ pouze v případě, že si je naprosto jistý – uvědomuje si nebezpečnost případného čelního střetu motorových vozidel, jakož i skutečnost, že předjíždějící řidič by ve snaze vyhnout se protijedoucímu vozidlu mohl najet do skupiny.
 • V případě, kdy spolu jede více oddílů, vedených dostatečným množstvím vedoucích, udržuje vedoucí na začátku jiné než první skupiny odstup od předchozí skupiny. Tím je řidičům rychlejších vozidel umožněno bezpečnější předjíždění – příliš dlouhá jednolitá skupina by tvořila větší překážku silničního provozu a vytvářela by nebezpečí.
 • Podélné rozmístění vedoucích ve skupině:
  • V případě, že se skupinou jede jen jeden vedoucí, jede na začátku skupiny, aby reguloval její rychlost.
  • Pokud se skupinou jedou dva vedoucí, jede druhý vedoucí na konci skupiny, kde má přehled o skupině a provozu za skupinou, a kde dává znamení vozidlům za skupinou, příp. zabezpečuje odbočení doleva, apod.
  • Případný třetí a další vedoucí jede vzadu, kde může řešit technické i jiné problémy. Nebo uprostřed skupiny, příp. vedle skupiny, kde může dávat pokyny svěřeným cyklistům, kontrolovat jejich jízdu, apod. Vyloučena není ani jízda na začátku skupiny, kde je připraven vyjet napřed do křižovatky nebo kruhového objezdu a zabezpečit bezpečný průjezd.
  • Podélné rozmístění vedoucích ve skupině záleží na úvaze vedoucích, podle konkrétní situace a okolností.
 • Vedoucí při jízdě se skupinou sledují skupinu i okolní provoz. V rámci možností sledují i situaci za sebou.
 • Vedoucí jedoucí na začátku skupiny
  • udržuje při sjezdu z kopce takovou rychlost, kterou svěření cyklisté vzhledem k věku a schopnostem dokáží bezpečně zvládnout, s ohledem na stav a povrch komunikace, (blížící se) nerovnosti, (blížící se) zatáčky, blížící se křižovatku či železniční přejezd, apod.
  • si alespoň částečně udržuje přehled o skupině (i když to je zejména úkol vedoucího jedoucího vzadu) a je připraven přijmout domluvený signál od vedoucího jedoucího vzadu.
  • hlásí ostatním překážky k jejichž objetí nebo předjetí je nutné změnit stopu (zaparkovaný automobil, pomalejší cyklista, chodec, přejetá kočka) – hlasem, zákonným znamením o změně směru jízdy a včasným zřetelným vybočením. Obzvlášť nebezpečný je pomalý cyklista splývající s cyklisty ve skupině nebo nenápadný chodec. Kromě hlasového signálu pro skupinu dává také zákonný signál pro řidiče jiných vozidel, aby nezačali skupinu ve zúženém místě předjíždět.
  • v případě potřeby (např. úzká silnice) upozorňuje skupinu na protijedoucí automobil, např. zvoláním „auto!“
  • zodpovídá za dodržování přednosti v jízdě a silniční vyhlášky obecně.
 • Vedoucí jedoucí vzadu
  • je schopen spolehlivě informovat vedoucího vepředu o nutnosti zastavit – pokud nemá dostatečně silný hlas, je vybaven např. píšťalkou (dostupnou).
  • sleduje a kontroluje svěřené cyklisty a vydává pokyny pro korekci jejich jízdy, např. pokud má někdo malý odstup od předchozího cyklisty nebo pokud jede příliš vlevo, nedrží řidítka, nevěnuje se řízení, provádí riskantní kousky, apod.
  • upozorňuje vedoucího vepředu na nutnost zastavit nebo zpomalit, a předává mu informace o skutečnostech, které vedoucí vepředu vidí hůře nebo vůbec.
  • si v dostatečné míře udržuje přehled o vozidlech jedoucích za skupinou, příp. v případě potřeby upozorňuje skupinu na blížící se automobil, apod.

3) Pravidla při jiných situacích („vedoucí“ = „vedoucí nebo instruktor“)

 • Při koupání dětí je jeden vedoucí ve vodě, s připraveným záchranným prostředkem (kruhem, míčem, lehátkem, ...), a jeden vedoucí na břehu. Při opouštění vody vedoucí spočítá děti, a ujistí se, že nikdo nezůstal pod hladinou.
 • Vedoucí se snaží nebýt s dětmi (zejména opačného pohlaví; problémovými; majícími problémové rodiče) o samotě, aby si děti či rodiče nemohli vymýšlet nebezpečná obvinění.
 • Při pohybu dětí v lese si děti chrání oči čepicí s kšiltem nebo jiným vhodným způsobem. Při pobytu dětí na slunci mimo jízdu na kole, lodi, koni, kdy děti nemají na hlavách přilby, si děti vhodným způsobem (čepicí, šátkem, ...) chrání hlavu proti úpalu. Vedoucí si smí vypíchnout oko nebo přivodit úpal pouze na vlastní nebezpečí.
 • Hry v členitém terénu musí být organizovány tak, aby dítě nemohlo spadnout z velké výšky nebo si jinak závažně ublížit. Vedoucí nebo instruktor organizující hru musí před začátkem každé hry přiměřenou měrou ústně proškolit děti o bezpečnosti práce při dané hře.
 • Před noční hrou musí vedoucí s dětmi projít terén za světla a seznámit je s riziky daného prostoru.
 • Strašení (jakož i zákeřné tiché lekání) dětí při stezce odvahy či jiných nočních hrách je striktně zakázáno. Stezka odvahy děti učí se v nočním lese nebát, nikoliv naopak. Hry nemají za cíl děti rozkoktat na zbytek života.
 • Při rizikových činnostech je vždy s dětmi vedoucí starší 18 let. Instruktor nemůže nést plnou zodpovědnost.
 • Vedoucí na lodi používá přilbu a plovací vestu (na koni přilbu) a totéž kontroluje u dětí. Na vodě je na každých 5 dětí min. 1 vedoucí starší 18let. Dále je na tekoucí vodě zajištěna záchrana poučeným vedoucím s házecím pytlíkem.
 • Při bouřce je ideální úkryt v pevné budově zabezpečené hromosvodem, v přírodě je nutné opustit vyvýšená místa, a dřepnout např. do příkopu nebo jiné jámy, příp. být v rozumné vzdálenosti od úpatí skály (aby stáhla blesk na sebe, ale neohrozila). Při bouřce je vhodné se nepohybovat, nebo ne rychle, vzdálit se od kovových předmětů (jízdních kol), a od stromů, které by mohly spadnout vlivem větru.
 • Děti nesmí manipulovat s elektrickými rozvody či nebezpečnými zařízeními, či lézt na sloupy. Děti nesmí pracovat s motorovou pilou. Se sekerou a pilou pracují po poučení, pod dozorem vedoucího.

Byl(a) jsem seznámen(a) s těmito pravidly, což svým podpisem stvrzuji.

V ........................... dne ..........................

// Sem si můžete vložit tabulku, tečky, řádky či jiný prostor pro podpisy vedoucích a instruktorů.
 
 


Povinnosti služby

// Interní dokument pro vedoucí;
v tomto kontextu se službou myslí především vedoucí;
nebyli jsme klasický stanový tábor s klasickými službami a hlídkami dětí;
spali jsme v tělocvičnách, kulturních domech, DDM, ZŠ, apod.;
děti se na provozu tábora podílely výrazně méně, než je tomu zvykem u klasických letních táborů; téměř každý den byly všechny děti na výletech (po oddílech) mimo tábor.

Ráno

 • budíček
 • rozcvička
 • obodování pořádku
 • dle potřeby výdej svačin a plnění várnice
 • před odjezdem kontrola umývárky a WC

Průběžně

 • svolávání dětí ke společným aktivitám dle režimu dne (snídaně, apod.)
 • kontrola stavu sprchy, umývárky a WC a podlahy okolo kol
 • podpora kuchyně dle potřeby

Večer

 • vyhlášení večerky a kontrola jejího dodržování
 • předání služby

Harmonogram služeb

//
Před táborem jsem předem připravil rozpis, který den bude mít službu který oddíl,
a to tak, aby první a poslední den tábora měl službu nejstarší oddíl.
Jeho členové (děti v něm) jsou jednak nejsamostatnější,
jednak fyzicky nejschopnější pomoci s jednoduššími pracemi okolo zařizování/balení tábora (přebírání a předávání objektu), např. mohou nosit lavice a stoly, apod.,
a jednak se na kolech přesunují nejrychleji, takže mohou na tábor první den přijet jako první, a poslední den odjet jako poslední.


A to je vše

Poznámky na okraj:

Zrcátko

Pokud na kole nemáte zrcátko, tak si ho před takovouto akcí pořiďte a nainstalujte. Týká se určitě alespoň toho, kdo bude jezdit vepředu.
Možná nebudete tak cool, jak byste chtěli, ale to zrcátko je fakt k nezaplacení. Ono to tedy platí v silničním provozu obecně, ale při vedení skupiny obzvlášť.

Píšťalka; PMR vysílačky

Je opravdu velmi dobrý nápad, aby měl vedoucí, který jede vzadu, po ruce dostupnou píšťalku – pro zastavení vedoucího vepředu, když se něco stane.

Pokud máte k dispozici malé ruční občanské vysílačky v pásmu PMR, použijte je. Jsou fakt super.
Vedoucí s batohem si vysílačku cvakne na popruh batohu; vedoucí s brašnami si ji uloží do trojúhelníkové brašny v rámu kola, kam pro ni musí sáhnout, aby mohl mluvit, ale nemusí nic dělat proto, aby poslouchal – vysílačka na plnou hlasitost je z brašničky v rámu kola slyšet dobře. Je to fakt k nezaplacení, věřte mi, a pokud chystáte větší akci, tak si ty vysílačky zajistěte.
Vysílačky používejte s ohledem na jiné uživatele, koukněte na mé články Jak používat CB radio a Občanské vysílačky pro dobrodruhy. Menší vysílačky PMR (pro jízdu ve skupině cyklistů ideální) sice mají oproti větším CB vysílačkám (vhodné pro spolujízdu automobilů) menší dosah, takže uživatel PMR případným nevhodným chováním napáchá menší škody, ale i tak je dobré se s pravidly pro používání občanských vysílaček (s důrazem na CB radio) seznámit, a většinu z nich aplikovat i na pásmu PMR.

Počet dětí ve skupině

Po těch letech už si nejsem jistý, zda to při cyklistice s dětmi nějak plyne ze zákona, ale přinejmenším sám za sebe doporučuji, aby na dva vedoucí určitě nebylo více než deset dětí.
Ale ideál je ještě níže: Osobně jsem jako optimum vnímal osm dětí (nebo méně), čili vč. zadního vedoucího jsem při vedení skupiny sledoval devět cyklistů. To (se zrcátkem) ještě docela dobře šlo.
Deváté dítě (tedy za mnou deset cyklistů vč. zadního vedoucího) už jsem vnímal jako velký skok a nižší přehled o skupině.

 

Je to na vás

Za použití těchto dokumentů/textů/know-how nenesu žádnou zodpovědnost,
za svoji akci a své počínání si nesete zodpovědnost sami, tyto dokumenty vám zde poskytuji jako inspiraci,
upravte si je podle své situace a svých okolností, podle své potřeby, podle schopností svých dětí a vedoucích, podle aktuálního stavu světa a podle aktuálního právního rámce.

Text jsem pro publikaci zde naformátoval sémantickými značkami, takže při jeho vložení do Vašeho oblíbeného textového procesoru by měla být zachována informace o tom, co je nadpis, jak hierarchicky významný nadpis to je, a co má být tučně.

© Martin Adámek, 2007 – 2009   a   2021

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Jízda cyklistů ve skupině – bezpečnost, zásady, pravidla: Táborový řád pro cykloturistický tábor. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-07-13]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/kolo/bezpecnost/cyklotabor

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-07-13]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Kam nechodí slunce, tam chodí stativ.

 

Pro zamyšlení

Děsím se davu, je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů.
[Karel Čapek]