Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Tažení přívěsu – řidičský průkaz sk. B a B+E
Archivní verze článku. Platná do 18. 1. 2013 !

 

Vytvořeno
13. 6. 2010

 

Toto je archivní verze. Od 19. ledna 2013 už neplatí.
Aktuálně platné znění naleznete o úroveň výše.

Poznámka z 13. 7. 2012:
Podle aktuálních informací se zdá,
že 19. 1. 2013 tento článek pozbyde platnosti.

Slovníček pojmů

ŘP
řidičský průkaz
TP
technický průkaz
Celková hmotnost
nejvyšší přípustná hmotnost podle TP
Celková hmotnost soupravy
součet celkové hmotnosti tažného vozidla a celkové hmotnosti přívěsu podle jejich TP

Okolo možností tažení přívěsů s řidičským průkazem B, resp. B+E se díky nešťastné formulaci zákona často vedou diskuze v souvislosti s hranicí celkové hmotnosti soupravy 3,5 tuny. Následuje tedy výklad patřičného paragrafu, včetně vyjádření Ministerstva.

U hmotností zmiňovaných níže jde o celkovou hmotnost, pokud není uvedeno jinak.

 

ŘP skupiny B

Zákon nabízí několik různě podmíněných možností tažení přívěsu s ŘP sk. B. Abychom se nezamotali do slov, jako je tomu v zákoně, rozhodl jsem se ty možnosti znázornit graficky. Pokud právním bludištěm někudy projdete zleva doprava a splníte všechny podmínky, na které po cestě narazíte, tak máte vyhráno a můžete s řidičákem sk. B danou soupravu řídit.

Řízení soupravy s řidičským oprávněním sk. B
StartTažné vozidlo Přívěs Souprava Cíl
Tady začínáme Tažné vozidlo má celkovou hmotnost max. 3500 kg (včetně) Motorové vozidlo do 1+8 míst k sezení (včetně), kromě motocyklu Celková hmotnost přívěsu je max. 750 kg (včetně) (hmotnost soupravy jakákoliv) Pokud jste nějakým řádkem došli až sem, stačí vám ŘP sk. B
Celková hmotnost přívěsu není větší než pohotovostní hmotnost tažného vozidla Celková hmotnost soupravy je max. 3500 kg
Traktor nebo samojízdný pracovní stroj

ŘP skupiny B+E

opravňuje k tažení přívěsu naprosto jakéhokoliv, pokud
 • to auto samotné je možné řídit s ŘP sk. B
 • a je možné daný přívěs za dané auto legálně připojit
 

Fámy, mýty, pověry

 • „Pokud hmotnost soupravy přesáhne 3,5 tuny, je nutně potřeba B+E (nebo dokonce C). Za dodávku o hmotnosti 3,5 t tedy řidič s pouhým béčkem nesmí nic připojit.”
  – ne, i řidič s pouhým béčkem může za dodávku o hmotnosti 3,5 tuny připojit přívěs do 750 kg
 • „Ani B+E nestačí k tažení přívěsu, pokud hmotnost soupravy překročí 3,5 tuny. Na to už je potřeba C.”
  – ne, s ŘP B+E se dá běžně řídit např. souprava dodávky 3,5 t s vlekem 2,5 t. Ta hranice 3,5 t celkové hmotnosti soupravy je jen dodatková možnost pro majitele samotného béčka, aby mohli táhnout přívěs nad 750 kg, pokud se celá souprava vejde do 3,5 t.
 • „Řidič s pouhým béčkem nesmí připojit přívěs o hmotnosti vyšší než 750 kg.”
  – může, pokud celková hmotnost soupravy nepřekročí 3,5 tuny a celková hmotnost přívěsu není vyšší než pohotovostní hmotnost tažného vozidla (např. osobní auto a tunový obytný přívěs)

Citace zákona a výklad

Zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),
§ 81 (Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění)

Odstavec 4

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení

a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 2, 3 a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,

c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Komentář a výklad

Řidiči či provozovatelé se někdy bojí, že je vždy nutné splnit podmínku maximální hmotnosti soupravy 3,5 tuny, tedy že řidič s béčkem nesmí za dodávku o hmotnosti 3 tuny připojit přívěs o hmotnosti 750 kg. Ale tak to není. Není nutné splnit všechny 3 body a,b,c (není mezi nimi logický operátor „a zároveň”).
Z celkové povahy textu vyplývá, že mezi jednotlivými body a,b,c je logický operátor „nebo” – tedy že stačí splnit jeden z bodů a,b,c , abyste dané vozidlo nebo soupravu mohli řídit s ŘP sk. B.
Kdyby měly být splněny všechny body současně, tak by se vůbec nemohlo jezdit s osobními automobily, pokud by nebyly nazvány „traktor” nebo „samojízdný pracovní stroj” podle bodu b. Už z toho, že můžeme jezdit s auty a dodávkami, které nejsou ani traktor ani pracovní stroj, je zjevné, že nemusí být splněný všechny body. Že ty body jsou naopak výčet možností, z nichž stačí splnit jednu, a dané vozidlo/soupravu můžeme s béčkem řídit.
To podporuje i výslovně uvedená závislost bodu c na jednom z bodů a nebo b – kdyby to bylo myšleno tak, že se mají splnit všechny body, tak by přece nebylo potřeba u jednoho z bodů výslovně uvádět, že platí jen při splnění jednoho z předchozích dvou bodů.

Zkrátka, stačí splnit jeden z bodů a,b,c, aby stačil ŘP B.

Odstavec 10

Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci 4 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu podle odstavce 4 písmeno c).

Komentář

Tak zde je uvedeno, že B+E zachraňuje ty případy, kdy už hmotnost soupravy překročí 3,5 t. Takže obavy, že od hmotnosti soupravy nad 3,5 t už je potřeba C, opravdu nejsou na místě.

Úplné znění zákona 361/2000 Sb.

v platném znění naleznete na webu novapravidla.cz (jiný web, nový panel).

Oficiální výklad Ministerstva dopravy

Vyjádření Ministerstva dopravy ČR (Formát .pdf 64 KiB)
vysvětluje a ukazuje, že v extrémních případech (když se všechny parametry dobře sejdou) lze s ŘP sk.

 • B řídit soupravu o hmotnosti až 4,25 t
 • B+E řídit soupravu o hmotnosti až 8,75 t
 • B+E a traktorem o hmotnosti 3,5 t a konstrukční rychlosti do 40km/h řídit soupravu o hmotnosti až 12,25 t

Komentáře návštěvníků této webové stránky

Poskytovatelé diskusních služeb (Facebook, Disqus) si do cookies ve vašem prohlížeči ukládají různé údaje, čímž mohou narušit vaše soukromí. Načtením diskusí na vaši žádost s tím souhlasíte.
Na drtivé většině webů se plug-iny Facebooku, Googlu, Disqusu a jiných třetích stran načítají automaticky;
a že u mě se to děje až na vaše výslovné přání (tedy většinou neděje), je moje specialitka pro ochranu vašeho soukromí.
Discussion plugins from 3rd parties (Facebook, Disqus) provide information about you to theirs providers, saving some information into cookies in your browser. If you will load discussion on your request, it means you agree with it.

Pokud máte účet na Facebooku

(nebo jiném z několika podporovaných serverů)

Chovejte se tady jako doma, ať vidíme, jak to u vás vypadá.
[nápis v linkovém autobusu]

A priori upřímně doufám, že mě obsah a forma příspěvků nedonutí k žádným moderátorským zásahům,
ale právo zásahu si vyhrazuji, protože tyto komentáře jsou přístupné komukoliv, kdo se zaregistroval na FB, a já netuším, co se tu může objevit.

V souvislosti s vkládáním odkazů na Vaše weby do komentářů nejsem hysterický. Odkaz na nekomerční web s relevantním obsahem, který může pomoci ostatním návštěvníkům, uvítám.

 
Načíst sem facebookové komentáře
pro čtení nebo přidání vlastního

(vyžadován javascript)
 
Komentáře se záměrně nenačítají samy, aby až do jejich načtení:
Facebook nevěděl, že jste tady právě vy,
nezkazila se přizpůsobivost webu a kvalita kódu
a nezvyšoval se datový tok.
 
Facebook ví, že tuto stránku teď někdo navštívil, ale na rozdíl od řešení obvyklého na drtivé většině jiných webů s FB pluginy tady díky mému způsobu realizace nepoznal, že jste to byli právě vy.

 

Pokud nemáte účet na Facebooku

Komentářový plugin Facebooku umožňuje vkládat komentáře i prostřednictvím účtů na několika dalších serverech (i když u nás nejsou moc používané).

Pokud nemáte žádný účet, prostřednictvím kterého byste sem mohli napsat komentář, neberte to jako diskriminaci. Zkrátka jsou tu komentáře alespoň pro uživatele FB a pár dalších serverů, což je lepší, než kdyby tu nebyly vůbec.

Kromě zjevné nevýhody má toto řešení i své výhody:

 • Při použití své FB identity by se většina uživatelů mohla zamyslet, co vypouští z prstů.
 • Odkaz na komentovanou stránku se může šířít Facebookem.
 • Ve výchozím nastavení se přednostně zobrazují komentáře zanechané návštěvníkovými facebookovými známými, což v důsledku podporuje obě předchozí výhody.

Navíc většina neuživatelů FB zůstává mimo FB ze svého vlastního rozhodnutí, takže jim neužívání Facebooku přináší různé pro ně důležité výhody (soukromí, čas), které snad vykompenzují nemožnost sem něco napsat.
Případně je možné jako náhradní možnost použít návštěvní knihu společnou pro celý web.
Časem třeba napíšu nebo nasadím nějaký jiný komentářový systém, který bude mít menší omezení pro komentátory, ale teď je tu alespoň toto.

Ale i tak si můžete alespoň přečíst komentáře od ostatních.

Komentáře Disqus

Sem se javascriptem vkládají komentáře Disqus, teď Vám ale asi javascript nefunguje.
System for comments Disqus doesn't work without javascript.

Skok nahoru na: Navigační menu (klávesová zkratka „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Tažení přívěsu – řidičský průkaz sk. B a B+E: Archivní verze článku. Platná do 18. 1. 2013 !. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2018-03-22]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/pick-up/pravo/tazeni-privesu-ridicak/do-2013

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2018-03-22]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Matematik, fyzik a inženýr podstoupili experiment zkoumající myšlenkové pochody. Každý z nich dostal dvě mosazná kuličková ložiska a byli ponecháni o samotě. Asi po hodině se k nim vedoucí experimentu vrátil a zeptal se jich, co s ložisky dělali.
Fyzik odpověděl: „Zkoušel jsem postavit jedno na druhé a napadlo mě něco o tření.”
Matematik rozpačitě připustil: „Nědělal jsem s nimi nic.” Ale pak vzrušeně dodal: „Ale mám několik zajímavých teorií o dvojicích.”
Inženýr pokrčil rameny: „Rozbily se…”

 

Pro zamyšlení

Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky; kdo byl věrný, byl věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslí vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se Ti vybarví.
[Karel Čapek]