Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Tažení přívěsu – řidičský průkaz sk. B a B+E
Archivní verze článku. Platná od 19. 1. 2013 do 31. 12. 2014 !

 

Vytvořeno
19.  a 20. 7. 2013

 

Novela dopravní vyhlášky platná od 19. ledna 2013 přinesla změny v možnostech řízení souprav složených z auta podle skupiny B a přípojného vozidla.

Ke dvěma stávajícím skupinám (B a B+E) přibyla ještě třetí možnost:
Skupina B s rozšířeným oprávněním. Zdá se, že „oprávnění v rozšířeném rozsahu” je její jediný oficiální název. Do řidičáků se bude zapisovat harmonizovaným kódem 96.

Nově se tedy při tahání přivěsů za osobáky a dodávkami rozlišují tři skupiny
(uvádím od nejhorší po nejlepší):

 • B
 • B s rozšířeným oprávněním (v ŘP kód 96)
 • B+E (označována také BE)

Co která z těchto skupin umožňuje, se pokusím zjistit níže…

Slovníček pojmů

ŘP
Řidičský průkaz
TP
Technický průkaz
Celková hmotnost
Nejvyšší přípustná hmotnost podle TP
Celková hmotnost soupravy
Součet celkové hmotnosti tažného vozidla a celkové hmotnosti přívěsu podle jejich TP

U hmotností zmiňovaných níže jde o celkovou hmotnost, pokud není uvedeno jinak.

ŘP skupiny B – Podle (dočasně) platného zákona (chybného)

Aktualizace 20. 7. 2013: Dodatečně se ukázalo, že v zákonu je chyba, na jejíž opravě se už pracuje. Výhledově by tedy měla začít platit níže uvedená verze podle Informace Ministerstva dopravy (a de facto je v důsledku jiných předpisů nepřímo platná už teď).

V této kapitole je citace zákona a to, co z něj plyne. Výklad ministerstva (se zákonem si protiřečící) naleznete níže, v samostatné kapitole.

Zkusíme-li si vygooglit dotaz „361/2000 Sb. úplné platné znění” (jiný web, nový panel),
dozvíme se (např. ze zakony.kurzy.cz (jiný web, nový panel) nebo z uplnezneni.cz (jiný web, nový panel) ),
že v novelizovaném znění zákona 361/2000 Sb. platném od 19. 1. 2013 je napsáno:


HLAVA III
ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
 
DÍL 1
Řidičské oprávnění
(…)

§ 80a
Skupiny vozidel

(1) Do skupiny
(…)

f) B jsou zařazena motorová vozidla
s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e)
(pozn. MA: tedy kromě vozidel podle skupin AM, A1, A2, A, B1),
jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,
s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče,
ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,


A dále už následuje odstavec g, definující význam skupiny C1.
Odřádkování uvnitř odstavce f v zákoně nejsou, ta jsem přidal pro přehlednost přesně podle logického členění souvětí. Ale spojek ani čárek ani jiné interpunkce jsem se ani nedotknul, ty vidíte tak, jak v zákoně jsou.

Ze zákona tedy vyplývá, že:

S řidičákem skupiny B musí být

 • nutně celková hmotnost vleku max. 750 kg (nehne s tím ani to nové rozšíření 96)
 • a celková hmotnost soupravy max.
  • 3,5 t při holém čku
  • nebo 4,25 t při rozšířeném béčku

Praktický dopad – změny od ledna 2013 oproti dřívějšku

Podle znění zákona se tedy v lednu použitelnost holého béčka radikálně zúžila,
a nová možnost rozšíření to kompenzuje jen částečně:

 • Dříve šlo vlek do 750 kg tahat i za 3,5t autem, a stačilo holé B.
  Dnes je na tuto variantu potřeba B rozšířené.
  Při holém B se dnes souprava musí vejít do 3,5t, ať je hmotnost vleku sebemenší.
 • Dříve šlo vlek nad 750 kg tahat i s holým B, pokud se hmotnost soupravy vešla do 3,5 t.
  To dnes nejde ani s novým rozšířením. Je nutné BE.

Mé grafické znázornění aktuálního stavu podle zákona

Abychom se nezamotali do slov, rozhodl jsem se možnosti tažení přívěsu s řidičákem skupiny B znázornit graficky. Pokud právním bludištěm někudy projdete zleva doprava a splníte všechny podmínky, na které po cestě narazíte, tak máte vyhráno a můžete s řidičákem sk. B danou soupravu řídit.

Řízení soupravy s řidičským oprávněním sk. B (podle vyhlášky)
StartTažné motorové vozidlo Přívěs Rozšíření ŘP (96) Souprava celk. hm. Cíl
Tady začínáme Celková hmotnost max. 3500 kg (včetně) Max. 1+8 míst k sezení (včetně) Není to motorka ani tříkolka Celková hmotnost přívěsu max. 750 kg (včetně) Ne Max. 3500 kg Pokud jste nějakým řádkem došli až sem, stačí vám ŘP sk. B
Ano Max. 4250 kg

Béčko a motorky

Tento článek se zabývá taháním přívěsů za vozidly, která lze solo řídit s řidičákem sk. B.
Pokud vás zajímá, jak je to s řízením různých motocyklů na základě skupiny B nebo B1,
tak si v zákonu 361/2000 Sb. (jiný web, nový panel) přečtěte paragraf 81, který se zabývá rovnocenností řidičských oprávnění.

ŘP skupiny B – Podle Informace Ministerstva dopravy

Výše jsem ukázal a popsal, co jasně plyne ze zákona platného od 19. 1. 2013.

Aby to ale nebylo tak jednoduché, 1. 3. 2013 zveřejnilo Ministerstvo dopravy svoji informaci k rozsahu řidičského oprávnění skupiny B (jiný web, nový panel), která pro zpestření tvrdí něco zcela jiného, než říká zákon.
Název toho dokumentu je „Informace MD k rozsahu řidičského oprávnění skupiny B” – neobjevuje se tam tedy výraz jako např. „oficiální výklad”. I když z podstaty věci to asi jako výklad myšleno je.
A v závěru dokumentu je uvedeno, že v této věci již byla informována Policie ČR, jakož i obecní úřady s rozšířenou působností. Což ale neznamená, že se tím Policie musí řídit – Policie má vymáhat dodržování zákonů, nikoliv dodržování „informací”.
Navíc v informaci ministerstva úplně chybí vyloučení motocyklů… kdyby tedy byla chápána tak, jak je napsána (tak by to asi mělo být, jinak nemusela být psána), tak by s béčkem šlo řídit všechny motorky (jsou to motorová vozidla do 3,5 t a do 1+8 míst k sezení). I tato chyba snižuje důvěryhodnost celé ministerské informace.

Podle informace vystavené na webu ministerstva tedy řidičák skupiny B opravňuje k řízení
motorového vozidla do 3500 kg a do 1+8 míst k sezení
a přípojného vozidla:

 • Do 750 kg.
  Přičemž při hmotnosti auta až 3,5 t může být hmotnost soupravy až 4,25 t.
 • I nad 750 kg, pokud celková hmotnost soupravy nepřesáhne 3,5 t.
 • I nad 750 kg, pokud celková hmotnost soupravy nepřesáhne 4,25 t, když jde o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.

Mé grafické znázornění aktuálního stavu podle informace ministerstva

Výklad zákona ministerstvem nabízí několik možností tažení přívěsu s ŘP sk. B. Abychom se nezamotali do slov, jako je tomu v zákoně, rozhodl jsem se ty možnosti znázornit graficky. Pokud právním bludištěm někudy projdete zleva doprava a splníte všechny podmínky, na které po cestě narazíte, tak máte vyhráno a můžete s řidičákem sk. B danou soupravu řídit.

Řízení soupravy s řidičským oprávněním sk. B (podle ministerstva)
StartTažné motorové vozidlo Přívěs celk. hm. Rozšíření ŘP (96) Souprava celk. hm. Cíl
Tady začínáme Celková hmotnost max. 3500 kg (včetně) Max. 1+8 míst k sezení (včetně) Max. 750 kg (včetně) (nezáleží na tom) Pokud jste nějakým řádkem došli až sem, stačí vám ŘP sk. B
Nad 750 kg Ne Max. 3500 kg
Ano Max. 4250 kg

Praktický dopad – změny od ledna 2013 oproti dřívějšku

Pro řidiče se skupinou B nedošlo k žádné změně, kromě toho, že:

 • Mají větší možnosti při řízení traktoru do 3,5 t, pro který teď z hlediska tažení přívěsu na sk. B platí totéž, co pro auto (v minulém znění zákona byly pro traktor do 3,5 tuny trochu uzší podmínky než pro auto).
 • Při tažení vleku nad 750 kg na základě hmotnosti soupravy do 3500 kg nově může celková hmotnost přívěsu překročit pohotovostní hmotnost auta.

Řidič osobáku, dodávky či mikrobusu tedy nepřišel o žádnou z předchozích možností
– k tažení přívěsu i nadále stačí:

 • Aby se přívěs vešel do 750 kg (a hmotnost soupravy se neřeší).
 • Nebo aby se hmotnost soupravy vešla do 3,5 tuny (a hmotnost přívěsu se neřeší)
  Nově už hmotnost přívěsu není podstatná ani ve vzájemném vztahu k vozidlu (tedy pokud jde o řidičák; připojitelnost za vozidlo se řeší stále stejně).

ŘP skupiny B s rozšířeným rozsahem (96) – nová možnost od 19. 1. 2013

Přibyla nová možnost pro řidiče, kterým jen o chlup nestačí B, a nechtějí si dělat B+E:
Řidič s béčkem si v případě zájmu může pořídit malé rozšíření 96,
se kterým hranice svého oprávnění kousek posune, aniž by si musel dělat hned B+E.

Dává to smysl, protože s holým béčkem se mohla a může řídit souprava až 3500 + 750 = 4250 kg,
a teď s tímto rozšířením bude možné (bez éčka) řídit i soupravu např. 3250 + 1000 = 4250 kg.
Hmotnost soupravy je stejná, takže se zdá být sympatické, že nebude vyžadováno B+E,
přitom ale dojde k určitému přesunu hmotnosti za kouli, takže se dá chápat i to, že nestačí holé B.

Co se tedy v lednu 2013 změnilo? Je to změna k lepšímu.

Opravdu je to možnost navíc, nikoliv omezení, protože při vleku nad 750 kg dřív musela být souprava do 3,5 t, aby stačilo B, což platí i teď.
Nové je, že pro hmotnost soupravy nad 3,5 t ale do 4,25 t stačí rozšíření a není potřeba éčko. To v případě, že vlek je nad 750 kg.

Pokud je celková hmotnost přívěsu max. 750 kg, nic se nemění. Před lednem 2013 jste mohli i po něm můžete za auto dle sk. B připojit vlek o hmotnosti až 750 kg. Takže platí, že s vlekem o celkové hmotnosti 750 kg a autem o hmotnosti 3500 kg můžete s řidičákem B řídit soupravu o celkové hmotnosti 4250 Kg. To zůstalo stejné.

Co je to rozšíření zač? Jak se ta nová skupina jmenuje?

Je to víc než sk. B, ale méně než skupina BE (B+E).
A ví Bůh, jak se tomu bude běžně říkat… oficiálně je to „řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu”.
Podstatné je, že v ŘP se to bude zapisovat harmonizovaným kódem 96.

MDČR uvádí (jiný web, nový panel), že důvodem této změny je sladění s EU a že „rozšířený rozsah řidičského oprávnění získá řidič pouze na základě doplňovací zkoušky”.

Je to k něčemu dobré?

Na jednu stranu se mi chce řici, že už je lepší si rovnou udělat BE,
ale pokud bude rozšíření B+96 (jak jsem ho právě nazval, podle toho kódu) časově a finančně významně méně náročné než B+E, tak může mít pro spousty řidičů smysl. Já jsem si také nedělal C, když mi stači B+E…

ŘP skupiny B – která verze platí?

Bylo by krásné, kdyby platila verze, kterou hlásá ministerstvo.
Je výrazně příjemnější než verze zákonná, a dokonce i mírně příjemnější než verze předchozí.
Zatímco zákonná verze je o dost přísnější, než byl předchozí stav.

Ale závazné jsou snad zákony? Nevím, z autoškol ani z předmětu Právo na VŠ jsem si neodnesl onu zásadní znalost, jestli je právně závazný zákon, nebo názor odpovědného ministerstva, když jsou v přímém rozporu.
Navíc, když bychom tu informaci ministerstva chápali tak, jak je psaná, tak by béčko stačilo i na veškeré motorky bez omezení. Nebo si snad z té informace máme psychotronicky zvolit jen ty řádky, které ministerstvo myslí vážně, a ostatní ignorovat? Nebo snad ministerstvo přijde s výkladem výkladu? To budou pořád dokola říkat „My jsme to tak nemysleli.”?

Platí buď zákon, nebo informace (výklad?) ministerstva, ale rozhodně nemůže platit oboje, když se to vzájemně vylučuje.
Která z těch dvou verzí má větší právní sílu, naprosto netuším.

Minulá formulace této problematiky byla poněkud nejednoznačná a bylo dobře, že tehdy ministerstvo poskytlo výklad. Můžete si přečíst článek, ve kterém jsem stav platný do ledna 2013 popisoval a vysvětloval.
Stávající formulace zákona je ale v této věci naprosto jednoznačná, a je poněkud smutné, že měsíc a půl po začátku jeho platnosti přišlo ministerstvo s tvrzením, že to je jinak, než zákon říká.

Obrazně řečeno, donedávna nebylo jasné, jestli zákon říká, že máme jít vlevo, nebo že máme jít vpravo. Tak přišel výklad z ministerstva a řekl, že vpravo.
Jenže teď zákon naprosto srozumitelně říká, že máme jít vlevo, a do toho se objevilo tvrzení ministerstva, podle kterého to znamená, že máme jít vpravo.

Zákon, který je tak nesrozumitelný, že potřebuje výklad, je z principu špatně formulovaný.
Ale jestli je zákon formulovaný naprosto jasně a srozumitelně, a pak od jeho navrhovatelů přijde informace (výklad), podle které je vše myšleno jinak, než říká zákon, tak je někde v zákonodárném systému přinejmenším v jednom místě chyba, která celý zákonodárný proces hatí a tím háže klacky pod nohy všem zúčastněným.

Nebylo by pro všechny, od ministerstva, přese mě coby autora tohoto článku až po řidiče-čtenáře mnohem jednodušší, kdyby v zákonu bylo napsáno to, co tam odborné ministerstvo chce mít, a ne zcela něco jiného?

Že se zákon a výklad ministerstva vzájemně vylučují, je smutné, ale bohužel reálné.
Řiďte se, kterou verzí chcete, vybíráte si ji na vlastní zodpovědnost.

Aktualizace 20. 7. 2013 – v zákonu je chyba

Dodatečně se ukázalo, že v zákonu je chyba, na jejíž opravě se už pracuje.
Výhledově by tedy měla začít platit pro řidiče významně příjemnější verze popisovaná Informací Ministerstva dopravy.

Připravovaná oprava

Podle dopisu, který Ministerstvo dopravy rozeslalo některým úřadům a dalším organizacím už 4. 2. 2013, a který lze nalézt na webu Asociace autoškol (Formát .pdf) (jiný web, nový panel), je v novele zákona 361/2000 Sb. platné od 19. 1. 2013 (zákon 297/2011 Sb.) chyba, o které se už ví, a která snad bude opravena.
Jde o chybný překlad Evropské směrnice 2006/126/ES.
Správně má tedy platit výše citovaná Informace, kterou 1. 3. 2013 ministerstvo vystavilo na webu – bohužel už bez informace, že jde o odhalenou chybu v zákoně určenou k opravě, takže ta veřejná Informace při porovnání se zákonem (když se veřejně neřekne, že je chybný a určený k opravě) mylně působí jako zcela nesmyslný mylný výklad.

Návrh nového znění


f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
1. o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
2. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo
3. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,

Dočasný právní stav

Příjemné je, že přímo podle dopisu Ministerstva dopravy zaslaného policii, úřadům a dalším institucím je při rozporu vnitrostátního práva (obsahujícího chybný překlad) s unijním právem přednostně aplikováno právo unijní (a že přednost unijního práva je u vnitrostátních soudů vymahatelná).
Což je v tomto případě dobře, protože tedy de facto platí zamýšlená správná verze, vůči řidičům se skupinou B velice vstřícná.

Prozatím zde nechám tento článek v této složité podobě. Až narazím na důvěryhodnou informaci, že zákon už je opraven a oprava reálně platí, tak tuto složitou verzi článku zaarchivuji a nechám zde přehledný zestručněný článek o aktuálním stavu.

Zdroj informací o připravované novele opravující novelu

ŘP skupiny B+E

Ke skupině B+E se březnová informace ministerstva nevyjadřuje, takže můžeme vyjít čistě ze znění zákona. Výše citovaný paragraf 80a zákona 361/2000 Sb. má i odstavec „k”:


B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg,


Z toho tedy plyne omezení rozsahu skupiny B+E oproti dřívějšku.
Teoreticky dost razantní, prakticky pro většinu řidičů žádné.

Do ledna bylo možné se skupinou B+E za autem, na které by při solo jízdě stačil ŘP sk. B,
táhnout jakýkoliv přívěs, který bylo možné za dané auto legálně připojit.
Z požadavku na okamžitou hmotnost přípojného vozidla max. 1,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla plynulo, že v extrémním případě mohla být hmotnost soupravy s ŘP sk. BE až 3,5 + 5,25 = 8,75 tun.
A díky vyššímu hmotnostnímu koeficientu v případě konstrukční rychlosti tažného vozidla do 40 km/h bylo možné se s využitím traktoru o hmotnosti 3500 kg dostat s řidičákem B+E na hmotnost soupravy až 12,25 tun (extrémně, teoreticky). Využitelné to asi mohlo být i pro turistické vyhlídkové silniční vláčky.

Nově max. 3,5 tuny

Nově máme u skupiny B+E omezení hmotnosti přívěsu na 3500 kg.
Takže při hmotnosti vozidla také 3500 kg se dostaneme na maximální hmotnost soupravy přesně 7 tun, pokud bude možné takový přívěs za takové auto připojit.

Na kouli pořád cokoliv

Je mi sice trochu líto, že jsem si nevyzkoušel řízení 12tunové pomalé soupravy, dokud jsem mohl, ale z praktického hlediska se nic zvláštního neděje.
Pokud správně tuším, na kouli lze z její podstaty připojit přívěs o hmotnosti max. 750 kg bez brzdy
nebo 3,5 tuny s brzdou, pokud to dané tažné vozidlo umožňuje. A víc ani ťuk.
Takže ŘP sk. B+E i po jeho letošním omezení stále umožňuje připojit za auto do 3,5 tuny a 1+8 míst
na kouli cokoliv, co koule snese, bez dalšího prakticky pocítitelného omezení.

Omezení pro sedlové návěsy (na točně) a pro tažná zařízení s okem a čepem

Potíž může nastat pro nemnohé řidiče, kteří jezdí s tahačem návěsů, který má svoji celkovou hmotnost do 3,5 tuny. Pokud budou chtít táhnout návěs nad 3,5 tuny, přestala jim skupina B+E stačit.
Podobně, pokud někdo za béčkovým motorovým vozidlem (teréňákem, dodávkou, náklaďáčkem či traktůrkem) tahal přívěs s celkovou hmotností nad 3,5 tuny díky připojení čepem, má také smůlu a skupina B+E mu přestala stačit.

Kritická poznámka a úvaha k jednotnosti a přehlednosti terminologie

Jsem zvědav, kdy se pro nově vytvořenou meziskupinu „rozšířené B” (více než B a méně než B+E), značenou v ŘP kódem 96,
zavede rozumné jednotné označení (třeba takové „B+E1” by bylo to nejlogičtější, co by připadalo v úvahu).

Pamatuji, že koncem 90. let místo skupiny M
(což tehdy byla jakákoliv motorka do 50 ccm, bez pozdějšího omezení na 45 km/h, takže do toho spadaly i Pionýr nebo běžný padesátkový Simson; tato skupina byla od 15 let)
některé autoškoly psaly „A50”, jakože motorka omezená na 50 ccm.
Pokud se nepletu, bylo to tím, že z ŘP na nějakou dobu zmizela kolonka skupiny M (malý motocykl) a toto oprávnění se zapisovalo jako A (jakákoliv motorka, mašina, od 17 let), přičemž do kolonky pro další záznamy (kam se psaly třeba povinné brýle nebo později povinný automat) se uvedlo, že skupina A je omezena do 50 ccm. Takže skupina M tak nějak byla a nebyla, bylo to spíš áčko do padesáti cm3, ergo A50.

Pak se v roce 2000 výrazně zpřísnily a zpodrobnily podmínky pro motocyklisty, aby se trochu prodloužila jejich životnost a stihli si ty řidičáky aspoň trochu užít:
Od 15 let jenom skupina AM (do 45 km/h; a současně 50 ccm při zážehovém motoru), takže Babeta (prostě mopedy, na které před rokem 2000 nemusela být přilba) a později i některé moderní skútry, záměrně otypované na tuto novou rychlost. Klasické Pionýry s cca. 60 km/h jsou ze hry.
Od 16 let skupina A1 (do 125 ccm), a pak…
skupina A:
Ale pěkně komplikovaně. Plnohodnotná od 21 let, nebo omezená od 18 let. Ale formálně je to jedna skupina (A).
Takže autoškoly psaly AO (O jako omezená) nebo A18 (jako že od 18 let). Dnes (2013) už se ta skupina od 18 let jmenuje A2, takže už v tom je pořádek. (I když některé autoškoly mají i teď na webu skupinu A18 a A21.)
Ale proč to nešlo rovnou? Proč vznikly čtyři skupiny, pro které dohromady byly jen tři názvy? Ještě v řidičáku vydaném v r. 2003 je vidět, že pro skupinu A jsou v tabulce připraveny dva řádky pro dvě data (jakože datumy, podle obvyklejšího, ale špatného skloňování), kdy držitel ŘP tuto skupinu získal. A pohledem do cizího už moderního evropského plastového malého řidičáku zjišťuji, že dvouřádková skupina A je i v něm, v onom pro všechny povinném aktuálním moderním dokonalém řidičáku.
V zákoně už je relativně rozumné třídění motorek do skupin AM, A1, A2, A, ale v řidičáku je AM, A1, A, A. No je toto normální? Už jen logicky, jak je možné, že pod jedním označením jsou dvě různé (a soudobé!) skupiny?

Aktualizace 26. 7. 2013: Teď právě vydávané řidičáky už mají motorky roztříděné do 4 skupin, v souladu s terminologií v zákonu, a každá z těch skupin už má právě jeden řádek pro datum, takže už v tom je konečně pořádek (v aktuálně vydávaných dokladech, nikoliv ve všech, které budou platné i po lednu 2014). Tedy pořádek v tom je, jen pokud jde o motorky…

A teď budeme mít ještě větší chaos, když máme novou meziskupinu „rozšířené B” bez oficiální zkratky.
Já ho teď právě budu zkráceně značit asi jako B96 podle harmonizačního kódu,
věcně nejhezčí a nejsystémovější by asi bylo označení B+E1,
a uvidíme, jestli si časem (až se rozmůže používání různých neoficiálních zkratek) stát vzpomene, že by konečně mohl dodatečně přijít s nějakým oficiálním označením (třeba B+E1, že ho tak pořád nenápadně navrhuji).

A napadá mě ještě jedna věc, a ta je ale fakt pecka:
Teď (do konce r. 2013) probíhá poslední kolo nucené výměny platných (násilně zneplatněných) řidičských průkazů za malé nové plastové kartičky. Protože jsme papežštější než papež a tvrdí se, že je to nutné kvůli Unii, přestože v jiných, a to i hardcore EU zemích, poklidně dosluhují i prehistorické papírové knížečky, pokud to jejich původní (zpětně nezmanipulované) datum platnosti umožňuje. Zatímco u nás dochází ke zbytečnému centrálnímu zneplatnění i posledního zalaminovaného provedení ŘP – kartičky. Prý kvůli Bruselu. Kdepak Brusel, Praha je ten škůdce-problémotvořič.
A když už tedy teď všichni budeme mít ty malé plastové kartičky s retro černobílou fotkou, konečně bude dokončena slavná výměna, abychom všichni měli jakože správný řidičák,
tak přichází nová meziskupina, se kterou ten řidičák nepočítá.
Nacpe se tam jen kódem 96, a je otázkou, jestli se bude archivovat a na dalších ŘP uvádět i datum zisku té meziskupiny B96.

Aktualizace 26. 7. 2013: I přes nenulové množství výše uvedené kritiky musím uznat a vyzdvihnout, že aktuální řidičáky mají pěkně přehledně zpracovanou tabulku dat(umů) zisků jednotlivých skupin:
 • Už jsou explicitně uvedeny všechny skupiny vozidel, která je držitel ŘP oprávněn řídit, a to včetně těch, které impicitně plynou ze zákona a z držení skupin vyšších (např. když má někdo A, jsou vyjmenovány i menší motocykly; když má někdo B, je uvedeno i B1). V tabulce je to přehlednější, pěkně je vidět, co daný člověk má, a předchází to sporům se zahraničními policisty. To platí nejen pro 2D tabulku skupin a dat(umů) vzadu, ale i pro lineární seznam skupin vepředu.
  (Ačkoliv, do r. 2001 to tak bylo… Kdo si udělal B bez A, tomu bylo jasně zapsáno i M, pokud se při zkoušce na auto projel na kole. Kdo šel rovnou na C, aniž by měl B (což bylo možné), dostal i B. Bílé mezery u nižších skupin v ŘP vznikly až se vznikem skupin A1, B1, C1 a dalších 1. 1. 2001.)
 • Oproti dřívějším verzím ŘP (zalaminovaná papírová kartička, po dlouhé době první, která uváděla data zisku jednotlivých skupin, která v kartičkách oproti knížečkám původně chyběla) je na plastové kartě tabulka řešena tak, že je jasné, které datum (či proškrtnutí) patří ke které skupině. Na některých kartičkách to na první pohled zřejmé nebylo, pro výškový posun i o polovinu řádku.
 • Administrativa se celkem rozumně vyrovnala se zachováním informace o datu zisku dané skupiny v případech, kdy dotyčný držitel ŘP kdysi získal skupinu, která již dnes v původní podobě neexistuje. Stará skupina M (A s omezením do 50 ccm) je uváděna jako A1 s omezením do 50 ccm. Tak už to jeden čas bylo, ale pak zase ne (nebo záleželo na rozhodnutí úředníka?). Jen mi není jasné, jak by se řešil případ, kdyby si držitel skupiny M (A do 50 ccm) rozšířil ŘP jen na A1. Ale takový se snad nikdo nenajde, asi už by se snad rozhodl rovnou pro A. Jedině snad, že by získal do ŘP explicitní zápis A1 s automatem na základě skupiny B. Pak nebudou kolonky pro uchování historie stačit.

Poznámka

Právní informace:
Změna vyhrazena. Informace na webu mohou být kdykoliv změněny, doplněny nebo zestručněny. Některé informace mohou zestárnout a pozbýt platnosti, aniž by nutně musely být na webu aktualizovány. Informace i chod webu jsou bez záruky.
Škody způsobené případnou chybou na webu nelze vymáhat.

Článek popisuje veřejně dostupné informace z důvěryhodných zdrojů. Že se zákon a výklad ministerstva vzájemně vylučují, je smutné, ale bohužel reálné. Řiďte se, kterou verzí chcete, vybíráte si ji na vlastní zodpovědnost.

Aktualizace 20. 7. 2013: Dodatečně se ukázalo, že v zákonu je chyba, na jejíž opravě se už pracuje. Výhledově by tedy měla začít platit verze podle Informace Ministerstva dopravy (a de facto je v důsledku jiných předpisů nepřímo platná už teď).

Související reklama

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Tažení přívěsu – řidičský průkaz sk. B a B+E: Archivní verze článku. Platná od 19. 1. 2013 do 31. 12. 2014 !. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-05-18]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/pick-up/pravo/tazeni-privesu-ridicak/do-2014

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-05-18]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Webmaster vyplňuje žádost o občanku.
Datum narození: 25.12.1975
Výška: 185 cm
Barva očí: #0040FF

 

Pro zamyšlení

Děsím se davu, je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů.
[Karel Čapek]