Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Letní čas není ve Windows tak neškodný, jak se říká
(letní čas, Windows XP, soubory, atributy, kalendář, Outlook)

 

Vytvořeno
3. a 25.4.2008
(publik. 26.3.2011)

 

Operační systémy už mnoho let samy posunují hodiny při přechodu na letní čas nebo zpět. A dávno už to není jen doména osobních počítačů – čas si na jaře a na podzim posouvají i některé mobilní telefony. Takže se letním časem nemusíme nechat znepokojovat?

 
Na některých počítačích musíme.

Pozor na atributy

Windowsy Vás totiž mohou zaskočit v případě, že budete důvěřovat atributům souborů. Windows XP, vč. XP SP2, totiž za určitých okolností při změně času kompletně změní atributy všech souborů na pevném disku – v závislosti na použitém souborovém systému. Soubor, který ještě v půlce března tvrdil, že byl změněn 15.2.2008 ve 13:05, teď najednou vypadá, že byl změněn 15.2. ve 14:05. A bude tak vypadat až do 26.10., pokud ho nezměníte ani nesmažete. Na podzim totiž s koncem letního času některé Windowsy posunou atributy všech jim dostupných souborů o hodinu zpět.

Dejte si tedy na tuto změnu atributů pozor. Zejména, pokud se přes čas zapsaný v atributu nějakého souboru (např. *.jpg nebo *.ini) snažíte dopátrat času nějaké události. Nejvíce patrný je tento posun u původních, v počítači neupravovaných, digitálních fotek, které mají v jpeg souborech svůj skutečný čas vzniku uložen v metainformacích. Protože na metainformace, uložené přímo v souboru, si operační systém při změně času sáhnout nedovolí.

Jako důkaz vizte výřez z otisku obrazovky z Total Commandera, zobrazujícího jeden adresář na mém disku.

Pravý sloupec zobrazuje čas 21:38, který se TC dozvěděl z atributu souboru. A ve žluté bublince je uveden čas 20:38, který TC načetl přímo ze souboru, z metainformací fotky. Oba časy sice původně vycházejí z nastavení hodin ve fotoaparátu, ale čas v atributu souboru byl 30.3. o jednu hodinu změněn operačním systémem. Zatímco v metainformacích jpeg souborů zůstala zachována původní „zimní“ hodnota. Soubory v ukázce jsou opravdu zdrojové, jak je uložil fotoaparát, v počítači nebyly upravovány.

Porovnejte si u nějakých svých zimních, v počítači neupravovaných, fotek čas z meta informací s časem v atributech souboru. V závislosti na verzi Windows a používaném souborovém systému možná zjistíte, že Vám Windowsy na atributy souborů sáhly.

Optická média

Systém mění atributy při změně času. Tedy mění atributy souborů, ke kterým má přístup. Před pár lety mi tato, poměrně náročná, operace způsobila pád systému. Pokud máte běžně plně funkční počítač - dostačující hardware a stabilní systém – tak se nemáte čeho bát, a změna času neznamená velké riziko pádu systému. Ale pokud máte dosluhující zařízení, tak není vyloučeno, že přepis atributů souborů se pro systém stane smrtící ránou.

Nicméně – co se děje se soubory, ke kterým Windows při prvním zapnutí po změně času (nebo při běhu během změny času) nemají přístup? Třeba na CD nebo DVD?

Pokud si dobře pamatuji, tak Windows XP při vložení optického disku ukazovaly v atributech souboru čas podle té části roku, kdy byl disk vypálen. Takže disk vypálený v zimě vykazoval atributy souborů podle SEČ, a disk vypálený v létě udával časové hodnoty podle SELČ. Takto si to pamatuji – ale pokus provedený při letošním zavedení letního času ukázal, že Windows XP SP2 po aktivaci letního času ukazuje u stejných souborů stejné časové hodnoty na HDD, i na CD/DVD vypáleném před změnou času. Takže v tomto směru patrně došlo k pokroku, a soubory vypálené na optických médiích se jeví stejně, jako soubory uložené v počítači.

Což je na jednu stranu dobře, protože můžete soubory na CD/DVD porovnávat se soubory uloženými na HDD, ale na stranu druhou to znamená, že Windowsy nám tvrdí, že atribut souboru na CD (kde nemohl být změněn) je jiný, než ve skutečnosti je.

Pod Windows XP bylo vypálení souborů na CD/DVD bezpečný způsob, jak atributy uchovat nezměněné. Ale v XP SP2 to neplatí.

Flash paměti

Pokud jste si v zimě uložili nějaké soubory do polovodičové paměti (SD karta, USB flash, ...), buďte velmi opatrní, až je budete porovnávat se soubory na pevném disku. Protože u souborů z odložené paměti vidíte jejich skutečný čas aktualizace (pokud nepocházejí z loňského léta), podle SEČ. Zatímco u souborů na pevném disku v počítači se zobrazují atributy přepočítané do SELČ. Což může při porovnávání souborů, ať už ručním, nebo strojovém, vést k fatálním chybám, a nahrazení novějších souborů staršími.

Chování systému Windows názorně vidíme na obrázku:

V prvním okně je zobrazen obsah adresáře ze systémového pevného disku. Druhé okno ukazuje obsah DVD, vypáleného před změnou času. Ve třetím okně vidíme obsah SD karty v USB čtečce, namapované jako disk E. Na tuto kartu byla tato složka souborů zkopírována ve stejnou dobu, jako bylo vypálena na disk vložený do jednotky D. Ve všech třech oknech tedy vidíme identické soubory, přičemž poslední dvě okna ukazují tyto soubory odložené na místech, kam se na ně počítač při změně času nedostal. Přesto se liší jen čas na SD kartě. Čas na optickém disku si Windowsy samy od sebe mění teď, při zobrazování.

Proč?

Možná si teď říkáte „Zač nás Bill trestá?“.

Ale pro změnu času v atributech souboru jsou logické důvody. Pokud totiž sedíte u počítače v dobu, kdy končí letní čas, a hodiny se ze třetí hodiny vrací zpět na druhou, tak by se vám mohlo stát, že soubor změněný ve 2:50 běžného času budete považovat za starší, než soubor změněný ve 2:55 letního času (tedy 1:55 času běžného). Protože soubor z 2:55 na první pohled vypadá být novější, než soubor z 2:50 - a vy následně přijdete o výsledek 55 minutové práce. A tomu se patrně Microsoft snažil předejít.

Otázkou však zůstává, co je horší zlo. Jestli by nebylo lepší, kdyby byl uváděn skutečný čas souborů, v jeho původních hodnotách, a to i za cenu, že bychom vždy jednu podzimní neděli ve 2:00 pro jistotu na hodinu přerušili práci – anebo bychom si ohlídali co čím nahrazujeme.

Jak jsem ukázal výše, má tato automatická změna času souborů své nevýhody:

 1. Mění se atributy souborů na HDD, ale ne v odložené flash paměti, což může vést k osudným chybám při porovnávání souborů a snaze nahradit staré novějšími.
 2. V případě optických disků dokonce Windowsy interpretují čas souborů z média po svém, aniž by byl skutečně změněn.
 3. Navíc, podíváme-li se na to z úředního hlediska, tak čas u souboru na pevném disku je zkrátka chybný. Protože když něco vyfotím 2.1. v 8:00, tak mi přece v květnu nikdo nemůže tvrdit, že jsem to vyfotil 2.1. v 9:00?

Kolize filosofií – Windows x Outlook

Systém se v dobré víře snaží časy zimních souborů zobrazit v letním čase, v „aktuálním časovém pásmu“. Ale tím dochází k zobrazování chybných údajů.

To potvrzuje i filosofie, kterou Microsoft razí v kalendáři MS Outlook.

Zkuste si v Outlooku 2003 vytvořit nějakou schůzku na 30.3.2008, ve 2:30 ráno. Nejde to. „Čas je neplatný z důvodu přechodu na letní nebo zimní čas“ hlásí Outlook. Těžko říci, proč „nebo zimní“, když při přechodu na „zimní“ čas (který ani nemáme zaveden), tj. při konci platnosti letního času, nastane čas 2:30 dokonce dvakrát.

Ale podstatné je, že Outlook respektuje platnost skutečných časů, i přes zavedení letního času. Ono by to ani jinak nešlo. Ale je to další důkaz, že filosofie změn atributů souborů na disku není správná. MS Outlook zobrazuje časy schůzek ve skutečném čase platném k datu schůzky, ale MS Windows u souborů ukazují čas podle měřítek platných právě teď – nikoliv podle měřítek platných k datu změny souboru, jak by to bylo úředně správné, a navíc i technicky jednodušší.

Microsoft tedy, patrně kvůli odstranění rizik, hrozících během jedné noční hodiny jedné podzimní neděle, způsobil spoustu komplikací a rizik platných po celý rok.

Možnost úniku?

„Stačí přece zakázat v nastavení systému automatickou změnu času, a pak si čas dvakrát ročně měnit ručně“, napadne teď asi mnohého čtenáře. Mě to také kdysi napadlo. A nestačil jsem se divit, jaké boží dopuštění, po zákazu automatiky hodin v systému, nastalo v kalendáři MS Outlook, tehdy možná ještě ve verzi 2000.

Protože když v nastavení Windows zakážete automatický přechod na letní čas a zpět, tak Windows okamžitě vydá Outlooku pokyn, aby některé schůzky v kalendáři o hodinu posunul. Možná se to týkalo jen opakovaných událostí, které překračovaly hranice změny času, ale pokud máte v Outlooku zadaný týdenní rozvrh hodinu po hodině, s platností na celý semestr, tak je takový automatický zásah smrtonosný. Tehdy naštěstí stačilo automatiku hodin opět zapnout, pokorně se vrátit do samočinné péče vševědoucích Oken, a kalendář byl opět v původním stavu.

Zkrátka, kompletní SW balík Microsoftu je letním časem úplně posedlý, a čím víc jeho automatické zásahy zakazujete, tím horší jsou jejich dopady na vaše data. Protože hodinový posun je u naplánovaných schůzek určitě drastičtější, než u doplňkových informací o souborech. Takže je lepší ty automatické pochody respektovat, a tiše trpět. Protože v rámci tohoto balíku produktů úniku před nekontrolovatelnými samočinnými mechanismy není.

Jen některé počítače

Popsané způsoby chování MS Windows se mohou měnit v závislosti na konkrétní verzi operačního systému, jakož i na dalších okolnostech. Smyslem článku není popsat, kdy přesně se atribut liší, a kdy ne. Smyslem je upozornit, že v souvislosti s letním časem je zapotřebí si na atributy souboru dávat pozor.

Protože se ukázalo, že mnou zjištěné zásahy systému do atributů souborů se dějí jen na některých počítačích, kontaktoval jsem zákaznickou podporu Microsoftu – a dostal jsem odpověď, že záleží na použitém souborovém systému: „V zásadě se tento problém liší na systémech s FAT a NTFS. Každý z těchto systémů pracuje s časem jiným způsobem. Proto je také možné, že někde se tento problém vyskytuje a někde ne. Potom samozřejmě závisí i na volbě "automaticky posunout hodiny při změně času".“

Odpověď Microsoftu dále obsahovala i informaci o závislost na verzích Windows: „Z komunikace s technikem ze zahraničí je patrné, že toto chování se vztahuje i na systém Windows XP. Windows Vista se již takto nechová.“

Takže až budete zpracovávat tři měsíce staré fotky, nebo porovnávat soubory odložené ve flash paměti se soubory na pevném disku, dejte si pozor na čas jejich vytvoření či změny – aby Vás Windowsy nemystifikovaly.

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Letní čas není ve Windows tak neškodný, jak se říká: (letní čas, Windows XP, soubory, atributy, kalendář, Outlook). Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-05-20]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/clanky/popularne-odborne/letni-cas-windows-outlook

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-05-20]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Když statistik procházel bezpečnostní kontrolou na letišti, byla v jeho kufru nalezena bomba. To pak vysvětloval:
„Podle statistik je pravděpodobnost přítomnosti bomby v letadle 1:1000. Takže šance, že na palubě budou dvě bomby, je 1:1000000. Tím pádem jsem mnohem více v bezpečí…”

 

Pro zamyšlení

Příliš mnoho lidí utrácí peníze, které nevydělali,
za věci, které nepotřebují,
aby udělali dojem na lidi, které nemají rádi.

[Will Smith]