Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

PMR kanály
a jejich využití

 

Doplněno
24.  – 25. 11. 2022
Vytvořeno
22. 11. 2022

 PMR. Personal mobile radio. Private mobile radio. 446 MHz.
Kanály, jejich frekvence a jejich využití.

PMR 446 channels in Czechia, Poland, Slovakia
Kanál Modulace; subtón; stát; využití
Ch f [MHz] M. Subtón Stát Využití
1 446,00625 FM 1 (67,0 Hz) SK, CZ, PL Tísňový kanál (emergency).
Neoficiální.
Monitorovaný pouze nadšenci, např. na výletě.
V CZ a na SK se rozšířilo mezi milovníky hor a vysílaček.
2 446,01875 FM 0 PL Preppeři
Náhradní nouzové spojení pro mimořádné události (plošné krizové situace), např. blackout.
Reálná situace: V 8 h a ve 20 h.
Testy spojení: 13. v měsíci ve 20 h.
Awaryjny standard łączności dla polskich prepperów.
Nouzový standard spojení pro polské preppery.
3 446,03125 FM 0 PL Svolávací (v Polsku)
(EmCom – Emergency Communication Poland
menší konkurence druhého kanálu, redundantní iniciativa polských radioamatérů; bez časů)
FM 14 (107,2 Hz) PL Hory a záchrana
Společný kanál v polských horách: vzájemné informování se o nebezpečí, předávání meteorologických informací a přivolání pomoci.
4 446,04375 FM 14 (107,2 Hz) PL Piloti dronů
5 446,05625 FM 5 (79,7 Hz) PL Skauti
6 446,06875 FM 16 (114,8 Hz) PL Vnitrozemská plavba
7 446,08125 FM 0 CZ DX (dálková spojení), portably a expedice (vysílání z kopce)
Minoritně:
Preppeři (blackout, plošná krizová událost)
a jejich verze tísňového kanálu (neprosadilo se plošně).
PL Vodní záchranná služba, záchranný kanál
8 446,09375 FM 0 PL Silniční (dopravní)
FM 8 (88,5 Hz) PL Svolávací (mimo Polsko)
9 446,10625 DMR TG99 CC1 TS1 * PL Svolávací
10 446,11875 DMR TG555 CC5 TS1 * PL Celopolský**
11 446,13125
12 446,14375
13 446,15625 FM 0 PL Krakov – lokální kanál (obvykle večery a víkendy)
14 446,16875
15 446,18125
16 446,19375

Vysvětlivky

 • CZ = Česko
 • SK = Slovensko
 • PL = Polsko
 • FM = frekvenční modulace
  (klasické analogové PMR; čili nikoliv digitální)
 • DMR = digitální modulace
  (digitální PMR, digital mobile radio)
  – v době vzniku této stránky (podzim 2022) minoritní;
  takže zatím platí, že pokud nevíte, jaké PMR máte, tak máte analogové PMR s FM modulací
 • * = Asi něco jako subtóny (selektiva) u digitální modulace; DMR neznám; předávám, jak jsem našel.
 • ** = Nevím, co přesně to „celopolský” znamená; svolávací jsou jiné kanály.

Technické podrobnosti

 • Šířka jednoho kanálu je 12,5 kHz.
 • Povolený výkon 500 mW (+ další zákonná omezení).
 • Kanály jsou stejné v celé EU (myšleno vztah č. kanálu vs. fyzická frekvence v Hz). To je velká výhoda oproti CB radiu.
 • A na rozdíl od CB radia, kanály jdou přímo po sobě, v pravidelných intervalech, bez přeskakování.
 • Všechny běžné PMR radiostanice podporují kanály 1 – 8;
  většina novějších typů umí navíc i kanály 9 – 16.

Ch 1.1 v CZ, SK, PL

Neoficiální slovenský,  český a polský projekt tísňového kanálu:

Kanál č. 1 (f = 446,00625 MHz);
CTCSS subtón č. 1
(CTCSS subtón 67 Hz).

Má sloužit pro tísňová volání v případě, kdy není možné volat klasicky mobilním telefonem přímo IZS.
Ten, kdo výzvu přijme, a má možnost zavolat profesionály (např. mobilním telefonem), to udělá, a přivolání pomoci zprostředkuje.
Kromě toho ten, kdo výzvu přijme, může osobně přijít na pomoc, protože tam může být první (např. v horách).

Iniciativa vznikla zdola, od nadšenců (uživatelů).
Do Česka přišla ze Slovenska.
Ví se o ní i v Polsku.

Vyžadovat toto jako právně závazný standard nelze, jelikož jde o aktivitu nadšenců bez opory v legislativě,
to je zásadní rozdíl proti oficiálnímu tísňovému kanálu 9 na CB radiu, který má právní oporu,
ale je dobré o této slovensko-česko-polské iniciativě vědět, a kanál 1 pokud možno nepoužívat pro jinou komunikaci.
Čistě z ohleduplnosti a altruismu, zákon – nezákon.
 
Pozor – subtóny nejsou podkanály, ač jsou tak často (a mylně) nazývány.
Pokud vysíláte např. na kanálu č. 1, tak se vzájemně rušíte (gumujete) se všemi jinými uživateli, kteří ve vašem dosahu vysílají na stejném kanálu, tedy např. na tom kanálu č. 1.
To platí nezávisle na tom, kdo používáte jaký subtón!
Subtón je průběžná selektiva, která slouží k tomu, aby uživatel nebyl obtěžován komunikací, která ho nezajímá. Ale frekvence (kmitočet) je dána kanálem!

Ch 7 v CZ

Pokud jde o kanál č. 7 v ČR – DX vs. preppeři:

 • Pokud nastane blackout a uživatelé budou mít zájem o vzájemnou komunikaci, tak si myslím, že se tyto dva účely (DX portably vs. náhradní spojení při plošné mimořádné události) netlučou, ba naopak, že jsou v souladu. Prostě když se budete chtít dozvědět, co je nového desítky či stovky kilometrů od vás, tak vylezete na kopec a použijete kanál č. 7, kde zkusíte navázat spojení s dalšími zájemci.
 • Jako tísňový se tento kanál neprosadil, to byl jen minoritní návrh z řad prepperů. Takže v případě úrazu na výletě a nedostupnosti mobilního signálu je určitě na místě použít kanál 1.1. A doufat.
  (Ale samozřejmě dává smysl i ta sedmička – ne jako vyhrazená tísňová, ale jako DX svolávací, takže na ní můžete někoho chytit, protože tam třeba někdo bude. Někdo na kopci.)

Ch 2 vs. ch 3 v Polsku

Oba kanály mají podobné určení: Krizová komunikace („łączność kryzysowa”) v případě mimořádné plošné krizové události, jako je např. blackout. Případně povodně, ozbrojený konflikt a jiné situace, kdy dojde k výpadku moderního komfortního spojení (mobilní i pevné telefony, internet).

 • PMR kanál 2.0 je iniciativa polských prepperů.
  • Awaryjny standard łączności dla polskich prepperów
  • CB radio:
   • Ch PL 13 (27,110 MHz; přesně mezi EU12 a EU13)
   • Modulace především AM,
    doplňkově SSB/USB
  • Čas navázání spojení v reálné situaci:
   V 8 h a ve 20 h, každý den
  • Cvičení (test krizového spojení za běžné situace):
   Každý měsíc 13., ve 20 h
 • PMR kanál 3.0 je iniciativa polských radioamatérů
  • EmCom – Emergency Communication Poland
  • CB radio:
   • Většina Polska:
    Ch PL 9 (27,060 MHz; přesně mezi EU8 a EU9)
   • Okolí města Nowy Sącz (cca střed polsko-slovenské hranice):
    Ch PL 19 (27,180 MHz; přesně mezi EU18 a EU19)
   • Modulace především AM

Pravidelné testy spojení („test łączności”) na ch 3 pod taktovkou radioamatérů (EmCom) probíhají v jiných datech a časech než na ch 2 pod taktovkou prepperů (Awaryjny standard łączności dla polskich prepperów).
Pořadatelé vzájemně nespolupracují; mnozí jednotliví operátoři (uživatelé vysílaček) se účastní obou iniciativ (obou pravidelných testů spojení).
 
Kanál 2.0 (preppeři) je asi mezi polskými uživateli PMR plošně známější.
A kromě toho mi přijde, že preppeři mají celé téma oproti EmComu promyšlenější, propracovanější, že k tomu přistoupili systematičtěji, a že svůj standard šíří, vysvětlují a formulují jasněji, uceleněji, konzistentněji, jednoznačněji a srozumitelněji.
Kromě toho preppeři zvolili vhodné nekolizní kanály jak na PMR (2.0), tak na CB (PL13), což se o iniciativě EmCom v případě CB radia (PL9) říci nedá.
Zdá se, že obě iniciativy během času změnily svůj kanál na PMR. Preppeři to jasně a srozumitelně sdělují přímo ve svém standardu, vč. velmi dobrého důvodu; zatímco situaci u radioamatérů se mi nepodařilo dostatečně prověřit ani po mnoha dotazech.
Osobně tedy pro případ krizové komunikace např. při blackoutu považuji v Polsku za primární PMR kanál č. 2.0. A domnívám se, že na to tak nahlíží i mnoho polských uživatelů PMR.

Pokud někde naleznete v souvislosti s tímto účelem uvedený kanál 13, tak jde o zastaralou informaci. Původně ho používali preppeři („13” je nešťastné číslo; proto i na CB radiu jsou polští preppeři na polském kanále 13), ale jelikož je mezi lidmi rozšířeno mnoho osmikanálových PMR radiostanic, na nichž kanál 13 naladit nelze, tak se polští preppeři na PMR přesunuli z ch 13.0 na ch 2.0.

Zdroje

Informace o českém využití kanálů už mám z tolika zdrojů, už je to plošná všeobecná znalost, že už nejsem schopen určit zdroj.
Ale koukněte např. na cbpmr.cz (jiný web, nový panel), cbpmr.info (jiný web, nový panel) nebo pmr.vcechach.net (jiný web, nový panel).

Polské využití kanálu č. 2 (dříve 13) už je také všeobecně rozšířené (Awaryjny standard łączności dla polskich prepperów);
další polské využití dalších kanálů jsem nalezl na sp9krj.pl (jiný web, nový panel), odkud jsem čerpal informace např. o kanálu řidičů, kanálu vodní záchranné služby, vnitrozemské plavby, pilotů dronů, apod., ale některé tamní informace nejsou aktuální.
Informace o EmCom (jiný web, nový panel) mám z FB této iniciativy + z doptání se soukromými zprávami.
Přehledná je tabulka na polské Wikipedii (jiný web, nový panel), ale i tam nesouhlasí údaje o EmComu.

Státy vs. využití – neoficiální normy

Příjemně mne potěšilo, že slovensko-český projekt tísňového kanálu 1.1 je znám i v Polsku.
I když pro záchranu v horách (pro niž je SK-CZ kanál 1.1 obzvlášť určen) mají Poláci kanál 3.14.

A zaujalo mne, kolik dalších neoficiálně vyhrazených kanálů mají Poláci definováno.
Jelikož u všech vznikajících norem je vždy dobré, když platí plošně a mezinárodně,
když nikdo nesoukromničí, protože jinak se z toho potom později všichni můžou zbláznit,
jelikož povědomí o kanálu 1.1 se rozšířilo zdola, a už do minimálně tří států,
a jelikož kanály pro různá využití nemáme definovány tak, jako Poláci,
navrhuji tímto:

 • Pokud někdo budete chtít zkusit používat PMR pro dopravní informace na silnicích (a vyřešíte si, aby to proběhlo legálně co do silniční vyhlášky), zkuste tu osmičku.
 • Pokud létáte s drony, zkuste přijmout jako zvyk pro související komunikaci kanál 4.14.
 • Apod.
 • Blackoutové kanály 2 vs. 7 asi už nemá smysl řešit (ta dvojka je v Polsku zažitá fakt hodně; a ta česká sedmička se hezky schází s tou českou nadšeneckou dálkovou komunikací).
 • A polský záchranný horský kanál 3.14 u nás prosazovat nebudu, protože hlavně pro tento účel je v Česku a na Slovensku určen kanál 1.1.

Zákonný předpis u nás na toto téma neexistuje, tak k tomu můžeme přistoupit odspodu, jako u toho kanálu 1.1. Jak si to komunita udělá, tak to bude mít.
A když už se u sousedů nějaký standard vymyslel, tak dává smysl jeho nekolizní část převzít.

V autě PMR ch. 8?

Pro dopravní informace si Poláci na PMR zvolili kanál č. 8. A já ho navrhuji převzít i do česko-slovenské komunity.
Možná by někdo mohl namítnout, že pokud někdo bude chtít PMR používat v autě, tak může použít kanál 10, jako na CB. Jenže stále ještě existuje mnoho osmikanálových PMR stanic, kde desítku nenaladíte.
Poláci toto dilema neměli, ti na CB používají kanál 19 ve své vlasti (jako spousta Evropanů), resp. kanál 28 v zahraničí. A PMR má jen 16 kanálů.

Pak je také otázka, zda mají být různé jazyky na stejném kanále – vzhledem k malému dosahu PMR, obzvlášť z Faradayovy klece (anténa ruční stanice zavřená v autě), je asi lepší dát různé jazyky na stejný kanál. Lepší vědět, že kousek od vás něco je, i když nebudete vědět co přesně a kde přesně. Vzhledem k malému dosahu PMR zavřeného v autě budete mít téměř jistotu, že se vás to týká a že máte zbystřit.

A že se PMR nepoužívá v autě, že tam se používá CB?
No jo, ale koho by před 15 lety napadlo, že se PMR začne používat jako koníček pro nadšence a že se s ním budou dělat DX spojení?
PMR je aktuálně mezi lidmi rozšířené mnohem více než CB radio, to je holý fakt, a tak se může stát, že si najde cestu i do aut.
Ono takové CB s poškozenou anténou a odpáleným VF koncovým stupněm také nemá kdovíjaký dosah – a na dopravní informace z bezprostředního okolí stačí.

Neplatné informace, na něž můžete narazit – Polsko

 • Kanál 8.16, FM (subtón 114,8 Hz):
  Dle některých polských zdrojů má jít o polský EmCom při FM modulaci.
  Dle sdělení EmComu je to ale kanál 3.0.
 • Kanál 9, DMR:
  Některé zdroje uvádějí pro EmCom při digitálním kódování DMR kanál č. 9 (TG9112 CC1 TS1).
  Dle sdělení EmComu je v DMR síti Brandmeister skupina „EmCom” s číslem 260015;
  zatímco pro přímé spojení se DMR příliš nepoužívá vzhledem ke kvalitě hlasu a problémům se srozumitelností na hranici dosahu.
 • Kanál 13.0, FM:
  Dříve preppeři (stejně jako na CB, „13” je nešťastné číslo),
  pak ale na PMR přesunuto na kanál č. 2, pro kompatibilitu s 8kanálovými radiostanicemi.
  Třináctka už je tedy na PMR neaktuální.

Jak nahlížet na ten velký počet k něčemu používaných kanálů?

Na FB se pod příspěvkem sdílejícím tuto stránku objevil komentář ve smyslu, že Poláci těch kanálů něčím konkrétním obsadili hodně, a že tak pro ostatní použití nic nezbyde.
Jelikož by totéž mohlo napadnout i další čtenáře, umisťuji svoji odpověď na ten komentář i sem:

Ono se asi vsechno nemusi vnimat jako vyhrazeny kanal. Jestli se treba skauti mezi sebou dohodli, ze budou pro komunikaci mezi sebou pouzivat 5.5, tak to asi nutne neznamena, ze by nikdo jiny nesmel ch 5 pouzivat.

Krom toho maji kolikrat na jednom kanale vic ruznych ucelu, odlisenych subtony, takze se da rict, ze kanaly obsazuji pomerne usporne.

A treba prepperi na ch 2 delaji test krizove komunikace jednou za mesic. A kdyz tam uslysi nekoho dalsiho, kdo s nimi bude dle beznych CB/PMR zvyklosti komunikovat jako kazdy slusny uzivatel vysilacky, tak budou urcite radi – jde jim o co nejvetsi pokryti.
Takze treba ch 2 je temer stale neobsazeny; a napr. hodinu v mesici je to skvela prilezitost pro DX :)
Jde jen o to, jak na to clovek nahlizi :)

Jako nejvetsi problem tak vnimam konkurenci 1.1 vs. 3.14.
To aby mel s sebou clovek na vylete v horach jednu stanici na hrani nebo beznou komunikaci se svoji skupinou; a jednu na DW 1.1/3.14 :)

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. PMR kanály: a jejich využití. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-07-13]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/komunikace/pmr-kanaly

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-07-13]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

There are 10 kinds of people in the world – those who understand binary and those who don't.

 

Pro zamyšlení

Sílu mi dej, ať přijmu, co změnit se nemá.
A odvahu žádám, ať změním, co změnit se dá.
A moudrost mi přej, s níž rozeznám tváře těch dvou!

[(autor nezjištěn)]