Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Kemlerův kód (oranžová tabulka)

 

Vytvořeno
6.6.2010

 

Evropské kamiony i menší vozy přepravující nebezpečnou látku jsou viditelně označeny oranžovými tabulkami.
V horní polovině tabulky je uveden Kemlerův kód, ze kterého lze okamžitě a zpaměti poznat, jaké chování lze od látky očekávat.
K označení nebezpečnosti se používají kombinace číslic 2 až 9 a písmene X.

Klíč ke Kemlerovu kódu – horní polovina tabulky

 • 2 – Uvolňování plynů pod tlakem
 • 3 – Hořlavost par kapalin a plynů
 • 4 – Hořlavost pevných látek
 • 5 – Oxidační účinky (podporuje hoření)
 • 6 – Toxicita (jedovaté látky)
 • 7 – Radioaktivita
 • 8 – Žíravina (leptavé účinky)
 • 9 – Nebezpečí prudké, bouřlivé reakce
 • X (před kódem) – Nesmí přijít do styku s vodou

V případě větší intenzity nebezpečí se číslice zdvojí. Typicky je to vidět u prudce hořlavého benzínu, který se označuje kódem „33”.

Kód musí mít alespoň dvě číslice, proto se v případě potřeby doplňuje nula.

Příklady

 • 25 – Plyn pod tlakem s oxidačními účinky (podporuje hoření)
 • X366 – Velmi jedovatá hořlavá kapalina, která nesmí přijít do styku s vodou
 • 436 – Hořlavá jedovatá pevná látka, která se při hoření taví
 • 589 – Žíravina s oxidačními vlastnostmi, která může bouřlivě reagovat

Pomineme-li předpoklad, že při nehodě cisterny s nebezpečnou látkou platí pravidlo „Kdo uteče, vyhraje” (a příp. pomůže utéct ostatním), tak mějte na paměti alespoň to, že látka s písmenem „X” v horní polovině tabulky se nesmí dostat do kontaktu s vodou.

Dolní část tabulky

Číslo v dolní polovině tabulky pak umožňuje s použitím podrobných tabulek přesně identifikovat konkrétní název látky.

Skok nahoru na: Navigační menu (klávesová zkratka „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Kemlerův kód (oranžová tabulka). Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/pick-up/ostatni/kemleruv-kod

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Fyzik, matematik a inženýr jsou na dovolené v zahraničí, kde jsou z jim neznámého důvodu zatčeni a odsouzeni k popravě gilotinou. Den popravy nadešel a nešťastníci jsou přivedeni na popraviště.
Matematik je položen na špalek, kat trhne za provaz… ale nic se nestane, čepel visí nahoře a ani se nehne. Matematik rychle vysvětluje: „Události jsou stejně pravděpodobné, takže P(A) = 1/2 a všechno je v pořádku.” Dále prohlásí, že nemůže být za jeden zločin trestán vícekrát. Kat dlouho přemýšlí a nakonec se rozhodne, že zákon je na matematikově straně, takže ho propustí.
Na špalek je položen fyzik. Kat trhne za provaz a zase se nic nestane. Fyzik si vzpomene na matematika a řekne: „Ek = 0,5 × mv2 a v = 0, takže je to v pořádku.” Ještě připomene katovi, že nemůže být za jeden zločin trestán vícekrát, a je také propuštěn.
Ke špalku je přiveden inženýr, který bedlivě sledoval dosavadní dění. Jak mu pokládají hlavu pod gilotinu, prohlédne si mechanismus uvolňující čepel a vykřikne: „Počkejte chvilku! Už vím, kde je problém…”

 

Pro zamyšlení

Starý zákon má pravdu: někdy padají hradby pouhým křikem. Ale pouhým křikem se nedá postavit nic.
[Karel Čapek]