Skrót do strony głównej: Alt + Shift + górny 2(@)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Szukać na tej witrynie

 
 
Wersje językowe nie są identyczne – zobacz wszystkie wersje,
które rozumiesz.

Osobisty blog
Prywatny, niezawodowy mikroblog.
Artykuł nr 266

 


Profesák: 561 (AETR) – výpisky před zkouškou

Hlavní číselné údaje (časy, minima, maxima, ...)
podle evropského nařízení 561/2006
(v mnohém podobné jako podle mezinárodní dohody AETR)
tachograf, doba jízdy, přestávka v řízení, doba odpočinku, atd.

Pro přípravu na zkoušku z profesní způsobilosti řidiče.
Výběr (!) některých (!) údajů k zapamatování.
Pro obě skupiny profesáku – C i D.

---------


1)
Stručná verze pro rychlé připomenutí před testem;
pro toho, kdo už se všechno naučil, a jen si chce rychle připomenout / zopakovat hlavní číselné hodnotyŘízení
- 4,5 h


Přestávka
- 45 minut
- 15 + 30 minut


Řízení – Denní doba
- 9 h
- 2× za týden 10 h


Řízení – Celková doba 2 týdny:
- 90 h (2x5 x 9)
Denní odpočinek:
- Běžná doba: 11 h z 24 h (lze rozdělit do 2 úseků)
- Zkrácená doba: 9 h z 24 h (nelze dělit)
- 2 řidiči: 9 h ze 30 hVyčtení karty
- 28 dníPřestávka na jídlo a oddech:
- max po 6 h práce; min. 30 minut
---------


2)
Podrobnější verze.
Ale pořád jen pro účely testů na profesák, bez dalších detailů!

Evropské nařízení 561 i mezinárodní dohoda AETR jsou složitější a obsahují i další pravidla a podmínky;
toto je hlavně pro přípravu na test na profesák.

A pořád je to jen výběr toho nejdůležitějšího, nejhůře zapamatovatelného nebo číselného,
nenahrazuje to plnohodnotnou přípravu na test!


---


Den:
- Plovoucí (různé kalendářní dny; neřeší půlnoc)
- Od skončení doby odpočinku
- Do skončení denní doby odpočinku nebo do uplynutí prvních 9 nebo 11 hodin týdenního odpočinku
- Nad rámec testu: Může být kratší než 24 h, když řidič stihne vyčerpat denní odpočinek


Týden:
od pondělí 0:00 do neděle 23:59
(v testu mají do neděle 24:00, ale to už je 0:00 pondělí, čili už další týden)


Dva týdny:
Každé dva po sobě následující


---


Doba řízení
- max. 4,5 h; pak přestávka 45 minut nebo doba odpočinku
- od začátku řízení po odpočinku nebo přestávce
- do začátku přestávky nebo odpočinku
- zaznamenaná záznamovým zařízením nebo ručně
- počítá se do ní i čekání na křižovatkách, před železničními přejezdy a v kolonách


Denní doba řízení:
- max. 9 h
- max. 2x za týden může být prodloužena na max. 10 h


Týdenní doba řízení (nad rámec testu):
- max. 56 hodin (vychází jako 4x9 + 2x10)


Celková doba řízení v pracovním režimu podle 561/2006 za dva po sobě následující týdny (je v testu):
- max 90 hodin (vychází jako 2 × 5 × 9 h)---


Přestávka v řízení:
- Min. 45 minut
- Nebo jako první min. 15 minut a jako druhá min. 30 minut
- Nejpozději po 4,5 h řízení
- Může být ve stojícím vozidle, mimo vozidlo i ve vozidle řízeném jiným řidičem
- Řidič nesmí vykonávat ani žádnou jinou práci; určena výhradně k jeho zotavení (trochu koliduje s následujícím; ale je to výtah z otázek)
- Řidič nevykonává žádnou jinou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností kromě dozoru nad vozidlem a jeho nákladem (trochu koliduje s předchozím; ale je to výtah z otázek)
- Nesmí být považována za denní odpočinek


---


Doba odpočinku (denní nebo týdenní)
- Nepřerušená doba, během níž řidič může volně nakládat se svým časem
- Řidič nemusí být k dispozici
- Řidič nemusí být připraven zahájit jízdu ani jinou práci
- Není časový úsek určený k přípravě vozidla
Denní doba odpočinku

- Běžná:
v celkovém trvání min. 11 hodin za sebou následujících v průběhu 24 hodin;
může být rozdělena do 2 časových úseků
(nad rámec testu: V případě rozdělení to musí být první úsek min. 3 h a druhý min. 9 h! dle 561; a ještě jinak dle AETR)

- Zkrácená:
9 hodin;
bez možnosti rozdělit;
nad rámec testu: max. 3x za týden, a AETR vs. 561 se asi liší v potřebě vyrovnání do konce týdne

- Při 2 a více řidičích (za jízdy musejí být ve vozidle oba):
min. 9 hodin za každé období 30 hodin od skončení předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku

- Může být v zaparkovaném vozidle, pokud je vybaveno lehátkem

Týdenní doba odpočinku (nad rámec testu)
- Běžná min. 45 h včetně jedné denní doby odpočinku (45 = 2×24 – 3)
- Zkrácená min. 24 h
- Zkrácená může být v zaparkovaném autě, pokud je tam lehátko pro každého řidiče a řidič se tak rozhodne (stejně jako u denní doby odpočinku)
- Nezkrácená v autě být nemůže
- Zkrácená může být vždy jedna ze dvou po sobě jdoucích týdenních dob odpočinků; a zkrácení se musí dorovnat do třetího týdne
- Musí začít nejpozději po 144 hodinách od skončení předchozí (144 = 6 x 24)---Pracovní pohotovost (člen osádky):
- Nemusí být na svém pracovišti
- Musí být k dispozici
- Musí být připraven zahájit jízdu, pokračovat v řízení nebo provádět jinou práci


Přesun řidiče do místa, kde se ujme vozidla (nad rámec testu):
- Dle 561 nelze vykázat jako odpočinek; řízení vozidla nespadající pod 561 musí vykázat jako jinou práci.


Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku se vztahuje na pracovní pozice:
- řidič, pomocníci řidiče, průvodčí


Vyčtení digitální karty řidiče dopravcem:
- Nejpozději za 28 dní (4 × 7).
- Stačí alespoň u jednoho dopravce, i pokud se jezdí pro více dopravců.


Požadavky nařízení 561 neplatí:
- Pro silniční dopravu vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka této linky nepřesahuje 50 km.
- (Nad rámec testu: Dle směrnice mj. také 561 (přestávky, tachograf) neplatí pro vozidla do 40 km/h; pozor, profesák (v testu) nemusí být do 45 km/h.)


Změna času v tachografu při změně letní vs. normální čas (pokud v době změny času řídím):
- Nový čas nastavit na konci směny
- (K časovým pásmům se testy nevyjadřují.)


Při poruše tachografu:
- Ruční záznam na zadní stránce kotoučku nebo na pásku z digitálního tachografu.


---


Přestávka na jídlo a oddech:
- Nejpozději po 6 h výkonu práce
- Min. 30 minut
- Může se slučovat s bezpečnostní přestávkou


---(Připomínám, že je to jen můj výběr pro rychlé připomenutí toho hlavního; učte se z úplných oficiálních zdrojů.)---------3)
Hlavní zdroje – z toho se učte

Profesák – profesní způsobilost řidiče – oficiální testy MDČR:

https://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/zpz
Evropské nařízení 561/2006 přímo od zdroje:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32006R0561&qid=1706686795377
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561


---------4)
Několik nejen číselných hodnot z testu na profesák
na další témata, mimo tachograf a mimo nařízení 561 – různé:


Rozkoukání po oslnění:
3 až 10 sekund


Vrstva vody na vozovce:
Spotřeba vyšší až o 7 procent.


Nízký tlak v pneumatikách:
Spotřeba vyšší až o 5 procent.


Nenapnutá plachta:
- Vyšší aerodynamický odpor,
- vyšší spotřeba paliva,
- nižší životnost plachty.


Špatné tlumiče zvyšují riziko smyku.


Cestující v autobusu může mít jako zavazadlo / v zavazadle:
(formuluji zde nepřesně, zjednodušeně, neúplně)
- 10 kg propanbutanu
- 20 litrů topné nafty
- zvíře v přepravní schránce s nepropustným dnem
- (Nesmí mít v zavazadle nabitou zbraň.)


Rozestup mezi vozidly přepravujícími výbušniny při zastavení z provozních důvodů:
50 metrů


Profesák (zdokonalování dle zákona 247/2000 Sb.) není potřeba mj. pro vozidla:
- do 45 km/h
- zemědělské a lesnické traktory


Mimořádně chladný den:
minus 15 °C


Mimořádně teplý den:
30 °C


Osádka doprovází vozidlo na trajektu:
- Doba pohotovosti


Rychlost reakce zdravého člověka:
- 0,8 až 1,2 s 
- Rychleji na sluchový podnět (siréna, klakson) než na zrakový


(Připomínám, že je to jen můj výběr pro rychlé připomenutí toho hlavního; učte se z úplných oficiálních zdrojů.)


---------5)
Na závěr ještě velmi úzký výběr některých nejen číselných hodnot z otázek ze zdravovědy:


Ke vnitřním zraněním běžně dochází již při rychlosti nárazu:
40 km/h


Při masáži srdce se má hrudní kost stlačovat do hloubky:
Dvojnásobek šířky palce zachraňovaného; čili u dospělého cca 4 – 5 cm .


Frekvence srdeční masáže u dospělého:
100 stlačení za minutu


Umělé dýchání:
- Jako při úplně normálním dýchání; běžný objem a frekvence jako při vlastním dýchání; bez extremních nádechů/vdechů
- Krátké normální vdechy
- (ne jen vzduch z úst; vdechovat vzduch z plic)


KPR (resuscitace; srdeční masáž + umělé dýchání):
- Poměr 30 stlačení srdce : 2 vdechy
- Ukončuje se vyčerpáním zachránců nebo obnovením dýchání nebo převzetím péče odborníky; ne dříve


Hovor s tísňovou linkou:
- Ukončuje vždy operátor tísňové linky
- Poskytuje i rady, jak postupovat při záchraně; v reálném čase provede zachránce záchranou


Při více zraněních se jako první řeší:
- stříkající krvácení; masivní krvácení


A nad rámec testů dodám, na co upozorňují všichni školitelé všech zdravotnických kurzů:
- Když je více zraněných, tak největší prioritu má ten, kdo je na tom tak špatně, že ani není schopen křičet a poutat na sebe pozornost.


Schopnost řízení je ovlivněna i banálním onemocněním (bolí zuby, bolí hlava, zvýšená teplota).
I lehké onemocnění může zhoršit pozornost řidiče.


Při hlubokém bezvědomí a zástavě dechu se mozek nevratně ničí do:
5 minut


(Připomínám, že je to jen můj výběr pro rychlé připomenutí toho hlavního; učte se z úplných oficiálních zdrojů.)---------Sepsáno na přelomu ledna a února 2024;
pro rychlé připomenutí části z toho, co se uchazeč o profesák už naučil z oficiálních zdrojů;
nenesu odpovědnost za změny, odlišnosti, nepřesnosti, zjednodušení;
počítejte s tím, že mezi napsáním a čtením tohoto textu mohlo v předpisech dojít ke změnám;
seznamte se v testech, zákoně, příp. školicím středisku (akreditované autoškole) s aktuálním stavem předpisů.


---------


Obrázek u článku:
Snímek části obrazovky z oficiálního testu na webu MDČR.
(https://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/zpz)

 

Związane linki

  


Czy się artykuł Państwu podobał?


Informacja zwrotna – głosowanie

Hlasy se na serveru připočítají k počitadlům pro tento článek, např. kolikrát tento článek někoho pobavil a kolikrát tento článek někomu pomohl.

Neukládají se jednotlivá hlasování (vzájemná kombinace hlasů, datum, čas, ani jiné údaje).
Proto nemá smysl odesílat prázdný hlas, nemělo by se co k čemu přičíst.

 

Ve Vašem prohlížeči nebude uložena žádná informace (cookies) o tom, že už jste hlasovali.
- Ve Vašem prohlížeči tedy nebude vidět, jak jste hlasovali.
- Kdykoliv budete moci hlasovat znovu, pokud Vám článek opakovaně pomůže (pobaví Vás, potěší, …).
- Pokud Vás právě u jednoho počítače sedí více, mohou postupně hlasovat další lidé.

Počítám člověkohlasy, nikoliv lidi.
Tedy kolikrát článek někomu pomohl,
nikoliv kolika lidem pomohl
.

Třikrát potěšeného jednoho čtenáře počítám stejně jako tři různé jednou potěšené čtenáře.

Každý má do budoucna neomezený počet hlasů.
Když zapomenete, že jste pro tento článek už hlasovali, nevadí – když Vám někdy v budoucnu bude např. užitečný znovu, tak mu znovu pošlete hlas, že Vám byl užitečný.

Można wybrać sobie 1 do N opcji

Štítky, labels, kategorie, témata, tagy, hashtagy

(ve vývoji)
 
#transport   #emergency-services-civil-protection  
 

Skok w górę do: Menu nawigacyjne
(skrót klawiatury Alt + Shift + „5”)

Zainteresowani tą stroną?

 • Add to bookmarks (Ctrl+D)
 • Udostępnić link (CB radio)Skok w górę do:
 • Wydrukować (Ctrl+P)
 • Cytować według ISO 690

  Tę stronę

  ADÁMEK, Martin. Osobisty blog: Prywatny, niezawodowy mikroblog.. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí (Republika Czeska) [dostęp 2024-04-13]. Dostępny w Internecie: https://www.adamek.cz/pl/blog

  Całą witrynę

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí (Republika Czeska) [dostęp 2024-04-13]. Dostępny w Internecie: https://www.adamek.cz/pl

 

 
 

Narodowe kulturowe dziedzictwo

WebArchiv – Ta witryna jest archiwowana przez Bibliotekę Narodową Republiki Czeskiej Ta witryna jest regularnie archiwowana przez Bibliotekę Narodową Republiki Czeskiej z powodu jej kulturowej, edukacyjnej, naukowej, badawczej lub innej wartości informacyjnej w celu dokumentacji autentycznej próbki czeskiej przestrzeni www. Witryna ta jest częścią kolekcji czeskich witryn webowych, które ma Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej zamiar długoterminowo przechowywać i udostępniać dla przyszłych pokoleń. Ich zapis jest częścią Czeskiej narodowej bibliografii oraz katalogu Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej.  

 

 
 

Na wesoło

Obok siebie w autobusie stoją dwie osoby: Ona i On. Ona spojrzała na niego, on na nią:
- Informatyk (pomyślała studentka)
- Studentka (pomyślał bezdomny

 

Aforyzmy

Nasz język jest mądry: robi podstawową różnicę między „jestem przekonanym” i „przekonałem się”.
[Karel Čapek]