Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Osobní blog
Soukromý, neprofesní mikroblog.
Článek č. 266

 


Profesák: 561 (AETR) – výpisky před zkouškou

Hlavní číselné údaje (časy, minima, maxima, ...)
podle evropského nařízení 561/2006
(v mnohém podobné jako podle mezinárodní dohody AETR)
tachograf, doba jízdy, přestávka v řízení, doba odpočinku, atd.

Pro přípravu na zkoušku z profesní způsobilosti řidiče.
Výběr (!) některých (!) údajů k zapamatování.
Pro obě skupiny profesáku – C i D.

---------


1)
Stručná verze pro rychlé připomenutí před testem;
pro toho, kdo už se všechno naučil, a jen si chce rychle připomenout / zopakovat hlavní číselné hodnotyŘízení
- 4,5 h


Přestávka
- 45 minut
- 15 + 30 minut


Řízení – Denní doba
- 9 h
- 2× za týden 10 h


Řízení – Celková doba 2 týdny:
- 90 h (2x5 x 9)
Denní odpočinek:
- Běžná doba: 11 h z 24 h (lze rozdělit do 2 úseků)
- Zkrácená doba: 9 h z 24 h (nelze dělit)
- 2 řidiči: 9 h ze 30 hVyčtení karty
- 28 dníPřestávka na jídlo a oddech:
- max po 6 h práce; min. 30 minut
---------


2)
Podrobnější verze.
Ale pořád jen pro účely testů na profesák, bez dalších detailů!

Evropské nařízení 561 i mezinárodní dohoda AETR jsou složitější a obsahují i další pravidla a podmínky;
toto je hlavně pro přípravu na test na profesák.

A pořád je to jen výběr toho nejdůležitějšího, nejhůře zapamatovatelného nebo číselného,
nenahrazuje to plnohodnotnou přípravu na test!


---


Den:
- Plovoucí (různé kalendářní dny; neřeší půlnoc)
- Od skončení doby odpočinku
- Do skončení denní doby odpočinku nebo do uplynutí prvních 9 nebo 11 hodin týdenního odpočinku
- Nad rámec testu: Může být kratší než 24 h, když řidič stihne vyčerpat denní odpočinek


Týden:
od pondělí 0:00 do neděle 23:59
(v testu mají do neděle 24:00, ale to už je 0:00 pondělí, čili už další týden)


Dva týdny:
Každé dva po sobě následující


---


Doba řízení
- max. 4,5 h; pak přestávka 45 minut nebo doba odpočinku
- od začátku řízení po odpočinku nebo přestávce
- do začátku přestávky nebo odpočinku
- zaznamenaná záznamovým zařízením nebo ručně
- počítá se do ní i čekání na křižovatkách, před železničními přejezdy a v kolonách


Denní doba řízení:
- max. 9 h
- max. 2x za týden může být prodloužena na max. 10 h


Týdenní doba řízení (nad rámec testu):
- max. 56 hodin (vychází jako 4x9 + 2x10)


Celková doba řízení v pracovním režimu podle 561/2006 za dva po sobě následující týdny (je v testu):
- max 90 hodin (vychází jako 2 × 5 × 9 h)---


Přestávka v řízení:
- Min. 45 minut
- Nebo jako první min. 15 minut a jako druhá min. 30 minut
- Nejpozději po 4,5 h řízení
- Může být ve stojícím vozidle, mimo vozidlo i ve vozidle řízeném jiným řidičem
- Řidič nesmí vykonávat ani žádnou jinou práci; určena výhradně k jeho zotavení (trochu koliduje s následujícím; ale je to výtah z otázek)
- Řidič nevykonává žádnou jinou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností kromě dozoru nad vozidlem a jeho nákladem (trochu koliduje s předchozím; ale je to výtah z otázek)
- Nesmí být považována za denní odpočinek


---


Doba odpočinku (denní nebo týdenní)
- Nepřerušená doba, během níž řidič může volně nakládat se svým časem
- Řidič nemusí být k dispozici
- Řidič nemusí být připraven zahájit jízdu ani jinou práci
- Není časový úsek určený k přípravě vozidla
Denní doba odpočinku

- Běžná:
v celkovém trvání min. 11 hodin za sebou následujících v průběhu 24 hodin;
může být rozdělena do 2 časových úseků
(nad rámec testu: V případě rozdělení to musí být první úsek min. 3 h a druhý min. 9 h! dle 561; a ještě jinak dle AETR)

- Zkrácená:
9 hodin;
bez možnosti rozdělit;
nad rámec testu: max. 3x za týden, a AETR vs. 561 se asi liší v potřebě vyrovnání do konce týdne

- Při 2 a více řidičích (za jízdy musejí být ve vozidle oba):
min. 9 hodin za každé období 30 hodin od skončení předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku

- Může být v zaparkovaném vozidle, pokud je vybaveno lehátkem

Týdenní doba odpočinku (nad rámec testu)
- Běžná min. 45 h včetně jedné denní doby odpočinku (45 = 2×24 – 3)
- Zkrácená min. 24 h
- Zkrácená může být v zaparkovaném autě, pokud je tam lehátko pro každého řidiče a řidič se tak rozhodne (stejně jako u denní doby odpočinku)
- Nezkrácená v autě být nemůže
- Zkrácená může být vždy jedna ze dvou po sobě jdoucích týdenních dob odpočinků; a zkrácení se musí dorovnat do třetího týdne
- Musí začít nejpozději po 144 hodinách od skončení předchozí (144 = 6 x 24)---Pracovní pohotovost (člen osádky):
- Nemusí být na svém pracovišti
- Musí být k dispozici
- Musí být připraven zahájit jízdu, pokračovat v řízení nebo provádět jinou práci


Přesun řidiče do místa, kde se ujme vozidla (nad rámec testu):
- Dle 561 nelze vykázat jako odpočinek; řízení vozidla nespadající pod 561 musí vykázat jako jinou práci.


Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku se vztahuje na pracovní pozice:
- řidič, pomocníci řidiče, průvodčí


Vyčtení digitální karty řidiče dopravcem:
- Nejpozději za 28 dní (4 × 7).
- Stačí alespoň u jednoho dopravce, i pokud se jezdí pro více dopravců.


Požadavky nařízení 561 neplatí:
- Pro silniční dopravu vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka této linky nepřesahuje 50 km.
- (Nad rámec testu: Dle směrnice mj. také 561 (přestávky, tachograf) neplatí pro vozidla do 40 km/h; pozor, profesák (v testu) nemusí být do 45 km/h.)


Změna času v tachografu při změně letní vs. normální čas (pokud v době změny času řídím):
- Nový čas nastavit na konci směny
- (K časovým pásmům se testy nevyjadřují.)


Při poruše tachografu:
- Ruční záznam na zadní stránce kotoučku nebo na pásku z digitálního tachografu.


---


Přestávka na jídlo a oddech:
- Nejpozději po 6 h výkonu práce
- Min. 30 minut
- Může se slučovat s bezpečnostní přestávkou


---(Připomínám, že je to jen můj výběr pro rychlé připomenutí toho hlavního; učte se z úplných oficiálních zdrojů.)---------3)
Hlavní zdroje – z toho se učte

Profesák – profesní způsobilost řidiče – oficiální testy MDČR:

https://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/zpz
Evropské nařízení 561/2006 přímo od zdroje:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32006R0561&qid=1706686795377
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561


---------4)
Několik nejen číselných hodnot z testu na profesák
na další témata, mimo tachograf a mimo nařízení 561 – různé:


Rozkoukání po oslnění:
3 až 10 sekund


Vrstva vody na vozovce:
Spotřeba vyšší až o 7 procent.


Nízký tlak v pneumatikách:
Spotřeba vyšší až o 5 procent.


Nenapnutá plachta:
- Vyšší aerodynamický odpor,
- vyšší spotřeba paliva,
- nižší životnost plachty.


Špatné tlumiče zvyšují riziko smyku.


Cestující v autobusu může mít jako zavazadlo / v zavazadle:
(formuluji zde nepřesně, zjednodušeně, neúplně)
- 10 kg propanbutanu
- 20 litrů topné nafty
- zvíře v přepravní schránce s nepropustným dnem
- (Nesmí mít v zavazadle nabitou zbraň.)


Rozestup mezi vozidly přepravujícími výbušniny při zastavení z provozních důvodů:
50 metrů


Profesák (zdokonalování dle zákona 247/2000 Sb.) není potřeba mj. pro vozidla:
- do 45 km/h
- zemědělské a lesnické traktory


Mimořádně chladný den:
minus 15 °C


Mimořádně teplý den:
30 °C


Osádka doprovází vozidlo na trajektu:
- Doba pohotovosti


Rychlost reakce zdravého člověka:
- 0,8 až 1,2 s 
- Rychleji na sluchový podnět (siréna, klakson) než na zrakový


(Připomínám, že je to jen můj výběr pro rychlé připomenutí toho hlavního; učte se z úplných oficiálních zdrojů.)


---------5)
Na závěr ještě velmi úzký výběr některých nejen číselných hodnot z otázek ze zdravovědy:


Ke vnitřním zraněním běžně dochází již při rychlosti nárazu:
40 km/h


Při masáži srdce se má hrudní kost stlačovat do hloubky:
Dvojnásobek šířky palce zachraňovaného; čili u dospělého cca 4 – 5 cm .


Frekvence srdeční masáže u dospělého:
100 stlačení za minutu


Umělé dýchání:
- Jako při úplně normálním dýchání; běžný objem a frekvence jako při vlastním dýchání; bez extremních nádechů/vdechů
- Krátké normální vdechy
- (ne jen vzduch z úst; vdechovat vzduch z plic)


KPR (resuscitace; srdeční masáž + umělé dýchání):
- Poměr 30 stlačení srdce : 2 vdechy
- Ukončuje se vyčerpáním zachránců nebo obnovením dýchání nebo převzetím péče odborníky; ne dříve


Hovor s tísňovou linkou:
- Ukončuje vždy operátor tísňové linky
- Poskytuje i rady, jak postupovat při záchraně; v reálném čase provede zachránce záchranou


Při více zraněních se jako první řeší:
- stříkající krvácení; masivní krvácení


A nad rámec testů dodám, na co upozorňují všichni školitelé všech zdravotnických kurzů:
- Když je více zraněných, tak největší prioritu má ten, kdo je na tom tak špatně, že ani není schopen křičet a poutat na sebe pozornost.


Schopnost řízení je ovlivněna i banálním onemocněním (bolí zuby, bolí hlava, zvýšená teplota).
I lehké onemocnění může zhoršit pozornost řidiče.


Při hlubokém bezvědomí a zástavě dechu se mozek nevratně ničí do:
5 minut


(Připomínám, že je to jen můj výběr pro rychlé připomenutí toho hlavního; učte se z úplných oficiálních zdrojů.)---------Sepsáno na přelomu ledna a února 2024;
pro rychlé připomenutí části z toho, co se uchazeč o profesák už naučil z oficiálních zdrojů;
nenesu odpovědnost za změny, odlišnosti, nepřesnosti, zjednodušení;
počítejte s tím, že mezi napsáním a čtením tohoto textu mohlo v předpisech dojít ke změnám;
seznamte se v testech, zákoně, příp. školicím středisku (akreditované autoškole) s aktuálním stavem předpisů.


---------


Obrázek u článku:
Snímek části obrazovky z oficiálního testu na webu MDČR.
(https://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/zpz)

 

Související odkazy

  


Líbil se Vám článek?


Zpětná vazba – hlasování

Hlasy se na serveru připočítají k počitadlům pro tento článek, např. kolikrát tento článek někoho pobavil a kolikrát tento článek někomu pomohl.

Neukládají se jednotlivá hlasování (vzájemná kombinace hlasů, datum, čas, ani jiné údaje).
Proto nemá smysl odesílat prázdný hlas, nemělo by se co k čemu přičíst.

 

Ve Vašem prohlížeči nebude uložena žádná informace (cookies) o tom, že už jste hlasovali.
- Ve Vašem prohlížeči tedy nebude vidět, jak jste hlasovali.
- Kdykoliv budete moci hlasovat znovu, pokud Vám článek opakovaně pomůže (pobaví Vás, potěší, …).
- Pokud Vás právě u jednoho počítače sedí více, mohou postupně hlasovat další lidé.

Počítám člověkohlasy, nikoliv lidi.
Tedy kolikrát článek někomu pomohl,
nikoliv kolika lidem pomohl
.

Třikrát potěšeného jednoho čtenáře počítám stejně jako tři různé jednou potěšené čtenáře.

Každý má do budoucna neomezený počet hlasů.
Když zapomenete, že jste pro tento článek už hlasovali, nevadí – když Vám někdy v budoucnu bude např. užitečný znovu, tak mu znovu pošlete hlas, že Vám byl užitečný.

Můžete si zvolit 1 až N možností

Štítky, labels, kategorie, témata, tagy, hashtagy

(ve vývoji)
 
#transport   #emergency-services-civil-protection  
 

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Osobní blog: Soukromý, neprofesní mikroblog. . Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-02-22]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/blog

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-02-22]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

486tka sa pýta Pentia:
 - „Koľko je 2+2?”
Pentáč bez váhania odpovie:
 - „Päť.”
486 sa zamyslí a povie:
 - „Hmmmm... mne sa to akosi nezdá...”
A Pentáč:
 - „To nič, ale tá rýchlosť...”

 

Pro zamyšlení

Devět desetin moudrosti je být moudrý včas.
[Marcus Tullius Cicero]