Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Tažení přívěsu – řidičský průkaz sk. B a B+E
Novela vyhlášky od ledna 2015

Archivní verze platná do ledna 2013

Původní verze článku (z 13. 6. 2010).
Platila do 18. 1. 2013.
Okolo možností tažení přívěsů s řidičským průkazem B, resp. B+E, se vedou diskuze v souvislosti s hranicí celkové hmotnosti soupravy 3,5tuny. Zde je výklad patřičného paragrafu, včetně vyjádření Ministerstva dopravy ČR.

 

Archivní verze platná do prosince 2014

Druhá verze článku
(z r. 2013).
Platila do 31. 12. 2014.

 

 

Vytvořeno
3. 2. 2015
a dříve

 

Novela dopravní vyhlášky platná od 1. ledna 2015 konečně srozumitelně formuluje,
jak se to má s přívěsy, které lze tahat s řidičským oprávněním skupiny B.

Historický úvod

Skok dolů na můžete přeskočit a kouknout na aktuální stav

2001 – nejednoznačný výklad

Od 1. ledna 2001 bylo dotyčných několik řádků zákona formulováno poněkud nešťastně,
množily se stále stejné dotazy řidičů,
a proto vznikla první verze tohoto článku.

Jako programátor a lingvista bych to shrnul tak, že se nevědělo,
mezi kterými podmínkami je operátor "and" (musíte splnit všechny) a mezi kterými "or" (stačí splnit jednu).
A dělalo to strašnou paseku.

2013 – právní vakuum (nebo spíše přetlak)

Pak 19. ledna 2013 vešla v platnost novela zákona,
jež do možností řízení souprav složených z auta podle skupiny B a přípojného vozidla vnesla změny.
Proto vznikla druhá verze článku.
Bohužel ale kvůli chybě v překladu český zákon neodpovídal závazným evropským směrnicím,
takže český zákon vlastně tak úplně neplatil – což se projevilo na délce té druhé verze článku.

Zákon sice konečně zněl jasně, jenže hned po jeho vydání ministerstvo vydalo "informaci"
(tak to sami nazvali – ani směrnice, ani předpis, ani výklad, ani vyhláška, jen "informace"),
že v zákoně je chyba a nemáme si ho ve věci tažení přívěsu s béčkem všímat. Jako by nebyl.
A máme si všímat evropské směrnice, která tu asi platí automaticky, když by se šlo do důsledků,
přestože správně ji má v platnost na území ČR přepapouškováním uvést český zákon,
který se ale při tom papouškování přeřekl.
Prostě právní vakuum. Resp. spíš naopak přetlak.

2015 – konečně jasno!

Nyní koukáte na třetí verzi článku, reflektující stav od ledna 2015.
Těch několik řádků zákona je konečně napsáno správně a srozumitelně,
ale článek jsem aktualizoval proto

 • abych tu měl správné znění, když už jsem s tím začal,
 • že je stále navštěvován, takže ho asi řidiči stále potřebují,
 • aby zde řidiči nalezli aktuální stav, dozvěděli se o změnách,
  a nemuseli si přitom hledat celý zákon a v něm potřebný paragraf.

2015 versus (2001 až 2013)

Oproti stavu, který platil od 1. 1. 2001 do 18. 1. 2013,
ke dvěma starým skupinám (B a B+E) přibyla ještě třetí možnost:

Skupina B s rozšířeným oprávněním.
Zdá se, že „oprávnění v rozšířeném rozsahu” je její jediný oficiální název.
Do řidičáků se zapisuje harmonizovaným kódem 96.

Nově se tedy při tahání přivěsů za osobáky a dodávkami rozlišují tři skupiny
(uvádím od nejhorší po nejlepší):

 • B
 • B s rozšířeným oprávněním (v ŘP kód 96)
 • B+E (označována také BE)

Co která z těchto skupin umožňuje, znázorňuji níže…

Slovníček pojmů

ŘP
Řidičský průkaz
TP
Technický průkaz
Celková hmotnost
Nejvyšší přípustná hmotnost podle TP
Celková hmotnost soupravy
Součet celkové hmotnosti tažného vozidla a celkové hmotnosti přívěsu podle jejich TP

U hmotností zmiňovaných níže jde o celkovou hmotnost, pokud není uvedeno jinak.

ŘP skupiny B

Mé grafické znázornění aktuálního stavu

Pokud právním bludištěm někudy projdete zleva doprava a splníte všechny podmínky, na které po cestě narazíte, tak máte vyhráno a můžete s řidičákem sk. B danou soupravu řídit.

Řízení soupravy s řidičským oprávněním sk. B
StartTažné motorové vozidlo Přívěs celk. hm. Rozšíření ŘP (96) Souprava celk. hm. Cíl
Tady začínáme Celková hmotnost max. 3500 kg (včetně) Max. 1+8 míst pro lidi (včetně) Max. 750 kg (včetně) (nezáleží na tom) Pokud jste nějakým řádkem došli až sem, stačí vám ŘP sk. B
Nad 750 kg Ne Max. 3500 kg
Ano Max. 4250 kg

Citace zákona

Zákon 361/2000 Sb. ve znění platném od 1. 1. 2015
Hlava III
§80a
(1)

f)
B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e)
[pozn. MA: Tedy kromě motorek a malých vozítek – Skok dolů na pro mnohá z nich ale B platí na základě §81],
jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg,
určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče,
ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
1. nepřevyšující 750 kg,
2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo
3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,

[Zákony pro lidi (jiný web, nový panel)]

Praktický dopad – změny oproti stavu do ledna 2013

Pro řidiče se skupinou B nedošlo k žádné změně, kromě toho, že:

 • Mají větší možnosti při řízení traktoru do 3,5 t, pro který teď z hlediska tažení přívěsu na sk. B platí totéž, co pro auto (v dřívějším znění zákona byly pro traktor do 3,5 tuny trochu uzší podmínky než pro auto).
 • Při tažení vleku nad 750 kg na základě hmotnosti soupravy do 3500 kg nově může celková hmotnost přívěsu překročit pohotovostní hmotnost auta.

Řidič osobáku, dodávky či mikrobusu s holým béčkem tedy nepřišel o žádnou z předchozích možností
– k tažení přívěsu i nadále stačí:

 • Aby se přívěs vešel do 750 kg (a hmotnost soupravy se neřeší).
 • Nebo aby se hmotnost soupravy vešla do 3,5 tuny (a hmotnost přívěsu se neřeší)
  Nově už hmotnost přívěsu není podstatná ani ve vzájemném vztahu k vozidlu (tedy pokud jde o řidičák; připojitelnost za vozidlo se řeší stále stejně).

Béčko a motorky

Tento článek se zabývá taháním přívěsů za vozidly, která lze solo řídit s řidičákem sk. B.
Pokud vás zajímá, jak je to s řízením různých motocyklů na základě skupiny B nebo B1,
tak si v zákonu 361/2000 Sb. (jiný web, nový panel) přečtěte paragraf 81 (jiný web, nový panel), který se zabývá rovnocenností řidičských oprávnění.
Pozor, zákonodárci vám nadílku dalších možností řízení motorek na základě řidičáku na auto rozptýlili do asi čtyř podbodů, takže si pečlivě projděte celý paragraf 81.

ŘP skupiny B s rozšířeným rozsahem (96) – nová možnost od 19. 1. 2013

Přibyla nová možnost pro řidiče, kterým jen o chlup nestačí B, a nechtějí si dělat B+E:
Řidič s béčkem si v případě zájmu může pořídit malé rozšíření 96,
se kterým hranice svého oprávnění kousek posune (na hmotnost soupravy 4,25 t bez omezení hmotnosti přívěsu), aniž by si musel dělat hned B+E.

Dává to smysl, protože s holým béčkem se mohla a může řídit souprava až 3500 + 750 = 4250 kg,
a teď s tímto rozšířením bude možné (bez éčka) řídit i soupravu např. 3250 + 1000 = 4250 kg.
Hmotnost soupravy je stejná, takže se zdá být sympatické, že nebude vyžadováno B+E,
přitom ale dojde k určitému přesunu hmotnosti za kouli, takže se dá chápat i to, že nestačí holé B.

Co se tedy v lednu 2013 změnilo? Je to změna k lepšímu.

Opravdu je to možnost navíc, nikoliv omezení, protože při vleku nad 750 kg dřív musela být souprava do 3,5 t, aby stačilo B, což platí i teď.
Nové je, že pro hmotnost soupravy nad 3,5 t ale do 4,25 t stačí rozšíření a není potřeba éčko. To v případě, že vlek je nad 750 kg.

Pokud je celková hmotnost přívěsu max. 750 kg, nic se nemění. Před lednem 2013 jste mohli i po něm můžete za auto dle sk. B připojit vlek o hmotnosti až 750 kg. Takže platí, že s vlekem o celkové hmotnosti 750 kg a autem o hmotnosti 3500 kg můžete s řidičákem B řídit soupravu o celkové hmotnosti 4250 Kg. To zůstalo stejné.

Co je to rozšíření zač? Jak se ta nová skupina jmenuje?

Je to víc než sk. B, ale méně než skupina BE (B+E).
A ví Bůh, jak se tomu bude běžně říkat… oficiálně je to „řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu”.
Podstatné je, že v ŘP se to bude zapisovat harmonizovaným kódem 96.

MDČR uvádí (jiný web, nový panel), že důvodem této změny je sladění s EU a že „rozšířený rozsah řidičského oprávnění získá řidič pouze na základě doplňovací zkoušky”.

Je to k něčemu dobré?

Na jednu stranu se mi chce řici, že už je lepší si rovnou udělat BE,
ale pokud bude rozšíření B+96 (jak jsem ho právě nazval, podle toho kódu) časově a finančně významně méně náročné než B+E, tak může mít pro spousty řidičů smysl. Já jsem si také nedělal C, když mi stači B+E…

Kdo skupinu B s rozšířením 96 využije, a kdo ne?
K čemu je rozšířené B dobré?

 • Běžná osobní auta nevyužijí:
  Na menší osobní auto i s vlekem nad 750 kg stačí holé B,
  protože auto je tak lehké, že i když za něj připojíte nejtěžší přívěs, jaký to auto může táhnout,
  tak se stejně s celkovou hmotností soupravy nedostanete přes 3,5 tuny.
  Např. když auto má celkovou hmotnost 2,2 tuny a smí táhnout brzděný přívěs do 1,3 tuny,
  tak hmotnost soupravy stejně nesmí přesáhnout 3,5 tuny.
  Proto spoustě karavanistů holé béčko stačí.
   
 • Ideální pro teréňáky a střední dodávky:
  Rozšířené B má smysl zhruba pro MPV a střední dodávky či pro SUV a terénní auta,
  kde se s celkovou hmotností soupravy dostanete přes 3,5 tuny a současně pod 4,25 tuny.
  Např. 3 tuny auto a 1,25 tuny vlek.
  Neoficiálně se říká, že vznik skupiny B96 si prosadili karavanisté, aby nepotřebovali éčko (skupinu B+E). Skupina B96 je určena pro středně těžké auto a relativně těžký přívěs (v kontextu možností takového auta).
   
 • Velké dodávky nevyužijí:
  U velké dodávky, která má celkovou hmotnost přesně 3,5 t, je B96 k ničemu,
  protože na celkovou hmotnost soupravy 4,25 t (B96) se dostanete přesně s přívěsem o hmotnosti 750 kg, který tak jako tak můžete tahat s holým béčkem i bez rozšíření.
  (Přesně takto se asi k hranici hmotnosti soupravy u B96 přišlo: Holé B umožňuje řídit soupravu max. 3,5 t + 750 kg, a s kódem 96 si můžete změnit rozložení té celkové hmotnosti v soupravě – lehčí auto, těžší vlek. Proto B96 zvedá hmotnost soupravy při libovolné hmotnosti přívěsu z 3,5 t právě na 4,25 t.)
   

ŘP skupiny B+E

Citace zákona

Zákon 361/2000 Sb. ve znění platném od 1. 1. 2015
Hlava III
§80a
(1)

k)
B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené
z vozidla uvedeného v písmeni f)[pozn. MA: tedy béčko]
přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg,

[Zákony pro lidi (jiný web, nový panel)]

Praktický dopad

Možnosti skupiny B+E jsou teď oproti stavu platnému od 1. ledna 2001 do 18. ledna 2013 omezené.
Teoreticky dost, prakticky ale pro většinu řidičů vůbec.

Do ledna 2013 bylo možné se skupinou B+E za autem, na které by při solo jízdě stačil ŘP sk. B,
táhnout jakýkoliv přívěs, který bylo možné za dané auto legálně připojit.
Z požadavku na okamžitou hmotnost přípojného vozidla max. 1,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla plynulo, že v extrémním případě mohla být hmotnost soupravy s ŘP sk. BE až 3,5 + 5,25 = 8,75 tun.
A díky vyššímu hmotnostnímu koeficientu v případě konstrukční rychlosti tažného vozidla do 40 km/h bylo možné se s využitím traktoru o hmotnosti 3500 kg dostat s řidičákem B+E na hmotnost soupravy až 12,25 tun (extrémně, teoreticky).

Nově max. 3,5 tuny

Nově máme u skupiny B+E omezení hmotnosti přívěsu na 3500 kg.
Takže při hmotnosti vozidla také 3500 kg se dostaneme na maximální hmotnost soupravy přesně 7 tun, pokud bude možné takový přívěs za takové auto připojit.

Na kouli pořád cokoliv

Je mi sice trochu líto, že jsem si nevyzkoušel řízení 12tunové pomalé soupravy, dokud jsem mohl, ale z praktického hlediska se nic zvláštního neděje.

Pokud správně tuším, na kouli lze z její podstaty připojit přívěs o hmotnosti max. 750 kg bez brzdy
nebo 3,5 tuny s brzdou, pokud to dané tažné vozidlo umožňuje. A víc ani ťuk.
Takže ŘP sk. B+E i po jeho omezení z r. 2013 stále umožňuje připojit za auto do 3,5 tuny a 1+8 míst
na kouli cokoliv, co koule a auto snese, bez dalšího prakticky pocítitelného omezení.

Omezení pro sedlové návěsy (na točně) a pro tažná zařízení s okem a čepem

Potíž může nastat pro nemnohé řidiče, kteří jezdí s tahačem návěsů, který má svoji celkovou hmotnost do 3,5 tuny. Pokud budou chtít táhnout návěs nad 3,5 tuny, přestala jim skupina B+E stačit.
Podobně, pokud někdo za béčkovým motorovým vozidlem (teréňákem, dodávkou, náklaďáčkem či traktůrkem) tahal přívěs s celkovou hmotností nad 3,5 tuny díky připojení čepem, má také smůlu a skupina B+E mu přestala stačit.

Auto do 3,5 t a vlek nad 3,5 t: Nově nutno C1+E

Jak jsme viděli výše, skupina B+E znamená max. 3,5 t auto a max. 3,5 t přípojné vozidlo.
A co když máte za autem do 3,5 t připojeno přípojné vozidlo nad 3,5 t?
Zákon jasně říká, že to teď je jeden ze dvou způsobů, jak využít skupinu C1+E:

Zákon 361/2000 Sb. ve znění platném od 1. 1. 2015
Hlava III
§80a
(1) [odstavec jedna]
(l) [písmeno eL]

C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12000 kg, složené
1. z vozidla uvedeného v písmeni g)[pozn. MA: tedy cé jednička] a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
2. z vozidla uvedeného v písmeni f)[pozn. MA: tedy béčko] a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3500 kg,

[Zákony pro lidi (jiný web, nový panel)]

Dřívější bé-éčkaři zpětně omezeni?

Pokud se na dřívější držitele skupiny B+E nevztahuje nějaká výjimka
pro zachování jejich oprávnění v původním rozsahu dle období, kdy je získali, (o žádné nevím),
tak nové zvyklosti jejich (naše) oprávnění omezily.

Jak to reálně je (zda staré řidičáky B+E byly takto omezeny, nebo ne), nevím.
Dokáži si představit obě možnosti:

 • Do konce r. 2000 existovala jedna společná skupina E.
  Kdo měl skupinu B,
  pak si k ní pořídil E
  (tehdy se bez autoškoly dávala na úřadě za kolek každému zájemci, který byl 2 roky držitelem béčka),
  a pak si v autoškole dodělal ještě skupinu C,
  ten měl rázem v ŘP sk. B,C,E, a tak mohl klidně jezdit s kamionem, aniž by ho kdy předtím viděl.
  Tomu ovšem učinilo přítrž zavedení samostatných skupin B+E, C+E a dalších – a to i zpětně:
  Když si absolvent právě popsaného postupu pro snadný zisk ŘP na kamion zašel po roce 2001 pro nový ŘP, měl v něm už jen B, B+E, C. Bez C+E.
  Přestože už to bylo cca deset let, co dotyčný naposledy opustil autoškolu, tak úřady stále věděly, jak to bylo, a že na kamion (C+E) dotyčný člověk nárok nemá.
  Takže byl zpětně omezen. Celkem logicky, ale byl. Zpětně.
 • Na druhou stranu, dřív se k ŘP sk. C automaticky dávala skupina T. Teď už se to neděje, ale ten, kdo má céčko z dřívějška, prý může s traktorem jezdit i dnes. Zpětně omezen nebyl.
 • Podobně bylo možné přihláškou do autoškoly podanou 31. 12. 2000 získat neomezený řidičák na nejsilnější motorky někdy během roku 2001 v osmnácti letech – uchazeč o ŘP tedy omezen nebyl, když se přihlásil ještě za platnosti starého zákona (do r. 2000 byla plná mašina od 17 let; od r. 2001 až od 21 let).
 • A úřady jsou tak pečlivé, že když jsem v 15 letech získal dnes neexistující skupinu M (motorka do 50 ccm bez omezení rychlosti, něco mezi dnešní AM a A1) a pak v 18 letech plnou skupinu A,
  tak mám dodnes v ŘP uvedeno, že A mám sice až od r. 2001, ale že v r. 1998 jsem získal A1 (tehdy neexistující) s omezením do 50 ccm. Aby mě v historii mé řidičské kariéry uvedené vzadu na ŘP úřady neomezily.

Proto si dokážu představit, že pro nás, držitele starých skupin B+E
to nové omezení přívěsu na 3,5 tuny platit i může, i nemusí.
V historii se vyskystly právě popsané příklady naznačující možnost obou postojů úřadů.

Kritická poznámka a úvaha k jednotnosti a přehlednosti terminologie

(Napsána v r. 2013)

Jsem zvědav, kdy se pro nově vytvořenou meziskupinu „rozšířené B” (více než B a méně než B+E), značenou v ŘP kódem 96,
zavede rozumné jednotné označení (třeba takové „B+E1” by bylo to nejlogičtější, co by připadalo v úvahu).

Pamatuji, že koncem 90. let místo skupiny M
(což tehdy byla jakákoliv motorka do 50 ccm, bez pozdějšího omezení na 45 km/h, takže do toho spadaly i Pionýr nebo běžný padesátkový Simson; tato skupina byla od 15 let)
některé autoškoly psaly „A50”, jakože motorka omezená na 50 ccm.
Pokud se nepletu, bylo to tím, že z ŘP na nějakou dobu zmizela kolonka skupiny M (malý motocykl) a toto oprávnění se zapisovalo jako A (jakákoliv motorka, mašina, od 17 let), přičemž do kolonky pro další záznamy (kam se psaly třeba povinné brýle nebo později povinný automat) se uvedlo, že skupina A je omezena do 50 ccm. Takže skupina M tak nějak byla a nebyla, bylo to spíš áčko do padesáti cm3, ergo A50.

Pak se v roce 2000 výrazně zpřísnily a zpodrobnily podmínky pro motocyklisty, aby se trochu prodloužila jejich životnost a stihli si ty řidičáky aspoň trochu užít:
Od 15 let jenom skupina AM (do 45 km/h; a současně 50 ccm při zážehovém motoru), takže Babeta (prostě mopedy, na které před rokem 2000 nemusela být přilba) a později i některé moderní skútry, záměrně otypované na tuto novou rychlost. Klasické Pionýry s cca 60 km/h jsou ze hry.
Od 16 let skupina A1 (do 125 ccm), a pak…
skupina A:
Ale pěkně komplikovaně. Plnohodnotná od 21 let, nebo omezená od 18 let. Ale formálně je to jedna skupina (A).
Takže autoškoly psaly AO (O jako omezená) nebo A18 (jako že od 18 let). Dnes (2013) už se ta skupina od 18 let jmenuje A2, takže už v tom je pořádek. (I když některé autoškoly mají i teď na webu skupinu A18 a A21.)
Ale proč to nešlo rovnou? Proč vznikly čtyři skupiny, pro které dohromady byly jen tři názvy? Ještě v řidičáku vydaném v r. 2003 je vidět, že pro skupinu A jsou v tabulce připraveny dva řádky pro dvě data (jakože datumy, podle obvyklejšího, ale špatného skloňování), kdy držitel ŘP tuto skupinu získal. A pohledem do cizího už moderního evropského plastového malého řidičáku zjišťuji, že dvouřádková skupina A je i v něm, v onom pro všechny povinném aktuálním moderním dokonalém řidičáku.
V zákoně už je relativně rozumné třídění motorek do skupin AM, A1, A2, A, ale v řidičáku je AM, A1, A, A. No je toto normální? Už jen logicky, jak je možné, že pod jedním označením jsou dvě různé (a soudobé!) skupiny?

Aktualizace 26. 7. 2013: Teď právě vydávané řidičáky už mají motorky roztříděné do 4 skupin, v souladu s terminologií v zákonu, a každá z těch skupin už má právě jeden řádek pro datum, takže už v tom je konečně pořádek (v aktuálně vydávaných dokladech, nikoliv ve všech, které budou platné i po lednu 2014). Tedy pořádek v tom je, jen pokud jde o motorky…

A teď budeme mít ještě větší chaos, když máme novou meziskupinu „rozšířené B” bez oficiální zkratky.
Já ho teď právě budu zkráceně značit asi jako B96 podle harmonizačního kódu,
věcně nejhezčí a nejsystémovější by asi bylo označení B+E1,
a uvidíme, jestli si časem (až se rozmůže používání různých neoficiálních zkratek) stát vzpomene, že by konečně mohl dodatečně přijít s nějakým oficiálním označením (třeba B+E1, že ho tak pořád nenápadně navrhuji).

A napadá mě ještě jedna věc, a ta je ale fakt pecka:
Teď (do konce r. 2013) probíhá poslední kolo nucené výměny platných (násilně zneplatněných) řidičských průkazů za malé nové plastové kartičky. Protože jsme papežštější než papež a tvrdí se, že je to nutné kvůli Unii, přestože v jiných, a to i hardcore EU zemích, poklidně dosluhují i prehistorické papírové knížečky, pokud to jejich původní (zpětně nezmanipulované) datum platnosti umožňuje. Zatímco u nás dochází ke zbytečnému centrálnímu zneplatnění i posledního zalaminovaného provedení ŘP – kartičky. Prý kvůli Bruselu. Kdepak Brusel, Praha je ten škůdce-problémotvořič.
A když už tedy teď všichni budeme mít ty malé plastové kartičky s retro černobílou fotkou, konečně bude dokončena slavná výměna, abychom všichni měli jakože správný řidičák,
tak přichází nová meziskupina, se kterou ten řidičák nepočítá.
Nacpe se tam jen kódem 96, a je otázkou, jestli se bude archivovat a na dalších ŘP uvádět i datum zisku té meziskupiny B96.

Aktualizace 26. 7. 2013: I přes nenulové množství výše uvedené kritiky musím uznat a vyzdvihnout, že aktuální řidičáky mají pěkně přehledně zpracovanou tabulku dat(umů) zisků jednotlivých skupin:
 • Už jsou explicitně uvedeny všechny skupiny vozidel, která je držitel ŘP oprávněn řídit, a to včetně těch, které impicitně plynou ze zákona a z držení skupin vyšších (např. když má někdo A, jsou vyjmenovány i menší motocykly; když má někdo B, je uvedeno i B1). V tabulce je to přehlednější, pěkně je vidět, co daný člověk má, a předchází to sporům se zahraničními policisty. To platí nejen pro 2D tabulku skupin a dat(umů) vzadu, ale i pro lineární seznam skupin vepředu.
  (Ačkoliv, do r. 2001 to tak bylo… Kdo si udělal B bez A, tomu bylo jasně zapsáno i M, pokud se při zkoušce na auto projel na kole. Kdo šel rovnou na C, aniž by měl B (což bylo možné), dostal i B. Bílé mezery u nižších skupin v ŘP vznikly až se vznikem skupin A1, B1, C1 a dalších 1. 1. 2001.)
 • Oproti dřívějším verzím ŘP (zalaminovaná papírová kartička, po dlouhé době první, která uváděla data zisku jednotlivých skupin, která v kartičkách oproti knížečkám původně chyběla) je na plastové kartě tabulka řešena tak, že je jasné, které datum (či proškrtnutí) patří ke které skupině. Na některých kartičkách to na první pohled zřejmé nebylo, pro výškový posun i o polovinu řádku.
 • Administrativa se celkem rozumně vyrovnala se zachováním informace o datu zisku dané skupiny v případech, kdy dotyčný držitel ŘP kdysi získal skupinu, která již dnes v původní podobě neexistuje. Stará skupina M (A s omezením do 50 ccm) je uváděna jako A1 s omezením do 50 ccm. Tak už to jeden čas bylo, ale pak zase ne (nebo záleželo na rozhodnutí úředníka?). Jen mi není jasné, jak by se řešil případ, kdyby si držitel skupiny M (A do 50 ccm) rozšířil ŘP jen na A1. Ale takový se snad nikdo nenajde, asi už by se snad rozhodl rovnou pro A. Jedině snad, že by získal do ŘP explicitní zápis A1 s automatem na základě skupiny B. Pak nebudou kolonky pro uchování historie stačit.

Hmotnosti nejvyšší přípustné vs okamžité

Článek se zabývá skupinami řidičského oprávnění a jejich použitelností pro různé případy.
V tomto ohledu jde vždy o hmotnost celkovou (tedy nejvyšší přípustnou dle TP).
Na hmotnosti okamžité nezáleží, prázdný náklaďák je pořád náklaďák.

Nicméně pro úplnost dodám, že pokud jde o připojitelnost přívěsu za konkrétní automobil,
tak jde především o hmotnost okamžitou
a doplňkově trochu i o celkovou (asi pro zamezení extrémním kombinacím).

Poznámka

Právní informace:
Změna vyhrazena. Informace na webu mohou být kdykoliv změněny, doplněny nebo zestručněny. Některé informace mohou zestárnout a pozbýt platnosti, aniž by nutně musely být na webu aktualizovány. Informace i chod webu jsou bez záruky.
Škody způsobené případnou chybou na webu nelze vymáhat.

Čeština a polština – jazykové služby

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Tažení přívěsu – řidičský průkaz sk. B a B+E: Novela vyhlášky od ledna 2015. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-07-15]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/pick-up/pravo/tazeni-privesu-ridicak

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-07-15]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Co to znamená, když společnost poskytuje komplexní řešení vašich problémů?
Že účtované řešení obsahuje i netriviální imaginární složku.

 

Pro zamyšlení

Kromě člověka všichni živí tvorové vědí, že základním životním cílem je radovat se ze života.
[Samuel Butler]