Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Rasista křičí: "Chyťte rasistu"
Otevřený dopis kanceláři ombudsmanky
– Kdo je v té kauze rasista?

 

Vytvořeno
20.  3. 2015

 

Můj e-mail do kanceláře ombudsmanky:

Dobrý den,

je-li pravdivý článek
Ombudsmanka Šabatová tajně zkoušela realitky. Myslí si, že nemáme právo nájemce vybírat (jiný web, nový panel),
tak se mi velice nelíbí rasismus realizovaný vaším úřadem.

Jsou-li informace v článku pravdivé, tak mi přijde, že jediný prokazatelný rasista je v té kauze váš úřad.

Někdo někomu konkrétnímu něco konkrétního neposkytl,
a vy dost odvážně prohlásíte "on to udělal proto, že dotyčný je té a té rasy".

Jako by se dotyčný jedinec nevyznačoval ničím jiným, než tou rasou.
Vy jste tak dotyčnou osobu (figurantku) degradovali z jedinečného individua, unikátního člověka, na pouhého příslušníka rasy !
To je nevyjádřitelně děsivé a znepokojující.

Jestliže někam pošlete figurantku Novákovou, tak to přece je konkrétní unikátní člověk, který má mnoho vlastností.
A vy jste je de facto všechny škrtli, a de facto jste řekli "je to jen cigánka, jiné vlastnosti nemá, ničím jiným se nevyznačuje, vždyť cigáni jsou všichni stejní".
To vás nenapadalo, že je to konkrétní jedinečný člověk? Že nemůžete generalizovat?
Vy generalizujete, úplně stejně jako všichni ostatní rasisté (s vámi v čele).

Považoval bych za velice vhodné, abyste takového rasistického počínání zanechali.

A další kapitolou je ta presumpce viny,
odporující základním zásadám demokratické společnosti.
Její nepatřičnost je, doufám, zjevná natolik, že snad nepotřebuje tak podrobný komentář jako váš rasismus, který si možná ne zcela uvědomujete.
Někdo odmítne někoho konkrétního, protože s konkrétním člověkem nechce spolupracovat,
a pak přijde rasista z úřadu ombudsmana, který lidi dělí na romy a neromy, který nic jiného nevnímá, a v souladu se zásadou "podle sebe soudím tebe" křičí: "Ty jsi taky rasista, stejně jako já". Aniž by se zabýval tím, jestli je to pravda.
Rasista křičí "chyťte rasistu", přičemž ani neví, jestli oprávněně.

S pozdravem
Martin Adámek

Dodatek – státní vytváření rasismu

(Jenom zde na webu, 21. 3. 2015)

Vůbec mi přijde celkově zarážející to, jak stát (nejen kancelář ombudsmanky) lidem podsouvá, že se mají dělit na romy a neromy.
A stát tak rasismus přímo vytváří.

Lidi by posuzovali konkrétní lidi, pronajímatel třeba řekne "Vám to pronajmout nechci" nebo "Vás zaměstnat nechci", což je regulérní, každý si u takovéhoto typu spolupráce může vybrat, s kým chce spolupracovat, a do toho přijde stát a řekne tomu uchazeči: "On s vámi nechce spolupracovat, protože jste Rom."
Což je od státu vůči tomu jedinci dost ponižující.
A demotivační – stát tak bere dotyčnému jedinci naději, že něco může zlepšit.
Stát tak vytváří rasismus a podsouvá lidem, že všechna příkoří se jim dějí proto, s jakou rasou se narodili.

Konkrétní dva lidé se na něčem nedohodnou, a přijde stát a tvrdí, že to je kvůli jejich rasám.
A ty nezměníte (což se státu hodí, protože tak má velkou šanci na dlouhodobou existenci problému, který stát může eskalovat, aby ho mohl na oko řešit a tak vypadat nepostradatelně).
Takže takto stát vstupuje do mezilidského soužití a vytváří problémy.

Navíc takto stát romy i jiné skupiny demotivuje, když jim vnucuje představu, že všechna příkoři se jim dějí kvůli jejich rase, kterou mají neměnnou, a tak mají smůlu. Stát popírá, že cokoliv, co se děje, se děje kvůli konkrétním vlastnostem konkrétních lidí (způsob chování, apod.).

Sexismus i rasismus: Pozitivní jako negativní

A stejné je to se sexismem. Téměř neexistoval, dokud ho nezačali vytvářet politici, kteří ženy urážejí tím, že prohlašují, že je nutné je do nějakých funkcí dosazovat násilně, jako by si je ty ženy neuměly vydobýt samy (všichni jasně vidíme, že umějí).
Jestliže je trestné diskriminovat někoho kvůli rase či pohlaví,
tak nechápu, jak je možné, že politik, který prosazuje to, aby v desetičlenném předsednictvu bylo povinně pět mužů a pět žen, ještě nesedí za katrem, když chce (pozitivní) pohlavní diskriminaci uzákonit.
Mnohými prosazované zákonné omezení, že mužů může být v nějaké komisi jen 50 %, jakož i že žen v té komisi může být jen 50 %, je přece do nebe volající pohlavní diskriminace.
Vytvářet sexismus takto těžkého kalibru a ohánět se přitom údajným bojem proti sexismu (dotyčným právě vytvářeným) je naprosto zjevné chucpe jako vrata.

Veškerá pozitivní diskriminace je jen státem prosazovaná diskriminace, do té doby neexistující.

Slovo "pozitivní" jen ukazuje, kterým konkrétním směrem chce diskriminátor zasažené lidi uměle nespravedlivě nezaslouženě přesouvat. Asi jako když máte na ampérmetru mezi dvěma bateriemi uprostřed nulu, a od ní na jednu stranu minus a na druhou plus – je celkem jedno, jestli proud teče pozitivně nebo negativně, to je jen otázka konkrétního směru, který nemění nic na tom, že ten proud tam zkrátka teče.
Každá diskriminace uměle přesouvá lidi, přerozděluje jim jejich nároky a bez ohledu na zásluhy určuje, co kdo získá, a co ne.
A je celkem jedno, kterým směrem se to děje – pořád je to umělý nespravedlivý zásah. Diskriminace je pořád diskriminace. A to i když se jí dopouštějí politici a úředníci.

A co na to sami (státem) ponižovaní?

Ostatně, ve FB komentářích pod odkazovaným článkem uživatel se jménem "Veřejný ochránce práv – ombudsman" doslova píše:
"Romové – klienti poradny, která na diskriminaci narazila, se testování báli. Chtějí bydlet, nechtějí být opakovaně ponižováni, ani se nechtějí dva a půl roku soudit."
Takže ani figurantce se do pokusu moc nechtělo. Bodejť by chtělo.
I z toho je vidět, že ji úřad uměle vmanipuloval do situace, kdy úřad ombudsmanky figurantce de facto tvrdí: "Vy nikdy ničeho nemůžete dosáhnout, protože jste Romka." Čímž dotyčnou ženu úřad ponižuje tím nejhrubším způsobem.
Místo aby jí doslova řekl: "Běžte a žijte, jak nejlépe umíte, je to váš život a máte ho ve svých rukách".
Ona sama by se nesoudila (super, to je dobrý předpoklad nekonfliktního jedince), ona by si normálně žila, ale přijde úřad a začne ji ponižovat tím, že všechno zlé, co se jí kdy přihodilo, je způsobeno její neměnnou rasou.
Úřady prostě vyrábějí rasismus.

Zkusme se vcítit

Mně osobně se také přihodilo N věcí, které považuji za nespravedlivé. Mnohdy se mi nepodařilo prosadit to, co jsem považoval obecně za lepší či získat to, co jsem získat chtěl, ba na co jsem odůvodněně pociťoval nárok – ale mám to štěstí, že mě stát neobtěžuje tvrzením, že za to může nějaká neměnná vrozená vlastnost (byť tomu tak je) a nechává mě v klidu dál bojovat.

A já budu dál narážet například na lidi, kteří mají pravomoci, ale uvažují příliš povrchně (zrychleně; vlastně vůbec neuvažují), než aby uměli rozpoznat pravý stav věci.
A trochu si o to koleduji i tímto článkem, protože se asi najdou lidé, kteří si myslejí, že když se něco formálně nazve "boj proti rasismu", tak to automaticky znamená, že to není rasismus – a já tu tvrdím opak, tvrdím tu, že údajně protirasistické počínání kanceláře ombudsmanky je rasismus těžkého kalibru. Takový rasismus na druhou, eskalace stávající úrovně rasismu do závratnější podoby.

Celý život narážím na lidi, kteří jsou líní přemýšlet, a zkoušejí mě urazit tvrzeními, že nad vším moc přemýšlím nebo že asi musím mít složitý život, čímž se sami diskreditují, jak se usvědčují ze své primitivity (lenosti přemýšlet), ale jejich vedoucí posty tím ohroženy nejsou.
Jenže já můžu dál usilovat o to, co považuji za správné, protože mám to štěstí, že mi stát nepodsouvá myšlenku, že mám problém kvůli rase či něčemu podobnému. A třeba i kvůli něčemu konkrétnímu nějaké nevýhody mám... tak se soustředím na výhody, snažím se těžit z nich a žít.
A mám to štěstí, že mě stát neponižuje tím, že by někoho nutil se mnou povinně spolupracovat. Na rozdíl od Romů, které stát svým chováním ponižuje, seč mu síly stačí.

Stát pořád obtěžuje romy svým chováním, kterým jim podsouvá, že nejsou schopni bez jeho pomoci žít, a snaží se v romech vytvořit nezdravou závislost na blahosklonnosti úřadů.
A tím mě vmanipuloval do toho, že už i já zde píšu, co stát dělá "romům", stát tak i mě donutil takto dělit lidi (protože reaguji na to, že stát takto lidi dělí).
Takže jdu radši honem od toho, abych ten státní rasismus dál nepodporoval.
Mysleme na to, že konkrétní jedinec je jedinečná bytost,
a plošná generalizace (rasismus, sexismus) je škodlivá.
A to zejména tehdy, když se jí dopouštějí politici a úředníci.

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Rasista křičí: "Chyťte rasistu": Otevřený dopis kanceláři ombudsmanky
  – Kdo je v té kauze rasista?. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-07-15]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/clanky/postrehy/rasista-krici-chytte-rasistu

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-07-15]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Jedou takhle spolu autem ředitel Fordu, ředitel Shellu a Bill Gates - když v tom auto najednou zastaví uprostřed pouště.
Šéf Fordu říká „Nic se neděje, zavolám sekretářce, ať nám nejbližší dealer doveze nový auto„.
Na to generální ze Shellu povídá „Ale ne, určitě nám jenom došel benzín - zavolám klukům, přijedou s cisternou, a dotankujem”.
Bill Gates se zamyslí, a povídá „Hele, a nestačilo by vystoupit a nastoupit?”

 

Pro zamyšlení

Historie je učitelkou života.
[Marcus Tullius Cicero]