Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

TNPW1 – Organizace a přednášky

 

Motto předmětu

Tvorba webu se skládá z mnoha složek – v TNPW1 řešíme to, co je „pod kapotou”. Vzhled „karoserie” nás v TNPW1 nezajímá.

Informace o předmětu TNPW1

Přednášky

 1. Úvod – organizace předmětu, základní pojmy (Formát .pps 296 KiB)
 2. DNS a editory (Formát .pps 190 KiB)
 3. XHTML, nadpisy, odkazy a obrázky (Formát .pps 217 KiB)
 4. Seznamy a tabulky (Formát .pps 216 KiB)
 5. Formuláře a další prvky (Formát .pps 152 KiB)
 6. CSS (Formát .pptx 105 KiB) (Ing. Štěpánek)
 7. CSS 2 (Formát .pptx 112 KiB) (Ing. Štěpánek)
 8. Obtékání, sloupce (Formát .pptx 114 KiB) (Ing. Štěpánek)
 9. Centrování, box model, plovoucí galerie (Formát .pptx 121 KiB) (Ing. Štěpánek)
 10. (Tvorba webu v praxi) (Formát .pptx 2.1 MiB) – přednáška pro zajímavost, její obsah není součást zkoušky (Ing. Štěpánek)
 11. Tipy k projektům, použitelnost, k čemu je PHP (Formát .pps 267 KiB)

Přednášky jsme připravili s využitím starších přednášek Ing. Václava Freylicha (jiný web, nový panel).

Semestry a obory

Výuka předmětu probíhá v letním i zimním semestru.
Aby byla poptávka studentů po místech na cvičení rozložena rovnoměrně a boj o místa nebyl příliš adrenalinový,
je TNPW1 ve studijních plánech různých studijních oborů rozloženo do obou semestrů.

Studium podle doporučeného studijního plánu není vyžadováno, ale pokud bude nedostatek míst na cvičení pro studenty, kteří mají mít TNPW1 daný semestr, bude pro uvolnění místa vyškrtnut ze cvičení potřebný počet studentů, kteří TNPW1 daný semestr mít nemají.

 • Zimní semestr: obor AI3
 • Letní semestr: obor IM3, IM5

Průběh předmětu

 1. Přednášky
  • teorie
  • účast nepovinná, ale velmi doporučená (aby na cvičeních bylo co procvičovat)
  • prezentace ke stažení výše
  • některé přednášky přednese Ing. Jiří Štěpánek
 2. Cvičení
  • procvičení, příp. další podrobnosti k teorii
  • povinná – bodované prezenční úkoly, body se počítají ke zkoušce
  • některá cvičení vede Ing. Jiří Štěpánek
 3. Semestrální projekt
  • webová prezentace
  • zadání koncem semestru, odevzdání svému cvičícímu do konce semestru
  • předběžné zadání naleznete na stránce Cvičení a projekty v XLS tabulce s body ze cvičení,
   rady a doporučení k projektům na téže stránce
  • body za projekt se počítají ke zkoušce
 4. Zkouškový test
  • ve zkouškovém období

Výsledná známka za předmět vyplyne ze součtu bodů za cvičení během semestru, semestrální projekt a zkouškový test.

Hodnocení předmětu

Maximální zisk bodů

 • semestrální projekt: 40 (max. 41)
 • cvičení za celý semestr: 14
 • zkouškový test: 46

Známka

 1. <101;90> bodů: výborně
 2. <89;70> bodů: velmi dobře
 3. <69;50> bodů: dobře

Zkoušky

Na zkoušky se hlaste ke svému cvičícímu.

Kam po TNPW1

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. TNPW1 – Organizace a přednášky. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/fim/tnpw1/p

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Chemik, inženýr, fyzik a obchodník dostali každý jeden barometr a úkol změřit pomocí něj výšku jednoho mrakodrapu.
Chemik velmi pečlivě změřil atmosférický tlak u paty budovy. Pak jel výtahem až na střechu a změřil tamní atmosférický tlak. Vytáhl kalkulačku a pečlivě vypočítal výšku z rozdílu atmosférických tlaků.
Inženýr hned vyjel výtahem nahoru na střechu. Našel dlouhý provaz u takové té věci na mytí oken zvenku a přivázal k němu barometr. Pak ho spustil ze střechy až na úroveň terénu a zase vytáhl zpátky – a přitom změřil výšku budovy v rozpaženích, což prý je asi metr a půl.
Fyzik také ihned jel nahoru. Překročil lano a šel ke hraně střechy. Vyndal stopky a pustil barometr ze střechy. Ze změřené doby volného pádu a znalosti gravitačního zrychlení vypočítal výšku budovy.
Obchodník nejel vůbec nikam. V přízemí zašel za domovníkem a řekl mu: „Když mi povíte, jak je tenhle dům vysoký, dám vám tenhle prima barometr.”

 

Pro zamyšlení

Raději zemřu nežli bych pravdu odvolal a lži a klamu sloužil.
[Mistr Jan Hus]