Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Základní španělská gramatika
(časování sloves, zájmena, … )

 

Vytvořeno
1997-1998 a 02/2011
Aktualizace 04/2011

 

[Vlastní zpracování a uspořádání; podle informací z knihy Španělština pro samouky a z kurzů]

Pravidelná slovesa (časování)

Úplný přehled

Pravidelná slovesa (kompletní přehled)
Číslo Osoba Zájmeno 1. třída 2. třída 3. třída
Infinitiv hablar
(mluvit)
comprender
(rozumět)
escribir
(psát)
J. 1. yo hablo comprendo escribo
2. hablas comprendes escribes
3.
vy
él, ella
usted
habla comprende escribe
Mn. 1. nosotros, nosotras hablamos comprendemos escribimos
2. vosotros, vosotras habláis comprendéis escribís
3.
vy
ellos, ellas
ustedes
hablan comprenden escriben
 

Systematický přehled

Pravidelná slovesa (systematický přehled koncovek)
Číslo Osoba Zájmeno - ar - er - ir
J. 1. yo - o
2. - as - es
3.
vy
él, ella
usted
- a - e
Mn. 1. nosotros, nosotras - amos - emos - imos
2. vosotros, vosotras - áis - éis - ís
3.
vy
ellos, ellas
ustedes
- an - en
 

Nepravidelná slovesa (časování)

Nepravidelné tvary jsou uvedeny tučně.
Tabulku jsem oproti pravidelným slovesům transponoval záměrně, kvůli její linearizovatelnosti.

Nepravidelná slovesa (časování)
Infinitiv Yo Él Nosotros Vosotros Ellos
 
Ser
být (vlastnost)
soy eres es somos sois son
Estar
být (stav, místo)
estoy estás está estamos estáis están
 
Hacer
dělat
hago haces hace hacemos hacéis hacen
Tener
mít
tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen
 
Conocer
znát
conozco conoces conoce conocemos conocéis conocen
Saber
vědět, umět
sabes sabe sabemos sabéis saben
 
Ver
vidět
veo ves ve vemos veis ven
 
Ir
jít, jet
voy vas va vamos vais van
Venir
přicházet
vengo vienes viene venimos venís vienen
Salir
vycházet, vyjíždět
salgo sales sale salimos salís salen
 

Výběr základních slov

Nejdůležitější

 • dobrý den – buenos días
 • prosím – por favor
 • voda – agua
 • děkuji – gracias

Zájmena

 • cómo – jak, jaký, jaká (asi dotaz na vlastnosti)
 • qué – co, který, jaký, jak (asi dotaz na totožnost nebo výběr)
 • que – který, jenž
 • quién – kdo
   
 • dónde – kde
 • de dónde – odkud
   
 • cuándo – kdy
 • cuánto – kolik
   
 • esto – to, toto
 • este / estos – ten / ti
 • esta / estas – ta / ty
   
 • se – se

Osobní a přivlastňovací

Osobní a přivlastňovací zájmena
Číslo Osoba Os. zájmeno Přivlastňovací Přivlastňovací samostatně Osobní
4.? 3.? pád
(jmenovat se)
J. yo mi mío, mía me (llamo)
ty tu tuyo, tuya te (llamas)
on, ona, ono él, ella su suyo, suya se (llama)
Vy usted  
Mn. my nosotros, nosotras nuestro, nuestra nos (llamamos)
vy vosotros, vosotras vuestro, vuestra os (llamáis)
oni, ony, ona ellos, ellas su suyo, suya se (llaman)
Vy ustedes  
 
 • pokud je majetek v množném čísle, přídá se k přivlastňovacímu zájmenu -s
 • me – mi, mě

Spojky

 • y – a
 • o – nebo
 • pero – ale
   
 • que – že
 • porque – protože

Podst. jména

 • čas – tiempo
 • práce – trabajo
 • peníze – dinero
 • chléb – pan
 • čaj – té
 • zima – frío
 • teplo – calor
 • pes – perro

Slovesa

Ta nejdůležitější naleznete výše – pravidelná a nepravidelná slovesa (časování).

 • vivir – žít, bydlet
 • trabajar – pracovat
   
 • llamar – volat
 • llamar (koho), např. me llamo – jmenovat se

Přídavná jména a příslovce

 • por que – proč
   
 • bueno/buena – dobrý/á
 • malo/mala – špatný/á, zlý/á
 • bien – dobře
 • mal – špatně
   
 • ahora – teď
 • allí – tam
 • aquí – tady
   
 • también – také
 • tampoco – také ne
   
 • muy – hodně(, mnoho), velice
 • mucho – hodně, velmi, moc, mnohý, mnohá
 • poco – málo
 • un poco – trochu
   
 • grande – velký
 • pequeño – malý

Základní číslovky

0: cero

 1. uno, una
 2. dos
 3. tres
 4. cuatro
 5. cinco
 6. seis
 7. siete
 8. ocho
 9. nueve
 10. diez
 11. once
 12. doce
 13. trece
 14. catorce
 15. quince
 16. dieciséis
 17. diecisiete
 18. dieciocho
 19. diecinueve
 20. veinte
 21. veintiuno
 22. veintidós

„Uno” před podst. nebo příd. jm.: „un”.

Týden – Semana

 • po – lunes
 • út – martes
 • st – miércoles
 • čt – jueves
 • pá – viernes
 • so – sábado
 • ne – domingo
(používá se bez předložky nebo s „en”)

Dny relativně, části dne

 • hace dos días – před dvěma dny
 • ante ayer – předevčírem
 • ayer – včera
   
 • hoy – dnes
   
 • mañana – zítra
 • pasado mañana – pozítří
   
 • por la mañana – ráno
 • por la tarde – odpoledne
 • por la noche – večer, v noci

Preposiciones de lugar
Předložky místa

 • sobre – na
 • dentro de – v
   
 • encima de – nad, přes
 • debajo de – pod
   
 • delante de – před
 • detrás de – za
   
 • al lado de, junto a – vedle, u
 • cerca de – blízko
 • entre – mezi
 • enfrente de – naproti
   
 • a la izquierda (del) – vlevo (od)
 • a la derecha (del) – vpravo (od)

Soupis předložek místa vychází mj. z:
Předložky místa ve španělštině a angličtině (jiný web, nový panel)

Ostatní

 • en – v
 • de – od, o, 2. pád
 • a – do, 3. pád, 4._pád_životný
   
 • con – s
 • sin – bez
   
 • para – pro, kvůli, aby
   
 • todos, todas – všichni, všechny
 • todo – všechno
   
 • pues, entonces – tak, tedy

Různé

Množné číslo

 • Slova končící samohláskou: -s
 • Slova končící souhláskou: -es
 • Stejné pro podstatná jména, přídavná jména, některá zájmena

Členy

Členy
  Jednotné č. Množné č.
Určitý El, La Los, Las
Neurčitý Uno, Una nepoužívá se
 

(unos, unas = několik)

 

Komentáře návštěvníků této webové stránky

Poskytovatelé diskusních služeb (Facebook, Disqus) si do cookies ve vašem prohlížeči ukládají různé údaje, čímž mohou narušit vaše soukromí. Načtením diskusí na vaši žádost s tím souhlasíte.
Na drtivé většině webů se plug-iny Facebooku, Googlu, Disqusu a jiných třetích stran načítají automaticky;
a že u mě se to děje až na vaše výslovné přání (tedy většinou neděje), je moje specialitka pro ochranu vašeho soukromí.
Discussion plugins from 3rd parties (Facebook, Disqus) provide information about you to theirs providers, saving some information into cookies in your browser. If you will load discussion on your request, it means you agree with it.

Pokud máte účet na Facebooku

(nebo jiném z několika podporovaných serverů)

Chovejte se tady jako doma, ať vidíme, jak to u vás vypadá.
[nápis v linkovém autobusu]

A priori upřímně doufám, že mě obsah a forma příspěvků nedonutí k žádným moderátorským zásahům,
ale právo zásahu si vyhrazuji, protože tyto komentáře jsou přístupné komukoliv, kdo se zaregistroval na FB, a já netuším, co se tu může objevit.

V souvislosti s vkládáním odkazů na Vaše weby do komentářů nejsem hysterický. Odkaz na nekomerční web s relevantním obsahem, který může pomoci ostatním návštěvníkům, uvítám.

 
Načíst sem facebookové komentáře
pro čtení nebo přidání vlastního

(vyžadován javascript)
 
Komentáře se záměrně nenačítají samy, aby až do jejich načtení:
Facebook nevěděl, že jste tady právě vy,
nezkazila se přizpůsobivost webu a kvalita kódu
a nezvyšoval se datový tok.
 
Facebook ví, že tuto stránku teď někdo navštívil, ale na rozdíl od řešení obvyklého na drtivé většině jiných webů s FB pluginy tady díky mému způsobu realizace nepoznal, že jste to byli právě vy.

 

Pokud nemáte účet na Facebooku

Komentářový plugin Facebooku umožňuje vkládat komentáře i prostřednictvím účtů na několika dalších serverech (i když u nás nejsou moc používané).

Pokud nemáte žádný účet, prostřednictvím kterého byste sem mohli napsat komentář, neberte to jako diskriminaci. Zkrátka jsou tu komentáře alespoň pro uživatele FB a pár dalších serverů, což je lepší, než kdyby tu nebyly vůbec.

Kromě zjevné nevýhody má toto řešení i své výhody:

 • Při použití své FB identity by se většina uživatelů mohla zamyslet, co vypouští z prstů.
 • Odkaz na komentovanou stránku se může šířít Facebookem.
 • Ve výchozím nastavení se přednostně zobrazují komentáře zanechané návštěvníkovými facebookovými známými, což v důsledku podporuje obě předchozí výhody.

Navíc většina neuživatelů FB zůstává mimo FB ze svého vlastního rozhodnutí, takže jim neužívání Facebooku přináší různé pro ně důležité výhody (soukromí, čas), které snad vykompenzují nemožnost sem něco napsat.
Případně je možné jako náhradní možnost použít návštěvní knihu společnou pro celý web.
Časem třeba napíšu nebo nasadím nějaký jiný komentářový systém, který bude mít menší omezení pro komentátory, ale teď je tu alespoň toto.

Ale i tak si můžete alespoň přečíst komentáře od ostatních.

Komentáře Disqus

Sem se javascriptem vkládají komentáře Disqus, teď Vám ale asi javascript nefunguje.
System for comments Disqus doesn't work without javascript.

Skok nahoru na: Navigační menu (klávesová zkratka „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Základní španělská gramatika: (časování sloves, zájmena, … ). Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/jazyky/spanelstina-gramatika

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Počítačového maniaka zrazí auto. Postaví sa a povie:
 - „To nič mam ešte dva životy.”

 

Pro zamyšlení

Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje.
[Oscar Wilde]