Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

On-line transliterace cyrilice (azbuky) do latinky
ruština, ukrajinština, univerzální

 

Doplněno
11.  – 13. 3. 2022
Vytvořeno
květen 2010

 

Vstup
(cyrilice, cyrilika, azbuka)

Vstup (cyrilice, cyrilika, azbuka)

 

 

Transliterace a transkripce z jedné abecedy do druhé slouží především pro přepis vlastních jmen (především jména osob a zeměpisné názvy, vč. např. názvů zastávek; ale i jiné).

Doplňkově poslouží i v případě, že někdo částečně rozumí např. rusky nebo ukrajinsky, ale je pro něho obtížné číst cyrilici, a text si pro přečtení raději převede do latinky.


Počet znaků zdrojového textu v cyrilici: cca 34
(Hodnota se může lišit od počtu znaků ve Wordu.)


 

Výstup
(latinka)

Transliterace z cyrilice (azbuky) na latinku:

Transkripce z cyrilice (azbuky) na latinku:


RU → EN
GOST 16876-71

 • Transliterace
 • Norma GOST 16876-71 (ГОСТ 16876-71)
 • Výsledný zápis zhruba odpovídá anglickému zápisu (anglické výslovnosti).
 • Norma vznikla pro sovětské kartografy.
 • Hodí se mj. pro generování URL (webových adres) nebo jiných textových identifikátorů bez diakritiky, základní anglickou latinkou.
 • Transliterace azbuky z ruštiny do angličtiny
 • https://en.wikipedia.org/wiki/GOST_16876-71)

Cyrilice → Latinka s obohacenou diakritikou
ISO 9

 • Transliterace
 • Od r. 1995; v ČR od r. 2002 (cca září)
 • Norma:
  ISO 9 (ISO 9:1995),
  GOST 7.79 – Rusko,
  ČSN ISO 9 (ČSN 01 0185:2002) – Česko,
  DIN 1460-2:2010 – Německo
 • České knihovny tuto normu asi nepoužívají.
 • Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters – Slavic and non-Slavic languages
 • Transliterace cyrilice do latinky – slovanské a neslovanské jazyky
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_9
 • U několika znaků v latince s velmi nestandardní diakritikou zde v této aplikaci diakritika nedrží u písmene, a objevuje se samostatně jako další znak; ale to se týká jen velmi specifických znaků, s nimiž se v nejčastějších jazycích běžný člověk obvykle nesetká.

UA → EN
Jména, příjmení, zeměpisné názvy
Ukrajinská vláda, 2010

 • Transliterace
 • Cestovní pasy
 • Transliteration of the Ukrainian Alphabet by means of the Latin Alphabet
 • U pěti ukrajinských písmen závisí způsob transliterace do latinky na tom, zda se písmeno nachází na začátku slova, nebo jinde ve slově (Týká se písmen: Є, є, Ї, ї, Й, й, Ю, ю, Я, я).
  Tato aplikace identifikuje začátek slova pouze podle mezery nebo začátku řádku bezprostředně před písmenem.
 • Norma vznikla především pro transliteraci jmen a příjmení osob a pro transliteraci zeměpisných názvů (oficiální dokumenty, mapy; označení obcí/měst, ulic, stanic metra, zastávek, atd.).
 • Approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 27 January 2010 No 55
  Schváleno usnesením vlády Ukrajiny 27. 1. 2010 č. 55
 • United Nations Group of Experts on Geographical Names, Working Paper No. 21, Twenty-sixth session Vienna, 2-6 May 2011 English
  OSN, květen 2011
 • https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/26th-gegn-docs/WP/WP21_Roma_system_Ukraine%20_engl._.pdf

UA → CS
Knihovna Akademie věd České republiky

 • Transliterace ukrajinské cyrilice
 • https://www.lib.cas.cz/space.40/CYRILLIC/UKR.HTM
 • V tabulce na webu Knihovny AVČR zcela chybí znak „Ґ” a „ґ” (cit. noc z 11. na 12. 3. 2022).
  Aby ve výsledném textu nezůstal tento znak v cyrilici, transliteruji ho zde v souladu s usnesením ukrajinské vlády pro angličtinu jako „G” a „g”.
  Dává mi to tak smysl a považuji to za nejlepší možné řešení.
  Obyčejné „Г”, které se v ruštině čte [G],
  se v ukrajinštině čte [H] a do angličtiny i do češtiny se v souladu s výslovností přepisuje shodně jako „H”.
  Ta čárka vpravo nahoře pravděpodobně přináší výslovnost [G] i do ukrajinštiny (soudě dle transliterace do angličtiny), reflektuji to tedy i v transliteraci do češtiny. Souhlasí to i s výslovností uvedenou na https://www.dusekarpat.cz/ukrajina/ukrajinstina/ .

Cyrilice → Latinka
Slovio

 • Transliterace cyrilice do latinky v umělém slovanském jazyce Slovio
 • Většina ostatních převodů výše a níže je převod znaků z jednoho jazyka do jiného podle výslovnosti a zápisu cílového jazyka.
  Ale Slovio coby umělý jazyk (slovanská obdoba esperanta) používá i latinku i cyrilici, proto jde o transliteraci v rámci slovia; není to transliterace dle zvyklostí v angličtině nebo češtině, je to interní transliterace uvnitř slovia.

RU → CS
ČSN 01 0185

 • Transliterace
 • ČSN 01 0185 (010185)
 • Červen 1977.
  Byla platná od 07/1977 do 02/2002 nebo do r. 2003, zdroje se různí.
  Ale české knihovny ji pravděpodobně stále používají (r. 2022).
  Je to jediná/poslední/nejlepší původní česk(oslovensk)á norma. Tedy nejlepší norma pro zápis pomocí české diakritiky, pro české oči.
 • U tří ruských písmen závisí způsob transliterace do latinky mj. i na tom, zda se písmeno nachází na začátku slova, nebo jinde ve slově (Týká se písmen: Е, е, Ё, ё, Э, э).
  Tato aplikace identifikuje začátek slova pouze podle mezery nebo začátku řádku bezprostředně před písmenem.
  Způsob transliterace ale někdy závisí i na předchozím písmeni (resp. přítomnosti jeru).
 • https://www.lib.cas.cz/space.40/CYRILLIC/RU-EN-T3.HTM
  https://www.lib.cas.cz/space.40/CYRILLIC/RUS.HTM

RU → CS
Transkripce

 • Transkripce
 • Pro běžné neformální texty, populární časopisy, denní tisk, apod.
 • Nejvíce odpovídá českému zápisu a české výslovnosti.
  Nejlepší způsob převodu z cyrilice na latinku pro zápis pomocí české diakritiky; nejpříjemnější pro české oči.
 • U ruského písmene „Е”, „е” závisí způsob neformální transkripce do latinky mj. i na tom, zda se písmeno nachází na začátku slova, nebo jinde ve slově.
  Tato aplikace identifikuje začátek slova pouze podle mezery nebo začátku řádku bezprostředně před písmenem.
  Způsob transkripce ale často závisí i na předchozím nebo následujícím písmeni (resp. přítomnosti jeru).
 • U ruského písmene „Е”, „е” závisí způsob neformální transkripce do latinky mj. i na tom, zda jde o ruské slovo, nebo o slovo cizí.
  Tato aplikace nerozlišuje ruská vs. cizí slova,
  takže ve výstupu této aplikace si v cizích (neruských) slovech musíte transkripci řetězců „де”, „те”, „не” ručně změnit z „dě”, „tě”, „ně” na „de”, „te”, „ne”.
  Podobně, ač to většina zdrojů neřeší, bude potřeba opravit řetězec „ks” na „x” tam, kde původní cizí slovo má písmeno „x”, které bylo do ruštiny přepsáno jako „кс” („ks”).
  Obecně platí, že si musíte zkontrolovat, zda nemáte v textu neruská jména a názvy, které byly do ruštiny přepsány foneticky.
  Ty si musíte v latince opravit na původní zápis. Např. si musíte „Džekson” přepsat na „Jackson”, apod. Protože např. anglická jména se v ruštině v cyrilici zapisují foneticky, tedy tak, jak se vyslovují.
  Ale transliterace a transkripce by se měly používat hlavně pro zápis ruských, ukrajinských a dalších jmen a názvů latinkou; souvislejší text už je věc překladu, nikoliv transliterace/transkripce, takže jde jen o ojedinělé případy, kdy je v cyrilici zapsáno nějaké z pohledu ruštiny/ukrajinštiny apod. cizí jméno.
  Pokud transkripci používáte na souvislý text, pro čtení člověkem, který trochu rozumí rusky, ale špatně se mu čte cyrilice (azbuka), tak s tou potíží u cizích slov/jmen musíte počítat.
 • https://www.lib.cas.cz/space.40/CYRILLIC/RU-EN-T3.HTM
 • Transkripce (zde) oproti transliteraci (výše) více odpovídá českému zápisu a české výslovnosti;
  používá se v neodborných textech a pro méně formální použití.

Vlastní reklama autora a provozovatele

Týká se češtiny ve vztahu k polštině,
přičemž ani jeden z těch jazyků cyrilici nepoužívá,
ale i tak se nabídka jazykových služeb může hodit:

Čeština a polština – jazykové služby

Keywords:

cyrilice, cyrilika, azbuka, latinka, latinská abeceda, latin script, roman alphabet, latin alphabet, roman script, transliterace, transkripce, přepis, převod, online, on-line, převaděč, transliterátor, konvertor, converter, convertor, automatický, automatic, free, zdarma, bezplatný, transliteration, transcription, romanization, ruština, ukrajinština, angličtina, čeština, slovio, univerzální, ruská abeceda, ukrajinská abeceda, česká abeceda, anglická abeceda, ruské písmo, ukrajinské písmo, české písmo, anglické písmo, latinské písmo, Russian, Ukrainian, English, Czech, Slovio, universal, Russian alphabed, Ukrainian alphabet, Czech alphabet, English alphabet, Russian script, Ukrainian script, Czech script, English script, ruski, ukrainski, angielski, czeski, polski, uniwersalny, rosyjski alfabet, ukrainski alfabet, czeski alfabet, polski alfabet, angielski alfabet, rosyjskie pismo, ukrainskie pismo, angielske pismo, czeskie pismo, polskie pismo, lacinski alfabet, lacinskie pismo, rosyjski, ukrainski, angielski, czeski, pokski, transliteracja, transkrypcja, z azbuky, z cyrilice, z cyriliky, do latinky, na latinku, do lacinskiego alfabetu, na lacinski alfabet; documentation, transliteration, letters (symbols), Cyrillic characters, Latin characters; Information and documentation - Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters - Slavic and non-Slavic languages. Information et documentation - Translittération des caractères cyrilliques en caractères latins - Langues slaves et non slaves. Information und Dokumentation - Transliteration kyrillischer Buchstaben in lateinische Buchstaben - Slawische und nicht-slawische Sprachen.

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. On-line transliterace cyrilice (azbuky) do latinky: ruština, ukrajinština, univerzální. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2023-12-11]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/jazyky/transliterace-cyrilice

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2023-12-11]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

„Jsem prefektcionista.”
„Nesnáším pčeklepy.”

 

Pro zamyšlení

Teorie říká, že teorie a praxe jsou stejné.
Praxe ukazuje, že tomu tak není.

[(autor nezjištěn)]