Skrót do strony głównej: Alt + Shift + górny 2(@)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Szukać na tej witrynie

 
 

Czeski Słownik Gramatyczny
przypadki gramatyczne i części mowy po czesku

 

Uzupełniono
28. 1. 2020
Opublikowano
26. 10. 2018

 

Česko-polský slovníček mluvnických pojmů / gramatických termínů
Polsko-czeski słowniczek terminów gramatycznych

Pády / Przypadki
Český pádPolski przypadek
1 Nominativ kdo, co 1 M Mianownik
2 Genitiv (bez) koho, čeho 2 D Dopełniacz
3 Dativ komu, čemu 3 C Celownik
4 Akuzativ (vidím) koho, co 4 B Biernik
5 Vokativ (oslovujeme, voláme) 7 W Wołacz
6 Lokál (o) kom, čem 6 Ms Miejscownik
7 Instrumentál (s) kým, čím 5 N Narzędnik

 

Slovní druhy / Części mowy
č. LA/CS CS PL
1 Substantivum Podstatné jm. Rzeczownik
2 Adjektivum Přídavné jm.
(„dokonalé”)
Przymiotnik
(„doskonałe”)
3 Pronomen Zájmeno Zaimek
4 Numerale Číslovka Liczebnik
5 Verbum Sloveso Czasownik
6 Adverbium Příslovce
(„dokonale”)
Przysłówek
(„doskonale”)
7 Prepozice Předložka Przyimek
8 Konjunkce Spojka Spójnik
9 Partikule Částice Partykuła
10 Interjekce Citoslovce Wykrzyknik

 

Různé / Różne
LA/CS CS PL
Prefix Předpona Przedrostek
Sufix Přípona Przyrostek
 
  Znělost Dźwięczność
Asimilace znělosti Spodoba znělosti,
Hlásková spodoba
Asymilacja fonetyczna
 
Infinitiv Neurčitý tvar, neurčitek Bezokolicznik
 
Transgresiv Přechodník Imiesłów przysłówkowy
  – přítomný – współczesny
  – minulý – uprzedni
 
Deklinace Skloňování Odmiana imienia
Konjugace Časování Odmiana czasownika
 
Genus Jmenný rod Rodzaj
maskulinum mužský męski
femininum ženský żeński
neutrum střední nijaki
 
  Číslo Liczba
singulár jednotné pojedyncza
plurál množné mnoga
 
Tempus Čas Czas
préteritum minulý przeszły
prézens přítomný teraźniejszy
futurum budoucí przyszły
 
Aspekt Slovesný vid Aspekt
perfektivum dokonavý dokonany
imperfektivum nedokonavý niedokonany
 
Genus verbi Slovesný rod Strona
Aktivum Činný rod czynna
Pasivum Trpný rod bierna
 
Modus Slovesný způsob Tryb
Indikativ oznamovací orzekający,
oznajmujący
Imperativ rozkazovací rozkazujący
Kondicionál podmiňovací przypuszczający

 

Větné členy / Części zdania
LA/CS CS PL O co chodzi? Příklad / Przykład Typowa część mowy (przykład)
Subjekt Podmět Podmiot Kto to robi. Josef Rzeczownik
Predikát Přísudek Orzeczenie Co robi. kupuje Czasownik
  přísudek slovesný orzeczenie czasownikowe Normalne, proste, typowe orzeczenie. Czasownik. kupuje Czasownik
  přísudek jmenný orzeczenie imienne Czasownik plus kto/co/kim/czym/jaki/jak, … (Petr je hladový.) Czasownik + przymiotnik
Objekt Předmět Dopełnienie Przedmiot czynności. Komu/czemu to robi
(kogo/co widzi albo ma, …).
rohlíky Rzeczownik
Atribut Přívlastek Przydawka Jaki jest, jakie to jest. hladový, makové Przymiotnik
Adverbiale Příslovečné určení Okolicznik Jak to robi, kiedy, gdzie, czemu, po co, …. večer, v supermarketu, rychle Przysłówek

Přehledy sestavil Martin Adámek, www.adamek.cz, Náchod.

Skok w górę do: Menu nawigacyjne
(skrót klawiatury Alt + Shift + „5”)

Zainteresowani tą stroną?

 • Add to bookmarks (Ctrl+D)
 • Share link (CB radio)Skok w górę do:
 • Wydrukować (Ctrl+P)
 • Cytować według ISO 690

  Tę stronę

  ADÁMEK, Martin. Czeski Słownik Gramatyczny: przypadki gramatyczne i części mowy po czesku. Martin Adámek [online]. Náchod (Republika Czeska) [dostęp 2021-08-01]. Dostępny w Internecie: https://www.adamek.cz/pl/czeski/materialy/gramatyczny-slownik

  Całą witrynę

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod (Republika Czeska) [dostęp 2021-08-01]. Dostępny w Internecie: https://www.adamek.cz/pl

 

 
 

Narodowe kulturowe dziedzictwo

This website is being archived by the National Library of the Czech Republic This website is regularly archived by the National Library of the Czech Republic for its cultural, educational, scientific, research or other values with the aim of documenting an authentic sample of the Czech web. It belongs to a collection of Czech websites to be preserved by the National Library and made available for posterity. Its record is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.  

 

 
 

Na wesoło

Podchodzi informatyk do fortepianu i ogląda wnikliwie:
-Hmm, tylko 84 klawisze, z czego 1/3 funkcyjnych, wszystkie nieopisane, chociaż… shift naciskany nogą. Oryginalnie.

 

Aforyzmy

To nie prawda, że mamy za mało czasu, lecz za dużo, którego nie wykorzystujemy w pełni.
[Lucius Annaeus Seneca młodszy]