Skrót do strony głównej: Alt + Shift + górny 2(@)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Szukać na tej witrynie

 
 
Wersje językowe nie są identyczne – zobacz wszystkie wersje,
którę rozumiesz.

Słownik Gramatyczny
przypadki gramatyczne i części mowy po czesku

 

Opublikowano
26. 10. 2018

 

Česko-polský slovníček mluvnických pojmů / gramatických termínů
Polsko-czeski słowniczek terminów gramatycznych

Pády / Przypadki
Český pádPolski przypadek
1 Nominativ kdo, co 1 M Mianownik
2 Genitiv (bez) koho, čeho 2 D Dopełniacz
3 Dativ komu, čemu 3 C Celownik
4 Akuzativ (vidím) koho, co 4 B Biernik
5 Vokativ (oslovujeme, voláme) 7 W Wołacz
6 Lokál (o) kom, čem 6 Ms Miejscownik
7 Instrumentál (s) kým, čím 5 N Narzędnik

 

Slovní druhy / Części mowy
č. LA/CS CS PL
1 Substantivum Podstatné jm. Rzeczownik
2 Adjektivum Přídavné jm.
(„dokonalé”)
Przymiotnik
(„doskonałe”)
3 Pronomen Zájmeno Zaimek
4 Numerale Číslovka Liczebnik
5 Verbum Sloveso Czasownik
6 Adverbium Příslovce
(„dokonale”)
Przysłówek
(„doskonale”)
7 Prepozice Předložka Przyimek
8 Konjunkce Spojka Spójnik
9 Partikule Částice Partykuła
10 Interjekce Citoslovce Wykrzyknik

Předpona = Przedrostek

Přehledy sestavil Martin Adámek, www.adamek.cz, Náchod.

Skok w górę do: Menu nawigacyjne (skrót klawiatury „5”)

Zainteresowani tą stroną?

 • Add to bookmarks (Ctrl+D)
 • Share link (CB radio)Skok w górę do:
 • Wydrukować (Ctrl+P)
 • Cytować według ISO 690

  Tę stronę

  ADÁMEK, Martin. Słownik Gramatyczny: przypadki gramatyczne i części mowy po czesku. Martin Adámek [online]. Náchod (Republika Czeska) [dostęp 2019-11-15]. Dostępny w Internecie: https://www.adamek.cz/pl/czeski/materialy/gramatyczny-slownik

  Całą witrynę

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod (Republika Czeska) [dostęp 2019-11-15]. Dostępny w Internecie: https://www.adamek.cz/pl

 

 
 

Narodowe kulturowe dziedzictwo

This website is being archived by the National Library of the Czech Republic This website is regularly archived by the National Library of the Czech Republic for its cultural, educational, scientific, research or other values with the aim of documenting an authentic sample of the Czech web. It belongs to a collection of Czech websites to be preserved by the National Library and made available for posterity. Its record is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.  

 

 
 

Na wesoło

Był sobie kiedyś człowiek, który już w bardzo wczesnej młodości marzył, by zostać wielkim pisarzem.
Gdy spytano go, co dla niego oznacza wielki odpowiedział:
- Chciałbym pisać teksty, które cały świat będzie czytał, teksty, na które ludzie będą reagować czysto emocjonalnie, które będą doprowadzać ich do łez, bólu, gniewu, krzyku i desperacji!
Człowiek ten zrealizował swoje dziecięce marzenie.
Obecnie pracuje w Microsoft i pisze komunikaty o błędach.

 

Aforyzmy

Żyć, to najdrogocenniejszy rzecz na świecie, dlatego że większość osob tylko istnieje.
[Oscar Wilde]