Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Morseova abeceda
(morseovka)

 

Vytvořeno
05/2005,
doplněno 10/2005,
12/2006 a 12/2007

 

Rozhodl jsem se dát dohromady všechny úpravy morseovky, které se ke mně dostaly. Výsledek je zde. Kde se prameny liší, tam jsem zachoval oba názory. Samuel Morse by se asi divil, kdyby viděl, jak se jeho abeceda léty změnila…

Pomocná slova - princip a použití

Pomocná slova jsou určena ke snadnějšímu zapamatování jednotlivých znaků morseovky. Některé skupiny lidí sice jejich používání považují za neprofesionální, ale pravdou je, že pomocná slova jsou pro zapamatování morseovky velkým pomocníkem.


Každé pomocné slovo (resp. může to být i skupina několika slov) začíná písmenem, pro které platí. Pouze u tří písmen se to nepodařilo úplně dokonale:

 • pro "Q" se používá "Kvílí orkán"
 • pro "W" se používá "Wagón klád"
 • pro "Y" se používá "Ýkar mává"

A u výrazu "Chvátá k nám sám" nezapomeňte, že patří k písmenu "Ch", nikoliv k "C". Ale znaky pro "H" a "Ch" jsou natolik sympatické, že si je stejně zapamatujete jako jedny z prvních i bez pomocných slov.


Krátká samohláska (nebo slabika) pomocného slova vyjadřuje jednu tečku. Dlouhá samohláska (nebo slabika) znamená jednu čárku.


Takže když si zapamatujete třeba slovo "Akát", tak podle prvního písmene slova víte, že pomocné slovo platí pro písmeno "A". Krátká samohláska "a" znamená jednu tečku, po které následuje jedna čárka, vyjádřená dlouhou samohláskou "á". Z toho poznáte, že "A" je ".-".


K některým písmenům existuje více pomocných slov

 • u slov "národ" x "nástup" nebo "vyučený" x "vinobraní" to je způsobeno časovým vývojem
 • pomocné slovo "Náchod" pravděpodobně používáme pouze lokálně v našem východočeském pohraničí :)
 • slovo "učený" jsem vymyslel a prosazuji ho proto, že mi přijde být efektivnější pamatovat si kombinaci "učený" a "vyučený", než klasickou kombinaci "uličník" a "vyučený"
 • duplicitní pomocná slova uvádím v pořadí podle mých osobních preferencí, ale vy si samozřejmě vyberte co je libo
 • aniž by mi byl alkohol sympatický, uvádím i pomocná slova s alkoholickou tématikou, protože pro někoho mohou být zapamatovatelnější

Základní morseovka

Základní morseovka
Znak Morseův kód Pomocné slovo Pomocné slovo pro alkoholiky
A .- Akát Absťák
B -... Blýskavice Blít až doma
C -.-. Cílovníci Cíl je výčep
D -.. Dálava Dám jedno
E . Erb Ex
F ..-. Filipíny Fernet píše
G --. Grónská zem
Gnómóny
Grónský rum
H .... Hrachovina Hruškovice
Ch ---- Chvátá k nám sám
Chléb nám dává
Chvátám k pípám
I .. Ibis Iron
J .--- Jasmín bílý Jabčák bílý
K -.- Krákorá
Království
Kýbl vín
(jedna samohláska chybí, ale pokud
to někdo počítá na slabiky, je to OK)
L .-.. Lupíneček
Lední hokej
Likéreček
M -- Mává Mží z píp
N -. Nástup
Náchod
Národ
Názor
Návyk
O --- Ó náš pán
Ó ó ó
Ó, můj líh
P .--. Papírníci Pivní tácek
Q --.- Kvílí orkán Kvílím ožrán
R .-. Rarášek Rumíček
S ... Sobota
Sekera
Sud je tu
T - Trám
Tón
U ..- Učený
Uličník
Uchlastán
V ...- Vyučený
Vinobraní
Vyvolený
Vodka finská
W .-- Wagón klád Whiskou plout
(tady to asi autor myslel
jako že dvojhláska dá čárku)
X -..- Xénokratés Ksýru burčák
Y -.-- Ýkar mává
Ý se ztrácí
Ý, jsem zlámán
Z --.. Známá žena Zlískám se hned

SOS a zavináč

SOS a zavináč
Znak Morseův kód Pomocné slovo Další informace
S.O.S. - tísňové volání .../---/...   Dodatečně přiřazena pomůcka "Save Our Souls" = "spaste naše duše"
-starší kód byl "CQD" - "Come quick, danger" = "rychle přijeďte, nebezpečí"
-Titanic 14.4.1912 použil oba kódy - používaný CQD i nový SOS
"@" - zavináč .--.-. Posíláme ímejl
Zasíláme ímejl
znak vymysleli asi v Německu, pomocné slovo v Brně
zavináč dříve .-/-   "at" (z angličtiny)

Zvláštní znaky

Zvláštní znaky - některé kolidují
Znak Morseovka
["Můj zálesácký zápisník", 1979]
Morseovka
["Zálesácký rok", 1986]
Pozor -.-.-.
Začátek vysílání (není) -.-.-.
Omyl, nerozumím ..... (není)
Omyl (není) .........
Rozumím ...-. ----.-
Jsem připraven, vysílej (není) .--.
Čekej (není) .-...
Opakuji (není) .. .. .. .. ..
Konec vysílání ...-.-

Číslice

Číslice
Znak Morseovka
1 .----
2 ..---
3 ...--
4 ....-
5 .....
6 -....
7 --...
8 ---..
9 ----.
0 -----

Matematické znaky a interpunkce

Matematické znaky a interpunkce
Znak Morseovka
? (otazník) ..--..
| --..--
! (vykřičník) --..--
, (čárka) --..--
. (tečka) .-.-.-
; (středník) -.-.-.
/ (děleno, zlomková čára) -..-.
= (rovnítko) -...-
- (pomlčka) -....-
(tabelátor) .----.
( ) (závorka) -.--.-
" (uvozovka) .-..-
: (dvojtečka) ---...
_ (podtržítko) ..--.-
_ (podtržítko) ..--.
+ (plus) .-.-.
* (asi krát) -.-.-

Ruská morseovka pro azbuku (cyrilici)

O morseovce

Vznik Morseovy abecedy se datuje k 24.6.1844. Jejím autorem je americký malíř a fyzik Samuel Morse. V roce 1844 vyzkoušel první telegrafické spojení mezi Washingtonem a Baltimorem. Vyslal památnou větu: "What hath God wrought" - "Bože, ono to funguje". Poté se Morseova abeceda rozšířila do Evropy. Od roku 1849 se používala i v Rakousku-Uhersku, kde Morse získal od císaře Františka Josefa I. zlatou císařskou medaili.
Používání Morseovy abecedy v telegrafické komunikaci skončilo začátkem roku 1999.

Font pro psaní morseovky na PC

Na webu skautského oddílu Žlutý Útes (jiný web, nový panel) je ke stažení font pro snadné a rychlé psaní morseovky na počítači.

Po stažení souboru .ttf si ve Windows otevřte "Start-Nastavení-Ovládací panely" (pro Win XP) a tam si font můžete přidat do systému. Pak ho budete mít k dispozici např. ve Wordu nebo kdekoliv jinde. Jen nezapomeňte, že ostatní na svých počítačích tento font pravděpodobně nemají, takže nejlepší cesta, jak napsaný kód dostat z počítače ven, je vytisknout na papír nebo třeba vyexportovat do obrázku.

Na výše odkazovaném webu naleznete i pomůcky pro semaforovou abecedu, apod. Pro případ, že by ten web přestal fungovat, je zde záloha: TTF font pro psaní morseovky (Formát .ttf 18 KiB)

On-line překladač morseovky

On-line překladač morseovky (jiný web, nový panel)

Prameny

 • "Můj zálesácký zápisník", Česká státní pojišťovna, 1979
 • "Zálesácký rok", Česká státní pojišťovna, 1986
 • "Juraj" skrz návštěvní knihu dodal 5 chybějících starších verzí pomocných slov, z Dětské encyklopedie od Bohumila Říhy a Vladimíra Fuky, cca. z roku 1959
 • příchozí e-maily, a další zdroje
 • Cernovlaska.cz (ještě když tu doménu používala Radka Pilná, než o ni byla připravena)
 • Milan Kolka (jiný web, nový panel)
 • kdo vládne němčinou, najde něco na Heise online (jiný web, nový panel)

Komentáře návštěvníků této webové stránky

Poskytovatelé diskusních služeb (Facebook, Disqus) si do cookies ve vašem prohlížeči ukládají různé údaje, čímž mohou narušit vaše soukromí. Načtením diskusí na vaši žádost s tím souhlasíte.
Na drtivé většině webů se plug-iny Facebooku, Googlu, Disqusu a jiných třetích stran načítají automaticky;
a že u mě se to děje až na vaše výslovné přání (tedy většinou neděje), je moje specialitka pro ochranu vašeho soukromí.
Discussion plugins from 3rd parties (Facebook, Disqus) provide information about you to theirs providers, saving some information into cookies in your browser. If you will load discussion on your request, it means you agree with it.

Pokud máte účet na Facebooku

(nebo jiném z několika podporovaných serverů)

Chovejte se tady jako doma, ať vidíme, jak to u vás vypadá.
[nápis v linkovém autobusu]

A priori upřímně doufám, že mě obsah a forma příspěvků nedonutí k žádným moderátorským zásahům,
ale právo zásahu si vyhrazuji, protože tyto komentáře jsou přístupné komukoliv, kdo se zaregistroval na FB, a já netuším, co se tu může objevit.

V souvislosti s vkládáním odkazů na Vaše weby do komentářů nejsem hysterický. Odkaz na nekomerční web s relevantním obsahem, který může pomoci ostatním návštěvníkům, uvítám.

 
Načíst sem facebookové komentáře
pro čtení nebo přidání vlastního

(vyžadován javascript)
 
Komentáře se záměrně nenačítají samy, aby až do jejich načtení:
Facebook nevěděl, že jste tady právě vy,
nezkazila se přizpůsobivost webu a kvalita kódu
a nezvyšoval se datový tok.
 
Facebook ví, že tuto stránku teď někdo navštívil, ale na rozdíl od řešení obvyklého na drtivé většině jiných webů s FB pluginy tady díky mému způsobu realizace nepoznal, že jste to byli právě vy.

 

Pokud nemáte účet na Facebooku

Komentářový plugin Facebooku umožňuje vkládat komentáře i prostřednictvím účtů na několika dalších serverech (i když u nás nejsou moc používané).

Pokud nemáte žádný účet, prostřednictvím kterého byste sem mohli napsat komentář, neberte to jako diskriminaci. Zkrátka jsou tu komentáře alespoň pro uživatele FB a pár dalších serverů, což je lepší, než kdyby tu nebyly vůbec.

Kromě zjevné nevýhody má toto řešení i své výhody:

 • Při použití své FB identity by se většina uživatelů mohla zamyslet, co vypouští z prstů.
 • Odkaz na komentovanou stránku se může šířít Facebookem.
 • Ve výchozím nastavení se přednostně zobrazují komentáře zanechané návštěvníkovými facebookovými známými, což v důsledku podporuje obě předchozí výhody.

Navíc většina neuživatelů FB zůstává mimo FB ze svého vlastního rozhodnutí, takže jim neužívání Facebooku přináší různé pro ně důležité výhody (soukromí, čas), které snad vykompenzují nemožnost sem něco napsat.
Případně je možné jako náhradní možnost použít návštěvní knihu společnou pro celý web.
Časem třeba napíšu nebo nasadím nějaký jiný komentářový systém, který bude mít menší omezení pro komentátory, ale teď je tu alespoň toto.

Ale i tak si můžete alespoň přečíst komentáře od ostatních.

Komentáře Disqus

Sem se javascriptem vkládají komentáře Disqus, teď Vám ale asi javascript nefunguje.
System for comments Disqus doesn't work without javascript.

Skok nahoru na: Navigační menu (klávesová zkratka „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Morseova abeceda: (morseovka). Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/clanky/popularne-odborne/morseovka

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Proč si informatici pletou Halloween a Vánoce? Protože OCT 31 = DEC 25.

 

Pro zamyšlení

Nejhorší lež je zachování kusu autentické citace v přímé řeči při vytržení z kontextu a překroucení okolností.
Je stejně lživá jako úplná lež, ale pro většinu lidí neodhalitelná.

[(vlastní skromné konstatování autora tohoto webu)]