Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Zdá se mi být jasná správa, že se nemá psát „jasná zpráva”, ale „jasná správa”
(pravopisný námět, podnět či esej)

 

Doplněno
22. 12. 2017
Doplněno
25. 8. 2017
Vytvořeno
24. 8. 2017

 

Pozor, toto je moje úvaha, která vyjadřuje můj osobní názor;
její závěr není v souladu se zavedenými jazykovými standardy.


Uwaga, ten artykuł, to mój esej, który wyraża moją osobistą opinię;
jego wniosek nie jest zgodny z wprowadzonymi standardy językowymi.
 
Nie chodzi o materiał przeznaczony dla Polaków, którzy się uczą czeskiego;
chodzi o nonkonformistyczne zastanowienie przeznaczone dla czeskich językoznawców i fanów języka.


Občas se používá obrat "jasná zpráva" – ve smyslu "jasná věc, není co řešit".
Jako např. u stejnojmenné písničky Olympicu ("skončili jsme, jasná zpráva…").

Na základě znalosti polštiny mi ale už léta vrtá hlavou ani ne tak pochybnost a podezření,
jako už spíše přesvědčení, že by se mělo psát "jasná správa".

V polštině je slovo "sprawa", které znamená "záležitost", "věc k vyřešení", případně skoro až "problém".
"Žádný problém (rád to udělám)" se polsky řekne "nie ma sprawy".

Etymologicky je zde jasná příbuznost s českými slovy "správce" a "spravovat"
– tedy starat se o něco, pečovat o to, řešit všechny související záležitosti a vzniklé problémy.
A nemá to úplně daleko ani k českému "spravit" ve významu "opravit", "odstranit problém", tedy volněji i "vyřešit záležitost";
rozhodně blíže než k českému "zpravit" ve významu "informovat".

Krom toho se v polštině vyskytuje obrat "jasna sprawa"
– který znamená, že věc je jasná, že není co řešit.
Přesně jako ono "jasná zpráva" v češtině.
Je to "sprawa"(pl) = "věc"(cs),
nikoliv "wiadomość"(pl) = "zpráva"(cs).

Zdá se mi být velice pravděpodobné, že to české "jasná zpráva" bylo do CS importováno z PL s nepochopením významu/původu,
a tedy se špatným následným českým zápisem.
Jen proto, že máme podobně znějící české slovo,
vzdor jeho odlišnému významu, původu a zápisu.

Polské "sprawa" jako "záležitost" je pro používaný obrat "jasná zpráva" naprosto logické a přiléhavé slovo.
Naproti tomu české "zpráva" zní v tom kontextu z podstaty dost divně.

Jako náhrada za obrat "jasná zpráva" v jeho významu
určitě zní logičtěji "jasná záležitost" nebo "jasná věc" (tedy polská "sprawa", příbuzná s českou správou)
než "jasný e-mail", "jasná esemeska", "jasné hlášení" (tedy česká "zpráva").

Věc je především vyřešená pro účastníky (záležitost uzavřená),
a případná jasná informace na to téma pro nezúčastněné posluchače písně je až sekundární.

Nemělo by tedy být nějak oficiálně rozhodnuto, že se má psát "jasná správa"?
Vzhledem k existenci českých slov "správa", "správce" a "spravovat" k tomu vidím veliký prostor a naléhavý důvod.
 


Obdržel jsem připomínku, že nemohu argumentovat polštinou,
v jejímž pravopisu je mnoho věcí jinak než v pravopisu českém.
Proto dodávám a zdůrazňuji:

Že se předpony "s" vs. "z" v češtině a v polštině chovají různě, to vím.
Ale polštinou argumentuji jen do té míry, abych vysvětlil,
proč se domnívám, že jasná je „správa” (kodifikované české slovo, jako třeba správa zámku nebo státního majetku),
nikoliv „zpráva” (předání informace).

Jde mi o vnitřní lexikální podstatu – o význam toho slova.
Nemanipuluji s pravopisem předpony,
polemizuji o vhodnosti použití jednoho vs. druhého oficiálně existujícího českého slova.

Zkrátka podle mě nejde o předání informace ("zpráva"),
ale o vyřešení záležitosti ("správa").


Pokud by někomu jako argument nestačilo, že v češtině máme slova „zpráva” i „správa”,
a trval by na předponě „z” třeba kvůli změně stavu nebo z podobných důvodů,
tak si dovoluji upozornit, že v češtině máme také slova „zpravit” a „spravit”.
A já se z výše popsaných důvodů důrazně domnívám, že výraz „jasná s/zpráva” má lexikologicko-etymologicky výrazně blíže ke slovům „správa” a „spravit” než ke slovům „zpráva” a „zpravit”.


Nebo ještě jinak:

Říká se přece "jasná věc", a ne "jasná informace".
A "věc" (záležitost) je polsky "sprawa" – příbuzná s českou správou, nikoliv zprávou.
S českým správcem, který se stará o něčí věc nebo věci, a ne se zpravodajcem.

Čeština a polština – jazykové služby

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Zdá se mi být jasná správa, že se nemá psát „jasná zpráva”, ale „jasná správa”: (pravopisný námět, podnět či esej). Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-07-15]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/clanky/popularne-odborne/jasna-zprava-sprava

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-07-15]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

„Všichni mi říkají, že jméno kocoura se jako heslo pro roota nehodí. Ale když já jsem si tak zvykl na svýho qzb!7kw_2et !”

 

Pro zamyšlení

Sílu mi dej, ať přijmu, co změnit se nemá.
A odvahu žádám, ať změním, co změnit se dá.
A moudrost mi přej, s níž rozeznám tváře těch dvou!

[(autor nezjištěn)]