Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Pravopisná poznámka: Ližiny versus lyže
…proč se ližiny, které vypadají jako lyže, píší s měkkým „i”

 

Při psaní jsem narazil na dilema, s jakým i/y po „L“ se správně píší ližiny. Ližiny se sice píší s měkkým „i“ (např. když jde o kolejničky pod autosedačkou nebo o hagusy na střeše auta), ale ližiny vrtulníku jsou nápadně podobné lyžím a podle některých informací z technických kruhů se měly psát s tvrdým „y“.
Abych v textu o LZS nešířil jazykové bludy, kontaktoval jsem s dotazem na pravopis ližin vrtulníku jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.
(Dotazy a argumenty zde z prostorových důvodů uvádím zcela přeformulované, zestručněné; části odpovědí cituji přesně.)


Z ÚJČ mi odpověděli, že slovo „ližiny“ vzniklo ze slova „líha“ (je příbuzné s „líhat“), a že tvarová, příp. funkční, podobnost ližin vrtulníku s lyžemi je jazykově irelevantní.
„V jazyce rozlišujeme dvě různá pojmenování různého původu:
sportovní náčiní pro jízdu po sněhu (lyže) na jedné straně
a technické prostředky umožňující změnu/přesné zajištění vzájemné polohy těles či styk určitých ploch těles – tj. posun/pohyb jednoho předmětu po druhém, příp. upevnění jednoho tělesa na druhé v profilované či jinak tvarově přizpůsobené ploše – (ližiny) na straně druhé.
Tedy i vrtulník disponuje ližinami“


Dobrá, vrtulník na ližinách jen líhá, nikam na nich nelyžuje, to celkem dává smysl. Ale jak je to s ližinami, které slouží k opravdové jízdě po sněhu? Konkrétně jde např. o ližiny:

 1. letadla upraveného pro přistávání na sněhu
 2. sněžného skútru
 3. přívěsu za sněžný skútr
 4. skibobu

Když zde ližiny slouží mj. i k stání („ležení“) zaparkovaného prostředku na zemi, tj. jde o „ližiny“, ale přitom je u jmenovaných prostředků (s přibližně rostoucí intenzitou) patrná podobnost ližin s lyžemi. A to nejen tvarová, ale zejména funkční a technicky-vývojová. Ty ližiny jsou zde prostě „lyže“, připevněné k nějakému dopravnímu prostředku, který díky nim jede po sněhu, tj. „lyžuje“. Např. u toho přívěsu jde jen o jeden pár lyží, korbu (nosítka), závěs, světlo a odpružení… ale základem jsou přece lyže.
Navíc u skibobu vidíme přímo v názvu „ski“, který jasně ukazuje na lyže. A kromě ližin přímo na skibobu má navíc jezdec malé lyžičky na nohou…
Takže proč to všechno, co vzniklo z lyží, principielně to jsou stále přibližně lyže a hlasově to nazýváme „ližiny“, máme psát s měkkým „i“?
A jsou vlastně to všechno správně česky lyže (přestože do nich nejdou zapnout přezkáče), nebo ližiny (přestože slouží k aktivní jízdě po sněhu, ne jen k ležení)?


Výtah z odpovědi ÚJČ:

„"Ližinami" nazýváme vše, na čem nějaký předmět "líhá (=lehá)" či prostřednictvím čeho si daný předmět může "líhat (=lehat)" na něco jiného. A proto: Kdykoli se z lyží stane technický prostředek ("lyže pro letadlo, skútr a skibob"), přestávají být lyžemi a stávají se ližinami, protože daný předmět na těchto "bývalých lyžích" začne "líhat (=lehávat)". Právě takto odlišujeme, že jde o koncepčně a funkčně podobné věci, ale každá slouží jinému účelu – lyže pro zábavu a sport, ližiny jako technický prostředek. A ještě jinak: Sám píšete, že byste uvedené technické prostředky lyžemi nenazval. Takový pocit sdílí celé jazykové společenství a způsob zápisu to respektuje. Právě proto máme v jazyce technický prostředek "ližiny" – pro odlišení – a neměli bychom se nechat svést na scestí věcnou a třeba i "genetickou", vývojovou podobností s věcí, kterou nazýváme "lyžemi". A ještě jinak: Na lyžích přece nelíháme (=neleháváme).“

Takže abych to celé stručně shrnul:

 • Připevňujeme-li k lyžím boty a člověka, jsou to lyže.
 • Připevňujeme-li k „lyžím“ nějaký jiný předmět (např. dopravní prostředek), jsou to ližiny, a to i přesto, že jejich funkce může spočívat ve smýkání po sněhu, podobně jako u lyží.
 • Říkáme-li něčemu „ližiny“, musíme po „L“ vždy psát měkké „i“,
  a to i kdybychom ty ližiny (třeba pro přívěs za sněžný skútr) vyrobili ze starých lyží.
 • Na lyžích se lyžuje; na ližinách se leží (líhá).

Komentáře návštěvníků této webové stránky

Poskytovatelé diskusních služeb (Facebook, Disqus) si do cookies ve vašem prohlížeči ukládají různé údaje, čímž mohou narušit vaše soukromí. Načtením diskusí na vaši žádost s tím souhlasíte.
Na drtivé většině webů se plug-iny Facebooku, Googlu, Disqusu a jiných třetích stran načítají automaticky;
a že u mě se to děje až na vaše výslovné přání (tedy většinou neděje), je moje specialitka pro ochranu vašeho soukromí.
Discussion plugins from 3rd parties (Facebook, Disqus) provide information about you to theirs providers, saving some information into cookies in your browser. If you will load discussion on your request, it means you agree with it.

Pokud máte účet na Facebooku

(nebo jiném z několika podporovaných serverů)

Chovejte se tady jako doma, ať vidíme, jak to u vás vypadá.
[nápis v linkovém autobusu]

A priori upřímně doufám, že mě obsah a forma příspěvků nedonutí k žádným moderátorským zásahům,
ale právo zásahu si vyhrazuji, protože tyto komentáře jsou přístupné komukoliv, kdo se zaregistroval na FB, a já netuším, co se tu může objevit.

V souvislosti s vkládáním odkazů na Vaše weby do komentářů nejsem hysterický. Odkaz na nekomerční web s relevantním obsahem, který může pomoci ostatním návštěvníkům, uvítám.

 
Načíst sem facebookové komentáře
pro čtení nebo přidání vlastního

(vyžadován javascript)
 
Komentáře se záměrně nenačítají samy, aby až do jejich načtení:
Facebook nevěděl, že jste tady právě vy,
nezkazila se přizpůsobivost webu a kvalita kódu
a nezvyšoval se datový tok.
 
Facebook ví, že tuto stránku teď někdo navštívil, ale na rozdíl od řešení obvyklého na drtivé většině jiných webů s FB pluginy tady díky mému způsobu realizace nepoznal, že jste to byli právě vy.

 

Pokud nemáte účet na Facebooku

Komentářový plugin Facebooku umožňuje vkládat komentáře i prostřednictvím účtů na několika dalších serverech (i když u nás nejsou moc používané).

Pokud nemáte žádný účet, prostřednictvím kterého byste sem mohli napsat komentář, neberte to jako diskriminaci. Zkrátka jsou tu komentáře alespoň pro uživatele FB a pár dalších serverů, což je lepší, než kdyby tu nebyly vůbec.

Kromě zjevné nevýhody má toto řešení i své výhody:

 • Při použití své FB identity by se většina uživatelů mohla zamyslet, co vypouští z prstů.
 • Odkaz na komentovanou stránku se může šířít Facebookem.
 • Ve výchozím nastavení se přednostně zobrazují komentáře zanechané návštěvníkovými facebookovými známými, což v důsledku podporuje obě předchozí výhody.

Navíc většina neuživatelů FB zůstává mimo FB ze svého vlastního rozhodnutí, takže jim neužívání Facebooku přináší různé pro ně důležité výhody (soukromí, čas), které snad vykompenzují nemožnost sem něco napsat.
Případně je možné jako náhradní možnost použít návštěvní knihu společnou pro celý web.
Časem třeba napíšu nebo nasadím nějaký jiný komentářový systém, který bude mít menší omezení pro komentátory, ale teď je tu alespoň toto.

Ale i tak si můžete alespoň přečíst komentáře od ostatních.

Komentáře Disqus

Sem se javascriptem vkládají komentáře Disqus, teď Vám ale asi javascript nefunguje.
System for comments Disqus doesn't work without javascript.

Skok nahoru na: Navigační menu (klávesová zkratka „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Pravopisná poznámka: Ližiny versus lyže: …proč se ližiny, které vypadají jako lyže, píší s měkkým „i”. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/knihy/lzs/pravopis-liziny-lyze

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Víte, jak poznáte, že jste opravdu unaveni z práce?
Když večer ukládáte dítě a přemýšlíte, jestli ho máte uložit, nebo „uložit jako...”.

 

Pro zamyšlení

Smějí se mi, že jsem jiný. Já se směju jim, protože jsou všichni stejní.
[Kurt Cobain]